Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad presenteert de lijstduwers van De Lèise Lèis

Partij Sleutelstad heeft op maandag 31 januari De Lèise Lèis (De Leidse Lijst), bestaande uit 22 kandidaten, ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Leiden. De partij krijgt daarbij lijstnummer acht toebedeeld. De top van de lijst, met daarop prominenten als de Leidse ondernemer Eli de Graaf en de voorzitter van de wijkraad Stevenshof Ron Derogee, is al eerder bekend gemaakt. Nu maakt de partij de lijstduwers bekend waaronder maar liefst drie bekende Leidenaren: Jeroen Spijker, Olaf Kaper en Dick Wortel. Op plek (20) staat de Leidse beeldend kunstenaar Jeroen Spijker. Spijker maakte het eerste officiële staatsieportret van koning

Lees verder »

Kandidatenlijst Partij Sleutelstad ingediend en goedgekeurd

Partijvoorzitter Dick Wortel en lijsttrekker Thijs Vos hebben namens Partij Sleutelstad vanochtend officieel de Leidse Lijst – onze kandidatenlijst voor de verkiezingen – ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Leiden. Op onze lijst staan 22 Leidenaren met hart en ziel voor de stad en burgerinspraak. De top 10 hebben we al eerder gepresenteerd. Nu kun je ook kennismaken met de gehele lijst! Thijs Vos Maarten Kersten Famke Güler Eli de Graaf Ron Derogee Patty Verkuylen Marcel Mioch Fatima Blouh Jordy Boutier Ilja Brandsma Frans Bakker Bram Kleijwegt Tjitse Damsma Jacqueline ter Haar Dries van Dam Jamila Dahan Jan

Lees verder »

Referendum over van het gas af gaan? – Reactie Lijsttrekker Thijs Vos bij Omroep Sleutelstad

Een referendum over een #aardgasvrij Leiden? Omroep Sleutelstad en het Leidsch Dagblad rapporteerden gisteren over de voorbereidingen voor een referendum over de transitievisie warmte (hoe Leiden van het gas af gaat). Partij Sleutelstad juicht een referendum over het van het gas afgaan van harte toe en zal een eventueel referendumverzoek volmondig steunen. Partij Sleutelstad vindt dat over een dergelijk ingrijpend besluit als hoe we van het gas af gaan de Leidenaar een stem verdient. De afgelopen maanden heeft Partij Sleutelstad met verschillende organisaties in de stad oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijk referendumverzoek. De inmiddels door de Leidse referendumkamer ontvangen

Lees verder »

Partij Sleutelstad in stemwijzer Oostvlietpolder: “De Oostvlietpolder blijft groen en mag niet worden bebouwd.”

Vandaag is de eerste kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd. De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben de programma’s van de twaalf deelnemende partijen uitgeplozen om hun standpunten op een rij te zetten. Ons standpunt daarover is klip en klaar: “De Oostvlietpolder blijft groen en mag niet worden bebouwd.”   De Oostvlietpolder is de laatste open polder in Leiden en is daarmee van grote ecologische, recreatieve en landschappelijke waarde. Dat moet zo blijven. Als één van de weinige partijen heeft Partij Sleutelstad zich in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk uitgesproken voor behoud van de Oostvlietpolder als openbaar groen: Wij verzetten ons tegen plannen om van

Lees verder »

Commissiedebat referendum toont aan: Alleen Partij Sleutelstad kiest écht voor burgerzeggenschap

Partij Sleutelstad kiest voor échte burgerzeggenschap. Tijdens het debat over het Leidse referendum brak lijsttrekker Thijs Vos met zeven voorstellen een lans voor een laagdrempelig en burgervriendelijk referendum. Met wisselend succes: Terwijl de meeste partijen zich schaarden achter het voorstel om niet te beknibbelen op de termijn waarin Leidenaren een referendum kunnen aanvragen, bleek uit de lauwe tot negatieve reacties op andere voorstellen al snel dat veel partijen helemaal niet zitten te wachten op een luide stem van de bevolking.  Sinds haar oprichting is Partij Sleutelstad altijd een hartgrondig voorstander geweest van directe democratie. Niet politici, wethouders of ambtenaren, maar

Lees verder »

Partij Sleutelstad verzet zich tegen inkorten ondersteuningstermijn inleidend referendumverzoek

Vanavond vergadert de commissie LB over aanpassing van de referendumverordening. Het college wil de termijn waarin Leidenaren een inleidend referendumverzoek ingediend kan worden inkorten. Een slechte zaak! Lijsttrekker Thijs Vos stelt vanavond in de commissie voor om het inkorten van deze termijn te schrappen. Naast Partij Sleutelstad heeft ook de referendumkamer – die hier niet van te voren over is geraadpleegd – na technische vragen van Partij Sleutelstad zich hier tegen heeft uitgesproken. Nu nog de gemeenteraad…

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad presenteert de lijstduwers van De Lèise Lèis

Partij Sleutelstad heeft op maandag 31 januari De Lèise Lèis (De Leidse Lijst), bestaande uit 22 kandidaten, ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Leiden. De partij krijgt daarbij lijstnummer acht toebedeeld. De top van de lijst, met daarop prominenten als de Leidse ondernemer Eli de Graaf en de voorzitter van de wijkraad Stevenshof Ron Derogee, is al eerder bekend gemaakt. Nu maakt de partij de lijstduwers bekend waaronder maar liefst drie bekende Leidenaren: Jeroen Spijker, Olaf Kaper en Dick Wortel. Op plek (20) staat de Leidse beeldend kunstenaar Jeroen Spijker. Spijker maakte het eerste officiële staatsieportret van koning

Lees verder »

Kandidatenlijst Partij Sleutelstad ingediend en goedgekeurd

Partijvoorzitter Dick Wortel en lijsttrekker Thijs Vos hebben namens Partij Sleutelstad vanochtend officieel de Leidse Lijst – onze kandidatenlijst voor de verkiezingen – ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Leiden. Op onze lijst staan 22 Leidenaren met hart en ziel voor de stad en burgerinspraak. De top 10 hebben we al eerder gepresenteerd. Nu kun je ook kennismaken met de gehele lijst! Thijs Vos Maarten Kersten Famke Güler Eli de Graaf Ron Derogee Patty Verkuylen Marcel Mioch Fatima Blouh Jordy Boutier Ilja Brandsma Frans Bakker Bram Kleijwegt Tjitse Damsma Jacqueline ter Haar Dries van Dam Jamila Dahan Jan

Lees verder »

Referendum over van het gas af gaan? – Reactie Lijsttrekker Thijs Vos bij Omroep Sleutelstad

Een referendum over een #aardgasvrij Leiden? Omroep Sleutelstad en het Leidsch Dagblad rapporteerden gisteren over de voorbereidingen voor een referendum over de transitievisie warmte (hoe Leiden van het gas af gaat). Partij Sleutelstad juicht een referendum over het van het gas afgaan van harte toe en zal een eventueel referendumverzoek volmondig steunen. Partij Sleutelstad vindt dat over een dergelijk ingrijpend besluit als hoe we van het gas af gaan de Leidenaar een stem verdient. De afgelopen maanden heeft Partij Sleutelstad met verschillende organisaties in de stad oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijk referendumverzoek. De inmiddels door de Leidse referendumkamer ontvangen

Lees verder »

Partij Sleutelstad in stemwijzer Oostvlietpolder: “De Oostvlietpolder blijft groen en mag niet worden bebouwd.”

Vandaag is de eerste kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd. De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben de programma’s van de twaalf deelnemende partijen uitgeplozen om hun standpunten op een rij te zetten. Ons standpunt daarover is klip en klaar: “De Oostvlietpolder blijft groen en mag niet worden bebouwd.”   De Oostvlietpolder is de laatste open polder in Leiden en is daarmee van grote ecologische, recreatieve en landschappelijke waarde. Dat moet zo blijven. Als één van de weinige partijen heeft Partij Sleutelstad zich in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk uitgesproken voor behoud van de Oostvlietpolder als openbaar groen: Wij verzetten ons tegen plannen om van

Lees verder »

Commissiedebat referendum toont aan: Alleen Partij Sleutelstad kiest écht voor burgerzeggenschap

Partij Sleutelstad kiest voor échte burgerzeggenschap. Tijdens het debat over het Leidse referendum brak lijsttrekker Thijs Vos met zeven voorstellen een lans voor een laagdrempelig en burgervriendelijk referendum. Met wisselend succes: Terwijl de meeste partijen zich schaarden achter het voorstel om niet te beknibbelen op de termijn waarin Leidenaren een referendum kunnen aanvragen, bleek uit de lauwe tot negatieve reacties op andere voorstellen al snel dat veel partijen helemaal niet zitten te wachten op een luide stem van de bevolking.  Sinds haar oprichting is Partij Sleutelstad altijd een hartgrondig voorstander geweest van directe democratie. Niet politici, wethouders of ambtenaren, maar

Lees verder »

Partij Sleutelstad verzet zich tegen inkorten ondersteuningstermijn inleidend referendumverzoek

Vanavond vergadert de commissie LB over aanpassing van de referendumverordening. Het college wil de termijn waarin Leidenaren een inleidend referendumverzoek ingediend kan worden inkorten. Een slechte zaak! Lijsttrekker Thijs Vos stelt vanavond in de commissie voor om het inkorten van deze termijn te schrappen. Naast Partij Sleutelstad heeft ook de referendumkamer – die hier niet van te voren over is geraadpleegd – na technische vragen van Partij Sleutelstad zich hier tegen heeft uitgesproken. Nu nog de gemeenteraad…

Lees verder »