Nieuws van Partij Sleutelstad

Informatiebijeenkomst tijdelijke huisvesting Merenwijk: Houdt de gemeente ook rekening met mensen met een baan of kinderen?

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld aan het college over het tijdstip waarop voor Merenwijkers een informatiebijeenkomst plaatsvindt over de plannen voor tijdelijke huisvesting van statushouders en andere bijzondere doelgroepen, namelijk midden op een werkdag. Precies een moment waarop veel bewoners niet kunnen.    De gemeente Leiden onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om in de huidige brandweerkazerne tijdelijk huisvesting voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, uitstromers maatschappelijke opvang en jongeren, te vestigen. Een onderwerp dat erg speelt bij Merenwijkers. Op woensdag 18 januari organiseert de gemeente een inloopmiddag voor omwonenden. Deze bijeenkomst vindt echter tussen 14:00 en 16:00 op

Lees verder »

Onderneming dicht, maar toch belasting betalen? Partij Sleutelstad wil dat de gemeente inkomsten Precario en Binnenhavengelden tijdens Lockdown alsnog kwijtscheldt aan ondernemers

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over het feit dat het stadsbestuur ondernemers Precariobelasting en Binnenhavengeld laat betalen over de periode vorig jaar dat middenstanders door de Corona-lockdown hun onderneming niet kunnen uitbaten. Wat ons betreft is het verkeerd als de overheid ondernemers belasting laat betalen over zaken die op last van de overheid zelf niet konden plaatsvinden. Partij Sleutelstad roept het college daarom in de vragen op om met terugwerkende kracht alsnog kwijtschelding te verlenen. In 2020 en 2021 heeft de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er

Lees verder »

Partij Sleutelstad deelt zorgen Transvaal en Stationsgebied over uitgebreid sociaal pension

Partij Sleutelstad is niet blij met de locatie die gekozen is voor de nieuwe opvang van personen met zware psychische en verslavingsproblemen (sociaal pension), die op de grens van de wijken Transvaal en Stationsgebied komt. De leefbaarheid van deze wijken staat al onder druk. Wat Partij Sleutelstad betreft had eerst naar locaties in een sterke wijk gekeken moeten worden, vooraleer weer voor Transvaal wordt gekozen. Bovendien is de participatie van buurtbewoners volstrekt ondermaats. Partij Sleutelstad heeft hier schriftelijke vragen over gesteld en eerder actualiteitsvragen. Daarnaast hebben we het college bij de begroting opgeroepen om echte keuzes te maken voor de

Lees verder »

Successen en verliezen bij eindejaarswijziging Begroting

Partij Sleutelstad heeft zowel successen als verliezen behaald bij het laatste financiële debat van het jaar. Twee voorstellen die door of mede door ons zijn ingediend om de grip op de financiën te verbeteren zijn aangenomen. Andere voorstellen zijn juist afgewezen. Tweemaal per jaar vindt er een politiek debat over de financiën van de gemeente plaats: in juni/juli over de kaderbrief en de jaarrekening en in oktober/november over de begroting. Buiten deze twee ‘politieke’ momenten komt het regelmatig voor dat er aanpassingen in de begroting worden verwerkt. Het gaat doorgaans om kleine technische aanpassingen, maar soms hebben deze wel degelijk

Lees verder »

Debat Armoedebeleid: Verschillende voorstellen aangenomen, maar tegenstem tegen verlenging oude beleidsplan

Donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de verlenging van het in 2019 vastgestelde armoedebeleid. Partij Sleutelstad heeft tegen deze verlenging gestemd, omdat hiermee een beleidsplan waarin armoederegeling enorm werden verschaald wordt voortgezet. Tegelijkertijd hebben we wel alle voorstellen gesteund die het armoedebeleid verbeten, waaronder voor het opzetten van een actieplan om samen met maatschappelijke partners op korte termijn acute armoedeproblemen tegen te gaan. Formeel lag tijdens de afgelopen raad alleen de verlenging van het beleidsplan ‘Meedoen door Maatwerk’ voor. In 2018 en begin 2019 heeft Partij Sleutelstad zich samen met de SP hard verzet tegen de invoering van dit beleid. Het

Lees verder »

Actualiteit: Windmolens aan Valkenburgs Meer

Vanavond stelt Partij Sleutelstad actualiteitsvragen over de recente ontwikkelingen rond de voorgenomen windmolens aan het Valkenburgse Meer. De provincie dreigt de gemeente Katwijk in dit dossier te overrulen. Gevaar is dat de Stevenshof de dupe wordt van de tweestrijd tussen Katwijk en Zuid-Holland. De vragen zijn voorbereid door duo-raadslid Ron Derogee en worden in de raad gesteld door fractievoorzitter Thijs Vos. “Laatste vermaning voor Katwijk” luidt de kop in het Leidsch Dagblad van maandag 12 december 2022. De provincie is het getreuzel van de gemeente Katwijk rond de geplande windmolens aan het Valkenburgs Meer helemaal zat. Als de gemeente niet

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Informatiebijeenkomst tijdelijke huisvesting Merenwijk: Houdt de gemeente ook rekening met mensen met een baan of kinderen?

Partij Sleutelstad heeft vragen gesteld aan het college over het tijdstip waarop voor Merenwijkers een informatiebijeenkomst plaatsvindt over de plannen voor tijdelijke huisvesting van statushouders en andere bijzondere doelgroepen, namelijk midden op een werkdag. Precies een moment waarop veel bewoners niet kunnen.    De gemeente Leiden onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om in de huidige brandweerkazerne tijdelijk huisvesting voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, uitstromers maatschappelijke opvang en jongeren, te vestigen. Een onderwerp dat erg speelt bij Merenwijkers. Op woensdag 18 januari organiseert de gemeente een inloopmiddag voor omwonenden. Deze bijeenkomst vindt echter tussen 14:00 en 16:00 op

Lees verder »

Onderneming dicht, maar toch belasting betalen? Partij Sleutelstad wil dat de gemeente inkomsten Precario en Binnenhavengelden tijdens Lockdown alsnog kwijtscheldt aan ondernemers

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over het feit dat het stadsbestuur ondernemers Precariobelasting en Binnenhavengeld laat betalen over de periode vorig jaar dat middenstanders door de Corona-lockdown hun onderneming niet kunnen uitbaten. Wat ons betreft is het verkeerd als de overheid ondernemers belasting laat betalen over zaken die op last van de overheid zelf niet konden plaatsvinden. Partij Sleutelstad roept het college daarom in de vragen op om met terugwerkende kracht alsnog kwijtschelding te verlenen. In 2020 en 2021 heeft de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er

Lees verder »

Partij Sleutelstad deelt zorgen Transvaal en Stationsgebied over uitgebreid sociaal pension

Partij Sleutelstad is niet blij met de locatie die gekozen is voor de nieuwe opvang van personen met zware psychische en verslavingsproblemen (sociaal pension), die op de grens van de wijken Transvaal en Stationsgebied komt. De leefbaarheid van deze wijken staat al onder druk. Wat Partij Sleutelstad betreft had eerst naar locaties in een sterke wijk gekeken moeten worden, vooraleer weer voor Transvaal wordt gekozen. Bovendien is de participatie van buurtbewoners volstrekt ondermaats. Partij Sleutelstad heeft hier schriftelijke vragen over gesteld en eerder actualiteitsvragen. Daarnaast hebben we het college bij de begroting opgeroepen om echte keuzes te maken voor de

Lees verder »

Successen en verliezen bij eindejaarswijziging Begroting

Partij Sleutelstad heeft zowel successen als verliezen behaald bij het laatste financiële debat van het jaar. Twee voorstellen die door of mede door ons zijn ingediend om de grip op de financiën te verbeteren zijn aangenomen. Andere voorstellen zijn juist afgewezen. Tweemaal per jaar vindt er een politiek debat over de financiën van de gemeente plaats: in juni/juli over de kaderbrief en de jaarrekening en in oktober/november over de begroting. Buiten deze twee ‘politieke’ momenten komt het regelmatig voor dat er aanpassingen in de begroting worden verwerkt. Het gaat doorgaans om kleine technische aanpassingen, maar soms hebben deze wel degelijk

Lees verder »

Debat Armoedebeleid: Verschillende voorstellen aangenomen, maar tegenstem tegen verlenging oude beleidsplan

Donderdagavond debatteerde de gemeenteraad over de verlenging van het in 2019 vastgestelde armoedebeleid. Partij Sleutelstad heeft tegen deze verlenging gestemd, omdat hiermee een beleidsplan waarin armoederegeling enorm werden verschaald wordt voortgezet. Tegelijkertijd hebben we wel alle voorstellen gesteund die het armoedebeleid verbeten, waaronder voor het opzetten van een actieplan om samen met maatschappelijke partners op korte termijn acute armoedeproblemen tegen te gaan. Formeel lag tijdens de afgelopen raad alleen de verlenging van het beleidsplan ‘Meedoen door Maatwerk’ voor. In 2018 en begin 2019 heeft Partij Sleutelstad zich samen met de SP hard verzet tegen de invoering van dit beleid. Het

Lees verder »

Actualiteit: Windmolens aan Valkenburgs Meer

Vanavond stelt Partij Sleutelstad actualiteitsvragen over de recente ontwikkelingen rond de voorgenomen windmolens aan het Valkenburgse Meer. De provincie dreigt de gemeente Katwijk in dit dossier te overrulen. Gevaar is dat de Stevenshof de dupe wordt van de tweestrijd tussen Katwijk en Zuid-Holland. De vragen zijn voorbereid door duo-raadslid Ron Derogee en worden in de raad gesteld door fractievoorzitter Thijs Vos. “Laatste vermaning voor Katwijk” luidt de kop in het Leidsch Dagblad van maandag 12 december 2022. De provincie is het getreuzel van de gemeente Katwijk rond de geplande windmolens aan het Valkenburgs Meer helemaal zat. Als de gemeente niet

Lees verder »