Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad kaart knelpunten bij isolatie en verduurzaming oude woningen aan

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de knelpunten waar eigenaren van oude woningen tegen aanlopen bij het isoleren en verduurzamen van hun woning. Net als bewoners van VvE-complexen blijven zij daarmee met hoge energierekeningen zitten waar zij maar weinig aan kunnen doen. Leiden is een stad van historie en erfgoed. Dat is ook terug te zien in de woningvoorraad: Een aanzienlijk deel van de woningen in Leiden dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze huizen geven onze stad kleur, maar zijn tegelijkertijd slecht geïsoleerd en weinig verduurzaamd. Bewoners zuchten onder hoge energierekeningen. Het isoleren en verduurzamen

Lees verder »

Bouwplan Rhijnvreugd: Gemeente blundert met bodem- en funderingsonderzoeken

De gemeente heeft flink geblunderd bij de plannenmakerij bij het bouwproject Rhijnvreugd. Doordat pas twee jaar na de aankoop van grond en een vijftal woningen bleek dat de grond vervuild was en de fundering van de woningen onvoldoende was moest het plan aangepast worden. Partij Sleutelstad verwacht beterschap van het college op dit punt. De gemeenteraad behandelde onlangs de grondexploitatie van het bouwplan Rhijnvreugd en de grondruil die hiervoor nodig is. Met dit project komen er 75 nieuwe woningen aan de Hoge Rijndijk ter hoogte van de Willem van der Madeweg (nabij park Matilo), waarvan 30 corporatiewoningen en 30 middenhuur.

Lees verder »

Leidse fracties stellen actualiteitsvragen over geweldsincidenten en vandalisme tegen LHBT’ers

Partij Sleutelstad maakt zich samen met andere partijen zorgen om de aanhoudende stroom van gewelds- en vandalisme-incidenten in Leiden gericht tegen LHBT’ers. Daarom hebben we samen met GroenLinks, D66, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, Studenten voor Leiden en SP tijdens de afgelopen raadsvergaderingen actualiteitsvragen gesteld aan het college. De waren het initiatief van GroenLinks-raadslid Ivo van Spronsen. Op Koningsdag hebben verschillende jongeren regenboog­vlag­gen vernield van gaycafé de Roze Beurs en COC Leiden, de belangenvereniging van lesbische, homo, biseksuele, transgender en intersekse personen. GroenLinks zou deze vernieling graag afdoen als een baldadig incident. Toch vreest onze fractie dat dit niet

Lees verder »

SP en Partij Sleutelstad: Ook actie voor ondernemers in de wijken

De gemeenteraad heeft een motie van de SP en Partij Sleutelstad aangenomen om ook met een actieplan voor de ondernemers in de wijken en wijkwinkelcentra te komen. In het begin dit jaar door het college aangekondigde actieplan ‘Impuls Lokale Economie’ ging echter nagenoeg alle aandacht uit naar de Binnenstad-economie. Duo-raadslid Marcel Mioch: “Partij Sleutelstad vindt dat de ondernemers in de buitenwijken dezelfde rechten en ondersteuning moeten hebben als de Binnenstad-ondernemers”. Mioch – zelf woonachtig in Zuidwest – wees daarbij op het belang van winkels voor de leefbaarheid en sociale cohesie van de buitenwijken. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Het gaat

Lees verder »
© Meer Democratie

Oproep Partij Sleutelstad aan Vertrouwenscommissie: Stel de profielschets samen met de stad op

De profielschets voor de nieuwe burgemeester dient in nauwe samenspraak met de stad opgesteld te worden. Die oproep heeft Partij Sleutelstad vanochtend gedaan richting de vertrouwenscommissie. Partij Sleutelstad is voorstander van een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Zolang dat niet mogelijk is, zou ten minste de profielschets in een interactief proces met de stad opgesteld dienen te worden. Wat ons betreft kan dat in de vorm van een enquête op Doe Mee Leiden of een burgerconsultatie waarin Leidenaren gevraagd wordt naar de gewenste eigenschappen en capaciteiten van de burgemeester. Daarnaast dient individuele en collectieve input van maatschappelijke organisaties (denk

Lees verder »

Rondvraag: Gevolgen Europese aanbestedingsregels voor Leids standplaatshouders

In Utrecht verliezen de eigenaren van bloemenstallen, viskramen en ijskarren die al jaren of decennia op dezelfde plek staan door Europese aanbestedingsregels opeens hun vergunning. Volgens De Volkskrant krijgen alle gemeentes hiermee te maken. Ons duo-raadslid Marcel Mioch heeft daarom vragen gesteld aan wethouder Spijker over wat dit betekent voor Leidse ondernemers en familiebedrijven. De rondvraag werd op 13 april gesteld in de commissie Werk en Middelen: Afgelopen dinsdag verscheen in De Volkskrant een artikel met de kop “De Strijd om de Standplaats”. Als gevolg van nieuwe Europese aanbestedingsregels mogen standplaatsen alleen nog maar voor een beperkte periode worden afgegeven

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad kaart knelpunten bij isolatie en verduurzaming oude woningen aan

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de knelpunten waar eigenaren van oude woningen tegen aanlopen bij het isoleren en verduurzamen van hun woning. Net als bewoners van VvE-complexen blijven zij daarmee met hoge energierekeningen zitten waar zij maar weinig aan kunnen doen. Leiden is een stad van historie en erfgoed. Dat is ook terug te zien in de woningvoorraad: Een aanzienlijk deel van de woningen in Leiden dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze huizen geven onze stad kleur, maar zijn tegelijkertijd slecht geïsoleerd en weinig verduurzaamd. Bewoners zuchten onder hoge energierekeningen. Het isoleren en verduurzamen

Lees verder »

Bouwplan Rhijnvreugd: Gemeente blundert met bodem- en funderingsonderzoeken

De gemeente heeft flink geblunderd bij de plannenmakerij bij het bouwproject Rhijnvreugd. Doordat pas twee jaar na de aankoop van grond en een vijftal woningen bleek dat de grond vervuild was en de fundering van de woningen onvoldoende was moest het plan aangepast worden. Partij Sleutelstad verwacht beterschap van het college op dit punt. De gemeenteraad behandelde onlangs de grondexploitatie van het bouwplan Rhijnvreugd en de grondruil die hiervoor nodig is. Met dit project komen er 75 nieuwe woningen aan de Hoge Rijndijk ter hoogte van de Willem van der Madeweg (nabij park Matilo), waarvan 30 corporatiewoningen en 30 middenhuur.

Lees verder »

Leidse fracties stellen actualiteitsvragen over geweldsincidenten en vandalisme tegen LHBT’ers

Partij Sleutelstad maakt zich samen met andere partijen zorgen om de aanhoudende stroom van gewelds- en vandalisme-incidenten in Leiden gericht tegen LHBT’ers. Daarom hebben we samen met GroenLinks, D66, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, Studenten voor Leiden en SP tijdens de afgelopen raadsvergaderingen actualiteitsvragen gesteld aan het college. De waren het initiatief van GroenLinks-raadslid Ivo van Spronsen. Op Koningsdag hebben verschillende jongeren regenboog­vlag­gen vernield van gaycafé de Roze Beurs en COC Leiden, de belangenvereniging van lesbische, homo, biseksuele, transgender en intersekse personen. GroenLinks zou deze vernieling graag afdoen als een baldadig incident. Toch vreest onze fractie dat dit niet

Lees verder »

SP en Partij Sleutelstad: Ook actie voor ondernemers in de wijken

De gemeenteraad heeft een motie van de SP en Partij Sleutelstad aangenomen om ook met een actieplan voor de ondernemers in de wijken en wijkwinkelcentra te komen. In het begin dit jaar door het college aangekondigde actieplan ‘Impuls Lokale Economie’ ging echter nagenoeg alle aandacht uit naar de Binnenstad-economie. Duo-raadslid Marcel Mioch: “Partij Sleutelstad vindt dat de ondernemers in de buitenwijken dezelfde rechten en ondersteuning moeten hebben als de Binnenstad-ondernemers”. Mioch – zelf woonachtig in Zuidwest – wees daarbij op het belang van winkels voor de leefbaarheid en sociale cohesie van de buitenwijken. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Het gaat

Lees verder »
© Meer Democratie

Oproep Partij Sleutelstad aan Vertrouwenscommissie: Stel de profielschets samen met de stad op

De profielschets voor de nieuwe burgemeester dient in nauwe samenspraak met de stad opgesteld te worden. Die oproep heeft Partij Sleutelstad vanochtend gedaan richting de vertrouwenscommissie. Partij Sleutelstad is voorstander van een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Zolang dat niet mogelijk is, zou ten minste de profielschets in een interactief proces met de stad opgesteld dienen te worden. Wat ons betreft kan dat in de vorm van een enquête op Doe Mee Leiden of een burgerconsultatie waarin Leidenaren gevraagd wordt naar de gewenste eigenschappen en capaciteiten van de burgemeester. Daarnaast dient individuele en collectieve input van maatschappelijke organisaties (denk

Lees verder »

Rondvraag: Gevolgen Europese aanbestedingsregels voor Leids standplaatshouders

In Utrecht verliezen de eigenaren van bloemenstallen, viskramen en ijskarren die al jaren of decennia op dezelfde plek staan door Europese aanbestedingsregels opeens hun vergunning. Volgens De Volkskrant krijgen alle gemeentes hiermee te maken. Ons duo-raadslid Marcel Mioch heeft daarom vragen gesteld aan wethouder Spijker over wat dit betekent voor Leidse ondernemers en familiebedrijven. De rondvraag werd op 13 april gesteld in de commissie Werk en Middelen: Afgelopen dinsdag verscheen in De Volkskrant een artikel met de kop “De Strijd om de Standplaats”. Als gevolg van nieuwe Europese aanbestedingsregels mogen standplaatsen alleen nog maar voor een beperkte periode worden afgegeven

Lees verder »