Motie: Bevoorradingsauto’s weer achter foodkramen markt

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Overwegende […]

Motie: Flitsbezorgdiensten

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (23) Tegen: D66, VVD (14) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Constaterende […]

Motie: Verwaarlozing culturele aspecten en overmatige horecafunctie

MOTIE: Datum: 21 december 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Leiden 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP, Josine Heijnen (9) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, Joost Bleijie & Roeland Storm, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van dinsdag […]

Motie VOD: Gedupeerde obligatiehouders voormalige voetbalvereniging GHC

MOTIE: Datum: 21 december 2021 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: MOTIE VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, LP (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2021, Constaterende dat: door het niet nakomen van beloftes […]

Motie: Voer gemeentelijke verhuurvergunning in

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: De gemeente Groningen al enige tijd […]

Motie: Geen marktconforme huren meer in de Cultuur

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, Van Schaik & Raat, LP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, Van der Kaap (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, […]

Motie: Beroepsmatig vangen van Amerikaanse rivierkreeften en Chinese wolhandkrabben toestaan

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, CU (27) Tegen: GL, PvdD, LP (12) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: De eerder verleende vergunning […]

Motie: Buurtontmoetingsplek (BOP) in de Fortuynwijk

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (33) Tegen: Van der Kaap (1) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, […]

Motie: Behoud Stadsbouwhuis

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, LP (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, SP, CU (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: Het Stadsbouwhuis niet meer […]

Motie: Onderzoek naar / inspanningsverplichting oprichten Kunstmuseum Leiden

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, SP, CU, LP (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: Leiden stad is van […]