Motie: Kaders voor parkeren 2: Bewoners met auto behouden parkeerplaats

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Kaders voor parkeren 3: Verdeling inpandige parkeerplaatsen

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie: Tijd nemen voor participatie

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. (-) Tegen: n.v.t. (-) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, Constaterende dat Diverse belanghebbenden die […]

Motie: Een ouderenhofje in de ZwijgerMotie:

MOTIE: Datum: 6 april 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t. (0) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023, Constaterende dat: Gemeenschappelijke woonvormen belangrijk […]

Motie: Schrijnende situaties voorkomen bij sociale woningbouw

MOTIE: Datum: 9 maart 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (11) Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA (10) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering […]

Motie VOD: Wacht niet langer met de opkoopbescherming

MOTIE: Datum: 2 februari 2023 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Motie VOD Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (8) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (28) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2022, Constaterende dat In Leiden een zeer groot aantal […]

Motie: Eerlijke verdeling van statushouders over corporaties en particuliere verhuurders

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP (5) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (34) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Woningbouwcorporaties jaar na jaar […]

Maak echte keuzes voor de leefbaarheid van Transvaal

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Indieners: Thijs Vos, Famke Güler Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad (3) Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (36) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat:  De leefbaarheid […]

Motie: Herzien v.d. grens voor betaalbare koopwoningen

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: De definitie van de grens voor ‘betaalbare koopwoningen’ gekoppeld is aan de NHG-grens1) […]

Motie: Streef naar voldoende sport, spel en groen in de buurt

MOTIE: Datum: 10 november 2022 Mede-indiener: Thijs Vos Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026 Status: Aangenomen Voor: Unaniem (39) Tegen: n.v.t.  (0) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022, Constaterende dat: Leiden per woning nu ca. 27m2 aan maatschappelijke voorzieningen, 23m2 parken en plantsoenen […]