Nieuws van Partij Sleutelstad

Wijkkrant Pieters- en Academiewijk: Stem niet op coalitiepartijen en VVD

De wijkkrant van de Pieters- en Academiewijk haalt hard uit naar de coalitiepartijen D66, GL en PvdA, en de VVD: “Bewoners van de binnenstad stemmen massaal op D66, Groen Links en VVD. Evenals de PvdA zijn deze partijen groot voorstander van horeca-uitbreiding. Als u wil dat uw belangen als bewoner gaan prevaleren, is uw stem op de juiste partij cruciaal. Anders gaat dit nooit gebeuren. Bij de komende raadsverkiezingen moet u wellicht op een andere partij stemmen dan u voorheen deed.” Daar kunnen wij inkomen: Partij Sleutelstad was – naast de ChristenUnie – de enige partij die tegen de nieuwe

Lees verder »

Rondvraag over problemen bij waardering WOZ-waardes

Burgers en ondernemers die teveel OZB-belasting betalen door een onjuiste waardering van hun woning of pand: Het aantal gestarte én gehonoreerde bezwaren tegen WOZ-waarderingen neemt landelijk toe. Naar aanleiding van enkele recente casussen in Leiden heeft duo-raadslid Thijs Vos op donderdag 15 april mede namens VVD, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP een rondvraag gesteld in de commissie Werk en Middelen.  Iedere februari ontvangen Leidse burgers en ondernemers op de spreekwoordelijke deurmat weer een brief met de gecombineerde aanslag. Voor de eigenaren van een eigen woning c.q. onroerende zaken betekent dat ook een beschikking over de waarde van

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Zoveel mogelijk inspraak voor buurtbewoners bij nieuwbouw Boshuizerlaan

De gemeenteraad heeft zich op 13 april gebogen over de bouwplannen bij de Telderskade en Boshuizerlaan. Partij Sleutelstad wil dat bewoners meer inspraak krijgen in de planvorming: Het participatieniveau dient ten minste verhoogd worden naar “adviseren” (niveau 3 van 5 op de “participatieladder”) en waar het kan naar “coproductie” (niveau 4). Partij Sleutelstad heeft daarvoor twee moties mede ondertekend. Daarnaast hebben wij verschillende voorstellen gesteund die tegemoet komen aan de bezwaren van omwonenden. Op de plaats van de Vijf Meihal is de gemeente voornemens om een nieuw woningencomplex te realiseren met maar liefst 400 woningen. Dat komt bovenop andere bouwplannen

Lees verder »

Houd sociale huurwoningen sociaal – PS pleit voor oneindige instandhoudingstermijn

Betaalbaar wonen is in Leiden een groot probleem. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en aan betaalbare middenhuur. Voor sociale huur geldt maar liefst een wachtlijst van acht jaar. Dat moet anders. Helaas hebben private investeerders op dit moment het recht om voor sociale en middelhuur bestemde woningen in nieuwbouwprojecten al na 20 resp. 15 jaar te verkopen (“uitponden”). Dat is in sterk contrast met woningcoöperatiewoningen, die wel permanent sociaal blijven. Om paal en perk te stellen aan de verkoop van sociale huurwoningen heeft Partij Sleutelstad daarom in de afgelopen raadsvergadering een motie en amendement ingediend die de

Lees verder »

Rondvraag over schrappen parkeerplaatsen bij Heilige Geesthofje

Duo-raadslid Thijs Vos heeft op 1 april 2020 in de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een rondvraag aan wethouder Ashley North gesteld over het besluit om alle parkeerplaatsen aan het Heilige Geesthofje te schrappen en het schenden van de toezegging die volgens de eigenaar en de wijkvereniging zou zijn gedaan om dit compenseren met openbare parkeerplaatsen. Het college is voornemens om alle parkeerplaatsen aan het Heilige Geesthofje om daar de fietsenrekken van de Haanstraschool te plaatsen. Volgens betrokkenen is door het college toegezegd dat deze gecompenseerd zouden worden met nieuwe openbare parkeerplaatsen. De Stichting Erven Cornelis Sprongh, eigenaar

Lees verder »

Gemeenteraad respecteert uitslag referendum

Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart werd in Leiden het raadgevend referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark gehouden. Tijdens de raadsvergadering op 8 april is de uitslag van dit referendum door de gemeenteraad vastgesteld. Met het referendum werd de Leidse bevolking in de gelegenheid gesteld een uitspraak te doen over het door het college voorgestelde herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark. Dit plan is omstreden omdat het voorziet in de aanleg van een vierde (kunststof) hockeyveld in een openbaar park. Daardoor wordt het park minder goed toegankelijk voor bezoekers en gaat biodiversiteit verloren. Bovendien worden voor

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Wijkkrant Pieters- en Academiewijk: Stem niet op coalitiepartijen en VVD

De wijkkrant van de Pieters- en Academiewijk haalt hard uit naar de coalitiepartijen D66, GL en PvdA, en de VVD: “Bewoners van de binnenstad stemmen massaal op D66, Groen Links en VVD. Evenals de PvdA zijn deze partijen groot voorstander van horeca-uitbreiding. Als u wil dat uw belangen als bewoner gaan prevaleren, is uw stem op de juiste partij cruciaal. Anders gaat dit nooit gebeuren. Bij de komende raadsverkiezingen moet u wellicht op een andere partij stemmen dan u voorheen deed.” Daar kunnen wij inkomen: Partij Sleutelstad was – naast de ChristenUnie – de enige partij die tegen de nieuwe

Lees verder »

Rondvraag over problemen bij waardering WOZ-waardes

Burgers en ondernemers die teveel OZB-belasting betalen door een onjuiste waardering van hun woning of pand: Het aantal gestarte én gehonoreerde bezwaren tegen WOZ-waarderingen neemt landelijk toe. Naar aanleiding van enkele recente casussen in Leiden heeft duo-raadslid Thijs Vos op donderdag 15 april mede namens VVD, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP een rondvraag gesteld in de commissie Werk en Middelen.  Iedere februari ontvangen Leidse burgers en ondernemers op de spreekwoordelijke deurmat weer een brief met de gecombineerde aanslag. Voor de eigenaren van een eigen woning c.q. onroerende zaken betekent dat ook een beschikking over de waarde van

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Zoveel mogelijk inspraak voor buurtbewoners bij nieuwbouw Boshuizerlaan

De gemeenteraad heeft zich op 13 april gebogen over de bouwplannen bij de Telderskade en Boshuizerlaan. Partij Sleutelstad wil dat bewoners meer inspraak krijgen in de planvorming: Het participatieniveau dient ten minste verhoogd worden naar “adviseren” (niveau 3 van 5 op de “participatieladder”) en waar het kan naar “coproductie” (niveau 4). Partij Sleutelstad heeft daarvoor twee moties mede ondertekend. Daarnaast hebben wij verschillende voorstellen gesteund die tegemoet komen aan de bezwaren van omwonenden. Op de plaats van de Vijf Meihal is de gemeente voornemens om een nieuw woningencomplex te realiseren met maar liefst 400 woningen. Dat komt bovenop andere bouwplannen

Lees verder »

Houd sociale huurwoningen sociaal – PS pleit voor oneindige instandhoudingstermijn

Betaalbaar wonen is in Leiden een groot probleem. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en aan betaalbare middenhuur. Voor sociale huur geldt maar liefst een wachtlijst van acht jaar. Dat moet anders. Helaas hebben private investeerders op dit moment het recht om voor sociale en middelhuur bestemde woningen in nieuwbouwprojecten al na 20 resp. 15 jaar te verkopen (“uitponden”). Dat is in sterk contrast met woningcoöperatiewoningen, die wel permanent sociaal blijven. Om paal en perk te stellen aan de verkoop van sociale huurwoningen heeft Partij Sleutelstad daarom in de afgelopen raadsvergadering een motie en amendement ingediend die de

Lees verder »

Rondvraag over schrappen parkeerplaatsen bij Heilige Geesthofje

Duo-raadslid Thijs Vos heeft op 1 april 2020 in de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een rondvraag aan wethouder Ashley North gesteld over het besluit om alle parkeerplaatsen aan het Heilige Geesthofje te schrappen en het schenden van de toezegging die volgens de eigenaar en de wijkvereniging zou zijn gedaan om dit compenseren met openbare parkeerplaatsen. Het college is voornemens om alle parkeerplaatsen aan het Heilige Geesthofje om daar de fietsenrekken van de Haanstraschool te plaatsen. Volgens betrokkenen is door het college toegezegd dat deze gecompenseerd zouden worden met nieuwe openbare parkeerplaatsen. De Stichting Erven Cornelis Sprongh, eigenaar

Lees verder »

Gemeenteraad respecteert uitslag referendum

Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart werd in Leiden het raadgevend referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark gehouden. Tijdens de raadsvergadering op 8 april is de uitslag van dit referendum door de gemeenteraad vastgesteld. Met het referendum werd de Leidse bevolking in de gelegenheid gesteld een uitspraak te doen over het door het college voorgestelde herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark. Dit plan is omstreden omdat het voorziet in de aanleg van een vierde (kunststof) hockeyveld in een openbaar park. Daardoor wordt het park minder goed toegankelijk voor bezoekers en gaat biodiversiteit verloren. Bovendien worden voor

Lees verder »