Motie: Start me up: aan de slag met een starterslening

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021 – 2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020, Constaterende dat: Gemeenten via het […]

Motie: Winterjasterras

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVd, PvdA, CDA, LP (31) Tegen: PvdD, SP, ChristenUnie (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Het coronavirus momenteel grote impact heeft […]

Motie: Rolstoeltoegankelijke toiletten

MOTIE: Datum: 23 april 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: D66, PvdA, PvdD Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39) Tegen: n.v.t.  Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020, Constaterende dat Er […]

Motie: Onderzoek naar overlast

MOTIE: Datum: 23 april 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: CDA, PvdD Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CDA (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA,  SP, ChristenUnie (31) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020, Constaterende dat Er in […]

Motie: Voorzichtig met gebruik Leidse parken

MOTIE: Datum: 21 mei 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: CDA, PvdD, ChristenUnie Onderwerp: Evenementenbeleid 2020 Leiden 2020 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, ChristenUnie, Marc Gaulard (13) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020, […]