Nieuws van Partij Sleutelstad

Verslag politiek café

Op 15 april vond ons politiek café over participatie bij bouwplannen plaats. Bart Hendriks (SOS Mors) en Anton van den Beukel (burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin) namens ons mee in hun ervaringen bij de bouwplannen in de Lage Mors en Leiden Noord; Maaike van Hinte (zelfstandig omgevingsmanager) bracht het perspectief vanuit gemeentes in. Met een volle Rembrandt-zaal was het politiek café een mooi succes, waarbij veel ideeën en ervaringen over participatie zijn uitgewisseld. Dit heeft ons zeer geholpen bij de voorbereiding van het commissie- en raadsdebat over het handelingsperspectief participatie. Lees hier een verslag van de avond.

Lees verder »

Politiek Café ‘Participatie bij bouwprojecten’

Op maandag 15 april om 19.30 uur organiseert de fractie een politiek café in De Vergulde Kruik (Haarlemmerstraat 22) over het onderwerp bewonersparticipatie bij bouwplannen. Leden van Partij Sleutelstad, wijkorganisaties en belangstellende Leidenaren zijn van harte welkom. Voor deelnemers staat een drankje klaar. Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst en kan door een berichtje te sturen naar bestuur@partijsleutelstad.nl.  Leiden bouwt de komende jaren 8.800 woningen bij. Dat heeft gevolgen voor de omgeving, de voorzieningen en de bereikbaarheid. Op het stadhuis zijn er nu veel bouwplannen in de maak. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners echte invloed op deze plannen hebben? De afgelopen jaren hebben we gezien hoe het

Lees verder »

Gemeenteraad laat bewoners Prinsessenbuurt als baksteen vallen. Partij Sleutelstad stemt tegen sloop-nieuwbouwplan

Slopen zonder de afgesproken 70%-draagvlak, cancellen van de externe adviseur van de bewonerscommissie, huurders inzage ontzeggen in de bouwkundige rapporten van hun te slopen woningen. De Leidse gemeenteraad keek ernaar en stak vervolgens geen poot uit. Amendementen en moties om er wat aan te doen werden weggestemd door GroenLinks, PvdA en VVD. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen de sloop-nieuwbouwplannen in de Prinsessenbuurt gestemd. Jarenlang – mogelijk zelfs decennia – heeft corporatie De Sleutels het onderhoud van woningen in de Prinsessenbuurt verwaarloosd. Veel bewoners kampen met ernstige tot onleefbare schimmel- en vochtoverlast. Huurders die problemen meldden werden van het kastje naar

Lees verder »

Mensen maken de wijk: Faciliteer terugkeer naar de Prinsessenbuurt

Het stadsbestuur en corporatie De Sleutels zouden er zoveel mogelijk aan moeten doen om te faciliteren dat mensen kunnen terugkeren naar de Prinsessenbuurt als de Sleutels die wijk gaat slopen. Praktische en financiële barrières staan dat vaak in de weg. Partij Sleutelstad sprong in de bres voor deze volkswijk en haar inwoners. Ons voorstel haalde het helaas net niet. De Sleutels en de gemeente willen de woningen in de Prinsessenbuurt slopen en vervangen door (midden)hoogbouw. De staat van de woningen is belabberd tot onleefbaar, maar de bewoners vormen een hechte gemeenschap en voelen zich met elkaar verbonden. Door de sloopkogel

Lees verder »

Aangenomen: Gemeente gaat huurders ondersteunen bij verhalen te hoge huur op verhuurder

Te vaak vragen verhuurders een hogere huur van hun huurders dan toegestaan is. In de particuliere huur is het schering en inslag. Ook corporaties bezondigen zich eraan. Een procedure bij de huurcommissie is vaak ingewikkeld en het Leidse huurteam bij veel huurders onbekend. Partij Sleutelstad diende afgelopen week twee voorstellen in om dit tegen te gaan en huurders actiever te informeren en ondersteunen. Beiden werden aangenomen. Op de eerste plaats dienden we samen met de SP, Studenten voor Leiden en de ChristenUnie een amendement in bij het raadsvoorstel over de hervorming van de rioolheffing. In het nieuwe stelsel moeten niet

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Zet regionaal warmtenet in ijskast en steek alle energie in stroomnet

Partij Sleutelstad wil dat de investeringen in het regionale warmtenet in de ijskast worden gezet en we voorlopig alle energie en middelen inzetten op het verzwaren van het stroomnet. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die laten zien dat het warmtenet onbetaalbaar en onrendabel is. Tegen beter weten in blijft de gemeente Leiden volledig inzetten op het aanleggen van een regionaal warmtenet, gevoed door restwarmte van de fossiele industrie uit de Rotterdamse haven, om Leiden van het gas af te halen. Partij Sleutelstad is geen voorstander van deze smeerpijp en is al jaren kritisch

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Verslag politiek café

Op 15 april vond ons politiek café over participatie bij bouwplannen plaats. Bart Hendriks (SOS Mors) en Anton van den Beukel (burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin) namens ons mee in hun ervaringen bij de bouwplannen in de Lage Mors en Leiden Noord; Maaike van Hinte (zelfstandig omgevingsmanager) bracht het perspectief vanuit gemeentes in. Met een volle Rembrandt-zaal was het politiek café een mooi succes, waarbij veel ideeën en ervaringen over participatie zijn uitgewisseld. Dit heeft ons zeer geholpen bij de voorbereiding van het commissie- en raadsdebat over het handelingsperspectief participatie. Lees hier een verslag van de avond.

Lees verder »

Politiek Café ‘Participatie bij bouwprojecten’

Op maandag 15 april om 19.30 uur organiseert de fractie een politiek café in De Vergulde Kruik (Haarlemmerstraat 22) over het onderwerp bewonersparticipatie bij bouwplannen. Leden van Partij Sleutelstad, wijkorganisaties en belangstellende Leidenaren zijn van harte welkom. Voor deelnemers staat een drankje klaar. Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst en kan door een berichtje te sturen naar bestuur@partijsleutelstad.nl.  Leiden bouwt de komende jaren 8.800 woningen bij. Dat heeft gevolgen voor de omgeving, de voorzieningen en de bereikbaarheid. Op het stadhuis zijn er nu veel bouwplannen in de maak. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners echte invloed op deze plannen hebben? De afgelopen jaren hebben we gezien hoe het

Lees verder »

Gemeenteraad laat bewoners Prinsessenbuurt als baksteen vallen. Partij Sleutelstad stemt tegen sloop-nieuwbouwplan

Slopen zonder de afgesproken 70%-draagvlak, cancellen van de externe adviseur van de bewonerscommissie, huurders inzage ontzeggen in de bouwkundige rapporten van hun te slopen woningen. De Leidse gemeenteraad keek ernaar en stak vervolgens geen poot uit. Amendementen en moties om er wat aan te doen werden weggestemd door GroenLinks, PvdA en VVD. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen de sloop-nieuwbouwplannen in de Prinsessenbuurt gestemd. Jarenlang – mogelijk zelfs decennia – heeft corporatie De Sleutels het onderhoud van woningen in de Prinsessenbuurt verwaarloosd. Veel bewoners kampen met ernstige tot onleefbare schimmel- en vochtoverlast. Huurders die problemen meldden werden van het kastje naar

Lees verder »

Mensen maken de wijk: Faciliteer terugkeer naar de Prinsessenbuurt

Het stadsbestuur en corporatie De Sleutels zouden er zoveel mogelijk aan moeten doen om te faciliteren dat mensen kunnen terugkeren naar de Prinsessenbuurt als de Sleutels die wijk gaat slopen. Praktische en financiële barrières staan dat vaak in de weg. Partij Sleutelstad sprong in de bres voor deze volkswijk en haar inwoners. Ons voorstel haalde het helaas net niet. De Sleutels en de gemeente willen de woningen in de Prinsessenbuurt slopen en vervangen door (midden)hoogbouw. De staat van de woningen is belabberd tot onleefbaar, maar de bewoners vormen een hechte gemeenschap en voelen zich met elkaar verbonden. Door de sloopkogel

Lees verder »

Aangenomen: Gemeente gaat huurders ondersteunen bij verhalen te hoge huur op verhuurder

Te vaak vragen verhuurders een hogere huur van hun huurders dan toegestaan is. In de particuliere huur is het schering en inslag. Ook corporaties bezondigen zich eraan. Een procedure bij de huurcommissie is vaak ingewikkeld en het Leidse huurteam bij veel huurders onbekend. Partij Sleutelstad diende afgelopen week twee voorstellen in om dit tegen te gaan en huurders actiever te informeren en ondersteunen. Beiden werden aangenomen. Op de eerste plaats dienden we samen met de SP, Studenten voor Leiden en de ChristenUnie een amendement in bij het raadsvoorstel over de hervorming van de rioolheffing. In het nieuwe stelsel moeten niet

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Zet regionaal warmtenet in ijskast en steek alle energie in stroomnet

Partij Sleutelstad wil dat de investeringen in het regionale warmtenet in de ijskast worden gezet en we voorlopig alle energie en middelen inzetten op het verzwaren van het stroomnet. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die laten zien dat het warmtenet onbetaalbaar en onrendabel is. Tegen beter weten in blijft de gemeente Leiden volledig inzetten op het aanleggen van een regionaal warmtenet, gevoed door restwarmte van de fossiele industrie uit de Rotterdamse haven, om Leiden van het gas af te halen. Partij Sleutelstad is geen voorstander van deze smeerpijp en is al jaren kritisch

Lees verder »