Nieuws van Partij Sleutelstad

Strijdt voor veiligheid: Meer handhaving op straat

Partij Sleutelstad staat voor een krachtige en doeltreffende handhaving van de openbare orde en bestrijding van de criminaliteit. Daarom komen er meer BOA’s en wordt de bestrijding van de ondermijnende (drugs)criminaliteit geïntensiveerd. Op plekken met hardnekkige overlast komt – in overleg met omwonden – cameratoezicht. De gemeente zorgt voor een schone openbare ruimte en gebruikt de omgevingswet om overlast gevende bedrijvigheid uit de stad te weren.  Meer handhaving op straat Meer inzet bestrijding ondermijnende drugscriminaliteit Openbare ruimte is schoon, heel en veilig Camaratoezicht indien nodig Straatintimidatieverbod Lees ons verkiezingsprogramma.

Lees verder »
© Onder Water in Leiden

Rondvragen over illegale bomenkap en lozingen bij bouwproject De Ananas

Bomenkap in strijd met toezeggingen van de wethouder aan de gemeenteraad en het illegaal lozen van maalwater: Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad stellen vanavond gezamenlijk rondvragen in de commissie Stedelijke Ontwikkeling over deze twee misstanden bij bouwproject De Ananas. De rondvraag over bomenkap werd gesteld door PvdD-raadslid Harbert van der Kaap en die over illegale lozingen door PS-fractievoorzitter Maarten Kersten. In beide gevallen mede namens de ander. Bomenkap Na de kap van bomen voor het bouwproject van de Ananas, waarbij de ontwikkelaar de belofte deed dat er verder geen bomen meer gekapt zouden worden, heeft diezelfde ontwikkelaar nu

Lees verder »

Staat voor sociaal: Menswaardige zorg en ondersteuning

Het linkse college van D66, GroenLinks en PvdA heeft de afgelopen jaren bijna zes miljoen euro (per jaar!) bezuinigd op voorzieningen voor arme stadsgenoten. De collectieve zorgverzekering voor minima is gehalveerd en de declaratieregeling is vervangen door een “maatwerkbudget”. Minima zijn door deze bezuinigingen honderden euro’s meer kwijt. Door budgetplafonds in de jeugdzorg krijgen jonge Leidenaren vaak niet de passende zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Het aantal Leidenaren dat in armoede leeft is hoger dan in andere gemeentes. Tegelijkertijd geeft het linkse stadsbestuur wel 1,2 miljard uit aan grote investeringen… Partij Sleutelstad wil breken met het bezuinigingsbeleid van de linkse

Lees verder »

Teken de petitie! Geen diskgolfbaan in polderpark Cronensteyn

Sportwethouder Paul Dirkse heeft een subsidie toegekend voor het aanleggen van een discgolfbaan in het unieke polderpark Cronensteyn. De baskets en werpplekken passen niet in dit cultuurhistorische landschap. Het gooien met frisbees zal zowel de natuur verstoren als de natuurvriendelijke recreatie waar het park voor bedoeld is. Een onzalig plan. Teken daarom de petitie om geen discgolfbanen aan te leggen in Cronensteyn. Steeds vaker staan de Leidse parken onder druk. Eerder moest een referendum aan te pas komen om te voorkomen dat in het Roomburgerpark een kunstgrashockeyveld zou worden aangelegd. Partij Sleutelstad vindt dat het tijd wordt dat onze Leidse

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Strijdt voor veiligheid: Meer handhaving op straat

Partij Sleutelstad staat voor een krachtige en doeltreffende handhaving van de openbare orde en bestrijding van de criminaliteit. Daarom komen er meer BOA’s en wordt de bestrijding van de ondermijnende (drugs)criminaliteit geïntensiveerd. Op plekken met hardnekkige overlast komt – in overleg met omwonden – cameratoezicht. De gemeente zorgt voor een schone openbare ruimte en gebruikt de omgevingswet om overlast gevende bedrijvigheid uit de stad te weren.  Meer handhaving op straat Meer inzet bestrijding ondermijnende drugscriminaliteit Openbare ruimte is schoon, heel en veilig Camaratoezicht indien nodig Straatintimidatieverbod Lees ons verkiezingsprogramma.

Lees verder »
© Onder Water in Leiden

Rondvragen over illegale bomenkap en lozingen bij bouwproject De Ananas

Bomenkap in strijd met toezeggingen van de wethouder aan de gemeenteraad en het illegaal lozen van maalwater: Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad stellen vanavond gezamenlijk rondvragen in de commissie Stedelijke Ontwikkeling over deze twee misstanden bij bouwproject De Ananas. De rondvraag over bomenkap werd gesteld door PvdD-raadslid Harbert van der Kaap en die over illegale lozingen door PS-fractievoorzitter Maarten Kersten. In beide gevallen mede namens de ander. Bomenkap Na de kap van bomen voor het bouwproject van de Ananas, waarbij de ontwikkelaar de belofte deed dat er verder geen bomen meer gekapt zouden worden, heeft diezelfde ontwikkelaar nu

Lees verder »

Staat voor sociaal: Menswaardige zorg en ondersteuning

Het linkse college van D66, GroenLinks en PvdA heeft de afgelopen jaren bijna zes miljoen euro (per jaar!) bezuinigd op voorzieningen voor arme stadsgenoten. De collectieve zorgverzekering voor minima is gehalveerd en de declaratieregeling is vervangen door een “maatwerkbudget”. Minima zijn door deze bezuinigingen honderden euro’s meer kwijt. Door budgetplafonds in de jeugdzorg krijgen jonge Leidenaren vaak niet de passende zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Het aantal Leidenaren dat in armoede leeft is hoger dan in andere gemeentes. Tegelijkertijd geeft het linkse stadsbestuur wel 1,2 miljard uit aan grote investeringen… Partij Sleutelstad wil breken met het bezuinigingsbeleid van de linkse

Lees verder »

Teken de petitie! Geen diskgolfbaan in polderpark Cronensteyn

Sportwethouder Paul Dirkse heeft een subsidie toegekend voor het aanleggen van een discgolfbaan in het unieke polderpark Cronensteyn. De baskets en werpplekken passen niet in dit cultuurhistorische landschap. Het gooien met frisbees zal zowel de natuur verstoren als de natuurvriendelijke recreatie waar het park voor bedoeld is. Een onzalig plan. Teken daarom de petitie om geen discgolfbanen aan te leggen in Cronensteyn. Steeds vaker staan de Leidse parken onder druk. Eerder moest een referendum aan te pas komen om te voorkomen dat in het Roomburgerpark een kunstgrashockeyveld zou worden aangelegd. Partij Sleutelstad vindt dat het tijd wordt dat onze Leidse

Lees verder »