Nieuws van Partij Sleutelstad

Wat betekent de nieuwe dienstregeling van de NS voor de Leidse mobiliteits- en woningbouwambities?

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe dienstregeling van de NS. Volgens doorrekeningen van Movares neemt de bereikbaarheid van Leiden met de trein met meer dan 15% af. Dat is erg slecht nieuws voor Leiden. Wat zijn de gevolgen hiervan op het mobiliteitsbeleid en de woningbouwambities? Op zondag 11 december 2022 is de nieuwe dienstregeling van de NS ingegaan. Door grote personeelstekorten heeft de NS flink gesneden in het treinverkeer: het aanbod van treinen wordt met 10-15% verlaagd. Uit een doorrekening van de bereikbaarheidseffecten door mobiliteitsadviesbureau Movares blijkt dat de bereikbaarheid vooral in de Randstad en grote steden

Lees verder »

Partij Sleutelstad, SP, PvdD, ChristenUnie en SvL: Geen uitstel van invoering opkoopbescherming

Partij Sleutelstad, SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben het college opgeroepen om de invoering van maatregelen tegen het opkopen van woningen door investeerders niet uit te stellen. Dit naar aanleiding van de aankondiging van het college aan de raad dat het pakket aan plannen voor woningmarktregulering tot nader order wordt uitgesteld. De vier partijen vinden dat het in de oververhitte Leidse woningmarkt broodnodig is dat er maatregelen worden genomen tegen het opkopen van woningen door beleggers en tegen malafide huurpraktijken. De urgentie is hoog. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het percentage woningen dat opgekocht wordt

Lees verder »

Voltallige gemeenteraad in de bres voor kinderhartcentrum LUMC

Burgemeester, wethouders en de tien politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich eensgezind en krachtig uitgesproken tegen de plannen van de rijksoverheid om de gehele kinderhartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Dit zou het einde vormen van het kinderhartcentrum (CAHAL) en kinder-IC van het LUMC. Vorige week hebben de tien fractievoorzitter een indringende brief aan de minister gestuurd. Daarnaast zal 22 december namens alle fracties in de gemeenteraad een motie VOD over dit onderwerp worden ingediend. “Het besluit om de kinderhartzorg te concentreren in Utrecht en Rotterdam is desastreus voor zowel de jonge patiënten met aangeboren hartaandoeningen als voor Leiden,”

Lees verder »

“Stikstofberekeningen Leidse Ring Noord moeten opnieuw” – Actualiteitsvraag Leidse Ring Noord

Duo-raadslid Ron Derogee heeft vorige week in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een rondvraag gesteld over het nieuws dat de stikstofberekeningen voor de Leidse Ring Noord opnieuw moeten. “Stikstofberekeningen voor Leidse Ring Noord moeten opnieuw” – In het Leidsch Dagblad verscheen 7 december j.l. een artikel met die kop. Daarin valt te lezen dat de Porthos-uitspraak waarin de Raad van State besloot om de vrijstelling van vergunningen wegens stikstofdepositie van tafel te vegen grote gevolgen heeft voor de Leidse Ring Noord, het 155 miljoen euro kostende bereikbaarheidsproject tussen de A4 en A44. Vanwege de vrijstelling is er volgens het Leiderdorpse

Lees verder »

Meer taken, nauwelijks geld: Nieuw kader sociaal wijkteams is recept voor slechtere zorg

Meer taken, nauwelijks geld – Daar komt in het kort het nieuwe beleidskader sociale wijkteams op neer dat de gemeenteraad onder protest van Partij Sleutelstad en SP heeft vastgesteld. De nu toch al hoge werkdruk bij de sociale wijkteams dreigt daarmee alleen maar verder toe te nemen. Op de lange termijn kan dit alleen maar ten koste van de kwaliteit van de zorg gaan. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen dit beleidskader gestemd. De sociale wijkteams vormen een belangrijke spil in het sociaal domein. Zij adviseren wijkbewoners met financiële problemen, vragen over woningaanpassingen, relatieproblemen, een eventueel recht op een scootmobiel of

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor capaciteitstekort Politie Eenheid Den Haag Leiden

Fractieleden Ron Derogee en Thijs Vos hebben bij de consultatie van de gemeenteraad door de Politie Eenheid Den Haag Leiden over het nieuwe beleidsplan nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het tekort van agenten. De Haags-Leidse politie eenheid heeft van alle eenheden het grootste tekort aan agenten. Het vergroten van de capaciteit heeft wat Partij Sleutelstad betreft daarom hoge prioriteit. Daarbij zou ook moeten worden gekeken naar out-of-the-box maatregelen. Tijdens de commissievergadering heeft Partij Sleutelstad daarbij verwezen naar een discussienota die twee jaar geleden in de Haagse gemeenteraad met ideeën over hoe de capaciteit kan worden vergroot. “Zeker niet alles is mogelijk en

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Wat betekent de nieuwe dienstregeling van de NS voor de Leidse mobiliteits- en woningbouwambities?

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe dienstregeling van de NS. Volgens doorrekeningen van Movares neemt de bereikbaarheid van Leiden met de trein met meer dan 15% af. Dat is erg slecht nieuws voor Leiden. Wat zijn de gevolgen hiervan op het mobiliteitsbeleid en de woningbouwambities? Op zondag 11 december 2022 is de nieuwe dienstregeling van de NS ingegaan. Door grote personeelstekorten heeft de NS flink gesneden in het treinverkeer: het aanbod van treinen wordt met 10-15% verlaagd. Uit een doorrekening van de bereikbaarheidseffecten door mobiliteitsadviesbureau Movares blijkt dat de bereikbaarheid vooral in de Randstad en grote steden

Lees verder »

Partij Sleutelstad, SP, PvdD, ChristenUnie en SvL: Geen uitstel van invoering opkoopbescherming

Partij Sleutelstad, SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben het college opgeroepen om de invoering van maatregelen tegen het opkopen van woningen door investeerders niet uit te stellen. Dit naar aanleiding van de aankondiging van het college aan de raad dat het pakket aan plannen voor woningmarktregulering tot nader order wordt uitgesteld. De vier partijen vinden dat het in de oververhitte Leidse woningmarkt broodnodig is dat er maatregelen worden genomen tegen het opkopen van woningen door beleggers en tegen malafide huurpraktijken. De urgentie is hoog. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het percentage woningen dat opgekocht wordt

Lees verder »

Voltallige gemeenteraad in de bres voor kinderhartcentrum LUMC

Burgemeester, wethouders en de tien politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich eensgezind en krachtig uitgesproken tegen de plannen van de rijksoverheid om de gehele kinderhartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Dit zou het einde vormen van het kinderhartcentrum (CAHAL) en kinder-IC van het LUMC. Vorige week hebben de tien fractievoorzitter een indringende brief aan de minister gestuurd. Daarnaast zal 22 december namens alle fracties in de gemeenteraad een motie VOD over dit onderwerp worden ingediend. “Het besluit om de kinderhartzorg te concentreren in Utrecht en Rotterdam is desastreus voor zowel de jonge patiënten met aangeboren hartaandoeningen als voor Leiden,”

Lees verder »

“Stikstofberekeningen Leidse Ring Noord moeten opnieuw” – Actualiteitsvraag Leidse Ring Noord

Duo-raadslid Ron Derogee heeft vorige week in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een rondvraag gesteld over het nieuws dat de stikstofberekeningen voor de Leidse Ring Noord opnieuw moeten. “Stikstofberekeningen voor Leidse Ring Noord moeten opnieuw” – In het Leidsch Dagblad verscheen 7 december j.l. een artikel met die kop. Daarin valt te lezen dat de Porthos-uitspraak waarin de Raad van State besloot om de vrijstelling van vergunningen wegens stikstofdepositie van tafel te vegen grote gevolgen heeft voor de Leidse Ring Noord, het 155 miljoen euro kostende bereikbaarheidsproject tussen de A4 en A44. Vanwege de vrijstelling is er volgens het Leiderdorpse

Lees verder »

Meer taken, nauwelijks geld: Nieuw kader sociaal wijkteams is recept voor slechtere zorg

Meer taken, nauwelijks geld – Daar komt in het kort het nieuwe beleidskader sociale wijkteams op neer dat de gemeenteraad onder protest van Partij Sleutelstad en SP heeft vastgesteld. De nu toch al hoge werkdruk bij de sociale wijkteams dreigt daarmee alleen maar verder toe te nemen. Op de lange termijn kan dit alleen maar ten koste van de kwaliteit van de zorg gaan. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen dit beleidskader gestemd. De sociale wijkteams vormen een belangrijke spil in het sociaal domein. Zij adviseren wijkbewoners met financiële problemen, vragen over woningaanpassingen, relatieproblemen, een eventueel recht op een scootmobiel of

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor capaciteitstekort Politie Eenheid Den Haag Leiden

Fractieleden Ron Derogee en Thijs Vos hebben bij de consultatie van de gemeenteraad door de Politie Eenheid Den Haag Leiden over het nieuwe beleidsplan nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het tekort van agenten. De Haags-Leidse politie eenheid heeft van alle eenheden het grootste tekort aan agenten. Het vergroten van de capaciteit heeft wat Partij Sleutelstad betreft daarom hoge prioriteit. Daarbij zou ook moeten worden gekeken naar out-of-the-box maatregelen. Tijdens de commissievergadering heeft Partij Sleutelstad daarbij verwezen naar een discussienota die twee jaar geleden in de Haagse gemeenteraad met ideeën over hoe de capaciteit kan worden vergroot. “Zeker niet alles is mogelijk en

Lees verder »