Motie: Leg de regie weer bij de gemeente

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU, Jordan (26) Tegen: D66, VVD (9) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat Het college in […]

Motie: Ondersteuning voor bewonersinitiatieven

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In de handreiking […]

Motie: Arbitrage bij participatiegeschillen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In het participatieplan […]

Motie: Meer invloed voor de wijken

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos  Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, Constaterende dat In de handreiking […]

Motie: Waarborgen positie bewonerscommissie

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdD, SP, CU  (15) Tegen: GL, VVD, PvdA, SvL, CDA (20) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat […]

Motie: Draagvlakmeting door onafhankelijke partij

MOTIE: Datum: 4 april 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes Status: Aangenomen Voor: Unaniem  (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024, Constaterende dat Er in de loop 2024 een draagvlakmeting wordt gehouden […]

Motie VOD: Stopzetten Parel35

MOTIE: Datum: 1 februari 2024 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: n.v.t. (VOD) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA, PvdD,  CDA, SP, CU  (34) Tegen: SvL (2) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 1 februari 2024, Constaterende dat OASA architecten in het kader van […]

Motie: Ga weer in gesprek met het Burgerinitiatief

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (14) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA, SP (24) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat Het college op […]

Motie: Neem de tijd voor participatie

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34) Tegen: PvdA (4) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, constaterende dat: gemeente Leiden streeft naar representativiteit […]

Motie: Actief betrekken raad en stad

MOTIE: Datum: 11 mei 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023 Constaterende dat Er vorig […]