Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad: Gemeente, zet stappen om energiearmoede tegen te gaan

De explosie van de gasprijzen dreigt vele Leidenaren in de armoede te storten. Dat is iets wat we niet mogen laten gebeuren. Hoewel er vanuit het kabinet maatregelen aangekondigd zijn mogen we het daarbij niet laten. Bij de begroting zijn meerdere voorstellen ingediend die de gemeente oproepen om energiearmoede in Leiden tegen te gaan. Partij Sleutelstad heeft voorstellen van D66 en PvdD voor respectievelijk het inzetten van extra middelen om schulden door energiearmoede te voorkomen en het zo spoedig mogelijk opstellen van een plan van aanpak voor de besteding van door het Rijk beschikbare gestelde geld om energiearmoede aan te

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor verbetering maatwerkaanpak statushouders en langdurig werkzoekenden

Afgelopen donderdag 11 november stemde de gemeenteraad met een verhouding van 27 tegen 12 tegen een motie van Partij Sleutelstad en mede-indiener SP die extra aandacht beoogt voor langdurig werkzoekenden. Volgens de indieners kan de gemeente nog heel wat verbeteren aan de ondersteuning van deze doelgroep; in het bijzonder door het aanbieden van verkorte beroepsopleidingen waardoor uitstroom uit de uitkering mogelijk wordt.  De concept-motie, die eerder werd behandeld in de commissie Werk & Middelen, zette vooral in op verbetering van de maatwerkaanpak voor langdurig werkzoekende statushouders. Uit door Partij Sleutelstad verzamelde casuïstiek blijkt dat veel statushouders uit deze groep niet

Lees verder »

Begroting 2022: Partij Sleutelstad behaalt mooie resultaten, maar niet voldoende om met begroting in te kunnen stemmen

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad over de begroting 2022-2025 besloten. Daarbij heeft de raad ingestemd met vier voorstellen van Partij Sleutelstad, naast voorstellen van andere partijen die mede door ons zijn ingediend. Tegelijkertijd blijft het een begroting met harde ingrepen in het sociaal domein – er is nog altijd een hoge bezuinigingstaakstelling – en een steeds verder groeiende schuldenlast. In 2024 zal de schuldquote de 192% overstijgen. Hoewel blij met de bereikte resultaten, hebben we daarom tegen de begroting gestemd. Bijna vier jaar sinds het aantreden van het college beginnen de debatten over de begroting bijna sleets te worden.

Lees verder »

Gemeenteraad keurt omstreden participatierapport goed ondanks protesten Partij Sleutelstad

https://youtu.be/sFVs_Xvzbz0 De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag het omstreden rapport over participatie in Leiden goedgekeurd. Een week eerder stelde Partij Sleutelstad kritische vragen over de totstandkoming van het participatierapport nadat uit nieuwe informatie het beeld naar voren kwam dat de gemeente daarin een leidende rol heeft gespeeld. Het oorspronkelijke concept, met een kritischer oordeel, was “in de prullenmand verdwenen”. Tijdens de behandeling van het rapport wees fractievoorzitter Maarten Kersten op de feiten. Desondanks stemde bijna alle andere partijen in met het raadsvoorstel. Partij Sleutelstad zal zich echter blijven inzetten om de onderste steen boven te krijgen. Een dag voor de raadsvergadering

Lees verder »

Succes: Aan de slag met Right to Challenge

Burgers die een publieke taak of dienst van de gemeente beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen mogen dat binnenkort ook doen. De gemeenteraad heeft op voorspraak van Partij Sleutelstad namelijk de opdracht gegeven om Right to Challenge alsnog uit te werken. Veel gemeentes hebben de afgelopen het Right to Challenge geïntroduceerd. In het kort krijgen burgers hiermee het recht om een overheidstaak over te nemen als zij dat beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen. Het bevordert burgers om zelf initiatieven te ontplooien en zeggenschap van bewoners over hun eigen leefomgeving. Hoewel Right to Challenge al sinds jaar en dag, lokaal

Lees verder »

Succes: Onderzoek naar invoering verhuurvergunning tegen malafide huisjesmelkerij

Leiden gaat de invoering van een verhuurvergunning onderzoeken. Een motie van Partij Sleutelstad bij de behandeling van de begroting die daartoe opriep is buiten de VVD door de hele gemeenteraad aangenomen. Hiermee is voor het verhuren van panden een vergunning vereist. Via de vergunningen kunnen voorwaarden worden gesteld aan de verhuurder; bij malafide praktijken kan de verhuurder zijn vergunning verliezen.   Het systeem van verhuurvergunningen wordt al enkele jaren in Groningen gehanteerd. Sinds de invoering is het aantal uitwassen van malafide pandjesbazen drastisch teruggedrongen, terwijl het adequaat onderhoud, betere isolatie en goede leidingen en verwarming heeft bevorderd. Inmiddels overwegen verschillende

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad: Gemeente, zet stappen om energiearmoede tegen te gaan

De explosie van de gasprijzen dreigt vele Leidenaren in de armoede te storten. Dat is iets wat we niet mogen laten gebeuren. Hoewel er vanuit het kabinet maatregelen aangekondigd zijn mogen we het daarbij niet laten. Bij de begroting zijn meerdere voorstellen ingediend die de gemeente oproepen om energiearmoede in Leiden tegen te gaan. Partij Sleutelstad heeft voorstellen van D66 en PvdD voor respectievelijk het inzetten van extra middelen om schulden door energiearmoede te voorkomen en het zo spoedig mogelijk opstellen van een plan van aanpak voor de besteding van door het Rijk beschikbare gestelde geld om energiearmoede aan te

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor verbetering maatwerkaanpak statushouders en langdurig werkzoekenden

Afgelopen donderdag 11 november stemde de gemeenteraad met een verhouding van 27 tegen 12 tegen een motie van Partij Sleutelstad en mede-indiener SP die extra aandacht beoogt voor langdurig werkzoekenden. Volgens de indieners kan de gemeente nog heel wat verbeteren aan de ondersteuning van deze doelgroep; in het bijzonder door het aanbieden van verkorte beroepsopleidingen waardoor uitstroom uit de uitkering mogelijk wordt.  De concept-motie, die eerder werd behandeld in de commissie Werk & Middelen, zette vooral in op verbetering van de maatwerkaanpak voor langdurig werkzoekende statushouders. Uit door Partij Sleutelstad verzamelde casuïstiek blijkt dat veel statushouders uit deze groep niet

Lees verder »

Begroting 2022: Partij Sleutelstad behaalt mooie resultaten, maar niet voldoende om met begroting in te kunnen stemmen

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad over de begroting 2022-2025 besloten. Daarbij heeft de raad ingestemd met vier voorstellen van Partij Sleutelstad, naast voorstellen van andere partijen die mede door ons zijn ingediend. Tegelijkertijd blijft het een begroting met harde ingrepen in het sociaal domein – er is nog altijd een hoge bezuinigingstaakstelling – en een steeds verder groeiende schuldenlast. In 2024 zal de schuldquote de 192% overstijgen. Hoewel blij met de bereikte resultaten, hebben we daarom tegen de begroting gestemd. Bijna vier jaar sinds het aantreden van het college beginnen de debatten over de begroting bijna sleets te worden.

Lees verder »

Gemeenteraad keurt omstreden participatierapport goed ondanks protesten Partij Sleutelstad

https://youtu.be/sFVs_Xvzbz0 De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag het omstreden rapport over participatie in Leiden goedgekeurd. Een week eerder stelde Partij Sleutelstad kritische vragen over de totstandkoming van het participatierapport nadat uit nieuwe informatie het beeld naar voren kwam dat de gemeente daarin een leidende rol heeft gespeeld. Het oorspronkelijke concept, met een kritischer oordeel, was “in de prullenmand verdwenen”. Tijdens de behandeling van het rapport wees fractievoorzitter Maarten Kersten op de feiten. Desondanks stemde bijna alle andere partijen in met het raadsvoorstel. Partij Sleutelstad zal zich echter blijven inzetten om de onderste steen boven te krijgen. Een dag voor de raadsvergadering

Lees verder »

Succes: Aan de slag met Right to Challenge

Burgers die een publieke taak of dienst van de gemeente beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen mogen dat binnenkort ook doen. De gemeenteraad heeft op voorspraak van Partij Sleutelstad namelijk de opdracht gegeven om Right to Challenge alsnog uit te werken. Veel gemeentes hebben de afgelopen het Right to Challenge geïntroduceerd. In het kort krijgen burgers hiermee het recht om een overheidstaak over te nemen als zij dat beter, efficiënter of goedkoper kunnen doen. Het bevordert burgers om zelf initiatieven te ontplooien en zeggenschap van bewoners over hun eigen leefomgeving. Hoewel Right to Challenge al sinds jaar en dag, lokaal

Lees verder »

Succes: Onderzoek naar invoering verhuurvergunning tegen malafide huisjesmelkerij

Leiden gaat de invoering van een verhuurvergunning onderzoeken. Een motie van Partij Sleutelstad bij de behandeling van de begroting die daartoe opriep is buiten de VVD door de hele gemeenteraad aangenomen. Hiermee is voor het verhuren van panden een vergunning vereist. Via de vergunningen kunnen voorwaarden worden gesteld aan de verhuurder; bij malafide praktijken kan de verhuurder zijn vergunning verliezen.   Het systeem van verhuurvergunningen wordt al enkele jaren in Groningen gehanteerd. Sinds de invoering is het aantal uitwassen van malafide pandjesbazen drastisch teruggedrongen, terwijl het adequaat onderhoud, betere isolatie en goede leidingen en verwarming heeft bevorderd. Inmiddels overwegen verschillende

Lees verder »