Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad wil duidelijkheid over totstandkoming participatierapport

In een notitie aan de raad heeft een aantal van de bevraagde participatiedeelnemers stevige kritiek geuit op het eindrapport van het  onderzoek naar participatie in Leiden. Volgens omwonenden van de woonunits in de Verdamstraat (waarvan het participatietraject één van de casussen was) rammelt het rapport flink. Het rapport zou op verzoek van het college volledig herschreven zijn en diverse onjuistheden bevatten over hun. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden. Platform31 en het college ontkennen deze beschuldigingen. Om helderheid te krijgen wil Partij Sleutelstad dat inzage wordt gegeven in de concept-rapportage. Op 9 september wordt het rapport besproken in de raadscommissie LB.

Lees verder »

Partij Sleutelstad, PvdD en SP stellen vragen over nieuw plan Roomburgerpark

Raadsleden van Partij Sleutelstad, de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren hebben technische vragen gesteld n.a.v. de Collegebrief over de uitbreiding van de hockeyclub. In de brief komt opnieuw een voorstel voor om de hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark en de tennisclub te laten verhuizen naar het huidige Trigonterrein. De wethouder heeft hier reeds zijn voorkeur over uitgesproken. De vragen gaan over de effecten op het groen in het Roomburgerpark, over de financiën en over de gevolgen voor de omwonenden van het Trigonterrein. Duo-raadslid Thijs Vos licht toe: “Wij waren erg verbaasd dat er in de

Lees verder »

Leidse markt nog steeds niet terug naar centrum, ondanks eerdere toezeggingen college

De zaterdagmarkt keert voorlopig niet terug naar haar oude locatie aan de Nieuwe Rijn, ondanks eerdere toezeggingen. Na een zware periode wederom een tegenvaller voor de Leidse marktondernemers. Bovendien moet hierdoor de Turfmarkt langer afgesloten blijven waardoor het tweerichtingsverkeer van bussen op de smalle Steenstraat wordt verlengd. Een gevaarlijke en onverantwoorde verkeerssituatie. Als het aan Partij Sleutelstad ligt keert de markt per direct terug naar de Nieuwe Rijn. Daarom hebben we hier bij de afgelopen raadsvergadering middels een motie op aangedrongen. Helaas zien het stadsbestuur en veel andere partijen de ernst van de situatie voor marktlui en kleine winkeliers niet

Lees verder »

Leiden laat kansen liggen om een duurzame, circulaire economie te stimuleren

Leiden laat kansen liggen om een duurzame economie te bereiken. Met het gemeentelijke inkoopbeleid heeft de gemeente een in potentie sterk middel: zij kan duurzaamheidseisen stellen bij aanbestedingen en het inkopen van producten en diensten, zoals hergebruik van grondstoffen en geen of zo weinig mogelijk schade voor het milieu. Uit onderzoek van de Rekenkamer en antwoorden op vragen van Partij Sleutelstad blijkt echter dat er nog flinke stappen moeten worden gezet. Leiden streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Met andere woorden: een economie waarbij grondstoffen niet worden uitgeput, maar volledig worden hergebruikt. Afval behoort dan tot de verleden

Lees verder »

Schriftelijke vragen over gevaarlijke verkeerscapriolen (vracht)auto’s op Korevaarstraat

https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2021/08/Bijlage-3-bij-SV-Korevaarstraat.mp4https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2021/08/Bijlage-1-bij-SV-Korevaarstraat.mp4 © Actiegroep Kommarotonde Bij de ingang van de Garenmarktgarage en op de Korevaarstraatgarage doen zich sinds de opening van de Garenmarktgarage regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties voor. Omdat de ingang van de garage het doorgaande verkeer van de Korevaarstraat naar het Levendaal blokkeert, verzinnen auto’s en vrachtauto’s gevaarlijke capriolen om toch op hun bestemming te komen: achteruitrijdende vracht- en vuilwagens en auto’s die over het fietspad rijden en daardoor fietsers in de verdrukking brengen zijn voorbeelden die regelmatig voorkomen. Daarnaast parkeren auto’s vaak op laad en losplaatsen. Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder: Met spoed dient er

Lees verder »

Partij Sleutelstad nu ook op Instagram; nieuwe pagina op Facebook

Facebook Twitter Instagram Linkedin In de politiek draait alles om zichtbaarheid en daarom is onze partij nu op meerdere sociale media platforms actief. We waren al goed bezig op Twitter, maar zijn nu ook te vinden op een nieuwe Facebook pagina en op Instagram. Neem vooral een kijkje op deze pagina’s en like en subscribe. Hoe meer Leidenaren dat doen, hoe meer Leidenaren op de hoogte raken van onze standpunten en activiteiten.  Volg Partij Sleutelstad op Facebook → Tweets by P_Sleutelstad Volg Partij Sleutelstad op Twitter →

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad wil duidelijkheid over totstandkoming participatierapport

In een notitie aan de raad heeft een aantal van de bevraagde participatiedeelnemers stevige kritiek geuit op het eindrapport van het  onderzoek naar participatie in Leiden. Volgens omwonenden van de woonunits in de Verdamstraat (waarvan het participatietraject één van de casussen was) rammelt het rapport flink. Het rapport zou op verzoek van het college volledig herschreven zijn en diverse onjuistheden bevatten over hun. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden. Platform31 en het college ontkennen deze beschuldigingen. Om helderheid te krijgen wil Partij Sleutelstad dat inzage wordt gegeven in de concept-rapportage. Op 9 september wordt het rapport besproken in de raadscommissie LB.

Lees verder »

Partij Sleutelstad, PvdD en SP stellen vragen over nieuw plan Roomburgerpark

Raadsleden van Partij Sleutelstad, de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren hebben technische vragen gesteld n.a.v. de Collegebrief over de uitbreiding van de hockeyclub. In de brief komt opnieuw een voorstel voor om de hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark en de tennisclub te laten verhuizen naar het huidige Trigonterrein. De wethouder heeft hier reeds zijn voorkeur over uitgesproken. De vragen gaan over de effecten op het groen in het Roomburgerpark, over de financiën en over de gevolgen voor de omwonenden van het Trigonterrein. Duo-raadslid Thijs Vos licht toe: “Wij waren erg verbaasd dat er in de

Lees verder »

Leidse markt nog steeds niet terug naar centrum, ondanks eerdere toezeggingen college

De zaterdagmarkt keert voorlopig niet terug naar haar oude locatie aan de Nieuwe Rijn, ondanks eerdere toezeggingen. Na een zware periode wederom een tegenvaller voor de Leidse marktondernemers. Bovendien moet hierdoor de Turfmarkt langer afgesloten blijven waardoor het tweerichtingsverkeer van bussen op de smalle Steenstraat wordt verlengd. Een gevaarlijke en onverantwoorde verkeerssituatie. Als het aan Partij Sleutelstad ligt keert de markt per direct terug naar de Nieuwe Rijn. Daarom hebben we hier bij de afgelopen raadsvergadering middels een motie op aangedrongen. Helaas zien het stadsbestuur en veel andere partijen de ernst van de situatie voor marktlui en kleine winkeliers niet

Lees verder »

Leiden laat kansen liggen om een duurzame, circulaire economie te stimuleren

Leiden laat kansen liggen om een duurzame economie te bereiken. Met het gemeentelijke inkoopbeleid heeft de gemeente een in potentie sterk middel: zij kan duurzaamheidseisen stellen bij aanbestedingen en het inkopen van producten en diensten, zoals hergebruik van grondstoffen en geen of zo weinig mogelijk schade voor het milieu. Uit onderzoek van de Rekenkamer en antwoorden op vragen van Partij Sleutelstad blijkt echter dat er nog flinke stappen moeten worden gezet. Leiden streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Met andere woorden: een economie waarbij grondstoffen niet worden uitgeput, maar volledig worden hergebruikt. Afval behoort dan tot de verleden

Lees verder »

Schriftelijke vragen over gevaarlijke verkeerscapriolen (vracht)auto’s op Korevaarstraat

https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2021/08/Bijlage-3-bij-SV-Korevaarstraat.mp4https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2021/08/Bijlage-1-bij-SV-Korevaarstraat.mp4 © Actiegroep Kommarotonde Bij de ingang van de Garenmarktgarage en op de Korevaarstraatgarage doen zich sinds de opening van de Garenmarktgarage regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties voor. Omdat de ingang van de garage het doorgaande verkeer van de Korevaarstraat naar het Levendaal blokkeert, verzinnen auto’s en vrachtauto’s gevaarlijke capriolen om toch op hun bestemming te komen: achteruitrijdende vracht- en vuilwagens en auto’s die over het fietspad rijden en daardoor fietsers in de verdrukking brengen zijn voorbeelden die regelmatig voorkomen. Daarnaast parkeren auto’s vaak op laad en losplaatsen. Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder: Met spoed dient er

Lees verder »

Partij Sleutelstad nu ook op Instagram; nieuwe pagina op Facebook

Facebook Twitter Instagram Linkedin In de politiek draait alles om zichtbaarheid en daarom is onze partij nu op meerdere sociale media platforms actief. We waren al goed bezig op Twitter, maar zijn nu ook te vinden op een nieuwe Facebook pagina en op Instagram. Neem vooral een kijkje op deze pagina’s en like en subscribe. Hoe meer Leidenaren dat doen, hoe meer Leidenaren op de hoogte raken van onze standpunten en activiteiten.  Volg Partij Sleutelstad op Facebook → Tweets by P_Sleutelstad Volg Partij Sleutelstad op Twitter →

Lees verder »