Motie: Waarborgen positie bewonerscommissie

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdD, SP, CU  (15) Tegen: GL, VVD, PvdA, SvL, CDA (20) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat […]

Motie: Draagvlakmeting door onafhankelijke partij

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Aangenomen Voor: Unaniem  (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat Er in de loop 2024 een draagvlakmeting wordt gehouden […]

Motie: Mensen maken de wijk

MOTIE: Datum: 7 maart 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdD, SP, CU  (15) Tegen: GL, VVD, PvdA, SvL, CDA (20) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat […]

Motie: Informeren over het huurteam

MOTIE: Datum: 7 maart 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Aangenomen Voor: Unaniem  (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat:  Bij de Prins6en en Rijtjes meerdere gevallen bekend zijn […]

Motie: Tref een goede regeling voor bewoners met een auto die in de Prinsessenbuurt willen blijven wonen

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU  (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat […]

Motie: Een effectieve buurt- en wijkindeling om verkameringsbeleid te voeren

MOTIE: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU  (30) Tegen: VVD, SvL (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, Constaterende dat In het voorliggende raadsvoorstel bij […]

Motie: Parkeervergunningen voor terugkeerders

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023, Constaterende dat: met het voorliggend bestemmingsplan drie […]

Motie: Kom bewoners tegemoet met een deelautovergunning

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023,  Constaterende dat Er 176 nieuwe sociale huurwoningen […]

Motie: Ga weer in gesprek met het Burgerinitiatief

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (14) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA, SP (24) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat Het college op […]

Motie VOD: Onderneem actie voor de wijken

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: n.v.t. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023, Constaterende dat Er een 20-punten actieplan impuls Leidse lokale economie is opgesteld en ondertekend door het college; […]