Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stellen vragen over ontbreken geleidestrook tijdens werkzaamheden Stationsgebied

Partij Sleutelstad heeft samen met de ChristenUnie en Partij voor de Dieren vragen gesteld over het ontbreken van een geleidestrook tijdens de werkzaamheden in het Stationsgebied. Het bestaande ribbelpad is namelijk weggehaald, zonder dat er een tijdelijk alternatief voor is teruggekomen. De drie partijen hechten er aan dat de mobiliteit van visueel beperkten ook tijdens de werkzaamheden geborgd zijn en hebben het college gevraagd om met extra vaart een tijdelijke geleidestrook aan te leggen. Dat is per [datum] uiteindelijk ook gebeurd. In het kader van de bouw van De Geus vinden sinds begin oktober werkzaamheden op het Stationsplein. De gehele

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil opheldering over de totstandkoming van het participatierapport: ambtenaren spreken over prullenmanderen rapport

Over anderhalve week bespreekt de gemeenteraad het rapport “Participatie in Leiden ontleed”. Uit nieuwe informatie, door een WOB-verzoek openbaar geworden, blijkt dat oorspronkelijk sprake was van een veel kritischer rapport. “Het oude rapport is naar de prullenmand verwezen,” zo valt te lezen in correspondentie tussen ambtenaren. Het rapport is vervolgens met nauwe betrokkenheid van de gemeente, maar zonder wederhoor met anderen, herschreven. Het heeft er de schijn van dat de gemeente inderdaad de leidende partij was. Partij Sleutelstad wil dat de onderste steen boven komt en heeft daarom vragen gesteld aan het college over de rol van de gemeente bij

Lees verder »

Hoe het concept-rapport in de prullenmand belandde: De feiten

Eind september kwamen honderden documenten en bijlages openbaar over de totstandkoming van het participatierapport. Onze vragen zijn hier te lezen. Daarnaast heeft Partij Sleutelstad de feiten op een rij gezet. 25 augustus 2020 – Acht buurtverenigingen zeggen het vertrouwen in en de samenwerking met de gemeente op, omdat er nauwelijks iets met hun inbreng wordt gedaan. 17 september 2020 – De gemeenteraad besluit tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar participatie. Mede op aandringen van coalitiepartijen wordt niet de rekenkamer, maar het college aangewezen als de partij om het onderzoek uit te laten voeren. 10 december 2020 –

Lees verder »

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad – Huis van de buurt Morschwijk

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Huis van de buurt Morschwijk  27 oktober 2021, 18.30 – 20.00h, Topaaslaan 19, Leiden Woensdag 27 oktober aanstaande houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 18.30 – 20.00 in het buurthuis in de Mors. U bent van harte welkom voor een kop koffie, om met ons te praten over de gemeentelijke politiek en wat er bijvoorbeeld goed en minder goed gaat in de wijk. Partij Sleutelstad zet zich onder andere in voor een hogere mate van samenwerking tussen de burger en de gemeente. Zo stellen wij vragen over het Werninkterrein, het rioleringsvervangingsproject en dringen er bij de gemeenteraad

Lees verder »

Te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveldje aan het Ronnie Biermanpad

Bij bewoners van het Ronnie Biermanpad in de Stevenshof heerst grote onvrede, frustratie en verdriet over de handelswijze van de gemeente bij de herinrichting van het speelveldje voor hun deur. Nadat de gemeente ondanks protesten in de zomer al “afgedankte speeltoestellen” van elders uit de stad op het speelveldje had geplaatst die het landelijke uitzicht ontnemen, is nu ook een ondergrond van kunstgras in felle kleuren toegevoegd. Bezwaren van bewoners zijn van tafel geveegd, klachten worden niet in behandeling genomen en bij pogingen tot contact geeft de gemeente niet thuis. Partij Sleutelstad keurt deze handelswijze af en heeft samen met

Lees verder »

Stroomnet onder spanning: PS stelt vragen over het elektriciteitsnet

In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, autorijden en verwarming gebeurt steeds vaker elektrisch. Het totale gebruik van elektriciteit zal daardoor (fors) toenemen. Partij sleutelstad vraag zich echter af of het elektriciteitsnet van Leiden e.o. deze verhoogde vraag naar elektra wel aan kan en heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld. Volgens een recent artikel in De Telegraaf (d.d. 17 september) kan het elektriciteitsnet de elektrificatie niet bijbenen. Door de Telegraaf geraadpleegde experts verwachten dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie dreigt te worden en

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stellen vragen over ontbreken geleidestrook tijdens werkzaamheden Stationsgebied

Partij Sleutelstad heeft samen met de ChristenUnie en Partij voor de Dieren vragen gesteld over het ontbreken van een geleidestrook tijdens de werkzaamheden in het Stationsgebied. Het bestaande ribbelpad is namelijk weggehaald, zonder dat er een tijdelijk alternatief voor is teruggekomen. De drie partijen hechten er aan dat de mobiliteit van visueel beperkten ook tijdens de werkzaamheden geborgd zijn en hebben het college gevraagd om met extra vaart een tijdelijke geleidestrook aan te leggen. Dat is per [datum] uiteindelijk ook gebeurd. In het kader van de bouw van De Geus vinden sinds begin oktober werkzaamheden op het Stationsplein. De gehele

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil opheldering over de totstandkoming van het participatierapport: ambtenaren spreken over prullenmanderen rapport

Over anderhalve week bespreekt de gemeenteraad het rapport “Participatie in Leiden ontleed”. Uit nieuwe informatie, door een WOB-verzoek openbaar geworden, blijkt dat oorspronkelijk sprake was van een veel kritischer rapport. “Het oude rapport is naar de prullenmand verwezen,” zo valt te lezen in correspondentie tussen ambtenaren. Het rapport is vervolgens met nauwe betrokkenheid van de gemeente, maar zonder wederhoor met anderen, herschreven. Het heeft er de schijn van dat de gemeente inderdaad de leidende partij was. Partij Sleutelstad wil dat de onderste steen boven komt en heeft daarom vragen gesteld aan het college over de rol van de gemeente bij

Lees verder »

Hoe het concept-rapport in de prullenmand belandde: De feiten

Eind september kwamen honderden documenten en bijlages openbaar over de totstandkoming van het participatierapport. Onze vragen zijn hier te lezen. Daarnaast heeft Partij Sleutelstad de feiten op een rij gezet. 25 augustus 2020 – Acht buurtverenigingen zeggen het vertrouwen in en de samenwerking met de gemeente op, omdat er nauwelijks iets met hun inbreng wordt gedaan. 17 september 2020 – De gemeenteraad besluit tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar participatie. Mede op aandringen van coalitiepartijen wordt niet de rekenkamer, maar het college aangewezen als de partij om het onderzoek uit te laten voeren. 10 december 2020 –

Lees verder »

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad – Huis van de buurt Morschwijk

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Huis van de buurt Morschwijk  27 oktober 2021, 18.30 – 20.00h, Topaaslaan 19, Leiden Woensdag 27 oktober aanstaande houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 18.30 – 20.00 in het buurthuis in de Mors. U bent van harte welkom voor een kop koffie, om met ons te praten over de gemeentelijke politiek en wat er bijvoorbeeld goed en minder goed gaat in de wijk. Partij Sleutelstad zet zich onder andere in voor een hogere mate van samenwerking tussen de burger en de gemeente. Zo stellen wij vragen over het Werninkterrein, het rioleringsvervangingsproject en dringen er bij de gemeenteraad

Lees verder »

Te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveldje aan het Ronnie Biermanpad

Bij bewoners van het Ronnie Biermanpad in de Stevenshof heerst grote onvrede, frustratie en verdriet over de handelswijze van de gemeente bij de herinrichting van het speelveldje voor hun deur. Nadat de gemeente ondanks protesten in de zomer al “afgedankte speeltoestellen” van elders uit de stad op het speelveldje had geplaatst die het landelijke uitzicht ontnemen, is nu ook een ondergrond van kunstgras in felle kleuren toegevoegd. Bezwaren van bewoners zijn van tafel geveegd, klachten worden niet in behandeling genomen en bij pogingen tot contact geeft de gemeente niet thuis. Partij Sleutelstad keurt deze handelswijze af en heeft samen met

Lees verder »

Stroomnet onder spanning: PS stelt vragen over het elektriciteitsnet

In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, autorijden en verwarming gebeurt steeds vaker elektrisch. Het totale gebruik van elektriciteit zal daardoor (fors) toenemen. Partij sleutelstad vraag zich echter af of het elektriciteitsnet van Leiden e.o. deze verhoogde vraag naar elektra wel aan kan en heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld. Volgens een recent artikel in De Telegraaf (d.d. 17 september) kan het elektriciteitsnet de elektrificatie niet bijbenen. Door de Telegraaf geraadpleegde experts verwachten dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie dreigt te worden en

Lees verder »