Motie: Op Leiden kun je bouwen

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (35) Tegen: PvdD (3) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Volgens een provinciale behoefteraming uit […]

Motie: Housing First

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38) Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2017, Constaterende dat, Housing First leidt tot een duurzaam […]

Motie: Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (32) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Constaterende dat: Het college in haar beantwoording van […]

Motie: Onderzoek integrale planning bouwprojecten op middellange en lange termijn

MOTIE: Datum: 17 september 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, LP (33) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020, Overwegende: dat in Leiden steeds ad hoc en […]

Motie: Waterberging punt Trekvaartplein

MOTIE: Datum: 18 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: SP Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Poelgeest Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Constaterende dat, Het huidige ontwerp voorziet in een waterberging gesitueerd op de punt van het Trekvaartplein […]

Motie: Extra kaas-dessert

MOTIE: Datum: 18 juni 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (2) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CDA, ChristenUnie (37) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Verzoekt het college Ten […]

Motie: Naar een groene Kaasmarkt

MOTIE: Datum: 18 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD Onderwerp: Stedebouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, PvdD, ChristenUnie (30) Tegen: VVD, SP (9)   Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Constaterende dat: De […]

Motie: Beste plan voor Kaasmarktschool

MOTIE: Datum: 18 juni 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: GroenLinks Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA,, ChristenUnie (27) Tegen: VVD, CDA, SP (12) Klik hier voor de Motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020, Constaterende dat: de Kaasmarktschool […]

Motie V.O.D: Bouwplan Bloemistenlaan

MOTIE: Datum: 28 mei 2018 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, VVD Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (18) Tegen: D66, GL, PvdA (21) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020; Constaterende […]

Motie: Groene gevels

MOTIE: Datum: 23 januari 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Samen met: PvdD, ChristenUnie Onderwerp: Programmaplan Binnenstad 2020-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (19) Tegen: D66, VVD, CDA (18) Klik hier voor de Motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 januari 2020, Constaterende dat Eén van […]