Motie VOD: Spontane vegetatie weer verwijderen

MOTIE: Datum: 16 mei 2024 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA  (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 april 2024, Constaterende dat  De Raad in november 2022 aan […]

Motie: Een vliegende start

MOTIE: Datum: 21 december 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Oprichting van een jongerenraad in de gemeente Leiden (pilot) Status: Aangenomen Voor: Unaniem (36) Tegen: Geen (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023, Constaterende dat De gemeente Leiden met het aannemen van dit […]

Motie: Stekker uit de Leidse Ring Noord

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP (10) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat: De Leidse Ring Noord (LRN) verreweg […]

Motie: Opknapbeurt voor Transvaal

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (38) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De leefbaarheid in Transvaal onder druk staat De leefbaarheid iets zegt over hoe aantrekkelijk een […]

Motie: Scenario’s voor fietsparkeren

MOTIE: Datum: 8 juni 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit Fietsenstalling Hartebrugkerk Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023, Constaterende dat In dit kaderbesluit een verplaatsing […]

Motie: Aanpassing parkeerbeleid: Alleen salderen met parkeerplaatsen die echt bestaan

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Schrijnende situaties voorkomen bij nieuwbouw en splitsing

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Schrijnende situaties voorkomen bij sociale woningbouw

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (11) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Evaluatie parkeerbeleid

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (26) Tegen: GL (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Crimineel geld bestrijdt ondermijning

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SvL, CDA (12) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SP, CU (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  De bovenwereld en onderwereld […]