Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stemt in met nieuw armoedebeleid na meerdere successen

Partij Sleutelstad heeft ingestemd met het nieuwe armoedebeleid. Hoewel het nog niet het armoedebeleid van Partij Sleutelstad is (dan zouden de bezuinigingen op zorg en ondersteuning teruggedraaid worden), is het een flinke verbetering ten opzichte van het vorige armoedebeleid. Des te meer nadat voorstellen om tandartsarmoede tegen te gaan, voor meer geld voor de voedselbank en een pilot voor een basisinkomen voor dakloze jongeren werden aangenomen. Raadslid Eli de Graaf: “Het is misschien niet direct zichtbaar, maar veel inwoners van onze stad kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Bij het einde van de maand hebben ze niets meer over.

Lees verder »

Plesmanlaan 100: Partij Sleutelstad wil gevarieerder woningaanbod met voldoende voorzieningen

Het bouwplan in het voormalige kantoorpand aan de Plesmanlaan 100 wordt de ideale melkkoe van vastgoedbelegger Urban Interest. De belegger heeft definitief fiat gekregen van de gemeenteraad om af te wijken van het minimumpercentage en minimumoppervlakte van sociale huurwoningen, terwijl het aantal voorzieningen tegelijkertijd onvoldoende is. Een amendement van Partij Sleutelstad om nog bij te sturen werd afgeschoten.   Dat het voormalige kantoor van Aramco wordt getransformeerd tot een woontoren met 420 woningen is een goed idee. Helaas blijkt bij de uitwerking van het bouwplan vooral de belangen van Urban Interest centraal te hebben gestaan, ten koste van (toekomstige) woningzoekenden

Lees verder »

Nieuwe Statuten partij officieel

Op maandag 5 januari 2024 zijn de nieuwe statuten van de partij met ondertekening door penningmeester Patty Verkuylen en de notaris officieel ‘verleden’. De gewijzigde Statuten zijn eind vorig jaar op de algemene vergadering door de leden unaniem vastgesteld. De ondertekening is een mooi sluitstuk van een procedure waarin Statuten en reglementen zijn geactualiseerd en in lijn zijn gebracht met de nu vigerende wet- en regelgeving. De nieuwe statuten zijn hier te raadplegen.

Lees verder »

22 januari: Inloopspreekuur De Kooi

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad 22 januari 2024, 15:00-18:00 Buurthuis De Kooi Drifstraat 49 De Kooi Maandag 22 januari 2024 houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 15:00 tot 18:00 in buurthuis De Kooi (Driftstraat 49). U bent van harte welkom voor een kop koffie en om met ons te praten over wat er goed en fout gaat in Leiden en in uw wijk. Partij Sleutelstad is dé lokale partij van Leiden. Wij willen dat er beter naar u wordt geluisterd en zetten ons er voor in dat wijkproblematiek en zaken die niet goed lopen in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld.

Lees verder »

Zwarte dag: 100% verkamering van woonwijken weer toegestaan

Het is een zwarte dag voor Leidse gezinnen en woningzoekenden. De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA heeft besloten om in drie kwart van de stad álle verkamerregels- en quota af te schaffen. Voortaan mogen woonwijken als Groenoord, Maredijkbuur, de Mors, Stevenshof en de Tuinstadwijk weer 100% verkamerd worden. Alleen Partij Sleutelstad heeft hiertegen gestemd. Na jaren van strijd werden in 2019 door het vorige college strenge verkamerregels ingesteld: er kwamen stadsbreed quota (5% in de woonwijken, 8% in de schilwijken en 20% in de binnenstad) en vergunningseisen om verkamerde panden zo goed mogelijk in de wijk in te

Lees verder »

De auto is geen melkkoe: Fractie stemt tegen verhogen parkeerbelastingen

Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag tegen de verhoging van de parkeertarieven (met 16,6%(!)) gestemd. De bestaande tarieven leveren al voldoende op om de kosten gerelateerd aan parkeren te betalen. Er is dus geen noodzaak om de parkeertarieven voor de zoveelste keer te verhogen. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het wordt steeds duidelijker dat voor dit college de auto geen vervoersmiddel is, maar een melkkoe. Er wordt nu al genoeg opgehaald – meer dan genoeg – om alle parkeeruitgaven te betalen. En toch gaan de parkeertarieven weer omhoog. Wij zijn daar geen voorstander van en zullen tegen stemmen.”

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stemt in met nieuw armoedebeleid na meerdere successen

Partij Sleutelstad heeft ingestemd met het nieuwe armoedebeleid. Hoewel het nog niet het armoedebeleid van Partij Sleutelstad is (dan zouden de bezuinigingen op zorg en ondersteuning teruggedraaid worden), is het een flinke verbetering ten opzichte van het vorige armoedebeleid. Des te meer nadat voorstellen om tandartsarmoede tegen te gaan, voor meer geld voor de voedselbank en een pilot voor een basisinkomen voor dakloze jongeren werden aangenomen. Raadslid Eli de Graaf: “Het is misschien niet direct zichtbaar, maar veel inwoners van onze stad kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Bij het einde van de maand hebben ze niets meer over.

Lees verder »

Plesmanlaan 100: Partij Sleutelstad wil gevarieerder woningaanbod met voldoende voorzieningen

Het bouwplan in het voormalige kantoorpand aan de Plesmanlaan 100 wordt de ideale melkkoe van vastgoedbelegger Urban Interest. De belegger heeft definitief fiat gekregen van de gemeenteraad om af te wijken van het minimumpercentage en minimumoppervlakte van sociale huurwoningen, terwijl het aantal voorzieningen tegelijkertijd onvoldoende is. Een amendement van Partij Sleutelstad om nog bij te sturen werd afgeschoten.   Dat het voormalige kantoor van Aramco wordt getransformeerd tot een woontoren met 420 woningen is een goed idee. Helaas blijkt bij de uitwerking van het bouwplan vooral de belangen van Urban Interest centraal te hebben gestaan, ten koste van (toekomstige) woningzoekenden

Lees verder »

Nieuwe Statuten partij officieel

Op maandag 5 januari 2024 zijn de nieuwe statuten van de partij met ondertekening door penningmeester Patty Verkuylen en de notaris officieel ‘verleden’. De gewijzigde Statuten zijn eind vorig jaar op de algemene vergadering door de leden unaniem vastgesteld. De ondertekening is een mooi sluitstuk van een procedure waarin Statuten en reglementen zijn geactualiseerd en in lijn zijn gebracht met de nu vigerende wet- en regelgeving. De nieuwe statuten zijn hier te raadplegen.

Lees verder »

22 januari: Inloopspreekuur De Kooi

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad 22 januari 2024, 15:00-18:00 Buurthuis De Kooi Drifstraat 49 De Kooi Maandag 22 januari 2024 houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 15:00 tot 18:00 in buurthuis De Kooi (Driftstraat 49). U bent van harte welkom voor een kop koffie en om met ons te praten over wat er goed en fout gaat in Leiden en in uw wijk. Partij Sleutelstad is dé lokale partij van Leiden. Wij willen dat er beter naar u wordt geluisterd en zetten ons er voor in dat wijkproblematiek en zaken die niet goed lopen in de gemeenteraad aan de orde worden gesteld.

Lees verder »

Zwarte dag: 100% verkamering van woonwijken weer toegestaan

Het is een zwarte dag voor Leidse gezinnen en woningzoekenden. De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA heeft besloten om in drie kwart van de stad álle verkamerregels- en quota af te schaffen. Voortaan mogen woonwijken als Groenoord, Maredijkbuur, de Mors, Stevenshof en de Tuinstadwijk weer 100% verkamerd worden. Alleen Partij Sleutelstad heeft hiertegen gestemd. Na jaren van strijd werden in 2019 door het vorige college strenge verkamerregels ingesteld: er kwamen stadsbreed quota (5% in de woonwijken, 8% in de schilwijken en 20% in de binnenstad) en vergunningseisen om verkamerde panden zo goed mogelijk in de wijk in te

Lees verder »

De auto is geen melkkoe: Fractie stemt tegen verhogen parkeerbelastingen

Partij Sleutelstad heeft afgelopen donderdag tegen de verhoging van de parkeertarieven (met 16,6%(!)) gestemd. De bestaande tarieven leveren al voldoende op om de kosten gerelateerd aan parkeren te betalen. Er is dus geen noodzaak om de parkeertarieven voor de zoveelste keer te verhogen. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het wordt steeds duidelijker dat voor dit college de auto geen vervoersmiddel is, maar een melkkoe. Er wordt nu al genoeg opgehaald – meer dan genoeg – om alle parkeeruitgaven te betalen. En toch gaan de parkeertarieven weer omhoog. Wij zijn daar geen voorstander van en zullen tegen stemmen.”

Lees verder »