Motie: Tijdige en transparante informatie over prijzen en tarieven

MOTIE: Datum: 14 september 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Voortzetting samenwerking warmte Leidse Regio Status: Aangenomen Voor: PS, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (23) Tegen: GL, PvdA, CDA  (15) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 14 september 2023, Constaterende dat In Denemarken en Finland […]

Motie: Terugdraaien lastenverhogingen

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen […]

Motie: Bijsturingen buiten het sociaal domein

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD SvL, CDA (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Er in de kaderbrief een bezuinigingstaakstelling […]

Motie: Scenario’s verhoging inkomensgrens voor het armoedebeleid

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (31) Tegen: VVD, CDA (7) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat, Het college een nieuw beleidsplan […]

Motie: Weg met de verplichte zoektermijn voor jongeren in de bijstand

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat, De gemeente Leiden de verplichte […]

Motie: Laat lage- en middeninkomens niet de rekening betalen

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023, Constaterende dat De vermogengrens voor […]

Motie: Tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023, Constaterende dat Kamerbewoners zijn uitgesloten van kwijtschelding van de lokale lasten; Er tussen 2012 en 2020 […]

Motie: Actieplan update armoedebeleid 2023

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SvL, SP, CU, Van Spronsen  (12) Tegen: GL (m.u.v. Van Spronsen), D66, VVD, PvdA, CDA  (23) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de […]

Motie: Armoedebeleid samen met inwoners opstellen

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA,  PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende […]

Motie: Armoedeval in beeld bij minima-effectrapportage NIBUD

MOTIE: Datum: 22 december 2022 Mede-indiener: Eli de Graaf Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad,  GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022, Constaterende […]