Nieuws van Partij Sleutelstad

Opkoopbescherming omhoog dankzij CDA/PS-amendement

Dankzij een amendement van CDA, Partij Sleutelstad, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren worden meer woningen beschermd tegen het opkopen door beleggers. Het college stelde €355.000,- voor als opkoopgrens; dankzij het amendement wordt dit €430.000,-. Nog liever ziet Partij Sleutelstad dat alle woningen tot 6 ton beschermd worden, maar dit is alvast een stap in de goede richting. Partij Sleutelstad pleit al lang voor een opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Huizen zijn er om te wonen en niet voor winst. We tekenden dan ook protest aan tegen het uitstellen van deze maatregel. Na lang wachten ligt er als onderdeel van

Lees verder »

Zachte landing voor huurders illegaal verkamerde panden

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van D66 en Partij Sleutelstad die het college oproept om zich extra actief in te spannen dat er alternatieve woonruimte komt voor de huurders van de 50 illegaal verkamerde panden in De Kooi, Noorderkwartier en Transvaal. Partij Sleutelstad staat voor een streng verkameringsbeleid. Tegelijkertijd vinden we dat huurders niet de prijs mogen betalen voor de fouten van huisjesmelkers. In De Kooi, Noorderkwartier en Transvaal komt een algeheel verkamerverbod. De leefbaarheid in deze drie wijken staat als gevolg van verkamering zo onder druk dat er geen enkele kamer meer bij mag komen. In de

Lees verder »

Partij Sleutelstad blij met invoering jongerenraad

Partij Sleutelstad steunt van harte het initiatiefvoorstel van GroenLinks en Studenten voor Leiden om een jongerenraad in te voeren. Wel vraagt Partij Sleutelstad aandacht voor de stem van MBO’ers; zij dreigen tussen wal en schip te vallen. Andere aandachtspunten van onze fractie zijn de continuïteit van de jongerenraad en dat hun adviezen niet in een lade verdwijnen. Op dat laatste vlak heeft de raad ingestemd met een amendement van onze fractie. In het ideaalbeeld van Partij Sleutelstad bestaat een jongerenraad uit alle jongeren: scholieren, studenten – waaronder nadrukkelijk MBO’ers, en werkende jongeren. In het initiatiefvoorstel is er voor gekozen om

Lees verder »

Spoeddebat over miljoenentekort onderwijshuisvesting

Het tekort voor het onderhoud en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen is opgelopen van ongeveer 60 tot meer dan 100 miljoen euro. Op verzoek van de VVD, ChristenUnie en Partij Sleutelstad heeft er afgelopen week een spoeddebat plaatsgevonden. Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over dit tekort. Binnen een korte periode is dit tekort naar enorme hoogtes gestegen. Opmerkelijk is dat de wethouder al tijdens de begrotingsbehandeling al op de hoogte was van de nieuwe tekorten. Ondanks dat vanuit de oppositie toen ook aandacht vroeg voor budgettekort voor schoolgebouwen, werd door het college geen melding gemaakt van dat het tekort inmiddels nog

Lees verder »

Partij Sleutelstad en VVD: Informeer buurtbewoners over (gewelds)incidenten in Leids AZC

Partij Sleutelstad en de VVD hebben het college opgeroepen om buurtbewoners te informeren over geweldsincidenten die in opvanglocaties plaatsvinden. Afgelopen maand bleek namelijk dat bewoners van de wijk Bockhorst niet geïnformeerd waren over een steekpartij (en eerdere incidenten) in het AZC aan de Haagse Schouwweg; zij moesten dit uit de krant vernemen. Daarom hebben we samen met de VVD schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld. Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Leidse AZC achter de Haagse Schouweg bleek dat er dit jaar ’veel incidenten’ zich hebben voorgedaan in het opvangcentrum, “met een steekpartij op vrijdag 13 oktober

Lees verder »

Gemengde gevoelens over pakket woningmarktregulerende maatregelen: Te soft en te laat

Partij Sleutelstad heeft gemengde gevoelens bij het pakket woningmarktregulerende maatregelen dat het college heeft voorgelegd aan de raad. We zijn zeer te spreken over het onderdeel goed verhuurderschap en de invoering van de verhuurvergunning. Invoering van de opkoopbescherming is heel goed, maar blijft met een opkoopgrens van €355.000,- een symbolische maatregel. Het nieuwe verkameringsbeleid daarentegen is een notoire verslechtering: in drie kwart van de stad worden alle verkamerregels afgeschaft. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Niet alles kan in Leiden. In de één na dichtstbevolkte stad van Nederland moet je keuzes maken. In Leiden zal de vraag altijd groter zijn dan het aanbod.

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Opkoopbescherming omhoog dankzij CDA/PS-amendement

Dankzij een amendement van CDA, Partij Sleutelstad, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren worden meer woningen beschermd tegen het opkopen door beleggers. Het college stelde €355.000,- voor als opkoopgrens; dankzij het amendement wordt dit €430.000,-. Nog liever ziet Partij Sleutelstad dat alle woningen tot 6 ton beschermd worden, maar dit is alvast een stap in de goede richting. Partij Sleutelstad pleit al lang voor een opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Huizen zijn er om te wonen en niet voor winst. We tekenden dan ook protest aan tegen het uitstellen van deze maatregel. Na lang wachten ligt er als onderdeel van

Lees verder »

Zachte landing voor huurders illegaal verkamerde panden

De gemeenteraad heeft ingestemd met een motie van D66 en Partij Sleutelstad die het college oproept om zich extra actief in te spannen dat er alternatieve woonruimte komt voor de huurders van de 50 illegaal verkamerde panden in De Kooi, Noorderkwartier en Transvaal. Partij Sleutelstad staat voor een streng verkameringsbeleid. Tegelijkertijd vinden we dat huurders niet de prijs mogen betalen voor de fouten van huisjesmelkers. In De Kooi, Noorderkwartier en Transvaal komt een algeheel verkamerverbod. De leefbaarheid in deze drie wijken staat als gevolg van verkamering zo onder druk dat er geen enkele kamer meer bij mag komen. In de

Lees verder »

Partij Sleutelstad blij met invoering jongerenraad

Partij Sleutelstad steunt van harte het initiatiefvoorstel van GroenLinks en Studenten voor Leiden om een jongerenraad in te voeren. Wel vraagt Partij Sleutelstad aandacht voor de stem van MBO’ers; zij dreigen tussen wal en schip te vallen. Andere aandachtspunten van onze fractie zijn de continuïteit van de jongerenraad en dat hun adviezen niet in een lade verdwijnen. Op dat laatste vlak heeft de raad ingestemd met een amendement van onze fractie. In het ideaalbeeld van Partij Sleutelstad bestaat een jongerenraad uit alle jongeren: scholieren, studenten – waaronder nadrukkelijk MBO’ers, en werkende jongeren. In het initiatiefvoorstel is er voor gekozen om

Lees verder »

Spoeddebat over miljoenentekort onderwijshuisvesting

Het tekort voor het onderhoud en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen is opgelopen van ongeveer 60 tot meer dan 100 miljoen euro. Op verzoek van de VVD, ChristenUnie en Partij Sleutelstad heeft er afgelopen week een spoeddebat plaatsgevonden. Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over dit tekort. Binnen een korte periode is dit tekort naar enorme hoogtes gestegen. Opmerkelijk is dat de wethouder al tijdens de begrotingsbehandeling al op de hoogte was van de nieuwe tekorten. Ondanks dat vanuit de oppositie toen ook aandacht vroeg voor budgettekort voor schoolgebouwen, werd door het college geen melding gemaakt van dat het tekort inmiddels nog

Lees verder »

Partij Sleutelstad en VVD: Informeer buurtbewoners over (gewelds)incidenten in Leids AZC

Partij Sleutelstad en de VVD hebben het college opgeroepen om buurtbewoners te informeren over geweldsincidenten die in opvanglocaties plaatsvinden. Afgelopen maand bleek namelijk dat bewoners van de wijk Bockhorst niet geïnformeerd waren over een steekpartij (en eerdere incidenten) in het AZC aan de Haagse Schouwweg; zij moesten dit uit de krant vernemen. Daarom hebben we samen met de VVD schriftelijke vragen hierover aan het college gesteld. Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Leidse AZC achter de Haagse Schouweg bleek dat er dit jaar ’veel incidenten’ zich hebben voorgedaan in het opvangcentrum, “met een steekpartij op vrijdag 13 oktober

Lees verder »

Gemengde gevoelens over pakket woningmarktregulerende maatregelen: Te soft en te laat

Partij Sleutelstad heeft gemengde gevoelens bij het pakket woningmarktregulerende maatregelen dat het college heeft voorgelegd aan de raad. We zijn zeer te spreken over het onderdeel goed verhuurderschap en de invoering van de verhuurvergunning. Invoering van de opkoopbescherming is heel goed, maar blijft met een opkoopgrens van €355.000,- een symbolische maatregel. Het nieuwe verkameringsbeleid daarentegen is een notoire verslechtering: in drie kwart van de stad worden alle verkamerregels afgeschaft. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Niet alles kan in Leiden. In de één na dichtstbevolkte stad van Nederland moet je keuzes maken. In Leiden zal de vraag altijd groter zijn dan het aanbod.

Lees verder »