Portefeuille:

  • Communicatie & Activiteiten
  • Ledenbinding
  • Ontwikkeling verkiezingsprogramma
  • Verbinding met de werkgroepen

Edgar van Lokven

Algemeen Bestuurslid, Werkgroep Energietransitie

Edgar van Lokven (Leiden, 1969) heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is sinds 1994 werkzaam als consultant, projectleider en directeur in het sociale domein in Amsterdam en daarbuiten. Participatie en activering van en samenwerking met bewoners vormen de rode draad door de vele projectopdrachten die Edgar heeft uitgevoerd voor de rijksoverheid, gemeenten, Amsterdamse stadsdelen, gemeentelijke diensten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen. Daarnaast is hij in verschillende rollen bestuurder geweest van maatschappelijke organisaties zoals een coöperatieve vereniging en een stichting die beoogt de integratie van vluchtelingen te bevorderen.

Als bestuurder bij Partij Sleutelstad houdt Edgar zich bezig met onder andere het contact met de leden, het ondersteunen van de werkgroepen en met de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma. Ook werkt hij binnen de partij actief aan de bevordering van kennis over de energietransitie, natuur en milieu, verduurzaming en circulaire economie.

Referendum Roomburgerpark

Vanaf 7 december 2020 kunt u tekenen voor een referendum over het inrichtingsplan voor het Roomburgerpark. Het Roomburgerpark is gelegen aan de Kanaalweg in de

Lees verder »

Leidse bouw- en klimaatambities in gevaar

Vlak voor het zomerreces stond een tweetal alarmerende artikelen in het Leidsch Dagblad over de teloorgang van de sociale woningbouw in Nederland (Leidsch Dagblad, 4 juli 2020). Uit onderzoek van de rijksoverheid en koepelorganisatie Aedes blijkt dat tientallen woningcorporaties in de Randstad er financieel zo beroerd voor staan dat moet worden gevreesd voor de ambities op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming. De corporaties zien de gewraakte verhuurdersheffing (in hun woorden ‘verhuurboete’ genoemd) als oorzaak van de problemen.

Lees verder »

Nieuwe Bestuursleden

Tijdens de digitale algemene ledenvergadering (ALV) op 22 mei zijn Edgar van Lokven en Thijs Vos met algemene stemmen benoemd tot bestuursleden van de vereniging.

Lees verder »

Leden Partij Sleutelstad scharen zich achter fractievoorzitter Kersten

Tijdens een door de leden bijeengeroepen en geleide ALV op 9 januari 2020 in Café ’t Praethuys, hebben de leden van Partij Sleutelstad zich gebogen over het conflict binnen de fractie en een besluit genomen over de vertegenwoordiging van de partij in de gemeenteraad. Nadat de zienswijzes van alle partijen aan bod gekomen waren, spraken de leden zich unaniem uit voor het zittende bestuur, fractievoorzitter Maarten Kersten, de duo-raadsleden Famke Güler en Corona van Malkenhorst en fractiemedewerker Thijs Vos.

Lees verder »