Motie: Participatie onafhankelijk belicht

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: De gemeente meer beleidsinstrumenten en meer […]

Motie: Burgerinitiatief onmisbaar bij beheer en onderhoud

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (5) Tegen: D6, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, LP (33) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat Beheer- en onderhoudskosten momenteel explosief stijgen […]

Motie: Met spoed samenwerking gemeente en burgerinitiatieven voor energietransitie

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA,  SP en PvdD (29) Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2020; Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat de betrokkenheid van lokale […]

Motie: Plan B

MOTIE: Datum: 31 mei 2018 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kredietaanvraag onder voorwaarden aanvullende huisvesting Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP en ChristenUnie (37) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 31 mei 2018, Overwegende dat: zij de nieuwe raad […]