Nieuws van Partij Sleutelstad

© Monique Shaw

Partij Sleutelstad stemt tegen kaderbrief 2023-2027

Partij Sleutelstad is kritisch op de beleidskeuzes die het stadsbestuur maakt in de nieuwe kaderbrief. Om prestigeprojecten als de Leidse Ring Noord te financieren gooit de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA alle lokale lasten flink omhoog en liggen bezuinigingen op zorg en armoedebeleid in het verschiet. Partij Sleutelstad heeft diverse voorstellen gedaan om de kaderbrief bij te sturen, maar dit bleek ten spijt. Onze partij heeft daarom tegen de kaderbrief gestemd. Voor Partij Sleutelstad ligt de prioriteit om Leiden sociaal, betaalbaar en veilig te houden. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Dat betekent dat we het belastinggeld niet aan prestigeprojecten en

Lees verder »

De rekening is al hoog genoeg: Geen verhoging van de lokale lasten

De rekening is al hoog genoeg. Door inflatie en energiecrisis zijn werkende huishoudens er ten opzichte van 2021 0,7% op achteruit gegaan. Tegelijkertijd stijgen de gemeentelijke heffingen juist enorm. Ook volgend jaar weer. Partij Sleutelstad is tegen deze lastenverzwaringen. In de gemeenteraad hebben we daarom een pakket aan besparingsvoorstellen ingediend om deze lastenverzwaring terug te draaien. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Alle lasten gaan omhoog. Woningeigenaren en bedrijven krijgen een nacalculatie voor de OZB. Hardwerkende Leidenaren die met de auto naar hun werk moeten gaan hogere parkeertarieven betalen. En alle Leidenaren krijgen een verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing van bijna 20%

Lees verder »

Trek de stekker uit de Leidse Ring Noord

De Leidse Ring Noord wordt weer vele malen duurder. Geen enkel bedrijf wil de opdracht voor het begrote bedrag uitvoeren. Daarom wil het college dat Leidenaren opnieuw diep in de buidel tasten voor de ringweg. En dan is het einde nog lang niet in zicht. Partij Sleutelstad vindt dat al die tientallen miljoenen beter aan zaken kan worden uitgegeven waar de Leidenaar wat aan heeft dan een bodemloze put. Daarom wil Partij Sleutelstad dat de stekker per direct uit de Leidse Ring Noord wordt getrokken. De nieuwste overschrijdingen hebben betrekking op de Leiderdorpse tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan en op

Lees verder »

Voorstellen Partij Sleutelstad voor extra woningen in de Stevenshof en de Merenwijk

Partij Sleutelstad heeft in de afgelopen gemeenteraad voorstellen gedaan om extra woningen toe te voegen in de Stevenshof en de Merenwijk. In beide wijken kunnen senioren niet doorstromen en jongeren geen woning in de eigen wijk vinden. In de Stevenshof worden komende jaren naar verwachting 0 woningen toegevoegd. De Stevenshof is daarin uniek. In alle andere wijken zijn er in ieder geval op kleine schaal bouwprojecten. Toegegeven: Bouwen in de Stevenshof is geen makkelijke opgave. De wijk is bijna volledig volgebouw. Bouwen zou al snel ten koste van het groen gaan. Toch zijn er nog wel een paar denkbare locaties

Lees verder »

Meer transparantie bij subsidies

De gemeente Leiden geeft jaarlijks circa 50 miljoen euro uit aan subsidies. Dat is bijna een twaalfde van de gehele begroting. Partij Sleutelstad vindt dat burgers, journalisten en onderzoekers recht hebben op meer inzage in hoe dit gemeenschapsgeld besteed wordt. Fractievoorzitter Thijs Vos en duo-raadslid Marcel Mioch stelden daarom twee voorstellen voor meer transparantie op, waarvan er één werd aangenomen. Onze eerste motie roept het college op om het subsidieregister inzichtelijker te maken. Sinds 2013 bevat de programmabegroting weliswaar een overzicht van organisaties die subsidie ontvangen, gegroepeerd per beleidsprestatie, maar daar blijft het bij. De gemeente kent ook een subsidie-tool,

Lees verder »

Partij Sleutelstad en SvL: Kijk bij wijkvervangingen naar beter benutten bestaande woningvoorraad

Gemeentes moeten de bestaande woningvoorraad beter benutten door optoppen en splitsen. Dat kondigde het kabinet afgelopen maand aan. Partij Sleutelstad ziet hier enerzijds kansen in, maar anderzijds ook knelpunten voor de leefbaarheid. Bij het raadsdebat over de Kaderbrief deden we daarom samen met Studenten voor Leiden het voorstel om bij wijkvervangingen integraal te wegen of en waar optoppen en splitsen wel of niet kan. De oproep van het kabinet werd 17 mei door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge gedaan. Hij wil op deze manier op korte termijn 80.000 tot 260.000 woningen toevoegen. Enerzijds gaat het

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

© Monique Shaw

Partij Sleutelstad stemt tegen kaderbrief 2023-2027

Partij Sleutelstad is kritisch op de beleidskeuzes die het stadsbestuur maakt in de nieuwe kaderbrief. Om prestigeprojecten als de Leidse Ring Noord te financieren gooit de coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en CDA alle lokale lasten flink omhoog en liggen bezuinigingen op zorg en armoedebeleid in het verschiet. Partij Sleutelstad heeft diverse voorstellen gedaan om de kaderbrief bij te sturen, maar dit bleek ten spijt. Onze partij heeft daarom tegen de kaderbrief gestemd. Voor Partij Sleutelstad ligt de prioriteit om Leiden sociaal, betaalbaar en veilig te houden. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Dat betekent dat we het belastinggeld niet aan prestigeprojecten en

Lees verder »

De rekening is al hoog genoeg: Geen verhoging van de lokale lasten

De rekening is al hoog genoeg. Door inflatie en energiecrisis zijn werkende huishoudens er ten opzichte van 2021 0,7% op achteruit gegaan. Tegelijkertijd stijgen de gemeentelijke heffingen juist enorm. Ook volgend jaar weer. Partij Sleutelstad is tegen deze lastenverzwaringen. In de gemeenteraad hebben we daarom een pakket aan besparingsvoorstellen ingediend om deze lastenverzwaring terug te draaien. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Alle lasten gaan omhoog. Woningeigenaren en bedrijven krijgen een nacalculatie voor de OZB. Hardwerkende Leidenaren die met de auto naar hun werk moeten gaan hogere parkeertarieven betalen. En alle Leidenaren krijgen een verhoging van de riool- en afvalstoffenheffing van bijna 20%

Lees verder »

Trek de stekker uit de Leidse Ring Noord

De Leidse Ring Noord wordt weer vele malen duurder. Geen enkel bedrijf wil de opdracht voor het begrote bedrag uitvoeren. Daarom wil het college dat Leidenaren opnieuw diep in de buidel tasten voor de ringweg. En dan is het einde nog lang niet in zicht. Partij Sleutelstad vindt dat al die tientallen miljoenen beter aan zaken kan worden uitgegeven waar de Leidenaar wat aan heeft dan een bodemloze put. Daarom wil Partij Sleutelstad dat de stekker per direct uit de Leidse Ring Noord wordt getrokken. De nieuwste overschrijdingen hebben betrekking op de Leiderdorpse tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan en op

Lees verder »

Voorstellen Partij Sleutelstad voor extra woningen in de Stevenshof en de Merenwijk

Partij Sleutelstad heeft in de afgelopen gemeenteraad voorstellen gedaan om extra woningen toe te voegen in de Stevenshof en de Merenwijk. In beide wijken kunnen senioren niet doorstromen en jongeren geen woning in de eigen wijk vinden. In de Stevenshof worden komende jaren naar verwachting 0 woningen toegevoegd. De Stevenshof is daarin uniek. In alle andere wijken zijn er in ieder geval op kleine schaal bouwprojecten. Toegegeven: Bouwen in de Stevenshof is geen makkelijke opgave. De wijk is bijna volledig volgebouw. Bouwen zou al snel ten koste van het groen gaan. Toch zijn er nog wel een paar denkbare locaties

Lees verder »

Meer transparantie bij subsidies

De gemeente Leiden geeft jaarlijks circa 50 miljoen euro uit aan subsidies. Dat is bijna een twaalfde van de gehele begroting. Partij Sleutelstad vindt dat burgers, journalisten en onderzoekers recht hebben op meer inzage in hoe dit gemeenschapsgeld besteed wordt. Fractievoorzitter Thijs Vos en duo-raadslid Marcel Mioch stelden daarom twee voorstellen voor meer transparantie op, waarvan er één werd aangenomen. Onze eerste motie roept het college op om het subsidieregister inzichtelijker te maken. Sinds 2013 bevat de programmabegroting weliswaar een overzicht van organisaties die subsidie ontvangen, gegroepeerd per beleidsprestatie, maar daar blijft het bij. De gemeente kent ook een subsidie-tool,

Lees verder »

Partij Sleutelstad en SvL: Kijk bij wijkvervangingen naar beter benutten bestaande woningvoorraad

Gemeentes moeten de bestaande woningvoorraad beter benutten door optoppen en splitsen. Dat kondigde het kabinet afgelopen maand aan. Partij Sleutelstad ziet hier enerzijds kansen in, maar anderzijds ook knelpunten voor de leefbaarheid. Bij het raadsdebat over de Kaderbrief deden we daarom samen met Studenten voor Leiden het voorstel om bij wijkvervangingen integraal te wegen of en waar optoppen en splitsen wel of niet kan. De oproep van het kabinet werd 17 mei door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge gedaan. Hij wil op deze manier op korte termijn 80.000 tot 260.000 woningen toevoegen. Enerzijds gaat het

Lees verder »