Motie: Stekker uit de Leidse Ring Noord

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: De Leidse Ring Noord (LRN) verreweg […]

Motie: Opknapbeurt voor Transvaal

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De leefbaarheid in Transvaal onder druk staat De leefbaarheid iets zegt over hoe aantrekkelijk een […]

Motie: Scenario’s voor fietsparkeren

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit Fietsenstalling Hartebrugkerk Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat In dit kaderbesluit een verplaatsing […]

Motie: Aanpassing parkeerbeleid: Alleen salderen met parkeerplaatsen die echt bestaan

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Schrijnende situaties voorkomen bij nieuwbouw en splitsing

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Schrijnende situaties voorkomen bij sociale woningbouw

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (11) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Evaluatie parkeerbeleid

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (26) Tegen: GL (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Crimineel geld bestrijdt ondermijning

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SvL, CDA (12) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  De bovenwereld en onderwereld […]

Motie: Straatintimidatie in Veiligheidsmonitor

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  Straatintimidatie waarbij inwoners op straat worden achtervolgd, nageroepen, uitgescholden en zelfs tegen hun […]

Motie: Dynamisch rechtsaf fietsers vrij

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Het college de komende jaren wederom flink zal investeren in het bevorderen van […]