Motie: Hoogbouw weg van de bestaande bebouwing

MOTIE: Datum: 15 december 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Constaterende dat: In de gebiedsvisie Vondelkwartier, onderdeel van […]

Motie: Aandacht voor starterswoningen in het middeldure koopsegment

MOTIE: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Constaterende dat, In de Gebiedsvisie Vondelkwartier een […]

Motie: Groenverbindingen Vondelkwartier

MOTIE: Datum: 15 december 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Gebiedsvisie Vondelkwartier Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020, Constaterende dat: Klimaatadaptieve vergroening een belangrijk streven […]

Motie: Nu vaart maken of stoppen met herhuisvestingplan bewoners Doelencomplex

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (35) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020, Constaterende: Dat de Universiteit Leiden dezer dagen grootscheepse […]

Motie: Een zonnepaneel op iedere corporatiewoning

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020 Gehoord de beraadslagingen, Constaterende dat woningcorporaties in […]

Motie: Start me up: aan de slag met een starterslening

MOTIE: Datum: 12 november 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2021 – 2024 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020, Constaterende dat: Gemeenten via het […]

Motie: Maak ook plannen voor bestaande bouw

MOTIE: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: verordening hemelwater en grondwater gemeente Leiden 2020 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU, LP (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, Constaterende dat Het […]

Motie: De Waard is het waard

MOTIE: Datum: 8 oktober 2020 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, SP (25) Tegen: VVD, CDA, PvdD,  LP (13) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, Constaterende dat: In de Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen […]

Motie: Wonen op De Waard

MOTIE: Datum: 8 oktober 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (1) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (37) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, Constaterende dat: In de Ruimtelijke strategie […]

Motie: Voorwaarden stellen aan vergunning

MOTIE: Datum: 8 oktober 2020 Indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Verklaring van Geen Bedenkingen omgevingsvergunning Oude Singel 212 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (4) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (34) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020, Constaterende dat: […]