Nieuws van Partij Sleutelstad

Succes: Onderzoek naar invoering verhuurvergunning tegen malafide huisjesmelkerij

Leiden gaat de invoering van een verhuurvergunning onderzoeken. Een motie van Partij Sleutelstad bij de behandeling van de begroting die daartoe opriep is buiten de VVD door de hele gemeenteraad aangenomen. Hiermee is voor het verhuren van panden een vergunning vereist. Via de vergunningen kunnen voorwaarden worden gesteld aan de verhuurder; bij malafide praktijken kan de verhuurder zijn vergunning verliezen.   Het systeem van verhuurvergunningen wordt al enkele jaren in Groningen gehanteerd. Sinds de invoering is het aantal uitwassen van malafide pandjesbazen drastisch teruggedrongen, terwijl het adequaat onderhoud, betere isolatie en goede leidingen en verwarming heeft bevorderd. Inmiddels overwegen verschillende

Lees verder »

Partij Sleutelstad regelt meer geld voor de strijd tegen ondermijning

Het budget voor de strijd tegen ondermijning wordt uitgebreid. De gemeenteraad heeft een voorstel van Partij Sleutelstad goedgekeurd waarmee in 2022 en 2023 €79.000,- extra wordt toegevoegd aan het budget. Een relatief klein bedrag, maar met groot effect! Met het extra budget kunnen niet slechts 30%, maar naar verwachting bijna alle signalen van ondermijning worden opgepakt. Een belangrijke stap in de strijd tegen de ondermijnende (drugs)criminaliteit, die ook in Leiden steeds vaker de kop op steekt. Het bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit is van groot belang. Criminele geldstromen en activiteiten ontwrichten de Leidse samenleving en economie. Door de uitvoering van het

Lees verder »

Vangen van rivierkreeften en krabben weer toegestaan na motie D66, PS, CDA en VVD

Het vangen van Amerikaanse kreeften en Chinese wolhandkrabben wordt weer toegestaan door een aangenomen motie van D66, CDA, Partij Sleutelstad en de VVD. Dat is nodig: De toename van rivierkreeften – een invasieve exoot – in de Leidse wateren leidt namelijk tot schade aan het ecosysteem en aan kades, verzakkingen en onlangs zelfs tot karpersterfte in Cronensteyn. Het wegvangen van rivierkreeften en wolhandkrabben is in combinatie met het versterken van het lokale ecosysteem volgens expert de meest effectieve aanpak om dit probleem aan te pakken. Op dit moment is het bedrijfsmatig vangen van rivierkreeften en krabben niet toegestaan. De gemeente

Lees verder »

Partij Sleutelstad stemt tegen Omgevingsvisie 2040: Onvoldoende gedaan met manifest van de wijkverenigingen

Partij Sleutelstad heeft vanavond tegen de Omgevingsvisie 2040 gestemd. De omgevingsvisie geeft richting aan de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van woningbouw, energietransitie, groen, en verkeer. In de visie is namelijk onvoldoende gedaan met de inbreng van de stad. In het bijzonder betreurt PS dat het gezamenlijke manifest van vele wijkverenigingen en andere belangenorganisaties niet is meegenomen. In het manifest maakten de verenigingen zich sterk voor voldoende groen, betere maatregelen tegen geluidsoverlast en vervuiling, het voorleggen van hoogbouwplannen aan de bevolking en het stoppen met het radicaal schrappen van parkeerplaatsen. “Klinkt als muziek in de oren,” schreef lijsttrekker Thijs Vos

Lees verder »

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Merenwijk – Huis van de buurt Op Eigen Wieken

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Merenwijk, Huis van de buurt Op Eigen Wieken 10 november 2021, 16.00 – 18.00h, Valkenpad 5, Leiden Woensdag 10 november aanstaande houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 16.00 – 18.00 in het buurthuis in de Merenwijk. U bent van harte welkom voor een kop koffie, om met ons te praten over de gemeentelijke politiek en wat er bijvoorbeeld goed en minder goed gaat in de wijk. Partij Sleutelstad zet zich onder andere in voor een hogere mate van samenwerking tussen de burger en de gemeente. Wij stellen wijkproblematiek en zaken welke niet fijn lopen met de gemeente

Lees verder »

Partij Sleutelstad, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stellen vragen over ontbreken geleidestrook tijdens werkzaamheden Stationsgebied

Partij Sleutelstad heeft samen met de ChristenUnie en Partij voor de Dieren vragen gesteld over het ontbreken van een geleidestrook tijdens de werkzaamheden in het Stationsgebied. Het bestaande ribbelpad is namelijk weggehaald, zonder dat er een tijdelijk alternatief voor is teruggekomen. De drie partijen hechten er aan dat de mobiliteit van visueel beperkten ook tijdens de werkzaamheden geborgd zijn en hebben het college gevraagd om met extra vaart een tijdelijke geleidestrook aan te leggen. Dat is per [datum] uiteindelijk ook gebeurd. In het kader van de bouw van De Geus vinden sinds begin oktober werkzaamheden op het Stationsplein. De gehele

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Succes: Onderzoek naar invoering verhuurvergunning tegen malafide huisjesmelkerij

Leiden gaat de invoering van een verhuurvergunning onderzoeken. Een motie van Partij Sleutelstad bij de behandeling van de begroting die daartoe opriep is buiten de VVD door de hele gemeenteraad aangenomen. Hiermee is voor het verhuren van panden een vergunning vereist. Via de vergunningen kunnen voorwaarden worden gesteld aan de verhuurder; bij malafide praktijken kan de verhuurder zijn vergunning verliezen.   Het systeem van verhuurvergunningen wordt al enkele jaren in Groningen gehanteerd. Sinds de invoering is het aantal uitwassen van malafide pandjesbazen drastisch teruggedrongen, terwijl het adequaat onderhoud, betere isolatie en goede leidingen en verwarming heeft bevorderd. Inmiddels overwegen verschillende

Lees verder »

Partij Sleutelstad regelt meer geld voor de strijd tegen ondermijning

Het budget voor de strijd tegen ondermijning wordt uitgebreid. De gemeenteraad heeft een voorstel van Partij Sleutelstad goedgekeurd waarmee in 2022 en 2023 €79.000,- extra wordt toegevoegd aan het budget. Een relatief klein bedrag, maar met groot effect! Met het extra budget kunnen niet slechts 30%, maar naar verwachting bijna alle signalen van ondermijning worden opgepakt. Een belangrijke stap in de strijd tegen de ondermijnende (drugs)criminaliteit, die ook in Leiden steeds vaker de kop op steekt. Het bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit is van groot belang. Criminele geldstromen en activiteiten ontwrichten de Leidse samenleving en economie. Door de uitvoering van het

Lees verder »

Vangen van rivierkreeften en krabben weer toegestaan na motie D66, PS, CDA en VVD

Het vangen van Amerikaanse kreeften en Chinese wolhandkrabben wordt weer toegestaan door een aangenomen motie van D66, CDA, Partij Sleutelstad en de VVD. Dat is nodig: De toename van rivierkreeften – een invasieve exoot – in de Leidse wateren leidt namelijk tot schade aan het ecosysteem en aan kades, verzakkingen en onlangs zelfs tot karpersterfte in Cronensteyn. Het wegvangen van rivierkreeften en wolhandkrabben is in combinatie met het versterken van het lokale ecosysteem volgens expert de meest effectieve aanpak om dit probleem aan te pakken. Op dit moment is het bedrijfsmatig vangen van rivierkreeften en krabben niet toegestaan. De gemeente

Lees verder »

Partij Sleutelstad stemt tegen Omgevingsvisie 2040: Onvoldoende gedaan met manifest van de wijkverenigingen

Partij Sleutelstad heeft vanavond tegen de Omgevingsvisie 2040 gestemd. De omgevingsvisie geeft richting aan de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van woningbouw, energietransitie, groen, en verkeer. In de visie is namelijk onvoldoende gedaan met de inbreng van de stad. In het bijzonder betreurt PS dat het gezamenlijke manifest van vele wijkverenigingen en andere belangenorganisaties niet is meegenomen. In het manifest maakten de verenigingen zich sterk voor voldoende groen, betere maatregelen tegen geluidsoverlast en vervuiling, het voorleggen van hoogbouwplannen aan de bevolking en het stoppen met het radicaal schrappen van parkeerplaatsen. “Klinkt als muziek in de oren,” schreef lijsttrekker Thijs Vos

Lees verder »

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Merenwijk – Huis van de buurt Op Eigen Wieken

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Merenwijk, Huis van de buurt Op Eigen Wieken 10 november 2021, 16.00 – 18.00h, Valkenpad 5, Leiden Woensdag 10 november aanstaande houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 16.00 – 18.00 in het buurthuis in de Merenwijk. U bent van harte welkom voor een kop koffie, om met ons te praten over de gemeentelijke politiek en wat er bijvoorbeeld goed en minder goed gaat in de wijk. Partij Sleutelstad zet zich onder andere in voor een hogere mate van samenwerking tussen de burger en de gemeente. Wij stellen wijkproblematiek en zaken welke niet fijn lopen met de gemeente

Lees verder »

Partij Sleutelstad, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stellen vragen over ontbreken geleidestrook tijdens werkzaamheden Stationsgebied

Partij Sleutelstad heeft samen met de ChristenUnie en Partij voor de Dieren vragen gesteld over het ontbreken van een geleidestrook tijdens de werkzaamheden in het Stationsgebied. Het bestaande ribbelpad is namelijk weggehaald, zonder dat er een tijdelijk alternatief voor is teruggekomen. De drie partijen hechten er aan dat de mobiliteit van visueel beperkten ook tijdens de werkzaamheden geborgd zijn en hebben het college gevraagd om met extra vaart een tijdelijke geleidestrook aan te leggen. Dat is per [datum] uiteindelijk ook gebeurd. In het kader van de bouw van De Geus vinden sinds begin oktober werkzaamheden op het Stationsplein. De gehele

Lees verder »