Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stemt tegen parkeerbelastingverordening: “Hardwerkende Leidenaar met auto is geen melkkoe”

Partij Sleutelstad heeft vanavond tegen de parkeerbelastingverordening gestemd. Na de eerdere draconische verhoging van de parkeervergunningen voor bewoners worden de komende jaren nu ook de parkeertarieven voor zowel de garages als op straat verhoogd. Deze middelen worden vervolgens voor andere doelen ingezet. In onze ogen horen doelbelastingen zoals de parkeerbelasting ook voor het doel waar ze geheven voor worden ingezet te worden. De nieuwe parkeerbelastingverordening schendt dit principe. Wij hebben daarom tegen gestemd: de hardwerkende Leidenaar met een auto is niet de melkkoe van de gemeente. Partij Sleutelstad heeft zich eerder ook verzet tegen de verhoging van de parkeertarieven voor

Lees verder »

Partij Sleutelstad: “Elk kind dat thuis zit is een crisis: Waarborg dat elk kind in Leiden toegang krijgt tot passend onderwijs”

Partij Sleutelstad en de SP dienen vanavond samen een voorstel in om te waarborgen dat ieder kind in Leiden toegang krijgt tot passend onderwijs. Daarmee krijgen de 419 kinderen die nu in Holland Rijnland thuis zitten, bij wie vaak de nodige ondersteuning wordt ontzegd door budgetplafonds, eindelijk weer perspectief. De regio Holland Rijnland scoort slecht als het aankomt op het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit in plaats van op school. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal thuiszittende jongeren in onze regio verdubbeld. Deze kwetsbare groep kinderen is erg gebaat bij een op maat gemaakt programma waarbij onderwijs

Lees verder »

Raadsbrede rondvraag over vuurwerkoverlast

In bijna alle Leidse wijken wordt al weken aan de lopende band vuurwerk afgestoken. Hoewel het illegaal buiten oud en nieuw afsteken van vuurwerk van alle jaren is, lijkt het dit jaar eerder te zijn begonnen en vaker voor te komen. Gezamenlijk met VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, CU en SP heeft Partij Sleutelstad in de afgelopen commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid (16 december 2021) een rondvraag gesteld over vuurwerkoverlast in Leiden. Al weken wordt in meerdere wijken in Leiden vrijwel iedere avond vuurwerk afgestoken. Dit gebeurt aan de lopende band en kennelijk ongestraft, terwijl vuurwerk afsteken buiten Oud en

Lees verder »

Leidse fracties stellen gezamenlijk vragen over bedreigingen en agressie richting journalisten

Het vrije woord en de persvrijheid vormen belangrijke pijlers van onze democratische rechtstaat. Steeds meer staat dit echter, landelijk en lokaal, onder druk door bedreigingen en agressie richting journalisten. Uit een recent artikel van Sleutelstad FM blijkt dat in Leiden maar liefst acht op de tien journalisten kampt met bedreigingen. Naar aanleiding van dit schrokkende feit hebben de tien Leidse partijen, waaronder Partij Sleutelstad, hier vragen over gesteld aan burgemeester Lenferink. Het initiatief van de gezamenlijke rondvraag kwam van CDA-raadslid Roeland Storm. Tijdens de commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 16 december stelde hij mede namens Partij Sleutelstad de volgende vragen:

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt actualiteitsvraag over kebaboverlast Haarlemmerstraat

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld aan burgemeester Lenferink over de kebaboverlast die bewoners van de Haarlemmerstraat ’s-Nachts ervaren. Sinds de gemeente een Dönerzaak in de Haarlemmerstraat een 24-uursvergunning heeft verleend is er elke avond overlast van dronken jongeren die lawaai maken en hun behoeftes doen in de aangrenzende steegjes. Partij Sleutelstad vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente de 24-uursvergunning heeft afgegeven, maar er vervolgens niets wordt gedaan tegen de overlast. De omwonenden van een kebab-zaak in de Haarlemmerstraat klagen al geruime tijd steen en been over het lawaai en sanitaire overlast door klanten van een kebabzaak. Deze heeft net als

Lees verder »

Partij Sleutelstad doet opnieuw moreel appèl op gemeente om gedupeerde middenstanders die doneerden aan GHC te compenseren

Partij Sleutelstad heeft opnieuw een moreel appèl gedaan op wethouder Dirkse en de gemeenteraad om de Leidse middenstanders die eerder uit liefde voor de sport geïnvesteerd hadden in een nieuw jeugdhonk en opstallen voor de Leidse voetbalclub GHC fair te compenseren. Na het failliesement van GHC streek de gemeente door de waarde van het onroerend goed grote sommen geld op, terwijl de ondernemers het nakijken hadden. Partij Sleutelstad heeft daarom samen met Leiden Participeert afgelopen week een motie ingediend die het college daartoe oproept. Als gevolg van het door wethouder Dirkse geïntroduceerde Voetbal Vitaal, dat het doel had om het

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stemt tegen parkeerbelastingverordening: “Hardwerkende Leidenaar met auto is geen melkkoe”

Partij Sleutelstad heeft vanavond tegen de parkeerbelastingverordening gestemd. Na de eerdere draconische verhoging van de parkeervergunningen voor bewoners worden de komende jaren nu ook de parkeertarieven voor zowel de garages als op straat verhoogd. Deze middelen worden vervolgens voor andere doelen ingezet. In onze ogen horen doelbelastingen zoals de parkeerbelasting ook voor het doel waar ze geheven voor worden ingezet te worden. De nieuwe parkeerbelastingverordening schendt dit principe. Wij hebben daarom tegen gestemd: de hardwerkende Leidenaar met een auto is niet de melkkoe van de gemeente. Partij Sleutelstad heeft zich eerder ook verzet tegen de verhoging van de parkeertarieven voor

Lees verder »

Partij Sleutelstad: “Elk kind dat thuis zit is een crisis: Waarborg dat elk kind in Leiden toegang krijgt tot passend onderwijs”

Partij Sleutelstad en de SP dienen vanavond samen een voorstel in om te waarborgen dat ieder kind in Leiden toegang krijgt tot passend onderwijs. Daarmee krijgen de 419 kinderen die nu in Holland Rijnland thuis zitten, bij wie vaak de nodige ondersteuning wordt ontzegd door budgetplafonds, eindelijk weer perspectief. De regio Holland Rijnland scoort slecht als het aankomt op het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit in plaats van op school. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal thuiszittende jongeren in onze regio verdubbeld. Deze kwetsbare groep kinderen is erg gebaat bij een op maat gemaakt programma waarbij onderwijs

Lees verder »

Raadsbrede rondvraag over vuurwerkoverlast

In bijna alle Leidse wijken wordt al weken aan de lopende band vuurwerk afgestoken. Hoewel het illegaal buiten oud en nieuw afsteken van vuurwerk van alle jaren is, lijkt het dit jaar eerder te zijn begonnen en vaker voor te komen. Gezamenlijk met VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, CU en SP heeft Partij Sleutelstad in de afgelopen commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid (16 december 2021) een rondvraag gesteld over vuurwerkoverlast in Leiden. Al weken wordt in meerdere wijken in Leiden vrijwel iedere avond vuurwerk afgestoken. Dit gebeurt aan de lopende band en kennelijk ongestraft, terwijl vuurwerk afsteken buiten Oud en

Lees verder »

Leidse fracties stellen gezamenlijk vragen over bedreigingen en agressie richting journalisten

Het vrije woord en de persvrijheid vormen belangrijke pijlers van onze democratische rechtstaat. Steeds meer staat dit echter, landelijk en lokaal, onder druk door bedreigingen en agressie richting journalisten. Uit een recent artikel van Sleutelstad FM blijkt dat in Leiden maar liefst acht op de tien journalisten kampt met bedreigingen. Naar aanleiding van dit schrokkende feit hebben de tien Leidse partijen, waaronder Partij Sleutelstad, hier vragen over gesteld aan burgemeester Lenferink. Het initiatief van de gezamenlijke rondvraag kwam van CDA-raadslid Roeland Storm. Tijdens de commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 16 december stelde hij mede namens Partij Sleutelstad de volgende vragen:

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt actualiteitsvraag over kebaboverlast Haarlemmerstraat

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld aan burgemeester Lenferink over de kebaboverlast die bewoners van de Haarlemmerstraat ’s-Nachts ervaren. Sinds de gemeente een Dönerzaak in de Haarlemmerstraat een 24-uursvergunning heeft verleend is er elke avond overlast van dronken jongeren die lawaai maken en hun behoeftes doen in de aangrenzende steegjes. Partij Sleutelstad vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente de 24-uursvergunning heeft afgegeven, maar er vervolgens niets wordt gedaan tegen de overlast. De omwonenden van een kebab-zaak in de Haarlemmerstraat klagen al geruime tijd steen en been over het lawaai en sanitaire overlast door klanten van een kebabzaak. Deze heeft net als

Lees verder »

Partij Sleutelstad doet opnieuw moreel appèl op gemeente om gedupeerde middenstanders die doneerden aan GHC te compenseren

Partij Sleutelstad heeft opnieuw een moreel appèl gedaan op wethouder Dirkse en de gemeenteraad om de Leidse middenstanders die eerder uit liefde voor de sport geïnvesteerd hadden in een nieuw jeugdhonk en opstallen voor de Leidse voetbalclub GHC fair te compenseren. Na het failliesement van GHC streek de gemeente door de waarde van het onroerend goed grote sommen geld op, terwijl de ondernemers het nakijken hadden. Partij Sleutelstad heeft daarom samen met Leiden Participeert afgelopen week een motie ingediend die het college daartoe oproept. Als gevolg van het door wethouder Dirkse geïntroduceerde Voetbal Vitaal, dat het doel had om het

Lees verder »