Nieuws van Partij Sleutelstad

Investeren in de toegang tot onze zorg: PS wil extra budget voor wijk- en jeugdteams

Partij Sleutelstad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een voorstel gedaan om de komende drie jaar extra budget vrij te maken voor de wijk- en jeugdteams. De afgelopen jaren zijn de taken van deze teams erg verzwaard, terwijl het budget nauwelijks is meegegroeid. De werkdruk is daardoor erg hoog en dat leidt tot personeelsuitval. Zowel de wijk- als de jeugdteams zijn van groot belang omdat zij de toegang vormen tot onze zorg in Leiden. Afgelopen december hebben alleen de SP en Partij Sleutelstad tegen de nieuwe kaders van het wijkteam gestemd. Een extra regierol, extra begeleiding en verzwaring van heel veel

Lees verder »

Partij Sleutelstad kritisch op financiële keuzes coalitie: ‘Haal stofkam door de investeringsagenda’

De investeringsagenda van één miljard euro die GroenLinks, D66 en PvdA vanaf 2018 hebben uitgerold slaat als een boomerang terug in het gezicht van het huidige college, bestaande uit diezelfde partijen aangevuld met het CDA. Door de enorme investeringen die worden gepleegd grijpen de extreme prijsstijgingen en enorme rentestijgingen in op de Leidse begroting. Er moet voor maar liefst 17 miljoen euro worden bijgestuurd. Hoewel het college doet voorkomen dat ze scherpe keuzes maakt, lijkt ze vooral problemen door te schuiven. Partij Sleutelstad is hier ronduit kritisch op en wil dat het college alsnog de stofkam door de investeringsagenda haalt.

Lees verder »

Algemene Beschouwingen 2023: Bijdrage Partij Sleutelstad

Wat als niet GroenLinks, D66, PvdA en CDA Leiden zouden besturen, maar Partij Sleutelstad aan het roer zou staan van onze stad? Dan zouden Leidenaren échte inspraak hebben en zou het belastinggeld niet naar prestigeprojecten zoals de geldverslindende Leidse Ring Noord gaan, maar naar zaken waar de Leidenaar echt wat aan heeft: zorg, veiligheid en armoedebeleid. Zo schetste fractievoorzitter Thijs Vos tijdens de Algemene Beschouwingen. Een groot contrast met het huidige college dus. De Algemene Beschouwingen vormen de aftrap voor de commissie- en raadsdebatten over de financiën van de stad. De komende weken komt Partij Sleutelstad in de commissies met

Lees verder »

Leden kiezen Tjitse Damsma tot voorzitter

Tijdens de algemene vergadering van 7 juni hebben de leden van Partij Sleutelstad Tjitse Damsma unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij volgt Chanelle Llobera op die de voorzittershamer plechtig aan Tjitse overhandigde. Chanelle verhuist binnenkort met haar partner naar een andere gemeente en kon om die reden het voorzitterschap helaas niet voortzetten. Tjitse is voor velen van ons geen onbekende; hij was tijdens een deel van de vorige raadsperiode fractiemedewerker. Bestuur en fractie danken Chanelle voor haar inzet in het afgelopen jaar en wensen Tjitse heel veel succes toe in zijn nieuwe rol!

Lees verder »

Vragen over onderwijs vluchtelingenkinderen

De Tweede Kamer behandelt een spoedwet die het mogelijk moet maken dat kinderen van vluchtelingen onvolledige lessen krijgen van onbevoegde docenten. In Nederland gaan duizenden kinderen van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven nu niet naar school omdat er geen plek is in de schakelklassen (in het middelbaar onderwijs) en de taalklassen (basisonderwijs). Partij Sleutelstad wil dat kinderen van vluchtelingen zo snel mogelijk integreren in het reguliere onderwijs zodat zij hun achterstand in taal en ontwikkeling kunnen inlopen. Deze spoedwet helpt daar niet bij. Reden voor ons raadslid Famke Güler om schriftelijke vragen te stellen aan wethouder Terpstra (CDA) over

Lees verder »

Leids Burgerberaad Energietransitie van start

Binnen enkele maanden gaat het burgerberaad over de Energietransitie van start. Via deze vernieuwende participatievorm krijgen Leidenaren meer invloed op het Energietransitie-beleid. Het Leidse burgerberaad is de vrucht van een door Partij Sleutelstad ingediende motie. Een burgerberaad is een panel van gelote burgers die met elkaar  zoeken naar de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Het idee is dat een burgerberaad een ‘samenleving in het klein’ is. De deelnemers kunnen informatie bij deskundigen en de samenleving inwinnen.  Door het panel via een steekproef samen te stellen wordt beoogd dat de deelnemers ‘een samenleving in het klein zijn’. Burgerberaden zijn inmiddels

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Investeren in de toegang tot onze zorg: PS wil extra budget voor wijk- en jeugdteams

Partij Sleutelstad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een voorstel gedaan om de komende drie jaar extra budget vrij te maken voor de wijk- en jeugdteams. De afgelopen jaren zijn de taken van deze teams erg verzwaard, terwijl het budget nauwelijks is meegegroeid. De werkdruk is daardoor erg hoog en dat leidt tot personeelsuitval. Zowel de wijk- als de jeugdteams zijn van groot belang omdat zij de toegang vormen tot onze zorg in Leiden. Afgelopen december hebben alleen de SP en Partij Sleutelstad tegen de nieuwe kaders van het wijkteam gestemd. Een extra regierol, extra begeleiding en verzwaring van heel veel

Lees verder »

Partij Sleutelstad kritisch op financiële keuzes coalitie: ‘Haal stofkam door de investeringsagenda’

De investeringsagenda van één miljard euro die GroenLinks, D66 en PvdA vanaf 2018 hebben uitgerold slaat als een boomerang terug in het gezicht van het huidige college, bestaande uit diezelfde partijen aangevuld met het CDA. Door de enorme investeringen die worden gepleegd grijpen de extreme prijsstijgingen en enorme rentestijgingen in op de Leidse begroting. Er moet voor maar liefst 17 miljoen euro worden bijgestuurd. Hoewel het college doet voorkomen dat ze scherpe keuzes maakt, lijkt ze vooral problemen door te schuiven. Partij Sleutelstad is hier ronduit kritisch op en wil dat het college alsnog de stofkam door de investeringsagenda haalt.

Lees verder »

Algemene Beschouwingen 2023: Bijdrage Partij Sleutelstad

Wat als niet GroenLinks, D66, PvdA en CDA Leiden zouden besturen, maar Partij Sleutelstad aan het roer zou staan van onze stad? Dan zouden Leidenaren échte inspraak hebben en zou het belastinggeld niet naar prestigeprojecten zoals de geldverslindende Leidse Ring Noord gaan, maar naar zaken waar de Leidenaar echt wat aan heeft: zorg, veiligheid en armoedebeleid. Zo schetste fractievoorzitter Thijs Vos tijdens de Algemene Beschouwingen. Een groot contrast met het huidige college dus. De Algemene Beschouwingen vormen de aftrap voor de commissie- en raadsdebatten over de financiën van de stad. De komende weken komt Partij Sleutelstad in de commissies met

Lees verder »

Leden kiezen Tjitse Damsma tot voorzitter

Tijdens de algemene vergadering van 7 juni hebben de leden van Partij Sleutelstad Tjitse Damsma unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij volgt Chanelle Llobera op die de voorzittershamer plechtig aan Tjitse overhandigde. Chanelle verhuist binnenkort met haar partner naar een andere gemeente en kon om die reden het voorzitterschap helaas niet voortzetten. Tjitse is voor velen van ons geen onbekende; hij was tijdens een deel van de vorige raadsperiode fractiemedewerker. Bestuur en fractie danken Chanelle voor haar inzet in het afgelopen jaar en wensen Tjitse heel veel succes toe in zijn nieuwe rol!

Lees verder »

Vragen over onderwijs vluchtelingenkinderen

De Tweede Kamer behandelt een spoedwet die het mogelijk moet maken dat kinderen van vluchtelingen onvolledige lessen krijgen van onbevoegde docenten. In Nederland gaan duizenden kinderen van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven nu niet naar school omdat er geen plek is in de schakelklassen (in het middelbaar onderwijs) en de taalklassen (basisonderwijs). Partij Sleutelstad wil dat kinderen van vluchtelingen zo snel mogelijk integreren in het reguliere onderwijs zodat zij hun achterstand in taal en ontwikkeling kunnen inlopen. Deze spoedwet helpt daar niet bij. Reden voor ons raadslid Famke Güler om schriftelijke vragen te stellen aan wethouder Terpstra (CDA) over

Lees verder »

Leids Burgerberaad Energietransitie van start

Binnen enkele maanden gaat het burgerberaad over de Energietransitie van start. Via deze vernieuwende participatievorm krijgen Leidenaren meer invloed op het Energietransitie-beleid. Het Leidse burgerberaad is de vrucht van een door Partij Sleutelstad ingediende motie. Een burgerberaad is een panel van gelote burgers die met elkaar  zoeken naar de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Het idee is dat een burgerberaad een ‘samenleving in het klein’ is. De deelnemers kunnen informatie bij deskundigen en de samenleving inwinnen.  Door het panel via een steekproef samen te stellen wordt beoogd dat de deelnemers ‘een samenleving in het klein zijn’. Burgerberaden zijn inmiddels

Lees verder »