Nieuws van Partij Sleutelstad

‘Deel samenleving niet goed vertegenwoordigd’: Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor lage opkomst verkiezingen

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uit onderzoek blijkt dat hoger opgeleiden twee keer zo vaak naar de stembus gingen als praktisch opgeleiden. Daarmee is een deel van de samenleving niet goed vertegenwoordigd. Partij Sleutelstad wil daarom hierover in gesprek met het college en de andere partijen. Vooruitlopend hebben we het college in een set schriftelijke vragen verzocht om een analyse van de uitslag. In heel Nederland bereikte de verkiezingsopkomst een dieptepunt: Nog maar de helft van de kiezers heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn of haar stem uitgebracht. Sinds de Tweede Wereldoorlog

Lees verder »

Nieuwe raadsleden Partij Sleutelstad beëdigd

Woensdag 30 maart hebben onze (nieuwe) raadsleden Thijs Vos, Famke Güler en Maarten Kersten de belofte afgelegd tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad. Daarmee zijn zij officieel geïnstalleerd als raadslid. Samen met de duo-raadsleden Eli de Graaf, Ron Derogee en Patty Verkuylen* en de fractiemedewerkers Tjitse Damsma en Marcel Mioch vormen zij de nieuwe gemeenteraadsfractie van Partij Sleutelstad. De eerste fractievergaderingen hebben al plaatsgevonden. Daarbij is onder andere het woordvoerderschap over de verschillende onderwerpen verdeeld over de fractieleden: Thijs Vos: Participatie & Democratisering, Dienstverlening en Energietransitie Famke Güler: Onderwijs, Jeugd en Sport Maarten Kersten: Zorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Cultuur

Lees verder »

Gemeente komt met richtlijnen voor gebruik chatapps n.a.v. vragen van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stelde begin dit jaar vragen aan het college over het toenemende gebruik van de chatapp Signal. Door de verwijderfunctie bestaat het gevaar dat relevante informatie bij WOB-verzoeken niet meer aanwezig is of dat WOB-procedures zelfs bewust kunnen worden omzeild. Onder andere juristen en corruptiewaakhond Transparancy International spraken hun zorg uit. Wij vroegen naar hoe de gemeente hiermee omgaat. In antwoorden op onze vragen laat het college weten dat de gemeente op dit moment geen richtlijnen hanteert voor de gebruik van chatapps binnen de organisatie, maar dat iedere ambtenaar en wethouder daar vrij in is. Daardoor is ook niet

Lees verder »
© Unity.nu

Kiezers bedankt! Drie zetels voor Partij Sleutelstad

De Leidenaar heeft gesproken: Partij Sleutelstad gaat naar 3 zetels  In sommige stembureaus zijn we zelfs de grootste geworden! Een erg mooi resultaat waar we trots op zijn en vertrouwen uit putten. Wij willen al onze 4313 kiezers en vele vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun stem en steun. Dankzij jullie kunnen we ons de komende vier jaar weer volledig en met een groter team inzetten voor de Leidenaar! Daarnaast feliciteren we GroenLinks, Studenten voor Leiden en Partij voor de Dieren van harte met hun eveneens mooie verkiezingsresultaat. Wat Partij Sleutelstad betreft moet de inzet nu zijn op een open bestuurscultuur waarin alle 121.562 en alle tien

Lees verder »

Kies Lokaal. Stem Partij Sleutelstad.

Morgen is het zover: op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Daarmee kunt ú in Leiden het verschil maken. De afgelopen vier jaar heeft het huidige stadsbestuur van D66, GroenLinks en PvdA keer op keer de inspraak van Leidenaren terzijde geschoven, miljoenen bezuinigd op de zorg en ondersteuning van arme stadsgenoten, de lokale lasten enorm verhoogd en massaal gebouwd voor studenten en rijken in plaats van voor Leidenaren met een kleine of gemiddelde portemonnee. Met een stem op Partij Sleutelstad kiest u voor verandering: voor échte inspraak en burgerzeggenschap, voor het terugdraaien van de bezuinigingen op

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

‘Deel samenleving niet goed vertegenwoordigd’: Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor lage opkomst verkiezingen

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uit onderzoek blijkt dat hoger opgeleiden twee keer zo vaak naar de stembus gingen als praktisch opgeleiden. Daarmee is een deel van de samenleving niet goed vertegenwoordigd. Partij Sleutelstad wil daarom hierover in gesprek met het college en de andere partijen. Vooruitlopend hebben we het college in een set schriftelijke vragen verzocht om een analyse van de uitslag. In heel Nederland bereikte de verkiezingsopkomst een dieptepunt: Nog maar de helft van de kiezers heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn of haar stem uitgebracht. Sinds de Tweede Wereldoorlog

Lees verder »

Nieuwe raadsleden Partij Sleutelstad beëdigd

Woensdag 30 maart hebben onze (nieuwe) raadsleden Thijs Vos, Famke Güler en Maarten Kersten de belofte afgelegd tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad. Daarmee zijn zij officieel geïnstalleerd als raadslid. Samen met de duo-raadsleden Eli de Graaf, Ron Derogee en Patty Verkuylen* en de fractiemedewerkers Tjitse Damsma en Marcel Mioch vormen zij de nieuwe gemeenteraadsfractie van Partij Sleutelstad. De eerste fractievergaderingen hebben al plaatsgevonden. Daarbij is onder andere het woordvoerderschap over de verschillende onderwerpen verdeeld over de fractieleden: Thijs Vos: Participatie & Democratisering, Dienstverlening en Energietransitie Famke Güler: Onderwijs, Jeugd en Sport Maarten Kersten: Zorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Cultuur

Lees verder »

Gemeente komt met richtlijnen voor gebruik chatapps n.a.v. vragen van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stelde begin dit jaar vragen aan het college over het toenemende gebruik van de chatapp Signal. Door de verwijderfunctie bestaat het gevaar dat relevante informatie bij WOB-verzoeken niet meer aanwezig is of dat WOB-procedures zelfs bewust kunnen worden omzeild. Onder andere juristen en corruptiewaakhond Transparancy International spraken hun zorg uit. Wij vroegen naar hoe de gemeente hiermee omgaat. In antwoorden op onze vragen laat het college weten dat de gemeente op dit moment geen richtlijnen hanteert voor de gebruik van chatapps binnen de organisatie, maar dat iedere ambtenaar en wethouder daar vrij in is. Daardoor is ook niet

Lees verder »
© Unity.nu

Kiezers bedankt! Drie zetels voor Partij Sleutelstad

De Leidenaar heeft gesproken: Partij Sleutelstad gaat naar 3 zetels  In sommige stembureaus zijn we zelfs de grootste geworden! Een erg mooi resultaat waar we trots op zijn en vertrouwen uit putten. Wij willen al onze 4313 kiezers en vele vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun stem en steun. Dankzij jullie kunnen we ons de komende vier jaar weer volledig en met een groter team inzetten voor de Leidenaar! Daarnaast feliciteren we GroenLinks, Studenten voor Leiden en Partij voor de Dieren van harte met hun eveneens mooie verkiezingsresultaat. Wat Partij Sleutelstad betreft moet de inzet nu zijn op een open bestuurscultuur waarin alle 121.562 en alle tien

Lees verder »

Kies Lokaal. Stem Partij Sleutelstad.

Morgen is het zover: op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Daarmee kunt ú in Leiden het verschil maken. De afgelopen vier jaar heeft het huidige stadsbestuur van D66, GroenLinks en PvdA keer op keer de inspraak van Leidenaren terzijde geschoven, miljoenen bezuinigd op de zorg en ondersteuning van arme stadsgenoten, de lokale lasten enorm verhoogd en massaal gebouwd voor studenten en rijken in plaats van voor Leidenaren met een kleine of gemiddelde portemonnee. Met een stem op Partij Sleutelstad kiest u voor verandering: voor échte inspraak en burgerzeggenschap, voor het terugdraaien van de bezuinigingen op

Lees verder »