Motie: Tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven

MOTIE: Datum: 14 september 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Voortzetting samenwerking warmte Leidse Regio Status: Aangenomen Voor: PS, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (23) Tegen: GL, PvdA, CDA  (15) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 14 september 2023, Constaterende dat In Denemarken en Finland […]

Motie: Terugdraaien lastenverhogingen

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen […]

Motie: Waardering voor onze toegang

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er overschotten zijn ontstaan in zijn […]

Motie: Bijsturingen buiten het sociaal domein

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er in de kaderbrief een bezuinigingstaakstelling […]

Motie: Stekker uit de Leidse Ring Noord

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: De Leidse Ring Noord (LRN) verreweg […]

Motie: Stofkam door de investeringsagenda

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, (28) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Het college een investeringsagenda van circa […]

Motie: De rekening is al hoog genoeg

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP CU (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De rioolheffing tot 2027 stijgt met […]

Motie: Woningen toevoegen in de Stevenshof

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SvL (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De Stevenshof de enige wijk in […]

Motie: Bouwen bij brandweerkazerne Gooimeerlaan

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SvL (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (34) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan eigendom […]

Motie: Wijkvervangingen en woningbouw in samenhang

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, SvL, CU (17) Tegen: GL, PvdA, PvdD, CDA, SP (20) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De minister van volkshuisvesting op 17 […]