Nieuws van Partij Sleutelstad

Raadsbrede actie tegen schimmeloverlast bij corporatiewoningen

Het onderhoud van veel corporatiewoningen in Leiden Noord, de Rivierenbuurt en elders in Leiden is schrikbarend slecht. Zo slecht dat het tot acute gezondheidsproblemen leidt bij sommige bewoners.  In raadsbrede actualiteitsvragen hebben we het college opgeroepen om in te grijpen. Deze zaterdag gingen we samen met collega’s van de SP, CDA, SvL en VVD huis-aan-huis in de Hoven om schimmeloverlast in kaart te brengen. De komende tijd zullen we samen met andere partijen onderzoeken wat we als gemeenteraad kunnen betekenen tegen dit probleem. Corporaties zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Zit u ook met een woning met

Lees verder »

Raadsdebat Profielschets nieuwe burgemeester: Bijdrage Partij Sleutelstad

Leiden gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelde afgelopen donderdag de profielschets vast. Naast een beoordeling van de profielschets kaartte Partij Sleutelstad in debat met de Commissaris van de Koning en andere partijen tevens aan dat het totaal achterhaald is dat in Nederland burgers nog steeds niet hun eigen burgemeester mogen kiezen. Partij Sleutelstad is nadrukkelijk voor een rechtstreeks door de inwoners gekozen burgemeester. Waar bijna alle andere landen de burgemeester kiezen – direct of getrapt – vindt in Nederland de benoeming – geheel in het geheim – achter gesloten deuren plaats. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het is

Lees verder »

Leidse oppositie stelt vragen over stopzetten Participatieplatform Energiepark

Partij Sleutelstad heeft samen met de Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld om opheldering te krijgen over het stukklappen van het participatie-experiment in het Energiepark. Op 30 november 2023 stemde de gemeenteraad nog unaniem in met het Bestemmingsplan Energiepark. In tijden dat het eerder regel dan uitzondering is dat bouwplannen bij de Raad van State worden aangevochten, onderscheidde het Energiepark zich juist door het brede draagvlak onder betrokkenen voor de ontwikkelingen in het gebied: Ondanks de hobbelige weg naar het bestemmingsplan werd er niet één bezwaar ingediend door omwonenden en belanghebbenden. Dat was zonder twijfel toe

Lees verder »

Vacature: Bestuursleden Partij Sleutelstad

Sinds 2018 is Partij Sleutelstad vertegenwoordigd in de gemeenteraad en na de verkiezingen in maart 2022 met maar liefst drie raadsleden. Speerpunten van de partij zijn onder meer het verbeteren van de democratische zeggenschap van burgers, het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en het aanpakken van sociale achterstanden. Om dit werk in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, is een bloeiende vereniging met een deskundig en actief bestuur nodig. Binnenkort komen twee vacatures in het bestuur vrij. In het bijzonder zijn we op zoek naar leden die de functies secretaris en/of penningmeester willen vervullen. De sollicitatiecommissie

Lees verder »

Profielschets Nieuwe Burgemeester: Inhoudelijke Zienswijze Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad heeft in februari de volgende zienswijze gegeven op de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dat treft u hieronder. In december heeft de vertrouwenscommissie daarnaast input opgehaald bij onze fractieleden. Het verslag van dat gesprek is hier terug te vinden.  Complimenten dat er een uitgebreide consultatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en stakeholders heeft plaatsgevonden en dat de uitkomsten publiekelijk worden gepubliceerd. Zoals bekend weegt voor ons zwaar dat de inhoud van de profielschets goed aansluit bij de input vanuit de stad. Wij hebben de uitkomsten van de consultaties naast de concept-profielschets gelegd en zijn van oordeel dat de inhoud

Lees verder »

Gebiedsvisie Rivierenbuurt: Recht doen aan wensen huurders

  Partij Sleutelstad pleit ervoor dat in de Gebiedsvisie Rivierenbuurt alsnog recht wordt gedaan aan de inbreng en wensen van de huidige huurders. Nu is dat te weinig gedaan. Partij Sleutelstad heeft samen met andere fracties wijzigingsvoorstellen gedaan die een meer openstelling van de bouwblokken, een groenere inrichting van de binnenterreinen, grotere balkons en voor betaalbare koopwoningen.  De gemeente en woningbouwcorporaties Portaal en De Sleutels gaan de flats langs archeologisch park Matilo slopen. Er komen 460 appartementen terug die gesitueerd zijn in drie vijfhoekige, gesloten appartementenblokken met parkeerterreinen op de binnenplaats. Omdat parkeren niet ondergronds of overdekt wordt opgelost, is

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Raadsbrede actie tegen schimmeloverlast bij corporatiewoningen

Het onderhoud van veel corporatiewoningen in Leiden Noord, de Rivierenbuurt en elders in Leiden is schrikbarend slecht. Zo slecht dat het tot acute gezondheidsproblemen leidt bij sommige bewoners.  In raadsbrede actualiteitsvragen hebben we het college opgeroepen om in te grijpen. Deze zaterdag gingen we samen met collega’s van de SP, CDA, SvL en VVD huis-aan-huis in de Hoven om schimmeloverlast in kaart te brengen. De komende tijd zullen we samen met andere partijen onderzoeken wat we als gemeenteraad kunnen betekenen tegen dit probleem. Corporaties zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Zit u ook met een woning met

Lees verder »

Raadsdebat Profielschets nieuwe burgemeester: Bijdrage Partij Sleutelstad

Leiden gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelde afgelopen donderdag de profielschets vast. Naast een beoordeling van de profielschets kaartte Partij Sleutelstad in debat met de Commissaris van de Koning en andere partijen tevens aan dat het totaal achterhaald is dat in Nederland burgers nog steeds niet hun eigen burgemeester mogen kiezen. Partij Sleutelstad is nadrukkelijk voor een rechtstreeks door de inwoners gekozen burgemeester. Waar bijna alle andere landen de burgemeester kiezen – direct of getrapt – vindt in Nederland de benoeming – geheel in het geheim – achter gesloten deuren plaats. Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het is

Lees verder »

Leidse oppositie stelt vragen over stopzetten Participatieplatform Energiepark

Partij Sleutelstad heeft samen met de Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld om opheldering te krijgen over het stukklappen van het participatie-experiment in het Energiepark. Op 30 november 2023 stemde de gemeenteraad nog unaniem in met het Bestemmingsplan Energiepark. In tijden dat het eerder regel dan uitzondering is dat bouwplannen bij de Raad van State worden aangevochten, onderscheidde het Energiepark zich juist door het brede draagvlak onder betrokkenen voor de ontwikkelingen in het gebied: Ondanks de hobbelige weg naar het bestemmingsplan werd er niet één bezwaar ingediend door omwonenden en belanghebbenden. Dat was zonder twijfel toe

Lees verder »

Vacature: Bestuursleden Partij Sleutelstad

Sinds 2018 is Partij Sleutelstad vertegenwoordigd in de gemeenteraad en na de verkiezingen in maart 2022 met maar liefst drie raadsleden. Speerpunten van de partij zijn onder meer het verbeteren van de democratische zeggenschap van burgers, het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en het aanpakken van sociale achterstanden. Om dit werk in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, is een bloeiende vereniging met een deskundig en actief bestuur nodig. Binnenkort komen twee vacatures in het bestuur vrij. In het bijzonder zijn we op zoek naar leden die de functies secretaris en/of penningmeester willen vervullen. De sollicitatiecommissie

Lees verder »

Profielschets Nieuwe Burgemeester: Inhoudelijke Zienswijze Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad heeft in februari de volgende zienswijze gegeven op de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dat treft u hieronder. In december heeft de vertrouwenscommissie daarnaast input opgehaald bij onze fractieleden. Het verslag van dat gesprek is hier terug te vinden.  Complimenten dat er een uitgebreide consultatie van inwoners, maatschappelijke organisaties en stakeholders heeft plaatsgevonden en dat de uitkomsten publiekelijk worden gepubliceerd. Zoals bekend weegt voor ons zwaar dat de inhoud van de profielschets goed aansluit bij de input vanuit de stad. Wij hebben de uitkomsten van de consultaties naast de concept-profielschets gelegd en zijn van oordeel dat de inhoud

Lees verder »

Gebiedsvisie Rivierenbuurt: Recht doen aan wensen huurders

  Partij Sleutelstad pleit ervoor dat in de Gebiedsvisie Rivierenbuurt alsnog recht wordt gedaan aan de inbreng en wensen van de huidige huurders. Nu is dat te weinig gedaan. Partij Sleutelstad heeft samen met andere fracties wijzigingsvoorstellen gedaan die een meer openstelling van de bouwblokken, een groenere inrichting van de binnenterreinen, grotere balkons en voor betaalbare koopwoningen.  De gemeente en woningbouwcorporaties Portaal en De Sleutels gaan de flats langs archeologisch park Matilo slopen. Er komen 460 appartementen terug die gesitueerd zijn in drie vijfhoekige, gesloten appartementenblokken met parkeerterreinen op de binnenplaats. Omdat parkeren niet ondergronds of overdekt wordt opgelost, is

Lees verder »