Motie: SVL Indicator dakloze jongeren

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Dakloosheid onder jongeren stees meer toeneemt; Er een nieuwe opvanglocatie komt voor dakloze jongeren van […]

Motie: Waardering voor onze toegang

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er overschotten zijn ontstaan in zijn […]

Motie: Bijsturingen buiten het sociaal domein

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er in de kaderbrief een bezuinigingstaakstelling […]

Motie: Ga door met pilot gezinsconsulenten

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat er op dit moment een pilot loopt op twee basisscholen met de inzet van gezinsconsulenten; […]

Motie: Biodiverse en inclusieve speelplekken

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er een kansenongelijkheid zichtbaar is in […]

Motie: Tijdelijke oplossing ruimtegebrek zaalsport

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (20) Tegen: GL, D66, SvL (18) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: Al sinds het slopen van de […]

Motie: Veilige sportomgeving

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, SP (24) Tegen: D66, VVD, CDA, CU (14) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De aandacht voor een veilige sportomgeving […]

Motie: Financiering IHP

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: De gemeente een financieringsopgave heeft ten opzichte van schoolgebouwen; Deze opgave niet alleen in Leiden […]

Motie: Periodieke evaluatie bestuurlijke regionale ecosystemen

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: Er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden opgericht worden; Nederland is opgedeeld in 42 jeugdzorgregio’s en in […]

Motie: Verkeer & Logistiek

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Vaststellen stedenbouwkundig plan Humanities Campus Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, SP, CU (17) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL (22) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat Er in het […]