Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad steunt motie voor groene bestemming Vlietland

Partij Sleutelstad staat volledig achter de oproep om het recreatiegebied Vlietland groen te houden. De motie van D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks waarmee Leiden zich officieel uitspreekt voor een zo groen mogelijk Vlietland steunen we daarom van harte en gaan we mede ondertekenen. Eerder schaarde Partij Sleutelstad zich ook al achter de petitie. De motie wordt tijdens de raadsvergadering op 9 maart in stemming gebracht. De uitslag staat al vast: alle partijen behalve de VVD hebben al aangekondigd voor deze motie te zullen stemmen. Lees meer – Leidsch Dagblad: Leiden binnenkort officieel bezorgd om bebouwing recreatiegebied Vlietland  

Lees verder »

Actualiteitsvraag Partij Sleutelstad over verlichting fietspad en staat wegdek bij de Rodes

https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2023/02/impressie-verlichting-havikspad.mp4 Duo-raadslid Ron Derogee heeft afgelopen donderdag een actualiteitsvraag gesteld over de slechte staat van het wegdek van de Bosrode en afwezige verlichting van het Havikpad, een veel gebruikt fietspad in de Merenwijk. Dit naar aanleiding van klachten die Partij Sleutelstad afgelopen tijd heeft ontvangen. Er bereiken Partij Sleutelstad klachten over het slechte wegdek van de Bosrode en de slechte verlichting van het Havikpad in de Merenwijk. Het wegdek van de Bosrode, welke om de woonwijk de Rode’s loopt, is erg slecht en verzakt. Bij regen en vorst is het er gevaarlijk en glad. Het fietspad Havikpad is vanaf het

Lees verder »

College erkent tekortschietende participatie bij nieuwe flat Kopermolen; rectificatie eerder artikel

Het college erkent dat de participatie en informatievoorziening over het bouwen van een woontoren van acht bouwlagen op de Kopermolen tekort heeft geschoten. Dat laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad. De bouwwethouder Julius Terpstra heeft aangekondigd hier tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Merenwijk op maandag 13 februari (inloop: 19:00) uitleg over te geven. De ALV vindt plaats in Oecumenisch Centrum De Regenboog, Watermolen 1 en is toegankelijk voor alle wijkbewoners. Rectificatie eerder artikel: De schriftelijke vragen en ons websiteartikel bevatten helaas ook een onjuistheid. Die willen we bij deze rectificeren: We schreven

Lees verder »

Alle Leidse fracties ondertekenen Bestuursakkoord

De tien fracties in de Leidse gemeenteraad hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering (2 februari 2023) allen het nieuwe Bestuursakkoord ondertekend. In dit procesakkoord spraken de tien fracties onder andere af dat ze elkaars voorstellen met een open houding beoordelen, dat er vaker met scenario’s gewerkt moet worden, dat er voor alle partijen (dus ook voor de oppositie) financiële ruimte voor beleidswensen moet zijn en dat we bewoners, maatschappelijke initiatieven en buurgemeentes betrekken bij de politieke besluitvorming. Al sinds 2010 is het in de Leidse gemeenteraad de norm dat er een bestuursakkoord wordt gesloten. Dit akkoord gaat in tegenstelling tot het

Lees verder »
Groenhazengracht Leiden

Ondernemers krijgen alsnog tijdens Corona-lockdown geheven Binnenhavengelden terug

De Leidse bedrijfsvaart krijgt alsnog het bedrag terug dat zij tijdens de Corona-lockdown in 2022 moesten betalen aan Binnenhavengelden, terwijl zij in deze periode niet hun onderneming konden uitbaten. Dat heeft het college toegezegd na schriftelijke vragen van raadsleden Eli de Graaf en Thijs Vos. In 2020 en 2021 had de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden.  Ook in een deel van 2022 was er een lockdown: Tot 26 januari 2022 konden ondernemers hun terrassen niet openen in verband met de lockdown

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Kwijtschelding Parkeerbelasting voor minima

De Parkeerbelasting is de enige lokale heffing waar geen kwijtschelding voor mogelijk is. Dat is ten onrechte vindt Partij Sleutelstad, want mobiliteit behoort geen luxebezit te zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom bij de nieuwe Verordening Kwijtscheldingsbeleid een amendement ingediend waarmee ook de parkeervergunning voor bewoners kwijtgescholden kan worden. In Leiden komen minima in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale heffingen. Het gaat daarbij veelal om de afvalstoffen- en rioolheffing, maar ook voor belastingen als de OZB, de Binnenhavengelden en Precariobelasting. De Parkeerbelasting is daarentegen wel uitgesloten. Het uitsluiten van de Parkeerbelasting dateert nog uit de tijd dat er alleen binnen

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad steunt motie voor groene bestemming Vlietland

Partij Sleutelstad staat volledig achter de oproep om het recreatiegebied Vlietland groen te houden. De motie van D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks waarmee Leiden zich officieel uitspreekt voor een zo groen mogelijk Vlietland steunen we daarom van harte en gaan we mede ondertekenen. Eerder schaarde Partij Sleutelstad zich ook al achter de petitie. De motie wordt tijdens de raadsvergadering op 9 maart in stemming gebracht. De uitslag staat al vast: alle partijen behalve de VVD hebben al aangekondigd voor deze motie te zullen stemmen. Lees meer – Leidsch Dagblad: Leiden binnenkort officieel bezorgd om bebouwing recreatiegebied Vlietland  

Lees verder »

Actualiteitsvraag Partij Sleutelstad over verlichting fietspad en staat wegdek bij de Rodes

https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2023/02/impressie-verlichting-havikspad.mp4 Duo-raadslid Ron Derogee heeft afgelopen donderdag een actualiteitsvraag gesteld over de slechte staat van het wegdek van de Bosrode en afwezige verlichting van het Havikpad, een veel gebruikt fietspad in de Merenwijk. Dit naar aanleiding van klachten die Partij Sleutelstad afgelopen tijd heeft ontvangen. Er bereiken Partij Sleutelstad klachten over het slechte wegdek van de Bosrode en de slechte verlichting van het Havikpad in de Merenwijk. Het wegdek van de Bosrode, welke om de woonwijk de Rode’s loopt, is erg slecht en verzakt. Bij regen en vorst is het er gevaarlijk en glad. Het fietspad Havikpad is vanaf het

Lees verder »

College erkent tekortschietende participatie bij nieuwe flat Kopermolen; rectificatie eerder artikel

Het college erkent dat de participatie en informatievoorziening over het bouwen van een woontoren van acht bouwlagen op de Kopermolen tekort heeft geschoten. Dat laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad. De bouwwethouder Julius Terpstra heeft aangekondigd hier tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Merenwijk op maandag 13 februari (inloop: 19:00) uitleg over te geven. De ALV vindt plaats in Oecumenisch Centrum De Regenboog, Watermolen 1 en is toegankelijk voor alle wijkbewoners. Rectificatie eerder artikel: De schriftelijke vragen en ons websiteartikel bevatten helaas ook een onjuistheid. Die willen we bij deze rectificeren: We schreven

Lees verder »

Alle Leidse fracties ondertekenen Bestuursakkoord

De tien fracties in de Leidse gemeenteraad hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering (2 februari 2023) allen het nieuwe Bestuursakkoord ondertekend. In dit procesakkoord spraken de tien fracties onder andere af dat ze elkaars voorstellen met een open houding beoordelen, dat er vaker met scenario’s gewerkt moet worden, dat er voor alle partijen (dus ook voor de oppositie) financiële ruimte voor beleidswensen moet zijn en dat we bewoners, maatschappelijke initiatieven en buurgemeentes betrekken bij de politieke besluitvorming. Al sinds 2010 is het in de Leidse gemeenteraad de norm dat er een bestuursakkoord wordt gesloten. Dit akkoord gaat in tegenstelling tot het

Lees verder »
Groenhazengracht Leiden

Ondernemers krijgen alsnog tijdens Corona-lockdown geheven Binnenhavengelden terug

De Leidse bedrijfsvaart krijgt alsnog het bedrag terug dat zij tijdens de Corona-lockdown in 2022 moesten betalen aan Binnenhavengelden, terwijl zij in deze periode niet hun onderneming konden uitbaten. Dat heeft het college toegezegd na schriftelijke vragen van raadsleden Eli de Graaf en Thijs Vos. In 2020 en 2021 had de gemeente Leiden wel met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden.  Ook in een deel van 2022 was er een lockdown: Tot 26 januari 2022 konden ondernemers hun terrassen niet openen in verband met de lockdown

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Kwijtschelding Parkeerbelasting voor minima

De Parkeerbelasting is de enige lokale heffing waar geen kwijtschelding voor mogelijk is. Dat is ten onrechte vindt Partij Sleutelstad, want mobiliteit behoort geen luxebezit te zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom bij de nieuwe Verordening Kwijtscheldingsbeleid een amendement ingediend waarmee ook de parkeervergunning voor bewoners kwijtgescholden kan worden. In Leiden komen minima in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale heffingen. Het gaat daarbij veelal om de afvalstoffen- en rioolheffing, maar ook voor belastingen als de OZB, de Binnenhavengelden en Precariobelasting. De Parkeerbelasting is daarentegen wel uitgesloten. Het uitsluiten van de Parkeerbelasting dateert nog uit de tijd dat er alleen binnen

Lees verder »