Motie van afkeuring over participatietraject bestemmingsplan LEAD

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, LP  (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU (32) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, constaterende dat het college heeft […]

Motie: LEAD leidend in energieprestatie

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP  (35) Tegen: PvdD (2) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering 24 juni 2021, Constaterende dat: De Nota van Uitgangspunten […]

Motie: Zekerheid over voldoende, betaalbare starterswoningen

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Ingetrokken Voor: n.v.t. Tegen: n.v.t. Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, Constaterende dat: Er n.a.v. een eerder aangenomen motie minimaal 20% starterswoningen moeten worden gerealiseerd. Overwegende dat: […]

Motie: Voldoen aan de minimale parkeerbehoefte

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, CU, LP  (13) Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (24) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, Constaterende dat: Met de komst […]

Motie: Garanderen van goede verkeersontsluiting

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP  (35) Tegen: PvdD (2) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, Constaterende dat: Er met de […]

Motie: Sociale huur LEAD: Niet in aantal woningen maar aantal m2

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP  (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, bijeen op 24 juni 2021 Constaterende: dat afgesproken en toegezegd is dat 25 pct van […]

Motie: LEAD gasloos? Risico’s bij bouw binnen 100% letaliteitsgebied hogedruk-aardgasleiding

MOTIE: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming) Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, SP, LP  (5) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU (32) Klik hier voor de motie De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021, Constaterende dat: De wijziging van […]

Motie: Natuurbehoud op de Big Boss bouwlocatie

MOTIE: Datum: 29 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de uitgebreide omgevingsvergunningenYpenburgbocht; Maredijk-locatie Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (3) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (35) Klik hier voor de motie De gemeenteraad van Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 29 april 2021, Constaterende: dat […]

Motie: Meer zeggenschap bij de verdere uitwerking

MOTIE: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade Status: Aangenomen Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA (28) Tegen: CDA, SP, PvdD, CU, LP (11) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, Constaterende dat: De gemeenteraad op […]

Motie: Participatie niveau ‘adviseren’

MOTIE: Datum: 13 april 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, CU, LP (18) Tegen: D66, GL, PvdA (21) Klik hier voor de motie De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021, Constaterende dat: De gemeenteraad op […]