Nieuws van Partij Sleutelstad

1.000 woningen per jaar: Hoe realistisch is dat eigenlijk?

Partij Sleutelstad en de VVD hebben deze week schriftelijke vragen gesteld over de haalbaarheid van de bouwopgave. Het college heeft voor zichzelf een zeer hoog doel gesteld: 8.800 extra woningen in 2030. Dat vergt een verdubbeling van de jaarlijkse bouwproductie (van 580 naar ruim 1.000 woningen). Sinds het aantreden van het nieuwe college zijn er tot nu toe vooral persberichten over vertraging van bouwprojecten geweest. Is zo’n hoge ambitie wel haalbaar in de context van de stikstofcrisis, stijgende bouwkosten, grote personeelstekorten en lange rechtszaken? Bij het begrotingsdebat in de commissie Stedelijke Ontwikkeling (1 november) stelde Partij Sleutelstad al aan de

Lees verder »

Maiden speech Famke Güler

Tijdens de gemeenteraad van 1 december hield raadslid Famke Güler bij het raadsvoorstel Zienswijze Regionale Service Organisatie Zorg haar maiden speech. Een maiden speech is de eerste debatbijdrage van een raadslid in de gemeenteraad, waarbij hij of zij uitgebreider de ruimte krijgt om zich tot de raad te richten. Güler was natuurlijk de afgelopen vier jaar al duo-raadslid, maar omdat ze pas sinds deze termijn officieel raadslid is was donderdag haar debuutrede. In haar maiden speech stond Güler stil bij kansengelijkheid, de verplichting die een stads als Leiden heeft om menswaardige zorg en ondersteuning aan kwetsbare stadsgenoten te bieden en

Lees verder »

Voltallige oppositie steunt amendement voor financiële grip op nieuwe regionale serviceorganisatie zorg

Met steun van de voltallige oppositie heeft Partij Sleutelstad-raadslid Famke Güler een amendement ingediend waarmee de gemeenteraad meer financiële grip krijgt op de nieuwe serviceorganisatie zorg, het regionale samenwerkingsverband waar vanaf volgend jaar alle taken rond inkoop en contracten van jeugdhulp worden ondergebracht. De oprichting van deze nieuwe organisatie gaat met aanzienlijke financiële risico’s gepaard (met name op het vlak van overhead en wachtgeldregelingen). Het college wil eventuele tegenvallers opvangen vanuit de reserve sociaal domein en daarover de raad achter informeren. Voor Partij Sleutelstad en andere partijen is dit onvoldoende: De gemeenteraad moet het laatste woord hebben over de precieze

Lees verder »

Actualiteitsvraag VVD en Partij Sleutelstad over vertraging Westerpoort

Raadsleden Tom Leest (VVD) en Thijs Vos (Partij Sleutelstad) hebben tijdens de afgelopen gemeenteraad (donderdag 1 december 2022) actualiteitsvragen vragen gesteld over de nieuwe vertraging van het bouwplan Westerpoort, de beoogde nieuwe stadswijk tussen de A44, Plesmanlaan en Haagse Schouwweg. Afgelopen vrijdag liet het college in een persbericht weten dat de gebiedsvisie voor de nieuwe duurzame stadswijk Westerpoort wederom is uitgesteld. Als redenen worden genoemd het stikstofvraagstuk en de verkeersafwikkeling. Blijkbaar is de verkeersgroei op de dr Lelylaan/Haagse Schouwweg/Plesmanlaan niet eerder voorzien. Het is allemaal erg beknopt en roept veel vragen op. En dat terwijl de woningnood torenhoog is. Wij

Lees verder »

Partij Sleutelstad stemt tegen geldverslindende plannen Plesmanlaan

Partij Sleutelstad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering tegen het bestemmingsplan Plesmanlaan gestemd. Dit raadsbesluit maakt de herinrichting van de Plesmanlaan – als onderdeel van de Leidse Ring Noord – planologisch mogelijk. Zoals bekend is Partij Sleutelstad een groot tegenstander van zowel dit tracédeel als de gehele Leidse Ring Noord. Het levert niets op, terwijl de kosten enorm zijn: 33,5 miljoen. Fractievoorzitter Thijs Vos benadrukte tijdens zijn stemverklaring in de raad nog eens waarom Partij Sleutelstad zo’n groot tegenstander van dit project is: “Het tracédeel Plesmanlaan kost tientallen miljoenen, maar lost de bereikbaarheidsplannen niet op. De reistijdwinst is gering, voor de

Lees verder »

Meer geld naar veiligheid: Stedelijke Jeugdaanpak Stevenshof en aanpak ondermijning voortgezet dankzij voorstellen Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad heeft bij de begroting twee successen behaald op het vlak van veiligheid. Dankzij voorstellen van duo-raadslid Ron Derogee worden zowel de Stedelijke Jeugdaanpak in de Stevenshof als de inzet van BIBOB-onderzoeken in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit voortgezet. Beiden zouden eigenlijk volgend jaar aflopen. Beschietingen in een woonwijk, een handgranaat in een bedrijfspand, samenscholingsverboden op schoolpleinen. Het zijn zaken die je met de grote steden associeert en niet met Leiden. Toch is het een greep uit zaken die zich de afgelopen maanden voordeden in onze stad. Tegelijkertijd blijft het aantal signalen van ondermijning in Leiden jaar na

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

1.000 woningen per jaar: Hoe realistisch is dat eigenlijk?

Partij Sleutelstad en de VVD hebben deze week schriftelijke vragen gesteld over de haalbaarheid van de bouwopgave. Het college heeft voor zichzelf een zeer hoog doel gesteld: 8.800 extra woningen in 2030. Dat vergt een verdubbeling van de jaarlijkse bouwproductie (van 580 naar ruim 1.000 woningen). Sinds het aantreden van het nieuwe college zijn er tot nu toe vooral persberichten over vertraging van bouwprojecten geweest. Is zo’n hoge ambitie wel haalbaar in de context van de stikstofcrisis, stijgende bouwkosten, grote personeelstekorten en lange rechtszaken? Bij het begrotingsdebat in de commissie Stedelijke Ontwikkeling (1 november) stelde Partij Sleutelstad al aan de

Lees verder »

Maiden speech Famke Güler

Tijdens de gemeenteraad van 1 december hield raadslid Famke Güler bij het raadsvoorstel Zienswijze Regionale Service Organisatie Zorg haar maiden speech. Een maiden speech is de eerste debatbijdrage van een raadslid in de gemeenteraad, waarbij hij of zij uitgebreider de ruimte krijgt om zich tot de raad te richten. Güler was natuurlijk de afgelopen vier jaar al duo-raadslid, maar omdat ze pas sinds deze termijn officieel raadslid is was donderdag haar debuutrede. In haar maiden speech stond Güler stil bij kansengelijkheid, de verplichting die een stads als Leiden heeft om menswaardige zorg en ondersteuning aan kwetsbare stadsgenoten te bieden en

Lees verder »

Voltallige oppositie steunt amendement voor financiële grip op nieuwe regionale serviceorganisatie zorg

Met steun van de voltallige oppositie heeft Partij Sleutelstad-raadslid Famke Güler een amendement ingediend waarmee de gemeenteraad meer financiële grip krijgt op de nieuwe serviceorganisatie zorg, het regionale samenwerkingsverband waar vanaf volgend jaar alle taken rond inkoop en contracten van jeugdhulp worden ondergebracht. De oprichting van deze nieuwe organisatie gaat met aanzienlijke financiële risico’s gepaard (met name op het vlak van overhead en wachtgeldregelingen). Het college wil eventuele tegenvallers opvangen vanuit de reserve sociaal domein en daarover de raad achter informeren. Voor Partij Sleutelstad en andere partijen is dit onvoldoende: De gemeenteraad moet het laatste woord hebben over de precieze

Lees verder »

Actualiteitsvraag VVD en Partij Sleutelstad over vertraging Westerpoort

Raadsleden Tom Leest (VVD) en Thijs Vos (Partij Sleutelstad) hebben tijdens de afgelopen gemeenteraad (donderdag 1 december 2022) actualiteitsvragen vragen gesteld over de nieuwe vertraging van het bouwplan Westerpoort, de beoogde nieuwe stadswijk tussen de A44, Plesmanlaan en Haagse Schouwweg. Afgelopen vrijdag liet het college in een persbericht weten dat de gebiedsvisie voor de nieuwe duurzame stadswijk Westerpoort wederom is uitgesteld. Als redenen worden genoemd het stikstofvraagstuk en de verkeersafwikkeling. Blijkbaar is de verkeersgroei op de dr Lelylaan/Haagse Schouwweg/Plesmanlaan niet eerder voorzien. Het is allemaal erg beknopt en roept veel vragen op. En dat terwijl de woningnood torenhoog is. Wij

Lees verder »

Partij Sleutelstad stemt tegen geldverslindende plannen Plesmanlaan

Partij Sleutelstad heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering tegen het bestemmingsplan Plesmanlaan gestemd. Dit raadsbesluit maakt de herinrichting van de Plesmanlaan – als onderdeel van de Leidse Ring Noord – planologisch mogelijk. Zoals bekend is Partij Sleutelstad een groot tegenstander van zowel dit tracédeel als de gehele Leidse Ring Noord. Het levert niets op, terwijl de kosten enorm zijn: 33,5 miljoen. Fractievoorzitter Thijs Vos benadrukte tijdens zijn stemverklaring in de raad nog eens waarom Partij Sleutelstad zo’n groot tegenstander van dit project is: “Het tracédeel Plesmanlaan kost tientallen miljoenen, maar lost de bereikbaarheidsplannen niet op. De reistijdwinst is gering, voor de

Lees verder »

Meer geld naar veiligheid: Stedelijke Jeugdaanpak Stevenshof en aanpak ondermijning voortgezet dankzij voorstellen Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad heeft bij de begroting twee successen behaald op het vlak van veiligheid. Dankzij voorstellen van duo-raadslid Ron Derogee worden zowel de Stedelijke Jeugdaanpak in de Stevenshof als de inzet van BIBOB-onderzoeken in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit voortgezet. Beiden zouden eigenlijk volgend jaar aflopen. Beschietingen in een woonwijk, een handgranaat in een bedrijfspand, samenscholingsverboden op schoolpleinen. Het zijn zaken die je met de grote steden associeert en niet met Leiden. Toch is het een greep uit zaken die zich de afgelopen maanden voordeden in onze stad. Tegelijkertijd blijft het aantal signalen van ondermijning in Leiden jaar na

Lees verder »