Motie: Housing First

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2017, Constaterende dat, Housing First leidt tot een duurzaam […]

Motie: Aflospauze schulden

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat de gemeente de standaardvoorwaarden opstelt en […]