Motie: Betaalbare koop in het Energiepark

MOTIE: Datum: 30 november 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o. Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023, Constaterende dat 40% van de woningen in het middeldure segment valt; De […]

Motie: Ga weer in gesprek met het Burgerinitiatief

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SP, CU (14) Tegen: GL, D66, PvdA, SvL, CDA, SP (24) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat Het college op […]

Motie: Leids belastinggeld naar Leidse woningzoekenden

MOTIE: Datum: 9 november 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (36) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023, Constaterende dat: Er in de Programmabegroting […]

Motie: Verschillende type woningen bij het station

MOTIE: Datum: 12 oktober 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Bestemmingsplan Morspoortgebied Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 oktober 2023,  Constaterende dat: Leiden de aankomende jaren werkt aan een nieuw Stationsgebied waar wonen, werken, ontmoeten, reizen en […]

Motie: SVL Indicator dakloze jongeren

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat Dakloosheid onder jongeren stees meer toeneemt; Er een nieuwe opvanglocatie komt voor dakloze jongeren van […]

Motie: Woningen toevoegen in de Stevenshof

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SvL (10) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (29) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De Stevenshof de enige wijk in […]

Motie: Bouwen bij brandweerkazerne Gooimeerlaan

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SvL (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (34) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan eigendom […]

Motie: Wijkvervangingen en woningbouw in samenhang

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, SvL, CU (17) Tegen: GL, PvdA, PvdD, CDA, SP (20) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De minister van volkshuisvesting op 17 […]

Motie: Een Leidse Pandbrigade

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33) Tegen: VVD (5) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat De overgebleven gelden van de Regeling […]

Motie: Afspraken maken met corporaties over isoleren gemengde VvE’s

MOTIE: Datum: 6 juli 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027 Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (0) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023, Constaterende dat In Leiden een groot deel van de woningvoorraad onderdeel is van een VvE; Verschillende VvE-complexen […]