Nieuws van Partij Sleutelstad

Evaluatie Duurzaamheidsbeleid: Groenste college ooit?

Het predicaat ‘groenste college ooit’ kan dit college in ieder geval niet ontlenen aan een evaluatie van het eigen beleid. Dat is de conclusie die getrokken dient te worden naar aan leiding van de onafhankelijke evaluatie van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Leiden door de rekenkamercommissie, dat op 11 maart en 1 april 2021 werd besproken in de raadscommissie LB. Op de meeste terreinen ontbreekt het aan meetbare indicatoren en waar dat wel kan worden veel doelstellingen niet gehaald, waaronder de overkoepelende CO2-doelstelling. Bijsturing op het duurzaamheidsbeleid is daarom nodig. Partij Sleutelstad heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Doordat het

Lees verder »

Rondvraag over toekenning neutrale referendumsubsidie aan voorstander en communicatieplan referendum

Partij Sleutelstad en SP hebben op 11 maart 2021 een rondvraag gesteld over het toekennen van een neutrale subsidie aan De Lorentzschool, een voorstander van het plan, en het door de referendumkamer bekritiseerde communicatieplan van de gemeente. In het kader van het referendum over Roomburgerpark zijn er aan verschillende organisaties en particulieren subsidies verstrekt. Naast financiële ondersteuning aan de voor- en tegencampagne, is er ook geld beschikbaar gesteld voor neutrale activiteiten. Uit de beantwoording van eerdere technische vragen blijkt dat ook aan De Lorentzschool, die zich herhaaldelijk en nadrukkelijk uitgesproken heeft vóór het herinrichtingsplan (waaronder vorige week nog in de

Lees verder »

Autoluwe binnenstad: Het collegevoorstel gewogen

Partij Sleutelstad is voorstander van een autoluwe binnenstad. Dat maakt onze binnenstad groener, leefbaarder en mooier en biedt kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een autoluwe binnenstad gaat tegelijkertijd ook gepaard met uitdagingen en risico’s op het vlak van bereikbaarheid, parkeren en de toegankelijkheid van de binnenstad gepaard. Het collegevoorstel bevat helaas ook stevige tekortkomingen en haken en ogen en komt onvoldoende tegemoet aan bezwaren en zorgen van bewoners. PS heeft in de commissie- en raadsvergaderingen daarom ingezet op bijsturing waar nodig, maar dat heeft niet tot aanpassing geleid. Dat heeft er alles overziende toe geleid dat Partij Sleutelstad geen

Lees verder »

Voltallige oppositie eist opheldering over zwartlakken WOB-verzoek Roomburgerpark

Het college heeft een informatieverzoek van een Leidse burger over de totstandkoming van het politiek zwaar beladen herinrichtingsvoorstel Roomburgerpark, waarover komende maand een referendum plaats zal vinden, tot zo’n beetje de laatste zin zwartgelakt. “Hoe het controversiële Leidse Roomburgerparkproject tot stand kwam, ligt onder een laag inkt verborgen,” zo kopte het Leidsch Dagblad treffend. De documenten zijn daarmee totaal onleesbaar geworden. Overheden zoals de gemeente Leiden zijn op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur verplicht om op verzoek van burgers documenten te openbaren. Alleen informatie die de gemeente financieel kan benadelen of de privacy van personen raakt zijn hierop

Lees verder »

Schriftelijke Vragen over de jeugdhulp

De vraag naar jeugdhulp is de afgelopen jaren flink gestegen en met het huidige budget komt de gemeente Leiden daarmee niet uit. Het recht van ieder kind om veilig op te groeien dreigt daardoor in de knel te raken. Om inzicht te krijgen in de status en ontwikkeling van de jeugdhulp heeft Partij Sleutelstad samen met zeven andere partijen schriftelijke vragen gesteld het college. U kunt de vragen hier lezen.

Lees verder »

Rondvraag over problemen met de openbare verlichting

Al enkele jaren doen zich in Leiden met enige regelmaat problemen voor met de straatverlichting van Liander. Soms zijn er delen van straten, singels en grachten die opeens zonder openbare verlichting zitten of juist straatlantaarns die overdag branden. Na meldingen wordt dit vaak geweten aan een test of een computerstoring. Het is echter een terugkerend probleem en leidt soms tot gevaarlijke situaties. Daarom heeft Partij Sleutelstad hierover een rondvraag gesteld. Op 1 april stapt Liander over op een nieuw systeem. Bij deze overstap blijken er zich juist ook enkele opmerkelijke problemen voor te doen. Zo zou een deel van de

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Evaluatie Duurzaamheidsbeleid: Groenste college ooit?

Het predicaat ‘groenste college ooit’ kan dit college in ieder geval niet ontlenen aan een evaluatie van het eigen beleid. Dat is de conclusie die getrokken dient te worden naar aan leiding van de onafhankelijke evaluatie van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Leiden door de rekenkamercommissie, dat op 11 maart en 1 april 2021 werd besproken in de raadscommissie LB. Op de meeste terreinen ontbreekt het aan meetbare indicatoren en waar dat wel kan worden veel doelstellingen niet gehaald, waaronder de overkoepelende CO2-doelstelling. Bijsturing op het duurzaamheidsbeleid is daarom nodig. Partij Sleutelstad heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. Doordat het

Lees verder »

Rondvraag over toekenning neutrale referendumsubsidie aan voorstander en communicatieplan referendum

Partij Sleutelstad en SP hebben op 11 maart 2021 een rondvraag gesteld over het toekennen van een neutrale subsidie aan De Lorentzschool, een voorstander van het plan, en het door de referendumkamer bekritiseerde communicatieplan van de gemeente. In het kader van het referendum over Roomburgerpark zijn er aan verschillende organisaties en particulieren subsidies verstrekt. Naast financiële ondersteuning aan de voor- en tegencampagne, is er ook geld beschikbaar gesteld voor neutrale activiteiten. Uit de beantwoording van eerdere technische vragen blijkt dat ook aan De Lorentzschool, die zich herhaaldelijk en nadrukkelijk uitgesproken heeft vóór het herinrichtingsplan (waaronder vorige week nog in de

Lees verder »

Autoluwe binnenstad: Het collegevoorstel gewogen

Partij Sleutelstad is voorstander van een autoluwe binnenstad. Dat maakt onze binnenstad groener, leefbaarder en mooier en biedt kansen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een autoluwe binnenstad gaat tegelijkertijd ook gepaard met uitdagingen en risico’s op het vlak van bereikbaarheid, parkeren en de toegankelijkheid van de binnenstad gepaard. Het collegevoorstel bevat helaas ook stevige tekortkomingen en haken en ogen en komt onvoldoende tegemoet aan bezwaren en zorgen van bewoners. PS heeft in de commissie- en raadsvergaderingen daarom ingezet op bijsturing waar nodig, maar dat heeft niet tot aanpassing geleid. Dat heeft er alles overziende toe geleid dat Partij Sleutelstad geen

Lees verder »

Voltallige oppositie eist opheldering over zwartlakken WOB-verzoek Roomburgerpark

Het college heeft een informatieverzoek van een Leidse burger over de totstandkoming van het politiek zwaar beladen herinrichtingsvoorstel Roomburgerpark, waarover komende maand een referendum plaats zal vinden, tot zo’n beetje de laatste zin zwartgelakt. “Hoe het controversiële Leidse Roomburgerparkproject tot stand kwam, ligt onder een laag inkt verborgen,” zo kopte het Leidsch Dagblad treffend. De documenten zijn daarmee totaal onleesbaar geworden. Overheden zoals de gemeente Leiden zijn op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur verplicht om op verzoek van burgers documenten te openbaren. Alleen informatie die de gemeente financieel kan benadelen of de privacy van personen raakt zijn hierop

Lees verder »

Schriftelijke Vragen over de jeugdhulp

De vraag naar jeugdhulp is de afgelopen jaren flink gestegen en met het huidige budget komt de gemeente Leiden daarmee niet uit. Het recht van ieder kind om veilig op te groeien dreigt daardoor in de knel te raken. Om inzicht te krijgen in de status en ontwikkeling van de jeugdhulp heeft Partij Sleutelstad samen met zeven andere partijen schriftelijke vragen gesteld het college. U kunt de vragen hier lezen.

Lees verder »

Rondvraag over problemen met de openbare verlichting

Al enkele jaren doen zich in Leiden met enige regelmaat problemen voor met de straatverlichting van Liander. Soms zijn er delen van straten, singels en grachten die opeens zonder openbare verlichting zitten of juist straatlantaarns die overdag branden. Na meldingen wordt dit vaak geweten aan een test of een computerstoring. Het is echter een terugkerend probleem en leidt soms tot gevaarlijke situaties. Daarom heeft Partij Sleutelstad hierover een rondvraag gesteld. Op 1 april stapt Liander over op een nieuw systeem. Bij deze overstap blijken er zich juist ook enkele opmerkelijke problemen voor te doen. Zo zou een deel van de

Lees verder »