Motie VOD: Wacht niet langer met de opkoopbescherming

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: TBD Voor: TBD (?) Tegen: TBD (?) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2022, Constaterende dat In Leiden een zeer groot aantal woningen wordt opgekocht door investeerders; Gemeentes sinds 1 januari […]

Motie: Kijk eerst naar alternatieven voordat je de riool- en afvalstoffenheffingen verhoogt

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (7) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende dat: Bij de Programmabegroting […]

Motie: Expliciete besluitvorming

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (20) Tegen: GL, PvdA, CDA (15) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende dat Bij de overwegingen […]

Motie: informeren is controleren

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, PS, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie Constaterende dat: bij de 4e technische wijziging programma begroting 2022 voor vele miljoenen aan budget over- en onderbestedingen […]

Motie: Parkeergeld is bedoeld voor parkeren

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (6) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (19) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende dat Er door de […]

Motie: Armoedebeleid samen met inwoners opstellen

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA,  PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende […]

Motie: ‘Sterkste schouders, zwaarste lasten’, ook in het gemeentelijke belastingstelsel

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Het college voornemens […]

Motie: Besteed tientallen miljoenen Leids belastinggeld niet aan asfalt, maar aan een Leids isolatie-offensief

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU  (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Er in het coalitieakkoord […]

Motie: Eerlijke verdeling van statushouders over corporaties en particuliere verhuurders

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (34) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Woningbouwcorporaties jaar na jaar […]

Motie: Crimineel geld bestrijdt ondermijning

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SvL, CDA (12) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  De bovenwereld en onderwereld […]