Nieuws van Partij Sleutelstad

College erkent tekortschietende participatie bij nieuwe flat Kopermolen; rectificatie eerder artikel

Het college erkent dat de participatie en informatievoorziening over het bouwen van een woontoren van acht bouwlagen op de Kopermolen tekort heeft geschoten. Dat laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad. De bouwwethouder Julius Terpstra heeft aangekondigd hier tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Merenwijk op maandag 13 februari (inloop: 19:00) uitleg over te geven. De ALV vindt plaats in Oecumenisch Centrum De Regenboog, Watermolen 1 en is toegankelijk voor alle wijkbewoners. Rectificatie eerder artikel: De schriftelijke vragen en ons websiteartikel bevatten helaas ook een onjuistheid. Die willen we bij deze rectificeren: We schreven

Lees verder »

Alle Leidse fracties ondertekenen Bestuursakkoord

De tien fracties in de Leidse gemeenteraad hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering (2 februari 2023) allen het nieuwe Bestuursakkoord ondertekend. In dit procesakkoord spraken de tien fracties onder andere af dat ze elkaars voorstellen met een open houding beoordelen, dat er vaker met scenario’s gewerkt moet worden, dat er voor alle partijen (dus ook voor de oppositie) financiële ruimte voor beleidswensen moet zijn en dat we bewoners, maatschappelijke initiatieven en buurgemeentes betrekken bij de politieke besluitvorming. Al sinds 2010 is het in de Leidse gemeenteraad de norm dat er een bestuursakkoord wordt gesloten. Dit akkoord gaat in tegenstelling tot het

Lees verder »
Groenhazengracht Leiden

Ondernemers krijgen alsnog tijdens Corona-lockdown geheven Binnenhavengelden terug

De Leidse bedrijfsvaart krijgt alsnog het bedrag terug dat zij tijdens de Corona-lockdown in 2022 moesten betalen aan Binnenhavengelden, terwijl zij in deze periode niet hun onderneming konden uitbaten. Dat heeft het college toegezegd na schriftelijke vragen van raadsleden Eli de Graaf en Thijs Vos. In 2020 en 2021 had de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden.  Ook in een deel van 2022 was er een lockdown: Tot 26 januari 2022 konden ondernemers hun terrassen niet openen in verband met de lockdown

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Kwijtschelding Parkeerbelasting voor minima

De Parkeerbelasting is de enige lokale heffing waar geen kwijtschelding voor mogelijk is. Dat is ten onrechte vindt Partij Sleutelstad, want mobiliteit behoort geen luxebezit te zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom bij de nieuwe Verordening Kwijtscheldingsbeleid een amendement ingediend waarmee ook de parkeervergunning voor bewoners kwijtgescholden kan worden. In Leiden komen minima in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale heffingen. Het gaat daarbij veelal om de afvalstoffen- en rioolheffing, maar ook voor belastingen als de OZB, de Binnenhavengelden en Precariobelasting. De Parkeerbelasting is daarentegen wel uitgesloten. Het uitsluiten van de Parkeerbelasting dateert nog uit de tijd dat er alleen binnen

Lees verder »

Actualisatie energietransitiebeleid: Partij Sleutelstad geeft aandachtspunten mee

De gemeenteraad sprak deze week in een verkennende sessie over de actualisatie van het energietransitie-beleid. Voortbouwend op de kernwaarden haalbaar, betaalbaar, duurzaam en burgerzeggenschap heeft Partij Sleutelstad een aantal concrete aandachtspunten meegegeven aan het stadsbestuur. Partij Sleutelstad wil dat de gemeenteraad over de actualisatie in gesprek gaat met deskundigen en initiatieven in de stad. Voornemen is om dit samen met andere partijen te initiëren. De verkennende sessie vond in een andere opzet plaats dan normaal. Sinds dit jaar vergadert de raad niet meer in een cyclus van drie weken (commissie – commissie – raad), maar van weken. Daarbij is in

Lees verder »

Opkoopbescherming: Partij Sleutelstad en anderen dienen motie VOD in

Samen met de SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie dient Partij Sleutelstad volgende week een motie in de gemeenteraad in dat het college oproept om alsnog zo snel mogelijk de opkoopbescherming invoert. Daarmee willen de vier partijen voorkomen dat de maatregel op de lange baan wordt geschoven. De opkoopbescherming voorkomt dat beleggers en speculanten woningen opkopen om vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren. Er wordt in Leiden al jaren gesproken over maatregelen tegen het opkopen van woningen. Al in 2020 sprak de raad zich – op initiatief van de PvdA – in grote meerderheid uit voor de zelfbewoningsplicht

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

College erkent tekortschietende participatie bij nieuwe flat Kopermolen; rectificatie eerder artikel

Het college erkent dat de participatie en informatievoorziening over het bouwen van een woontoren van acht bouwlagen op de Kopermolen tekort heeft geschoten. Dat laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad. De bouwwethouder Julius Terpstra heeft aangekondigd hier tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Merenwijk op maandag 13 februari (inloop: 19:00) uitleg over te geven. De ALV vindt plaats in Oecumenisch Centrum De Regenboog, Watermolen 1 en is toegankelijk voor alle wijkbewoners. Rectificatie eerder artikel: De schriftelijke vragen en ons websiteartikel bevatten helaas ook een onjuistheid. Die willen we bij deze rectificeren: We schreven

Lees verder »

Alle Leidse fracties ondertekenen Bestuursakkoord

De tien fracties in de Leidse gemeenteraad hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering (2 februari 2023) allen het nieuwe Bestuursakkoord ondertekend. In dit procesakkoord spraken de tien fracties onder andere af dat ze elkaars voorstellen met een open houding beoordelen, dat er vaker met scenario’s gewerkt moet worden, dat er voor alle partijen (dus ook voor de oppositie) financiële ruimte voor beleidswensen moet zijn en dat we bewoners, maatschappelijke initiatieven en buurgemeentes betrekken bij de politieke besluitvorming. Al sinds 2010 is het in de Leidse gemeenteraad de norm dat er een bestuursakkoord wordt gesloten. Dit akkoord gaat in tegenstelling tot het

Lees verder »
Groenhazengracht Leiden

Ondernemers krijgen alsnog tijdens Corona-lockdown geheven Binnenhavengelden terug

De Leidse bedrijfsvaart krijgt alsnog het bedrag terug dat zij tijdens de Corona-lockdown in 2022 moesten betalen aan Binnenhavengelden, terwijl zij in deze periode niet hun onderneming konden uitbaten. Dat heeft het college toegezegd na schriftelijke vragen van raadsleden Eli de Graaf en Thijs Vos. In 2020 en 2021 had de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden.  Ook in een deel van 2022 was er een lockdown: Tot 26 januari 2022 konden ondernemers hun terrassen niet openen in verband met de lockdown

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Kwijtschelding Parkeerbelasting voor minima

De Parkeerbelasting is de enige lokale heffing waar geen kwijtschelding voor mogelijk is. Dat is ten onrechte vindt Partij Sleutelstad, want mobiliteit behoort geen luxebezit te zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom bij de nieuwe Verordening Kwijtscheldingsbeleid een amendement ingediend waarmee ook de parkeervergunning voor bewoners kwijtgescholden kan worden. In Leiden komen minima in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale heffingen. Het gaat daarbij veelal om de afvalstoffen- en rioolheffing, maar ook voor belastingen als de OZB, de Binnenhavengelden en Precariobelasting. De Parkeerbelasting is daarentegen wel uitgesloten. Het uitsluiten van de Parkeerbelasting dateert nog uit de tijd dat er alleen binnen

Lees verder »

Actualisatie energietransitiebeleid: Partij Sleutelstad geeft aandachtspunten mee

De gemeenteraad sprak deze week in een verkennende sessie over de actualisatie van het energietransitie-beleid. Voortbouwend op de kernwaarden haalbaar, betaalbaar, duurzaam en burgerzeggenschap heeft Partij Sleutelstad een aantal concrete aandachtspunten meegegeven aan het stadsbestuur. Partij Sleutelstad wil dat de gemeenteraad over de actualisatie in gesprek gaat met deskundigen en initiatieven in de stad. Voornemen is om dit samen met andere partijen te initiëren. De verkennende sessie vond in een andere opzet plaats dan normaal. Sinds dit jaar vergadert de raad niet meer in een cyclus van drie weken (commissie – commissie – raad), maar van weken. Daarbij is in

Lees verder »

Opkoopbescherming: Partij Sleutelstad en anderen dienen motie VOD in

Samen met de SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie dient Partij Sleutelstad volgende week een motie in de gemeenteraad in dat het college oproept om alsnog zo snel mogelijk de opkoopbescherming invoert. Daarmee willen de vier partijen voorkomen dat de maatregel op de lange baan wordt geschoven. De opkoopbescherming voorkomt dat beleggers en speculanten woningen opkopen om vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren. Er wordt in Leiden al jaren gesproken over maatregelen tegen het opkopen van woningen. Al in 2020 sprak de raad zich – op initiatief van de PvdA – in grote meerderheid uit voor de zelfbewoningsplicht

Lees verder »