Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad en SvL: Kijk bij wijkvervangingen naar beter benutten bestaande woningvoorraad

Gemeentes moeten de bestaande woningvoorraad beter benutten door optoppen en splitsen. Dat kondigde het kabinet afgelopen maand aan. Partij Sleutelstad ziet hier enerzijds kansen in, maar anderzijds ook knelpunten voor de leefbaarheid. Bij het raadsdebat over de Kaderbrief deden we daarom samen met Studenten voor Leiden het voorstel om bij wijkvervangingen integraal te wegen of en waar optoppen en splitsen wel of niet kan. De oproep van het kabinet werd 17 mei door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge gedaan. Hij wil op deze manier op korte termijn 80.000 tot 260.000 woningen toevoegen. Enerzijds gaat het

Lees verder »

Zachte landing voor Cultuurfonds: Partij Sleutelstad wil voldoende budget voor Leidse makers vrijspelen

Het stadsbestuur trekt de stekker uit het Cultuurfonds. Partij Sleutelstad is van oordeel dat het cultuurfonds de Leidse cultuursector veel heeft gebracht en dat het wegbezuinigen daarvan pijnlijk is. In de afgelopen gemeenteraad heeft Partij Sleutelstad daarom samen met de SP en ChristenUnie een voorstel gedaan om het budget voor makers en culturele initiatieven op peil te houden en een voorstel van D66 gesteund om het cultuurfonds niet zonder meer af te schaffen. Leiden kent sinds 2006 een Cultuurfonds en was daarmee trendsetter. Het Cultuurfonds is een onafhankelijk fonds met als doel het aanjagen en ondersteunen van kunstenaars, makers en

Lees verder »

D66 en Partij Sleutelstad willen voortzetting gezinsconsulenten

Een motie van D66 en Partij Sleutelstad om de pilot met gezinsconsulenten voort te zetten is tijdens de afgelopen raadsvergadering aangenonen. Op dit moment loopt er op twee Leidse basisscholen een pilot. De ervaringen zijn erg positief. Het zou daarom erg zonde zijn om de pilot nu stop te zetten. Gelukkig gaat dat dankzij de motie van D66 en Partij Sleutelstad niet gebeuren. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. Raadslid Famke Güler: “De Gezinsconsulenten signaleren, vroegtijdig problemen in een thuissituatie. Dit werkt preventief. Hierdoor gaat het beter met kinderen.”

Lees verder »

Tijdelijk meer geld voor PS|Theater

Partij Sleutelstad heeft samen zeven andere Leidse fracties tijdelijk extra geld beschikbaar gesteld voor Stadsgezelschap PS|Theater. Doordat eerdere bijdrages vanuit de gemeente wegvallen staat het Stadsgezelschap voor grote financiële problemen. Daardoor is het voortbestaan van PS|Theater in gevaar.  Het PS|Theater deed bij het horen inspreken in de commissie Werk & Middelen een noodoproep. De problemen van het stadstheater zijn niet nieuw. In 2020 werd daarom al op initiatief van ChristenUnie en Partij Sleutelstad een bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld om 2021 en 2022 te overbruggen. Met het wegvallen van deze incidentele bijdrages staat het stadsgezelschap echter weer opnieuw voor dezelfde

Lees verder »

PS wil geen verlenging van financiering Leiden International Centre

Zetten we de financiering van het Leiden International Centre voort of zetten we de subsidie stop? Later dit jaar moet de gemeente hier een definitief besluit over nemen. Partij Sleutelstad vindt dat er betere prioriteiten zijn. Duo-raadslid Marcel Mioch pleitte er tijdens het debat over de Kaderbrief daarom voor om de financiering niet te verlengen en diende daar een motie over in. Het Leiden International Centre (LIC) is de organisatie die activiteiten organiseert voor integratie en ontmoeting van ‘internationals’. Duo-raadslid Marcel Mioch: “Wie is eigenlijk de doelgroep? Expats van grote bedrijven en internationale studenten. Niet de ‘internationals’ die in de

Lees verder »

Extra middelen voor aanpak ondermijning vanaf nu ook structureel

Op initiatief van Partij Sleutelstad is bij de afgelopen twee begrotingsbehandelingen tijdelijk extra budget vrijgemaakt voor het tegengaan van ondermijning voor de periode 2022-2025. Met dit extra budget heeft de gemeente meer inzicht gekregen in de omvang van het probleem en heeft zij vaker ondermijnende activiteiten de pas af kunnen snijden. De besteding van deze extra middelen is recent geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan wil het college het extra budget ook na 2025 continueren en structureel in de begroting inbedden. Duo-raadslid Ron Derogee is erg te spreken over deze keuze. Het bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit is een belangrijke taak van de

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad en SvL: Kijk bij wijkvervangingen naar beter benutten bestaande woningvoorraad

Gemeentes moeten de bestaande woningvoorraad beter benutten door optoppen en splitsen. Dat kondigde het kabinet afgelopen maand aan. Partij Sleutelstad ziet hier enerzijds kansen in, maar anderzijds ook knelpunten voor de leefbaarheid. Bij het raadsdebat over de Kaderbrief deden we daarom samen met Studenten voor Leiden het voorstel om bij wijkvervangingen integraal te wegen of en waar optoppen en splitsen wel of niet kan. De oproep van het kabinet werd 17 mei door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge gedaan. Hij wil op deze manier op korte termijn 80.000 tot 260.000 woningen toevoegen. Enerzijds gaat het

Lees verder »

Zachte landing voor Cultuurfonds: Partij Sleutelstad wil voldoende budget voor Leidse makers vrijspelen

Het stadsbestuur trekt de stekker uit het Cultuurfonds. Partij Sleutelstad is van oordeel dat het cultuurfonds de Leidse cultuursector veel heeft gebracht en dat het wegbezuinigen daarvan pijnlijk is. In de afgelopen gemeenteraad heeft Partij Sleutelstad daarom samen met de SP en ChristenUnie een voorstel gedaan om het budget voor makers en culturele initiatieven op peil te houden en een voorstel van D66 gesteund om het cultuurfonds niet zonder meer af te schaffen. Leiden kent sinds 2006 een Cultuurfonds en was daarmee trendsetter. Het Cultuurfonds is een onafhankelijk fonds met als doel het aanjagen en ondersteunen van kunstenaars, makers en

Lees verder »

D66 en Partij Sleutelstad willen voortzetting gezinsconsulenten

Een motie van D66 en Partij Sleutelstad om de pilot met gezinsconsulenten voort te zetten is tijdens de afgelopen raadsvergadering aangenonen. Op dit moment loopt er op twee Leidse basisscholen een pilot. De ervaringen zijn erg positief. Het zou daarom erg zonde zijn om de pilot nu stop te zetten. Gelukkig gaat dat dankzij de motie van D66 en Partij Sleutelstad niet gebeuren. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. Raadslid Famke Güler: “De Gezinsconsulenten signaleren, vroegtijdig problemen in een thuissituatie. Dit werkt preventief. Hierdoor gaat het beter met kinderen.”

Lees verder »

Tijdelijk meer geld voor PS|Theater

Partij Sleutelstad heeft samen zeven andere Leidse fracties tijdelijk extra geld beschikbaar gesteld voor Stadsgezelschap PS|Theater. Doordat eerdere bijdrages vanuit de gemeente wegvallen staat het Stadsgezelschap voor grote financiële problemen. Daardoor is het voortbestaan van PS|Theater in gevaar.  Het PS|Theater deed bij het horen inspreken in de commissie Werk & Middelen een noodoproep. De problemen van het stadstheater zijn niet nieuw. In 2020 werd daarom al op initiatief van ChristenUnie en Partij Sleutelstad een bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld om 2021 en 2022 te overbruggen. Met het wegvallen van deze incidentele bijdrages staat het stadsgezelschap echter weer opnieuw voor dezelfde

Lees verder »

PS wil geen verlenging van financiering Leiden International Centre

Zetten we de financiering van het Leiden International Centre voort of zetten we de subsidie stop? Later dit jaar moet de gemeente hier een definitief besluit over nemen. Partij Sleutelstad vindt dat er betere prioriteiten zijn. Duo-raadslid Marcel Mioch pleitte er tijdens het debat over de Kaderbrief daarom voor om de financiering niet te verlengen en diende daar een motie over in. Het Leiden International Centre (LIC) is de organisatie die activiteiten organiseert voor integratie en ontmoeting van ‘internationals’. Duo-raadslid Marcel Mioch: “Wie is eigenlijk de doelgroep? Expats van grote bedrijven en internationale studenten. Niet de ‘internationals’ die in de

Lees verder »

Extra middelen voor aanpak ondermijning vanaf nu ook structureel

Op initiatief van Partij Sleutelstad is bij de afgelopen twee begrotingsbehandelingen tijdelijk extra budget vrijgemaakt voor het tegengaan van ondermijning voor de periode 2022-2025. Met dit extra budget heeft de gemeente meer inzicht gekregen in de omvang van het probleem en heeft zij vaker ondermijnende activiteiten de pas af kunnen snijden. De besteding van deze extra middelen is recent geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan wil het college het extra budget ook na 2025 continueren en structureel in de begroting inbedden. Duo-raadslid Ron Derogee is erg te spreken over deze keuze. Het bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit is een belangrijke taak van de

Lees verder »