Motie VOD: Wacht niet langer met de opkoopbescherming

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: TBD Voor: TBD (?) Tegen: TBD (?) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2022, Constaterende dat In Leiden een zeer groot aantal woningen wordt opgekocht door investeerders; Gemeentes sinds 1 januari […]

Motie: Eerlijke verdeling van statushouders over corporaties en particuliere verhuurders

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (34) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Woningbouwcorporaties jaar na jaar […]

Maak echte keuzes voor de leefbaarheid van Transvaal

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indieners: Thijs Vos, Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (36) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  De leefbaarheid […]

Motie: Herzien v.d. grens voor betaalbare koopwoningen

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: De definitie van de grens voor ‘betaalbare koopwoningen’ gekoppeld is aan de NHG-grens1) […]

Motie: Streef naar voldoende sport, spel en groen in de buurt

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Leiden per woning nu ca. 27m2 aan maatschappelijke voorzieningen, 23m2 parken en plantsoenen […]

Motie: Studentenkamers meten

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (25) Tegen: GL, PvdA (14) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  In het Landelijke Actieplan […]

Motie: Beleid voor woonwagencultuur

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Unaniem (11) Tegen: n.v.t.  (28) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  Er in de gemeente Leiden 133 woonwagens zijn; Er ten aanzien van de […]

Motie: Voldoende betaalbare koopwoningen

MOTIE: Datum: 16 juni 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces enover het Beleidsakkoord 2022 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen […]

Motie: Betekenisvolle participatie bij bouwprojecten

MOTIE: Datum: 16 juni 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces enover het Beleidsakkoord 2022 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (12) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA  (23) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in […]

Motie: Handhaving op toeristische verhuur van woningen

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (15) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (23) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, Constaterende […]