Motie: Handhaving op toeristische verhuur van woningen

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (15) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (23) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022, Constaterende […]

Motie: Actieve sturing om leefbaarheid te borgen

MOTIE: Datum: 27 januari 2022 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen nota ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden 2021-2024’ Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU, LP, Marcel Terlouw (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP (31) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari […]

Motie: Verwaarlozing culturele aspecten en overmatige horecafunctie

MOTIE: Datum: 21 december 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststellen Verordening Jeugdhulp gemeente Leiden 2022 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP, Josine Heijnen (9) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, Joost Bleijie & Roeland Storm, CU (30) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van dinsdag […]

Motie: Voer gemeentelijke verhuurvergunning in

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (33) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: De gemeente Groningen al enige tijd […]

Motie: Buurtontmoetingsplek (BOP) in de Fortuynwijk

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (33) Tegen: Van der Kaap (1) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, […]

Motie: Behoud Stadsbouwhuis

MOTIE: Datum: 11 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, LP (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, SP, CU (32) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021, Constaterende dat: Het Stadsbouwhuis niet meer […]

Motie: Groene gevels

MOTIE: Datum: 9 november 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Nota van uitgangspunten woningbouwontwikkeling Corantijnstraat Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (27) Tegen: VVD (6) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021, Verzoekt het college: Uit te […]

Motie van afkeuring over participatietraject bestemmingsplan LEAD

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, LP  (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU (32) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, constaterende dat het college heeft […]

Motie: LEAD leidend in energieprestatie

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP  (35) Tegen: PvdD (2) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering 24 juni 2021, Constaterende dat: De Nota van Uitgangspunten […]

Motie: Zekerheid over voldoende, betaalbare starterswoningen

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, Constaterende dat: Er n.a.v. een eerder aangenomen motie minimaal 20% starterswoningen moeten worden gerealiseerd. Overwegende dat: […]