Nieuws van Partij Sleutelstad

Referendumkamer krijgt versterking met vijfde lid na voorstel Partij Sleutelstad

Vanavond besluit de gemeenteraad over de herbenoeming van de herbenoeming van de referendumkamer, die bij referenda de onafhankelijke scheidsrechter is. Hoewel de referendumkamer goed functioneert, kwam tijdens een kennismaking tussen raad en referendumkamer wel naar voren dat het met het huidige aantal leden soms lastig is om al haar taken te bolwerken. Partij Sleutelstad heeft daarom in de commissie voorgesteld om de kamer te versterken met een extra lid. Dit werd door alle andere partijen gesteund. De leden van de referendumkamer voeren hun taken doorgaans uit naast een andere fulltime baan. De werkzaamheden die zij uitvoeren moeten regelmatig binnen een

Lees verder »

Acht coalitie- en oppositiepartijen stellen vragen over de ontluisterende uitvoering van amendementen en moties over de Warmtepijp

Partij Sleutelstad heeft samen zeven andere partijen (D66, CDA, PvdD, SP, VVD, ChristenUnie, SvL) schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de stand van zaken rond de warmtepijp. De wijkvereniging Houtkwartier en het burgerinitiatief TegenGas Merenwijk hebben er op gewezen dat door de raad aangenomen moties en amendementen niet worden uitgevoerd. Samen met de andere partijen willen we hier opheldering over. In een open brief wijzen Tegengas en Houtkwartier er op dat het college met oogkleppen op doordendert naar een collectief warmtenet dat gevoed wordt met fossiele restwarmte uit Rotterdam, terwijl de raad er juist op had gewezen dat er

Lees verder »

Stadsbestuur gaat winkelwagenoverlast Zuidwest harder aanpakken n.a.v. vragen Partij Sleutelstad

Winkelwagens die klakkeloos worden achtergelaten op straat, tussen bosjes of in het water. Het is in veel wijken rond winkelcentra een grote ergernis waar weinig tegen gedaan wordt. Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft Partij Sleutelstad onlangs vragen gesteld over winkelwagenoverlast in de Gasthuiswijk en de Fortuinwijk. In reactie daarop heeft de burgemeester aangekondigd supermarkten die het verbod niet handhaven te beboeten. De rondvraag werd tijdens de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 29 september gesteld. In de Gasthuiswijk en de Fortuinwijk slingeren de laatste tijd weer veel winkelwagens van de Luifelbaan rond. Het probleem is niet nieuw en ook

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over participatie bij woningbouwplannen Leiden Noord

Partij Sleutelstad wil dat bewoners en belanghebbenden actief worden betrokken bij de woningbouwplannen in Leiden Noord Oost. Duo-raadslid Patty Verkuylen heeft daarom afgelopen donderdag actualiteitsvragen gesteld aan het college nadat bleek dat het burgerinitiatief Heel Noord, één tuin! nog niet is betrokken bij deze plannen, terwijl 8 oktober wel al de eerste concept-gebiedsvisie wordt gepresenteerd. Rond de Willem de Zwijgerlaan komen er in de aankomende jaren vele woningen bij. In de aanloop naar de verkiezingen heeft het burgerinitiatief “Heel Noord, één tuin!” mooie en goede ideeën gepresenteerd voor het integraal aanpakken van deze plannen. De wethouder heeft in de commissievergadering

Lees verder »

Rondvraag over de smerigste prullenbak van Leiden

Wie vanuit het Centraal Station naar de Binnenstad gaat loopt tegen misschien wel de smerigste prullenbak van Leiden aan. Ondanks vele meldingen en toezeggingen aan de wijkvereniging wordt deze prullenbak al maanden niet schoongemaakt. Thijs Vos drong daarom bij de rondvraag in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid aan op een snelle schoonmaak. “Hoewel letterlijk gevestigd bij de stadsentree van Leiden is deze prullenbak al maanden niet schoongemaakt. Geen fraai welkomst voor een bezoeker van Leiden,” wees Vos het college op om vervolgens te manen tot een snelle schoonmaak. In de beantwoording heeft het college aangegeven dat de machine waarmee de

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over lage bekendheid wijkambassadeur en energiecoaches

Maar een klein deel van de Leidenaren is bekend met de wijkambassadeurs, energiecoaches en informatiewebsite gagoed.nl, terwijl het juist nu belangrijk is dat Leidenaren de weg weten te vinden voor advies over energiebesparing. Daarom heeft Partij Sleutelstad hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Omroep sleutelstad.nl publiceerde vorige maand een artikel  over de stand van zaken rond de energietransitie in Leiden. Hierin komt naar voren dat slechts 18% van de Leidenaren bekend is met de wijkambassadeurs en energiecoaches, die Leidenaren adviseren en informeren over het besparen van energie. Voor de website gagoed.nl is dit zelfs slechts 11%. Hoewel een toenamen

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Referendumkamer krijgt versterking met vijfde lid na voorstel Partij Sleutelstad

Vanavond besluit de gemeenteraad over de herbenoeming van de herbenoeming van de referendumkamer, die bij referenda de onafhankelijke scheidsrechter is. Hoewel de referendumkamer goed functioneert, kwam tijdens een kennismaking tussen raad en referendumkamer wel naar voren dat het met het huidige aantal leden soms lastig is om al haar taken te bolwerken. Partij Sleutelstad heeft daarom in de commissie voorgesteld om de kamer te versterken met een extra lid. Dit werd door alle andere partijen gesteund. De leden van de referendumkamer voeren hun taken doorgaans uit naast een andere fulltime baan. De werkzaamheden die zij uitvoeren moeten regelmatig binnen een

Lees verder »

Acht coalitie- en oppositiepartijen stellen vragen over de ontluisterende uitvoering van amendementen en moties over de Warmtepijp

Partij Sleutelstad heeft samen zeven andere partijen (D66, CDA, PvdD, SP, VVD, ChristenUnie, SvL) schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de stand van zaken rond de warmtepijp. De wijkvereniging Houtkwartier en het burgerinitiatief TegenGas Merenwijk hebben er op gewezen dat door de raad aangenomen moties en amendementen niet worden uitgevoerd. Samen met de andere partijen willen we hier opheldering over. In een open brief wijzen Tegengas en Houtkwartier er op dat het college met oogkleppen op doordendert naar een collectief warmtenet dat gevoed wordt met fossiele restwarmte uit Rotterdam, terwijl de raad er juist op had gewezen dat er

Lees verder »

Stadsbestuur gaat winkelwagenoverlast Zuidwest harder aanpakken n.a.v. vragen Partij Sleutelstad

Winkelwagens die klakkeloos worden achtergelaten op straat, tussen bosjes of in het water. Het is in veel wijken rond winkelcentra een grote ergernis waar weinig tegen gedaan wordt. Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft Partij Sleutelstad onlangs vragen gesteld over winkelwagenoverlast in de Gasthuiswijk en de Fortuinwijk. In reactie daarop heeft de burgemeester aangekondigd supermarkten die het verbod niet handhaven te beboeten. De rondvraag werd tijdens de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 29 september gesteld. In de Gasthuiswijk en de Fortuinwijk slingeren de laatste tijd weer veel winkelwagens van de Luifelbaan rond. Het probleem is niet nieuw en ook

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over participatie bij woningbouwplannen Leiden Noord

Partij Sleutelstad wil dat bewoners en belanghebbenden actief worden betrokken bij de woningbouwplannen in Leiden Noord Oost. Duo-raadslid Patty Verkuylen heeft daarom afgelopen donderdag actualiteitsvragen gesteld aan het college nadat bleek dat het burgerinitiatief Heel Noord, één tuin! nog niet is betrokken bij deze plannen, terwijl 8 oktober wel al de eerste concept-gebiedsvisie wordt gepresenteerd. Rond de Willem de Zwijgerlaan komen er in de aankomende jaren vele woningen bij. In de aanloop naar de verkiezingen heeft het burgerinitiatief “Heel Noord, één tuin!” mooie en goede ideeën gepresenteerd voor het integraal aanpakken van deze plannen. De wethouder heeft in de commissievergadering

Lees verder »

Rondvraag over de smerigste prullenbak van Leiden

Wie vanuit het Centraal Station naar de Binnenstad gaat loopt tegen misschien wel de smerigste prullenbak van Leiden aan. Ondanks vele meldingen en toezeggingen aan de wijkvereniging wordt deze prullenbak al maanden niet schoongemaakt. Thijs Vos drong daarom bij de rondvraag in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid aan op een snelle schoonmaak. “Hoewel letterlijk gevestigd bij de stadsentree van Leiden is deze prullenbak al maanden niet schoongemaakt. Geen fraai welkomst voor een bezoeker van Leiden,” wees Vos het college op om vervolgens te manen tot een snelle schoonmaak. In de beantwoording heeft het college aangegeven dat de machine waarmee de

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over lage bekendheid wijkambassadeur en energiecoaches

Maar een klein deel van de Leidenaren is bekend met de wijkambassadeurs, energiecoaches en informatiewebsite gagoed.nl, terwijl het juist nu belangrijk is dat Leidenaren de weg weten te vinden voor advies over energiebesparing. Daarom heeft Partij Sleutelstad hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Omroep sleutelstad.nl publiceerde vorige maand een artikel  over de stand van zaken rond de energietransitie in Leiden. Hierin komt naar voren dat slechts 18% van de Leidenaren bekend is met de wijkambassadeurs en energiecoaches, die Leidenaren adviseren en informeren over het besparen van energie. Voor de website gagoed.nl is dit zelfs slechts 11%. Hoewel een toenamen

Lees verder »