Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stemt tegen boot-verbod

Een nieuwe begroting, een nieuw verbod: Op aandringen van Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks worden boten die niet elektrisch of handmatig aangevoerd worden straks geweerd op de singels en de grachten. Partij Sleutelstad heeft tegen dit onzalige plan gestemd. Concreet betekent het voorstel dat er alleen nog ligplaatsvergunningen worden gegeven aan elektrische bootjes. Later zullen bestaande ligplaatsvergunningen worden ingetrokken en komt er zelfs een invaarverbod. “Groene symboolpolitiek van de verkeerde soort,” zo duidde raadslid Famke Güler het voorstel van PvdD en D66: “De meeste mensen varen een aantal keer per jaar. Het kost een fortuin om een verbrandingsmotor

Lees verder »

Gotspe: College onverbiddelijk over participatie-boycot Burgerinitiatief Heel Noord, zelfs na excuses

Het is ongekend: Het Leidse stadsbestuur heeft alle samenwerking en communicatie opgezegd met het burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin zelfs nadat het burgerinitiatief excuses heeft aangeboden voor fouten die zijn gemaakt. Dat een stadsbestuur niet met haar eigen inwoners in gesprek wil is een gotspe. Die opstelling kan alleen maar afgewezen worden. Het botert al lang niet tussen het college en het burgerinitiatief Heel Noord Één Tuin, waarin diverse bewoners, verenigingen en sportclubs zijn verenigd met het doel om samen aan een beter Leiden Noord te bouwen. Bij de gebiedsontwikkeling is het burgerinitiatief en het alternatieve plan waar ze mee

Lees verder »

Bezuinigingen op sociale wijkteams op de loer

Door salarisstijgingen van 15% dreigen de sociale wijkteams flink in de knel te komen. Als er niet snel duidelijk volgt liggen bezuinigingen en/of wachtlijsten in het verschiet. Raadslid Famke Güler diende daarom samen met SP en VVD bij de begroting een amendement in om de wijkteams financieel te compenseren. De wethouder en de coalitie willen voorlopig echter geen duidelijkheid bieden. Als gevolg van de salarisstijgingen die op 1 januari ingaan zitten de sociale wijkteams met een groot tekort. Als er niet snel duidelijkheid is over de subsidie van 2024 dan betekent dit dat de wijkteams beheersmaatregelen (lees: bezuinigingen of wachtlijsten)

Lees verder »
© Chris de Waard

Noodfonds prijsstijgingen Woningbouw: Woningen betaald met Leids belastinggeld moeten ook naar Leidse woningzoekenden gaan

De gemeente gaat 8,5 miljoen investeren om prijsstijgingen bij bouwprojecten af te toppen. Op die manier kunnen betaalbare woningen toch doorgang vinden. Partij Sleutelstad steunt dat, maar vindt wel dat woningen die met Leids belastinggeld worden gefinancierd ook naar Leidse woningzoekenden moeten gaan. Partij Sleutelstad stelde in 2022 zelf al voor om een budget beschikbaar te stellen om prijsstijgingen bij bouwprojecten op te vangen. De Leidse woningbouwopgave staat namelijk onder druk. Dat werd destijds door het college en de coalitie nog niet als nodig bevonden. Inmiddels komt een dergelijk fonds er alsnog. Bij veel bouwprojecten staat de vlag er inmiddels

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Lager OZB-tarief voor sportclubs en buurthuizen

De gemeente Leiden hanteert nog altijd het hoogste belastingtarief voor maatschappelijke instellingen in heel Nederland. Zij betalen zich daardoor blauw aan lokale heffingen. Een voorstel van Partij Sleutelstad om hier verandering in te brengen werd helaas afgewezen. Sinds 2019 is het dankzij een amendement van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt mogelijk om voor sportaccommodaties en buurthuizen een lager tarief te hanteren dan het hogere tarief dat bedrijven betalen. Maatschappelijke organisaties als sportclubs en buurthuizen maken geen winst, worden vaak worden door vrijwilligers en hebben grote maatschappelijke waarde. In andere gemeentes is deze regeling al ingevoerd. Leiden blijft echter doof voor de

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil marktmeester terug

De marktmeester moet heringevoerd worden. Duo-raadslid Marcel Mioch deed dat voorstel tijdens de afgelopen commissievergadering naar aanleiding van de onrust en problemen die de laatste tijd (en ook al eerder) schering en inslag zijn. Mioch: “Op dit moment is er bijna om de maand wel een melding over problemen op markt, vaak wordt dit niet of nauwelijks opgelost, wat dan vaak weer de volgende rel oplevert. Inmiddels zijn er ook marktkooplui die Leiden links laten liggen. Partij Sleutelstad is trots op de Leidse markt en vindt deze ontwikkelingen daarom spijtig. ” Vanuit marktkooplui is er een duidelijke oproep om weer

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stemt tegen boot-verbod

Een nieuwe begroting, een nieuw verbod: Op aandringen van Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks worden boten die niet elektrisch of handmatig aangevoerd worden straks geweerd op de singels en de grachten. Partij Sleutelstad heeft tegen dit onzalige plan gestemd. Concreet betekent het voorstel dat er alleen nog ligplaatsvergunningen worden gegeven aan elektrische bootjes. Later zullen bestaande ligplaatsvergunningen worden ingetrokken en komt er zelfs een invaarverbod. “Groene symboolpolitiek van de verkeerde soort,” zo duidde raadslid Famke Güler het voorstel van PvdD en D66: “De meeste mensen varen een aantal keer per jaar. Het kost een fortuin om een verbrandingsmotor

Lees verder »

Gotspe: College onverbiddelijk over participatie-boycot Burgerinitiatief Heel Noord, zelfs na excuses

Het is ongekend: Het Leidse stadsbestuur heeft alle samenwerking en communicatie opgezegd met het burgerinitiatief Heel Noord, Één Tuin zelfs nadat het burgerinitiatief excuses heeft aangeboden voor fouten die zijn gemaakt. Dat een stadsbestuur niet met haar eigen inwoners in gesprek wil is een gotspe. Die opstelling kan alleen maar afgewezen worden. Het botert al lang niet tussen het college en het burgerinitiatief Heel Noord Één Tuin, waarin diverse bewoners, verenigingen en sportclubs zijn verenigd met het doel om samen aan een beter Leiden Noord te bouwen. Bij de gebiedsontwikkeling is het burgerinitiatief en het alternatieve plan waar ze mee

Lees verder »

Bezuinigingen op sociale wijkteams op de loer

Door salarisstijgingen van 15% dreigen de sociale wijkteams flink in de knel te komen. Als er niet snel duidelijk volgt liggen bezuinigingen en/of wachtlijsten in het verschiet. Raadslid Famke Güler diende daarom samen met SP en VVD bij de begroting een amendement in om de wijkteams financieel te compenseren. De wethouder en de coalitie willen voorlopig echter geen duidelijkheid bieden. Als gevolg van de salarisstijgingen die op 1 januari ingaan zitten de sociale wijkteams met een groot tekort. Als er niet snel duidelijkheid is over de subsidie van 2024 dan betekent dit dat de wijkteams beheersmaatregelen (lees: bezuinigingen of wachtlijsten)

Lees verder »
© Chris de Waard

Noodfonds prijsstijgingen Woningbouw: Woningen betaald met Leids belastinggeld moeten ook naar Leidse woningzoekenden gaan

De gemeente gaat 8,5 miljoen investeren om prijsstijgingen bij bouwprojecten af te toppen. Op die manier kunnen betaalbare woningen toch doorgang vinden. Partij Sleutelstad steunt dat, maar vindt wel dat woningen die met Leids belastinggeld worden gefinancierd ook naar Leidse woningzoekenden moeten gaan. Partij Sleutelstad stelde in 2022 zelf al voor om een budget beschikbaar te stellen om prijsstijgingen bij bouwprojecten op te vangen. De Leidse woningbouwopgave staat namelijk onder druk. Dat werd destijds door het college en de coalitie nog niet als nodig bevonden. Inmiddels komt een dergelijk fonds er alsnog. Bij veel bouwprojecten staat de vlag er inmiddels

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Lager OZB-tarief voor sportclubs en buurthuizen

De gemeente Leiden hanteert nog altijd het hoogste belastingtarief voor maatschappelijke instellingen in heel Nederland. Zij betalen zich daardoor blauw aan lokale heffingen. Een voorstel van Partij Sleutelstad om hier verandering in te brengen werd helaas afgewezen. Sinds 2019 is het dankzij een amendement van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt mogelijk om voor sportaccommodaties en buurthuizen een lager tarief te hanteren dan het hogere tarief dat bedrijven betalen. Maatschappelijke organisaties als sportclubs en buurthuizen maken geen winst, worden vaak worden door vrijwilligers en hebben grote maatschappelijke waarde. In andere gemeentes is deze regeling al ingevoerd. Leiden blijft echter doof voor de

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil marktmeester terug

De marktmeester moet heringevoerd worden. Duo-raadslid Marcel Mioch deed dat voorstel tijdens de afgelopen commissievergadering naar aanleiding van de onrust en problemen die de laatste tijd (en ook al eerder) schering en inslag zijn. Mioch: “Op dit moment is er bijna om de maand wel een melding over problemen op markt, vaak wordt dit niet of nauwelijks opgelost, wat dan vaak weer de volgende rel oplevert. Inmiddels zijn er ook marktkooplui die Leiden links laten liggen. Partij Sleutelstad is trots op de Leidse markt en vindt deze ontwikkelingen daarom spijtig. ” Vanuit marktkooplui is er een duidelijke oproep om weer

Lees verder »