Motie VOD: Informeer Leidenaren proactief over mogelijkheden kwijtschelding lokale lasten

MOTIE VOD: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: n.v.t. Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, PvdD, SP, LP (10) Tegen: D66, GL, VVD, CDA, CU, Marcel Terlouw, Martijn Otten (28) Klik hier voor de motie Constaterende: Leidse burgers en ondernemers omstreeks deze tijd de aanslag voor de lokale lasten ontvangen; De lokale lasten […]

Motie: Aanpak energiearmoede aangepast aan de actualiteit

MOTIE: Datum: 10 maat 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling Transitievisie Warmte Leiden  Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (22) Tegen: GL, VVD, CDA (16) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, Constaterende dat Het raadsvoorstel […]

Motie: Ruim baan voor iedereen!

MOTIE: Datum: 10 maart 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsplan 2022 Handhaving Openbare Ruimte Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD, SP, LP, CU (27) Tegen: GL, PvdA, Marcel Terlouw (12) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022, […]

Motie: Mogelijkheden digitaal stemmen verkennen

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, Marcel Terlouw (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,   Constaterende dat Het gemeentes […]

Motie: Handhaving op toeristische verhuur van woningen

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (15) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (23) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, Constaterende […]

Motie: Actieve sturing om leefbaarheid te borgen

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU, LP, Marcel Terlouw (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari […]

Motie: Betrek wijkverenigingen en bewonersgroepen vanaf de start bij participatie over toerisme en bezoekerseconomie

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (12) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (26) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari […]

Motie: Waterkracht; een visie op toekomstig gebruik van het Leidse water

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, LP, Marcel Terlouw (31) Tegen: VVD, CU (7) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari […]

Motie: Verbeterde maatwerk aanpak voor langdurig werkzoekenden

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, SP, Van Schaik en Raat, CU, LP (12) Tegen: D66, GL, VVD, CDA. Van der Kaap (27) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november […]

Motie: Maak de Leidse Ring Noord niet onomkeerbaar totdat de kiezer zich heeft uitgesproken

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, CU (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,  Constaterende dat Dat de schuldquote per […]