Nieuws van Partij Sleutelstad

Hoe het concept-rapport in de prullenmand belandde: De feiten

Eind september kwamen honderden documenten en bijlages openbaar over de totstandkoming van het participatierapport. Onze vragen zijn hier te lezen. Daarnaast heeft Partij Sleutelstad de feiten op een rij gezet. 25 augustus 2020 – Acht buurtverenigingen zeggen het vertrouwen in en de samenwerking met de gemeente op, omdat er nauwelijks iets met hun inbreng wordt gedaan. 17 september 2020 – De gemeenteraad besluit tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar participatie. Mede op aandringen van coalitiepartijen wordt niet de rekenkamer, maar het college aangewezen als de partij om het onderzoek uit te laten voeren. 10 december 2020 –

Lees verder »

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad – Huis van de buurt Morschwijk

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Huis van de buurt Morschwijk  27 oktober 2021, 18.30 – 20.00h, Topaaslaan 19, Leiden Woensdag 27 oktober aanstaande houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 18.30 – 20.00 in het buurthuis in de Mors. U bent van harte welkom voor een kop koffie, om met ons te praten over de gemeentelijke politiek en wat er bijvoorbeeld goed en minder goed gaat in de wijk. Partij Sleutelstad zet zich onder andere in voor een hogere mate van samenwerking tussen de burger en de gemeente. Zo stellen wij vragen over het Werninkterrein, het rioleringsvervangingsproject en dringen er bij de gemeenteraad

Lees verder »

Te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveldje aan het Ronnie Biermanpad

Bij bewoners van het Ronnie Biermanpad in de Stevenshof heerst grote onvrede, frustratie en verdriet over de handelswijze van de gemeente bij de herinrichting van het speelveldje voor hun deur. Nadat de gemeente ondanks protesten in de zomer al “afgedankte speeltoestellen” van elders uit de stad op het speelveldje had geplaatst die het landelijke uitzicht ontnemen, is nu ook een ondergrond van kunstgras in felle kleuren toegevoegd. Bezwaren van bewoners zijn van tafel geveegd, klachten worden niet in behandeling genomen en bij pogingen tot contact geeft de gemeente niet thuis. Partij Sleutelstad keurt deze handelswijze af en heeft samen met

Lees verder »

Stroomnet onder spanning: PS stelt vragen over het elektriciteitsnet

In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, autorijden en verwarming gebeurt steeds vaker elektrisch. Het totale gebruik van elektriciteit zal daardoor (fors) toenemen. Partij sleutelstad vraag zich echter af of het elektriciteitsnet van Leiden e.o. deze verhoogde vraag naar elektra wel aan kan en heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld. Volgens een recent artikel in De Telegraaf (d.d. 17 september) kan het elektriciteitsnet de elektrificatie niet bijbenen. Door de Telegraaf geraadpleegde experts verwachten dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie dreigt te worden en

Lees verder »

Warmterotonde nu echt op losse schroeven

© Flux Energie De ontwikkeling van de warmtelinQ+, de pijpleiding die duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden moet brengen, wordt hoe langer hoe meer een hoofdpijndossier voor het college. Begin oktober werd duidelijk dat het Rotterdamse college de leverancier van die duurzame warmte, het warmtebedrijf, zal opdoeken. Daarmee vervalt de belangrijkste pijler onder het project van de warmterotonde waardoor de toekomstige duurzame verwarming van tienduizenden Leidse huishoudens onzeker is geworden. ‘De noodzaak van draagvlak bij bewoners voor lokaal beleid’ is het met de mond beleden mantra dat iedere keer opklinkt uit de kelen van de wethouders wanneer zij

Lees verder »

Twee moties Partij Sleutelstad voor een veiligere Kommarotonde

Vanavond dient Partij Sleutelstad bij het Beleidsprogramma Voetgangers twee moties in die oproepen tot maatregelen om de verkeersveiligheid bij de Kommarotonde* te vergroten. In de eerste motie wordt verzocht om een zebrapad bij de oversteekplaats aan de Geregracht toe te voegen en rond de Komma de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer. In het tweede voorstel wordt opgeroepen om voetgangers en fietsers beter te scheiden door bijvoorbeeld het fiets- en voetgangerspad nadrukkelijker te markeren. Op de Kommarotonde, waar de Lammenschansweg, Jan van Houtkade en Hooigracht/Geregracht elkaar kruisen, passeren snel en langzaam verkeer elkaar duizenden malen per dag. De verkeerssituatie is

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Hoe het concept-rapport in de prullenmand belandde: De feiten

Eind september kwamen honderden documenten en bijlages openbaar over de totstandkoming van het participatierapport. Onze vragen zijn hier te lezen. Daarnaast heeft Partij Sleutelstad de feiten op een rij gezet. 25 augustus 2020 – Acht buurtverenigingen zeggen het vertrouwen in en de samenwerking met de gemeente op, omdat er nauwelijks iets met hun inbreng wordt gedaan. 17 september 2020 – De gemeenteraad besluit tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar participatie. Mede op aandringen van coalitiepartijen wordt niet de rekenkamer, maar het college aangewezen als de partij om het onderzoek uit te laten voeren. 10 december 2020 –

Lees verder »

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad – Huis van de buurt Morschwijk

Inloopspreekuur Partij Sleutelstad Huis van de buurt Morschwijk  27 oktober 2021, 18.30 – 20.00h, Topaaslaan 19, Leiden Woensdag 27 oktober aanstaande houdt Partij Sleutelstad een inloopspreekuur van 18.30 – 20.00 in het buurthuis in de Mors. U bent van harte welkom voor een kop koffie, om met ons te praten over de gemeentelijke politiek en wat er bijvoorbeeld goed en minder goed gaat in de wijk. Partij Sleutelstad zet zich onder andere in voor een hogere mate van samenwerking tussen de burger en de gemeente. Zo stellen wij vragen over het Werninkterrein, het rioleringsvervangingsproject en dringen er bij de gemeenteraad

Lees verder »

Te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveldje aan het Ronnie Biermanpad

Bij bewoners van het Ronnie Biermanpad in de Stevenshof heerst grote onvrede, frustratie en verdriet over de handelswijze van de gemeente bij de herinrichting van het speelveldje voor hun deur. Nadat de gemeente ondanks protesten in de zomer al “afgedankte speeltoestellen” van elders uit de stad op het speelveldje had geplaatst die het landelijke uitzicht ontnemen, is nu ook een ondergrond van kunstgras in felle kleuren toegevoegd. Bezwaren van bewoners zijn van tafel geveegd, klachten worden niet in behandeling genomen en bij pogingen tot contact geeft de gemeente niet thuis. Partij Sleutelstad keurt deze handelswijze af en heeft samen met

Lees verder »

Stroomnet onder spanning: PS stelt vragen over het elektriciteitsnet

In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, autorijden en verwarming gebeurt steeds vaker elektrisch. Het totale gebruik van elektriciteit zal daardoor (fors) toenemen. Partij sleutelstad vraag zich echter af of het elektriciteitsnet van Leiden e.o. deze verhoogde vraag naar elektra wel aan kan en heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld. Volgens een recent artikel in De Telegraaf (d.d. 17 september) kan het elektriciteitsnet de elektrificatie niet bijbenen. Door de Telegraaf geraadpleegde experts verwachten dat het elektriciteitsnet de bottleneck van de energietransitie dreigt te worden en

Lees verder »

Warmterotonde nu echt op losse schroeven

© Flux Energie De ontwikkeling van de warmtelinQ+, de pijpleiding die duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden moet brengen, wordt hoe langer hoe meer een hoofdpijndossier voor het college. Begin oktober werd duidelijk dat het Rotterdamse college de leverancier van die duurzame warmte, het warmtebedrijf, zal opdoeken. Daarmee vervalt de belangrijkste pijler onder het project van de warmterotonde waardoor de toekomstige duurzame verwarming van tienduizenden Leidse huishoudens onzeker is geworden. ‘De noodzaak van draagvlak bij bewoners voor lokaal beleid’ is het met de mond beleden mantra dat iedere keer opklinkt uit de kelen van de wethouders wanneer zij

Lees verder »

Twee moties Partij Sleutelstad voor een veiligere Kommarotonde

Vanavond dient Partij Sleutelstad bij het Beleidsprogramma Voetgangers twee moties in die oproepen tot maatregelen om de verkeersveiligheid bij de Kommarotonde* te vergroten. In de eerste motie wordt verzocht om een zebrapad bij de oversteekplaats aan de Geregracht toe te voegen en rond de Komma de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer. In het tweede voorstel wordt opgeroepen om voetgangers en fietsers beter te scheiden door bijvoorbeeld het fiets- en voetgangerspad nadrukkelijker te markeren. Op de Kommarotonde, waar de Lammenschansweg, Jan van Houtkade en Hooigracht/Geregracht elkaar kruisen, passeren snel en langzaam verkeer elkaar duizenden malen per dag. De verkeerssituatie is

Lees verder »