Motie: Parkeergarage van Morspoort naar Vlietzone-Midden

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,  Constaterende dat: De geplande 170 openbare parkeerplaatsen veel van de schaarse ruimte op het nieuwe bedrijventerrein […]

Motie: Tref een goede regeling voor bewoners met een auto die in de Prinsessenbuurt willen blijven wonen

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU  (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat […]

Motie: Parkeervergunningen voor terugkeerders

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023, Constaterende dat: met het voorliggend bestemmingsplan drie […]

Motie: Kom bewoners tegemoet met een deelautovergunning

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023,  Constaterende dat Er 176 nieuwe sociale huurwoningen […]

Motie: Scenario’s voor fietsparkeren

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit Fietsenstalling Hartebrugkerk Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat In dit kaderbesluit een verplaatsing […]

Motie: Kaders voor parkeren 2: Bewoners met auto behouden parkeerplaats

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Kaders voor parkeren 3: Verdeling inpandige parkeerplaatsen

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Representatieve participatie

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Aanpassing parkeerbeleid: Alleen salderen met parkeerplaatsen die echt bestaan

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Schrijnende situaties voorkomen bij nieuwbouw en splitsing

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]