Nieuws van Partij Sleutelstad

Geen uitbreiding betaald parkeren zonder instemming buurt

Leiden gaat betaald parkeren uitbreiden naar de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Oostvliet, Klein Cronestein, Meerburg en Vlietpoort. Daarmee gaat betaald parkeren in bijna heel Leiden gelden. Partij Sleutelstad is hier geen voorstander van: uitbreiding zou alleen mogen plaatsvinden nadat een buurt hier zelf mee ingestemd heeft. In de betreffende wijken zelf hebben geen enquêtes, peilingen of een andere vorm van participatie over de invoering van betaald parkeren plaatsgevonden. Laat staan een buurtreferendum. Voor PS is inspraak op deze uitbreiding een vereiste. Gereguleerd parkeren is soms nodig om de parkeerdruk te beheersen, maar zou pas moeten worden ingezet als andere

Lees verder »

Partij Sleutelstad steunt verzet tegen herinrichting Plesmanlaan

Als onderdeel van de Leidse Ring Noord wil het gemeentebestuur de kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan en Darwinweg verhogen. De kosten: 33,5 miljoen euro. Tegen dit dure bereikbaarheidsproject is veel verzet onder bewoners van de Mors en de Pesthuiswijk. Partij Sleutelstad steunt de bewonersgroepen en wil dat dit plan van tafel gaat. Terwijl de kosten enorm zijn – de schulden die hiervoor worden aangegaan worden pas in 2080 afbetaald – is de reistijdwinst voor automobilisten verwaarloosbaar. In communicatie met bewoners is aangegeven dat de winst niet meer dan 3 secondes is; in een recenter onderzoek door de provincie

Lees verder »

Leden Partij Sleutelstad benoemen Thijs Vos tot lijsttrekker

Leiden – De leden van Partij Sleutelstad hebben Thijs Vos unaniem benoemd tot lijsttrekker van Partij Sleutelstad bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Maarten Kersten (75), die de partij sinds 2013 heeft geleid, heeft zich niet meer beschikbaar gesteld. Met de benoeming van Vos brengen de leden de wens tot uitdrukking om zowel voort te bouwen op wat in de afgelopen jaren is bereikt als om nieuwe wegen in te slaan. Fractievoorzitter Kersten heeft Vos alle steun toegezegd in de naderende verkiezingscampagne: ‘Ik wil een stapje terugdoen ten bate van vernieuwing en verjonging. Maar ik wil wel mijn ervaring inzetten

Lees verder »

Partij Sleutelstad is op zoek naar jou! Vacature (duo-)raadslid

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Partij Sleutelstad is op zoek naar actieve Leidenaren die zich hard willen maken voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober via dit formulier aanmelden. Onze Kandidaatstellingscommissie gaat graag met je in gesprek. De Kandidaatstellingscommissie stelt eind oktober een ontwerp-kandidatenlijst op. De lijst, inclusief de definitieve volgorde, wordt vervolgens in november door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De lijsttrekker is reeds benoemd: Thijs Vos is bij de afgelopen ledenvergadering unaniem tot lijsttrekker van Partij Sleutelstad gekozen. Naast kandidaat-(duo)raadsleden zijn we ook op zoek naar leden die

Lees verder »

Raad stuurt bij op warmterotonde

De raad krijgt meer grip op het besluitvormingsproces over de warmtelinQ+ / warmterotonde (de toevoer van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden) en er wordt onderzoek gedaan naar alternatieven. Hoewel de warmterotonde de basis van het Leidse energietransitiebeleid vormt, zijn er al lange tijd twijfels over de technische en financiële haalbaarheid. Partij Sleutelstad en andere oppositiepartijen hebben daarom meerdere malen aangedrongen op het onderzoeken van alternatieven; nu heeft ook de gemeenteraad het licht gezien. Zo stellig als het college een jaar geleden nog was over de zegeningen van wat toen nog de warmterotonde heette, zo ongewis is het toekomstige

Lees verder »

Nieuwe Bomenverordening borgt bescherming bomen onvoldoende; Partij Sleutelstad stemt tegen

Partij Sleutelstad heeft tegen de nieuwe Bomenverordening gestemd: in de nieuwe verordening wordt de bescherming van bomen namelijk onvoldoende geborgd. En dat terwijl het Leidse bomenbestand achteruit gaat. Bovendien was de participatie ondermaats. Het thema bomen speelt sterk in Leiden. Zo blijkt wel uit de tientallen zienswijzen, vele insprekers, meer dan honderd technische vragen en een urenlang debat in de commissie over de wijziging van de verordening. En terecht: Want bomen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en biodiversiteit en een wapen tegen klimaatverandering. Desalniettemin delven bomen in Leiden al heel snel het onderspit tegenover andere belangen. Daarom is

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Geen uitbreiding betaald parkeren zonder instemming buurt

Leiden gaat betaald parkeren uitbreiden naar de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Oostvliet, Klein Cronestein, Meerburg en Vlietpoort. Daarmee gaat betaald parkeren in bijna heel Leiden gelden. Partij Sleutelstad is hier geen voorstander van: uitbreiding zou alleen mogen plaatsvinden nadat een buurt hier zelf mee ingestemd heeft. In de betreffende wijken zelf hebben geen enquêtes, peilingen of een andere vorm van participatie over de invoering van betaald parkeren plaatsgevonden. Laat staan een buurtreferendum. Voor PS is inspraak op deze uitbreiding een vereiste. Gereguleerd parkeren is soms nodig om de parkeerdruk te beheersen, maar zou pas moeten worden ingezet als andere

Lees verder »

Partij Sleutelstad steunt verzet tegen herinrichting Plesmanlaan

Als onderdeel van de Leidse Ring Noord wil het gemeentebestuur de kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan en Darwinweg verhogen. De kosten: 33,5 miljoen euro. Tegen dit dure bereikbaarheidsproject is veel verzet onder bewoners van de Mors en de Pesthuiswijk. Partij Sleutelstad steunt de bewonersgroepen en wil dat dit plan van tafel gaat. Terwijl de kosten enorm zijn – de schulden die hiervoor worden aangegaan worden pas in 2080 afbetaald – is de reistijdwinst voor automobilisten verwaarloosbaar. In communicatie met bewoners is aangegeven dat de winst niet meer dan 3 secondes is; in een recenter onderzoek door de provincie

Lees verder »

Leden Partij Sleutelstad benoemen Thijs Vos tot lijsttrekker

Leiden – De leden van Partij Sleutelstad hebben Thijs Vos unaniem benoemd tot lijsttrekker van Partij Sleutelstad bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Maarten Kersten (75), die de partij sinds 2013 heeft geleid, heeft zich niet meer beschikbaar gesteld. Met de benoeming van Vos brengen de leden de wens tot uitdrukking om zowel voort te bouwen op wat in de afgelopen jaren is bereikt als om nieuwe wegen in te slaan. Fractievoorzitter Kersten heeft Vos alle steun toegezegd in de naderende verkiezingscampagne: ‘Ik wil een stapje terugdoen ten bate van vernieuwing en verjonging. Maar ik wil wel mijn ervaring inzetten

Lees verder »

Partij Sleutelstad is op zoek naar jou! Vacature (duo-)raadslid

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Partij Sleutelstad is op zoek naar actieve Leidenaren die zich hard willen maken voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober via dit formulier aanmelden. Onze Kandidaatstellingscommissie gaat graag met je in gesprek. De Kandidaatstellingscommissie stelt eind oktober een ontwerp-kandidatenlijst op. De lijst, inclusief de definitieve volgorde, wordt vervolgens in november door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De lijsttrekker is reeds benoemd: Thijs Vos is bij de afgelopen ledenvergadering unaniem tot lijsttrekker van Partij Sleutelstad gekozen. Naast kandidaat-(duo)raadsleden zijn we ook op zoek naar leden die

Lees verder »

Raad stuurt bij op warmterotonde

De raad krijgt meer grip op het besluitvormingsproces over de warmtelinQ+ / warmterotonde (de toevoer van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden) en er wordt onderzoek gedaan naar alternatieven. Hoewel de warmterotonde de basis van het Leidse energietransitiebeleid vormt, zijn er al lange tijd twijfels over de technische en financiële haalbaarheid. Partij Sleutelstad en andere oppositiepartijen hebben daarom meerdere malen aangedrongen op het onderzoeken van alternatieven; nu heeft ook de gemeenteraad het licht gezien. Zo stellig als het college een jaar geleden nog was over de zegeningen van wat toen nog de warmterotonde heette, zo ongewis is het toekomstige

Lees verder »

Nieuwe Bomenverordening borgt bescherming bomen onvoldoende; Partij Sleutelstad stemt tegen

Partij Sleutelstad heeft tegen de nieuwe Bomenverordening gestemd: in de nieuwe verordening wordt de bescherming van bomen namelijk onvoldoende geborgd. En dat terwijl het Leidse bomenbestand achteruit gaat. Bovendien was de participatie ondermaats. Het thema bomen speelt sterk in Leiden. Zo blijkt wel uit de tientallen zienswijzen, vele insprekers, meer dan honderd technische vragen en een urenlang debat in de commissie over de wijziging van de verordening. En terecht: Want bomen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en biodiversiteit en een wapen tegen klimaatverandering. Desalniettemin delven bomen in Leiden al heel snel het onderspit tegenover andere belangen. Daarom is

Lees verder »