Motie VOD: Geen tweerichtingsbusverkeer op de smalle Morsweg

MOTIE: Datum: 17 februari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: n.v.t. Status: TBD Voor: TBD Tegen: TBD Klik hier voor de motie De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022, Constaterende De huidige OV-concessie voor busverkeer in Zuid-Holland Noord afloopt in december 2022; De gemeente Leiden waarschijnlijk nog voor de […]

Motie: Maak de Leidse Ring Noord niet onomkeerbaar totdat de kiezer zich heeft uitgesproken

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP (8) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, CU (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,  Constaterende dat Dat de schuldquote per […]

Amendement: Terughoudend met shared space

AMENDEMENT: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (37) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor het Amendement De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 7 oktober 2021, Besluit: 1) Actiepunt 5 uit het raadsbesluit: […]

Motie: Niet onnodig versmallen straten

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Hoge Mors Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, LP (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,   Constaterende dat In schetsen die in […]

Motie: Zet een punt achter de onveilige situatie bij de Komma

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (36) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende dat Bij de Kommarotonde sprake is […]

Motie: Een veiligere Kommarotonde door het beter scheiden van voetgangers en fietsers

MOTIE: Datum: 7 oktober 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, LP, Harbert van der Kaap (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021, Constaterende dat Bij […]

Motie: Aanpakken overlastgevend motor(voertuig)lawaai is nú vereist

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  D66, PvdD, SP, CU, LP (18) Tegen: GL, VVD, PvdA, CDA (20) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Veel Leidenaren […]

Motie: Mogelijkheid melden klachten motorlawaai

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, CDA, PvdD, SP, CU, LP (20) Tegen: GL, VVD, PvdA (18) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat Een groep […]

Motie: Fietsveiligheid op één!

MOTIE: Datum: 13 & 15 juli 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (11) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021, Constaterende dat, De verkeersveiligheid […]

Motie: Garanderen van goede verkeersontsluiting

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP  (35) Tegen: PvdD (2) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, Constaterende dat: Er met de […]