Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad breekt lans voor verkeersveiligheid Zeeheldenbuurt en Stevenshof

Partij Sleutelstad heeft bij de behandeling van de begroting aangedrongen op verbetering van de fietspaden en verkeersveiligheid in de Stevenshof en de Zeeheldenbuurt. Beiden staan al lang op de agenda, maar zijn meerdere keren uitgesteld en in het geval van de Zeeheldenbuurt zelfs tot nader order opgeschort. “De verkeersveiligheid in de Zeeheldenbuurt zou worden aangepakt en dit is voor een deel gebeurd maar de grote klap is uitgebleven,” stelde duo-raadslid Ron Derogee in de commissie aan de orde. Daarmee verwijzend naar het raadsbesluit in 2015 om 6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de

Lees verder »

Actualiteitsvraag Partij Sleutelstad: Waarom kijkt college voor het nieuwe sociaal pension wederom naar Transvaal?

Het college maakte onlangs bekend dat zij een nieuw, groter sociaal pension gaat vestigen in Transvaal. Bewoners en wijkvereniging, die het uit de krant moesten vernemen, zijn overvallen. Partij Sleutelstad heeft problemen met zowel de specifieke keuze voor Transvaal als met de inspraak. Of eigenlijk gebrek aan inspraak. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft fractievoorzitter Thijs Vos hier dan ook vragen over gesteld. Vorige week kondigde het college de plannen aan voor een nieuw, groter sociaal pension op de plaats waar nu de parkeerplaats van het oude belastingkantoor is. In Transvaal is veel onvrede en woede over dit besluit en de

Lees verder »

Partij Sleutelstad positief over nieuwe Visie op Dienstverlening

Partij Sleutelstad is positief over de nieuwe Visie op Dienstverlening ‘Leiden: Goed voor elkaar’. In de visie komen veel punten terug waar Partij Sleutelstad in het verleden en in ons verkiezingsprogramma aandacht voor heeft gevraagd, zoals persoonlijk contact, begrijpelijke taal en keuzevrijheid voor gebruikers van gemeentelijke diensten. Het is nu zaak om deze visie naar praktische verbeteringen om te zetten. Partij Sleutelstad heeft een aantal concrete voorstellen meegegeven. Voor Partij Sleutelstad moet gemeentelijke dienstverlening aan de volgende uitgangspunten voldoen: De gemeente is betrouwbaar en transparant. Ze komt afspraken na, houdt zich aan deadline, is eerlijk en discrimineert niet. De gemeente

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over de nieuwe rol van de gemeentelijke wijkbeheerder

De gemeentelijke wijkbeheerder krijgt een nieuwe rol en naam. Vergroening en participatie krijgen prioriteit; andere taken worden juist gedeprioriteerd of afgestoten. Partij Sleutelstad heeft hier een aantal vragen aan het college over gesteld. Op 12 juli 2022 ontvingen bewonersorganisaties een brief van de gemeente waarin is aangekondigd dat wijkbeheerders, simpel gezegd de contactpersonen van stedelijk beheer, een nieuwe rol en naam krijgen. Waar ze eerst een ‘vooruitgeschoven post van Beheer’ waren voor de openbare ruimte en vanuit die rol diverse verantwoordelijkheden hadden op het vlak van leefbaarheid, groen en participatie, worden ze nu als ‘projectleider vergroening en bewonersparticipatie’ primair verantwoordelijk

Lees verder »

Weer ruimte voor zonnepanelen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk

Het wordt weer mogelijk om zonnepanelen op daken te plaatsen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk. Dat was praktisch onmogelijk geworden doordat de welstandsregels alleen ‘terracotta’-gekleurde panelen toestaan, die niet alleen duurder zijn en minder energie leveren, maar zelfs nauwelijks nog leverbaar zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom een motie van D66 en VVD mede ingediend waarmee deze kleureneis wordt geschrapt. De motie werd met 35 stemmen voor aangenomen. Verder volgt er nog een bredere evaluatie van het welstandsbeleid en de welstandscommissie, waarbij onder andere gekeken wordt naar barrières die het welstandsbeleid oplevert voor het verduurzamen van woningen en

Lees verder »
© Monique Shaw

Thijs Vos benoemd tot plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Thijs Vos is gisteravond door de gemeenteraad benoemd als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van de gemeentes in de Leidse Regio, Bollenstreek en de Rijnstreek. Holland Rijnland houdt zich onder andere bezig met ruimtelijke ordening, de energietransitie, zorg en jeugd, de leerplicht en economische en strategische samenwerking. Bij de meeste onderwerpen worden de definitieve besluiten door de individuele gemeenteraden genomen, maar vindt afstemming binnen Holland Rijnland plaats. In een beperkt aantal gevallen is Holland Rijnland zelfstandig bevoegd. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland wordt gevormd door twee (gewone) leden en twee plaatsvervangend leden

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad breekt lans voor verkeersveiligheid Zeeheldenbuurt en Stevenshof

Partij Sleutelstad heeft bij de behandeling van de begroting aangedrongen op verbetering van de fietspaden en verkeersveiligheid in de Stevenshof en de Zeeheldenbuurt. Beiden staan al lang op de agenda, maar zijn meerdere keren uitgesteld en in het geval van de Zeeheldenbuurt zelfs tot nader order opgeschort. “De verkeersveiligheid in de Zeeheldenbuurt zou worden aangepakt en dit is voor een deel gebeurd maar de grote klap is uitgebleven,” stelde duo-raadslid Ron Derogee in de commissie aan de orde. Daarmee verwijzend naar het raadsbesluit in 2015 om 6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de

Lees verder »

Actualiteitsvraag Partij Sleutelstad: Waarom kijkt college voor het nieuwe sociaal pension wederom naar Transvaal?

Het college maakte onlangs bekend dat zij een nieuw, groter sociaal pension gaat vestigen in Transvaal. Bewoners en wijkvereniging, die het uit de krant moesten vernemen, zijn overvallen. Partij Sleutelstad heeft problemen met zowel de specifieke keuze voor Transvaal als met de inspraak. Of eigenlijk gebrek aan inspraak. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft fractievoorzitter Thijs Vos hier dan ook vragen over gesteld. Vorige week kondigde het college de plannen aan voor een nieuw, groter sociaal pension op de plaats waar nu de parkeerplaats van het oude belastingkantoor is. In Transvaal is veel onvrede en woede over dit besluit en de

Lees verder »

Partij Sleutelstad positief over nieuwe Visie op Dienstverlening

Partij Sleutelstad is positief over de nieuwe Visie op Dienstverlening ‘Leiden: Goed voor elkaar’. In de visie komen veel punten terug waar Partij Sleutelstad in het verleden en in ons verkiezingsprogramma aandacht voor heeft gevraagd, zoals persoonlijk contact, begrijpelijke taal en keuzevrijheid voor gebruikers van gemeentelijke diensten. Het is nu zaak om deze visie naar praktische verbeteringen om te zetten. Partij Sleutelstad heeft een aantal concrete voorstellen meegegeven. Voor Partij Sleutelstad moet gemeentelijke dienstverlening aan de volgende uitgangspunten voldoen: De gemeente is betrouwbaar en transparant. Ze komt afspraken na, houdt zich aan deadline, is eerlijk en discrimineert niet. De gemeente

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over de nieuwe rol van de gemeentelijke wijkbeheerder

De gemeentelijke wijkbeheerder krijgt een nieuwe rol en naam. Vergroening en participatie krijgen prioriteit; andere taken worden juist gedeprioriteerd of afgestoten. Partij Sleutelstad heeft hier een aantal vragen aan het college over gesteld. Op 12 juli 2022 ontvingen bewonersorganisaties een brief van de gemeente waarin is aangekondigd dat wijkbeheerders, simpel gezegd de contactpersonen van stedelijk beheer, een nieuwe rol en naam krijgen. Waar ze eerst een ‘vooruitgeschoven post van Beheer’ waren voor de openbare ruimte en vanuit die rol diverse verantwoordelijkheden hadden op het vlak van leefbaarheid, groen en participatie, worden ze nu als ‘projectleider vergroening en bewonersparticipatie’ primair verantwoordelijk

Lees verder »

Weer ruimte voor zonnepanelen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk

Het wordt weer mogelijk om zonnepanelen op daken te plaatsen in de Professoren- en Burgemeesterswijk en de Tuinstadwijk. Dat was praktisch onmogelijk geworden doordat de welstandsregels alleen ‘terracotta’-gekleurde panelen toestaan, die niet alleen duurder zijn en minder energie leveren, maar zelfs nauwelijks nog leverbaar zijn. Partij Sleutelstad heeft daarom een motie van D66 en VVD mede ingediend waarmee deze kleureneis wordt geschrapt. De motie werd met 35 stemmen voor aangenomen. Verder volgt er nog een bredere evaluatie van het welstandsbeleid en de welstandscommissie, waarbij onder andere gekeken wordt naar barrières die het welstandsbeleid oplevert voor het verduurzamen van woningen en

Lees verder »
© Monique Shaw

Thijs Vos benoemd tot plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Thijs Vos is gisteravond door de gemeenteraad benoemd als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van de gemeentes in de Leidse Regio, Bollenstreek en de Rijnstreek. Holland Rijnland houdt zich onder andere bezig met ruimtelijke ordening, de energietransitie, zorg en jeugd, de leerplicht en economische en strategische samenwerking. Bij de meeste onderwerpen worden de definitieve besluiten door de individuele gemeenteraden genomen, maar vindt afstemming binnen Holland Rijnland plaats. In een beperkt aantal gevallen is Holland Rijnland zelfstandig bevoegd. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland wordt gevormd door twee (gewone) leden en twee plaatsvervangend leden

Lees verder »