Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad wil opheldering over participatie riolenproject Hoge Mors

De riolering in een gedeelte van de Hoge Mors is aan vervanging toe. De communicatie vanuit de gemeente laat echter te wensen over. Via het doemee panel is de burger gevraagd mee te denken. Een groot gedeelte van de bewoners van de Hoge Mors is hiervan echter onvoldoende op de hoogte. Op de website heeft de gemeente het uitsluitend over het vervangen van riolering, terwijl er veel ingrijpendere maatregelen plaats gaan vinden, zoals betaald parkeren, mogelijke vermindering van het aantal parkeerplaatsen en veranderen van het straatbeeld. Partij Sleutelstad heeft op aangeven van enkele ontevreden buurtbewoners hieromtrent schriftelijke vragen gesteld en

Lees verder »

Bijdrage Partij Sleutelstad aan einddebat jaarstukken & kaderbrief

Vanavond vindt in de gemeenteraad het einddebat over de jaarstukken en kaderbrief plaats. We kijken terug naar het afgelopen jaar en 4 jaar vooruit. Partij Sleutelstad dient vanavond 11 voorstellen in om Leiden democratischer, socialer, duurzamer en veiliger te maken. Luister hier de bijdrage van fractievoorzitter Maarten Kersten terug of lees hieronder ons twitter-verslag.  Op donderdag wordt er gestemd over de voorstellen. Onze inbreng in 16 tweets

Lees verder »

SP, PvdD en PS: Geef de Leidse parken monumentenstatus!

In een versteende stad als Leiden moeten we zuinig zijn op het weinige groen dat we in onze stad hebben. Helaas zien we vaak het tegenovergestelde: de plannen om koste wat het kost een deel van het Roomburgerpark op te offeren aan een groot plastic hockeyveld en recent subsidieverstrekkingen voor een discgolfbaan in polderpark Cronesteyn zonder überhaupt te onderzoeken of dit geen aantasting van natuur, rust en biodiversiteit oplevert. Het wordt hoog tijd dat de Leidse parken meer bescherming krijgen: SP, Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad dienen daarom bij kaderbrief een voorstel in om het Roomburgerpark, Cronesteyn en

Lees verder »

Kersten in de bres voor de markt

Voor veel Leidse marktkooplieden en binnenstadsondernemers staat het water tot aan de lippen als gevolg van het Coronavirus. De binnenstad kent daardoor nog maar 60% van het normale bezoekersaantal en sommige marktondernemers halen nog niet eens 20% van hun pre-coronaomzet. Al 5 binnenstadwinkels zijn failliet gegaan en zo’n honderd staan volgens Centrummanagement op het randje. Fractievoorzitter Maarten Kersten zet zich al sinds april 2020 in voor de noodlijdende marktkooplui en winkeliers. Het wordt tijd dat de ondernemers financieel gecompenseerd worden door de gemeente en dat de lange beloofde terugkeer van de markt naar de Nieuwe Rijn eindelijk wordt uitgevoerd. Partij

Lees verder »

Partij Sleutelstad en VVD: Meer geld naar veiligheid

Partij Sleutelstad wil dat het budget voor veiligheid verhoogd wordt. Vanuit de organisatie klinkt de roep om meer middelen en een grotere capaciteit om de taken op het vlak van veiligheid, handhaving en bestrijding van de ondermijning tegen te gaan. Het college heeft er echter voor gekozen om de aanvragen vanuit de organisatie slechts met 50% tegemoet te komen. Op veiligheid mag echter niet beknibbeld worden, zeker niet op het bestrijden van de ondermijning: Partij Sleutelstad dient daarom samen met de VVD een motie in om meer geld uit te trekken voor veiligheid en om de aanvragen voor meer budget

Lees verder »

Onderzoek naar openstellen Maliebaangarage om parkeerdruk Vreewijk te verminderen

De gemeente Leiden gaat in gesprek met de universiteit over het openstellen van de Maliebaangarage voor bezoekers van de westelijke binnenstad met het doel om de parkeerdruk in de Vreewijk te verlagen. Dat is het resultaat van de schriftelijke vragen die Partij Sleutelstad heeft gesteld aan het college. Eind mei stelden we schriftelijke vragen over de verschillende verkeers- en parkeerproblemen die in de Vreewijk speelden: binnenstadbezoekers die hun auto parkeren in de nabijgelegen Vreewijk in plaats van in de parkeergarages, bestelbusjes van met name PostNL die de ontsluiting van de wijk blokkeren en het structureel overschrijden van de 30KM-norm op

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad wil opheldering over participatie riolenproject Hoge Mors

De riolering in een gedeelte van de Hoge Mors is aan vervanging toe. De communicatie vanuit de gemeente laat echter te wensen over. Via het doemee panel is de burger gevraagd mee te denken. Een groot gedeelte van de bewoners van de Hoge Mors is hiervan echter onvoldoende op de hoogte. Op de website heeft de gemeente het uitsluitend over het vervangen van riolering, terwijl er veel ingrijpendere maatregelen plaats gaan vinden, zoals betaald parkeren, mogelijke vermindering van het aantal parkeerplaatsen en veranderen van het straatbeeld. Partij Sleutelstad heeft op aangeven van enkele ontevreden buurtbewoners hieromtrent schriftelijke vragen gesteld en

Lees verder »

Bijdrage Partij Sleutelstad aan einddebat jaarstukken & kaderbrief

Vanavond vindt in de gemeenteraad het einddebat over de jaarstukken en kaderbrief plaats. We kijken terug naar het afgelopen jaar en 4 jaar vooruit. Partij Sleutelstad dient vanavond 11 voorstellen in om Leiden democratischer, socialer, duurzamer en veiliger te maken. Luister hier de bijdrage van fractievoorzitter Maarten Kersten terug of lees hieronder ons twitter-verslag.  Op donderdag wordt er gestemd over de voorstellen. Onze inbreng in 16 tweets

Lees verder »

SP, PvdD en PS: Geef de Leidse parken monumentenstatus!

In een versteende stad als Leiden moeten we zuinig zijn op het weinige groen dat we in onze stad hebben. Helaas zien we vaak het tegenovergestelde: de plannen om koste wat het kost een deel van het Roomburgerpark op te offeren aan een groot plastic hockeyveld en recent subsidieverstrekkingen voor een discgolfbaan in polderpark Cronesteyn zonder überhaupt te onderzoeken of dit geen aantasting van natuur, rust en biodiversiteit oplevert. Het wordt hoog tijd dat de Leidse parken meer bescherming krijgen: SP, Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad dienen daarom bij kaderbrief een voorstel in om het Roomburgerpark, Cronesteyn en

Lees verder »

Kersten in de bres voor de markt

Voor veel Leidse marktkooplieden en binnenstadsondernemers staat het water tot aan de lippen als gevolg van het Coronavirus. De binnenstad kent daardoor nog maar 60% van het normale bezoekersaantal en sommige marktondernemers halen nog niet eens 20% van hun pre-coronaomzet. Al 5 binnenstadwinkels zijn failliet gegaan en zo’n honderd staan volgens Centrummanagement op het randje. Fractievoorzitter Maarten Kersten zet zich al sinds april 2020 in voor de noodlijdende marktkooplui en winkeliers. Het wordt tijd dat de ondernemers financieel gecompenseerd worden door de gemeente en dat de lange beloofde terugkeer van de markt naar de Nieuwe Rijn eindelijk wordt uitgevoerd. Partij

Lees verder »

Partij Sleutelstad en VVD: Meer geld naar veiligheid

Partij Sleutelstad wil dat het budget voor veiligheid verhoogd wordt. Vanuit de organisatie klinkt de roep om meer middelen en een grotere capaciteit om de taken op het vlak van veiligheid, handhaving en bestrijding van de ondermijning tegen te gaan. Het college heeft er echter voor gekozen om de aanvragen vanuit de organisatie slechts met 50% tegemoet te komen. Op veiligheid mag echter niet beknibbeld worden, zeker niet op het bestrijden van de ondermijning: Partij Sleutelstad dient daarom samen met de VVD een motie in om meer geld uit te trekken voor veiligheid en om de aanvragen voor meer budget

Lees verder »

Onderzoek naar openstellen Maliebaangarage om parkeerdruk Vreewijk te verminderen

De gemeente Leiden gaat in gesprek met de universiteit over het openstellen van de Maliebaangarage voor bezoekers van de westelijke binnenstad met het doel om de parkeerdruk in de Vreewijk te verlagen. Dat is het resultaat van de schriftelijke vragen die Partij Sleutelstad heeft gesteld aan het college. Eind mei stelden we schriftelijke vragen over de verschillende verkeers- en parkeerproblemen die in de Vreewijk speelden: binnenstadbezoekers die hun auto parkeren in de nabijgelegen Vreewijk in plaats van in de parkeergarages, bestelbusjes van met name PostNL die de ontsluiting van de wijk blokkeren en het structureel overschrijden van de 30KM-norm op

Lees verder »