Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij sleutelstad tegen bezuinigingen sociaal domein!

Onder het huidige college (van linkse partijen nota bene) zijn er de afgelopen jaren miljoenen bezuinigd op het sociaal domein. Toch heeft het college ondanks alle eerder geuite zorgen en problemen die spelen wederom ervoor gekozen om een bezuinigingstaakstelling van meer dan €6 miljoen op te nemen in haar plannen voor komende jaren. Onwenselijk, geeft Partij Sleutelstad aan in de raadscommissie onderwijs en samenleving van 29 juni 2021. Leidenaren met een kleine portemonnee worden onverminderd keihard geraakt, terwijl de de gemeente jaarlijks meer dan honderd miljoen investeert in grote projecten. Partij sleutelstad is tegen de bezuinigingen binnen het sociaal domein. In verhouding

Lees verder »

College gaat plannen discgolfbaan in Cronesteyn eerst toetsen op effecten park

Vanavond hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks en Partij Sleutelstad het plan om een discgolfbaan te plaatsen in het polderpark Cronesteyn. Binnen Cronesteyn is geen ruimte voor een discgolfbanen; die tasten namelijk het natuurschoon en de rust van het unieke polderpark aan. Wethouder Paul Dirkse heeft toegezegd eerst te gaan onderzoeken of een discgolfbaan binnen de ecologische kaders past en voor te zullen leggen aan de raad. In zijn toelichting gaf wethouder Dirkse aan dat de subsidie voor de discgolfbaan is toegezegd zonder dat überhaupt gekeken is of dit in Cronesteyn wel mogelijk is. In de beheerplannen van het park

Lees verder »

LEAD: College legt inspraak en bezwaren burgers naast zich neer; PS keurt handelswijze college af

24-06-2021: Na een lange strijd heeft een raadsmeerderheid van D66, GroenLinks, PvdA en VVD definitief ingestemd met het extreme hoogbouwproject LEAD: de bouw van drie woontorens van 60, 85 en 115 meter aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens zijn een aantasting van de leefbaarheid, géén oplossing voor de woningnood en in strijd met de eigen regelgeving van de gemeente Leiden. Partij Sleutelstad heeft zich steeds verzet tegen dit plan en stond in 2019 in de bres voor een referendum. Dat mocht niet baten: het college heeft het plan nu ondanks alle bezwaren van omwonenden toch doorgedrukt. De handelswijze van

Lees verder »

Algemene Beschouwingen – Bijdrage Maarten Kersten: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen meer zeggenschap”

Donderdag 24 juni vonden de algemene beschouwingen plaats in de Leidse gemeenteraad. Met de algemene beschouwingen geven de Leidse fractievoorzitters het startschot voor de behandeling van de jaarstukken 2020, de voortgangsrapportage 2021 en de kaderbrief 2021-2025. In zijn bijdrage kaartte onze fractievoorzitter Maarten Kersten de bezuinigingen in het sociaal domein, de verslechterende financiële positie van onze stad en het keer op keer weinig tot niets doen met de inbreng van burgers in inspraak- en participatietrajecten aan. Voor de collegepartijen had hij een goed advies: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen zeggenschap over de toekomst van onze geliefde stad.”

Lees verder »

Regionale Energiestrategie 1.0: Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor betaalbaarheid en burgerinspraak

De gemeenteraad heeft dinsdag de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) van Holland Rijnland (Leidse regio, Bollenstreek en Alphen aan den Rijn e.o.) vastgesteld. Fractievoorzitter Maarten Kersten heeft in voorbereiding met onze werkgroep Energietransitie acht voorstellen ingediend om te garanderen dat de RES betaalbaar, betrouwbaar, haalbaar, duurzaam en meetbaar is en dat burgers inspraak hebben in de energietransitie en daarover via een referendum ook het laatste woord over hebben. Nederland is verdeeld in 25 RES-regio’s waarbij RES staat voor Regionale Energie Strategie. In iedere regio spreken gemeenten en provincie met elkaar af hoe zij vorm zullen geven aan de energietransitie. Leiden

Lees verder »

Meer transparantie bij WOZ-taxaties

Landelijk en in Leiden zijn er problemen met de taxatie van de waarde van woningen en bedrijfspanden (WOZ). Van de 3.307 bezwaren die vorig jaar tegen WOZ-taxaties werden ingediend, zijn er maar liefst 1.366 (40%) toegewezen. Deze taxaties zijn bovendien weinig inzichtelijk voor burgers. Nadat we hier eerder samen met VVD en CDA schriftelijke vragen en een rondvraag over hebben gesteld, hebben we samen met de VVD een zienswijze ingediend om de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) aan te sporen tot meer transparantie. Dit voorstel is door de gemeenteraad unaniem aanvaard. Vorig jaar werden in Leiden maar liefst 3.307 bezwaren ingediend

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij sleutelstad tegen bezuinigingen sociaal domein!

Onder het huidige college (van linkse partijen nota bene) zijn er de afgelopen jaren miljoenen bezuinigd op het sociaal domein. Toch heeft het college ondanks alle eerder geuite zorgen en problemen die spelen wederom ervoor gekozen om een bezuinigingstaakstelling van meer dan €6 miljoen op te nemen in haar plannen voor komende jaren. Onwenselijk, geeft Partij Sleutelstad aan in de raadscommissie onderwijs en samenleving van 29 juni 2021. Leidenaren met een kleine portemonnee worden onverminderd keihard geraakt, terwijl de de gemeente jaarlijks meer dan honderd miljoen investeert in grote projecten. Partij sleutelstad is tegen de bezuinigingen binnen het sociaal domein. In verhouding

Lees verder »

College gaat plannen discgolfbaan in Cronesteyn eerst toetsen op effecten park

Vanavond hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks en Partij Sleutelstad het plan om een discgolfbaan te plaatsen in het polderpark Cronesteyn. Binnen Cronesteyn is geen ruimte voor een discgolfbanen; die tasten namelijk het natuurschoon en de rust van het unieke polderpark aan. Wethouder Paul Dirkse heeft toegezegd eerst te gaan onderzoeken of een discgolfbaan binnen de ecologische kaders past en voor te zullen leggen aan de raad. In zijn toelichting gaf wethouder Dirkse aan dat de subsidie voor de discgolfbaan is toegezegd zonder dat überhaupt gekeken is of dit in Cronesteyn wel mogelijk is. In de beheerplannen van het park

Lees verder »

LEAD: College legt inspraak en bezwaren burgers naast zich neer; PS keurt handelswijze college af

24-06-2021: Na een lange strijd heeft een raadsmeerderheid van D66, GroenLinks, PvdA en VVD definitief ingestemd met het extreme hoogbouwproject LEAD: de bouw van drie woontorens van 60, 85 en 115 meter aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens zijn een aantasting van de leefbaarheid, géén oplossing voor de woningnood en in strijd met de eigen regelgeving van de gemeente Leiden. Partij Sleutelstad heeft zich steeds verzet tegen dit plan en stond in 2019 in de bres voor een referendum. Dat mocht niet baten: het college heeft het plan nu ondanks alle bezwaren van omwonenden toch doorgedrukt. De handelswijze van

Lees verder »

Algemene Beschouwingen – Bijdrage Maarten Kersten: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen meer zeggenschap”

Donderdag 24 juni vonden de algemene beschouwingen plaats in de Leidse gemeenteraad. Met de algemene beschouwingen geven de Leidse fractievoorzitters het startschot voor de behandeling van de jaarstukken 2020, de voortgangsrapportage 2021 en de kaderbrief 2021-2025. In zijn bijdrage kaartte onze fractievoorzitter Maarten Kersten de bezuinigingen in het sociaal domein, de verslechterende financiële positie van onze stad en het keer op keer weinig tot niets doen met de inbreng van burgers in inspraak- en participatietrajecten aan. Voor de collegepartijen had hij een goed advies: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen zeggenschap over de toekomst van onze geliefde stad.”

Lees verder »

Regionale Energiestrategie 1.0: Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor betaalbaarheid en burgerinspraak

De gemeenteraad heeft dinsdag de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) van Holland Rijnland (Leidse regio, Bollenstreek en Alphen aan den Rijn e.o.) vastgesteld. Fractievoorzitter Maarten Kersten heeft in voorbereiding met onze werkgroep Energietransitie acht voorstellen ingediend om te garanderen dat de RES betaalbaar, betrouwbaar, haalbaar, duurzaam en meetbaar is en dat burgers inspraak hebben in de energietransitie en daarover via een referendum ook het laatste woord over hebben. Nederland is verdeeld in 25 RES-regio’s waarbij RES staat voor Regionale Energie Strategie. In iedere regio spreken gemeenten en provincie met elkaar af hoe zij vorm zullen geven aan de energietransitie. Leiden

Lees verder »

Meer transparantie bij WOZ-taxaties

Landelijk en in Leiden zijn er problemen met de taxatie van de waarde van woningen en bedrijfspanden (WOZ). Van de 3.307 bezwaren die vorig jaar tegen WOZ-taxaties werden ingediend, zijn er maar liefst 1.366 (40%) toegewezen. Deze taxaties zijn bovendien weinig inzichtelijk voor burgers. Nadat we hier eerder samen met VVD en CDA schriftelijke vragen en een rondvraag over hebben gesteld, hebben we samen met de VVD een zienswijze ingediend om de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) aan te sporen tot meer transparantie. Dit voorstel is door de gemeenteraad unaniem aanvaard. Vorig jaar werden in Leiden maar liefst 3.307 bezwaren ingediend

Lees verder »