Nieuws van Partij Sleutelstad

Motie: Aandacht voor betaalbaarheid en sociale effecten duurzaamheidsbeleid

Op initiatief van Partij Sleutelstad en PvdA heeft de gemeenteraad ingestemd met een motie die het college verzoekt om bij het maken en evalueren van duurzaamheidsbeleid nadrukkelijk aandacht te besteden aan de betaalbaarheid en sociale effecten van het beleid, te toetsen of het beleid betaalbaar, inclusief en rechtvaardig is, en om dit zoveel mogelijk inzichtelijk te maken in raadsvoorstel. Het voorstel werd mede ingediend door SP en CDA. De motie werd ingediend naar aanleiding van het evaluatierapport van de rekenkamer over het duurzaamheidsbeleid, een grondig rapport dat de doelmatigheid van het beleid op het vlak van de energietransitie, circulaire economie,

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil dat college compensatiedossier volkstuinen in goed overleg afrondt

De gemeente koerst af op een Oostvlietpolder vol nieuwe volkstuinen. Daarmee wil het college het langslepende compensatiedossier afronden. De huidige keuze en koers is echter in weerwil van omwonenden en een deel van de volkstuinders en gaat gepaard met grote nadelen. Partij Sleutelstad wil dat college compensatiedossier volkstuinen in goed overleg alsnog afrondt en heeft daarom met VVD en CDA een amendement ingediend dat het college de opdracht geeft om samen met omwonenden en belanghebbenden uitwerkt hoe en waar compensatie van de volkstuinen plaats kan vinden. Het liefst houdt PS de Oostvlietpolder publiek groen dat toegankelijk is voor iedereen. In

Lees verder »

Partij Sleutelstad e.a. zetten problemen jeugdzorg op de agenda

Jongeren die behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg staan soms tot wel een jaar op een wachtlijst. Jeugdzorgaanbieders die in februari al cliëntenstops hebben bereikt als gevolg van budgetplafonds. Een jaarlijks tekort van één miljoen euro door stijgende koste. Het is een greep uit de problemen die spelen in de jeugdzorg. Op initiatief van Partij Sleutelstad, GroenLinks, PvdA en SP heeft de commissie Onderwijs & Samenleving zich op 23 maart 2021 gebogen over de jeugdhulp. In 2015 is de jeugdzorg naar gemeentes gedecentraliseerd. Onder het mom van efficiëntie en “dichter bij de mensen” is gepaard daaraan flink gekort op het budget

Lees verder »

Debuut Fatima Blouh: “Geef Leidenaren de sleutel van hun eigen leven terug”

Fatima Blouh debuteerde op 25 maart als duo-raadslid van Partij Sleutelstad en lid van de commissie Werk en Middelen. Aan de orde was een voorstel van de PvdA om in navolging van Amsterdam mensen in de bijstand toe te staan om kleine giften tot €1.200,- te ontvangen per jaar. Nederlanders die in de bijstand zitten worden geconfronteerd met vaak snoeiharde regels: zelfs bij kleine, alledaagse giften zijn zij verplicht om deze direct te melden bij de gemeente (inlichtingenplicht) en worden zij gekort op hun uitkering. Bij niet melden kan een boete volgen. Dit leidt vaak tot schrijnende gevallen, zoals een

Lees verder »

Ruime meerderheid Leidenaren stemt tegen herinrichting Roomburgerpark

Leidenaren hebben met maar liefst twee derde meerderheid tegen de herinrichting van het Roomburgerpark gestemd. Een geweldige uitslag! Partij Sleutelstad wil alle Leidenaren bedanken die hebben deelgenomen aan het referendum, de referendumaanvraag en campagne. Een brede coalitie van De Vrienden van het Roomburgerpark, Partij Sleutelstad, de SP, de Partij voor de Dieren, de Bomenbond, wijkverenigingen en vele anderen heeft gestreden tegen dit voorstel. Met succes. Nu is het tijd dat de gemeenteraad de duidelijke uitslag respecteert: geen vierde hockeyveld ten koste van openbaar groen en 4,4 miljoen. De volledige uitkomst was als volgt: Voorstemmen              –             17.255 (28,1%) Tegenstemmen            –             40,569

Lees verder »

Evaluatie Duurzaamheidsbeleid: Groenste college ooit?

Het predicaat ‘groenste college ooit’ kan dit college in ieder geval niet ontlenen aan een evaluatie van het eigen beleid. Dat is de conclusie die getrokken dient te worden naar aan leiding van de onafhankelijke evaluatie van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Leiden door de rekenkamercommissie, dat op 11 maart en 1 april 2021 werd besproken in de raadscommissie LB. Op de meeste terreinen ontbreekt het aan meetbare indicatoren en waar dat wel kan worden veel doelstellingen niet gehaald, waaronder de overkoepelende CO2-doelstelling. Bijsturing op het duurzaamheidsbeleid is daarom nodig. Partij Sleutelstad heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Doordat het

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Motie: Aandacht voor betaalbaarheid en sociale effecten duurzaamheidsbeleid

Op initiatief van Partij Sleutelstad en PvdA heeft de gemeenteraad ingestemd met een motie die het college verzoekt om bij het maken en evalueren van duurzaamheidsbeleid nadrukkelijk aandacht te besteden aan de betaalbaarheid en sociale effecten van het beleid, te toetsen of het beleid betaalbaar, inclusief en rechtvaardig is, en om dit zoveel mogelijk inzichtelijk te maken in raadsvoorstel. Het voorstel werd mede ingediend door SP en CDA. De motie werd ingediend naar aanleiding van het evaluatierapport van de rekenkamer over het duurzaamheidsbeleid, een grondig rapport dat de doelmatigheid van het beleid op het vlak van de energietransitie, circulaire economie,

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil dat college compensatiedossier volkstuinen in goed overleg afrondt

De gemeente koerst af op een Oostvlietpolder vol nieuwe volkstuinen. Daarmee wil het college het langslepende compensatiedossier afronden. De huidige keuze en koers is echter in weerwil van omwonenden en een deel van de volkstuinders en gaat gepaard met grote nadelen. Partij Sleutelstad wil dat college compensatiedossier volkstuinen in goed overleg alsnog afrondt en heeft daarom met VVD en CDA een amendement ingediend dat het college de opdracht geeft om samen met omwonenden en belanghebbenden uitwerkt hoe en waar compensatie van de volkstuinen plaats kan vinden. Het liefst houdt PS de Oostvlietpolder publiek groen dat toegankelijk is voor iedereen. In

Lees verder »

Partij Sleutelstad e.a. zetten problemen jeugdzorg op de agenda

Jongeren die behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg staan soms tot wel een jaar op een wachtlijst. Jeugdzorgaanbieders die in februari al cliëntenstops hebben bereikt als gevolg van budgetplafonds. Een jaarlijks tekort van één miljoen euro door stijgende koste. Het is een greep uit de problemen die spelen in de jeugdzorg. Op initiatief van Partij Sleutelstad, GroenLinks, PvdA en SP heeft de commissie Onderwijs & Samenleving zich op 23 maart 2021 gebogen over de jeugdhulp. In 2015 is de jeugdzorg naar gemeentes gedecentraliseerd. Onder het mom van efficiëntie en “dichter bij de mensen” is gepaard daaraan flink gekort op het budget

Lees verder »

Debuut Fatima Blouh: “Geef Leidenaren de sleutel van hun eigen leven terug”

Fatima Blouh debuteerde op 25 maart als duo-raadslid van Partij Sleutelstad en lid van de commissie Werk en Middelen. Aan de orde was een voorstel van de PvdA om in navolging van Amsterdam mensen in de bijstand toe te staan om kleine giften tot €1.200,- te ontvangen per jaar. Nederlanders die in de bijstand zitten worden geconfronteerd met vaak snoeiharde regels: zelfs bij kleine, alledaagse giften zijn zij verplicht om deze direct te melden bij de gemeente (inlichtingenplicht) en worden zij gekort op hun uitkering. Bij niet melden kan een boete volgen. Dit leidt vaak tot schrijnende gevallen, zoals een

Lees verder »

Ruime meerderheid Leidenaren stemt tegen herinrichting Roomburgerpark

Leidenaren hebben met maar liefst twee derde meerderheid tegen de herinrichting van het Roomburgerpark gestemd. Een geweldige uitslag! Partij Sleutelstad wil alle Leidenaren bedanken die hebben deelgenomen aan het referendum, de referendumaanvraag en campagne. Een brede coalitie van De Vrienden van het Roomburgerpark, Partij Sleutelstad, de SP, de Partij voor de Dieren, de Bomenbond, wijkverenigingen en vele anderen heeft gestreden tegen dit voorstel. Met succes. Nu is het tijd dat de gemeenteraad de duidelijke uitslag respecteert: geen vierde hockeyveld ten koste van openbaar groen en 4,4 miljoen. De volledige uitkomst was als volgt: Voorstemmen              –             17.255 (28,1%) Tegenstemmen            –             40,569

Lees verder »

Evaluatie Duurzaamheidsbeleid: Groenste college ooit?

Het predicaat ‘groenste college ooit’ kan dit college in ieder geval niet ontlenen aan een evaluatie van het eigen beleid. Dat is de conclusie die getrokken dient te worden naar aan leiding van de onafhankelijke evaluatie van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Leiden door de rekenkamercommissie, dat op 11 maart en 1 april 2021 werd besproken in de raadscommissie LB. Op de meeste terreinen ontbreekt het aan meetbare indicatoren en waar dat wel kan worden veel doelstellingen niet gehaald, waaronder de overkoepelende CO2-doelstelling. Bijsturing op het duurzaamheidsbeleid is daarom nodig. Partij Sleutelstad heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Doordat het

Lees verder »