Motie: Waarborgen positie bewonerscommissie

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdD, SP, CU  (15) Tegen: GL, VVD, PvdA, SvL, CDA (20) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat […]

Motie: Draagvlakmeting door onafhankelijke partij

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Aangenomen Voor: Unaniem  (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat Er in de loop 2024 een draagvlakmeting wordt gehouden […]

Motie VOD: Stopzetten Parel35

MOTIE: Datum: 1 februari 2024 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: n.v.t. (VOD) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA, PvdD,  CDA, SP, CU  (34) Tegen: SvL (2) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 februari 2024, Constaterende dat OASA architecten in het kader van […]

Motie: Ga weer in gesprek met het Burgerinitiatief

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (14) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA, SP (24) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat Het college op […]

Motie: Neem de tijd voor participatie

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Tegen: PvdA (4) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, constaterende dat: gemeente Leiden streeft naar representativiteit […]

Motie: Actief betrekken raad en stad

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023 Constaterende dat Er vorig […]

Motie: Tijd nemen voor participatie

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, Constaterende dat Diverse belanghebbenden die […]

Motie van Treurnis

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (15) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA (24) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Armoedebeleid samen met inwoners opstellen

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA,  PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende […]

Motie: Betekenisvolle participatie bij bouwprojecten

MOTIE: Datum: 16 juni 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces enover het Beleidsakkoord 2022 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (12) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA  (23) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in […]