Portefeuille:

  • Communicatie & Activiteiten
  • Ledenbinding
  • Ontwikkeling verkiezingsprogramma
  • Verbinding met de werkgroepen

Edgar van Lokven

Secretaris Vereniging

Edgar van Lokven (Leiden, 1969) heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is sinds 1994 werkzaam als consultant, projectleider en directeur in het sociale domein in Amsterdam en daarbuiten. Participatie en activering van en samenwerking met bewoners vormen de rode draad door de vele projectopdrachten die Edgar heeft uitgevoerd voor de rijksoverheid, gemeenten, Amsterdamse stadsdelen, gemeentelijke diensten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen. Daarnaast is hij in verschillende rollen bestuurder geweest van maatschappelijke organisaties zoals een coöperatieve vereniging en een stichting die beoogt de integratie van vluchtelingen te bevorderen.

Als bestuurder bij Partij Sleutelstad houdt Edgar zich bezig met onder andere het contact met de leden, het ondersteunen van de werkgroepen en met de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma. Ook werkt hij binnen de partij actief aan de bevordering van kennis over de energietransitie, natuur en milieu, verduurzaming en circulaire economie.