Motie: Participatie onafhankelijk belicht

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: De gemeente meer beleidsinstrumenten en meer […]

Motie: Participatie in de energietransitie breed trekken

MOTIE: Datum: 9 juli 2019 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA,  SP, PvdD, ChristenUnie (28) Tegen: GroenLinks, CDA (11) Klik hier voor de motie Gehoord de beraadslaging, Overwegende: dat het raadsvoorstel op zich goede aanknopingspunten biedt voor de participatie van belangenhouders in de energietransitie dat de tekst […]

Motie V.O.D: Bouwplan Bloemistenlaan

MOTIE: Datum: 28 mei 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, VVD Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (18) Tegen: D66, GL, PvdA (21) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020; Constaterende […]