Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad steunt Actiegroep Kommarotonde: Kruising bij Jan van Houtkade-Geregracht moet veiliger

Omwonenden trekken al langer aan de bel: bij de ovale rotonde bij het kruispunt van de Jan van Houtkade, Geregracht, Korevaarstraat en Lammenschansweg is sprake van een gevaarlijke oversteeksituatie en overlast voor omwonenden. De Actiegroep Kommarotonde hamert daarom voor een zebrapad en de invoering van een 30KM-norm in dit deel van Jan van Houtkade. Partij Sleutelstad steunt deze eisen. De onveilige situatie is eerder ook al aan de orde gesteld in schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren. Dat leidde tot een teleurstellende beantwoording: het college weigert om de mogelijkheid van een zebrapad of het verlagen van de maximumsnelheid te

Lees verder »

Meer openbare toiletten in de Binnenstad

Door de huidige coronamaatregelen (gesloten winkels, horeca, etc.) is er al maanden een gebrek aan toegankelijke toiletten. In het bijzonder voor mindervaliden is dat een probleem. D66, VVD, PvdA en Partij Sleutelstad willen daarom dat het college zich gaat inspannen voor voldoende extra schone toiletvoorzieningen. Deze dienen uiteraard toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Het voorstel is unaniem goedgekeurd. De motie verzoekt daarom om: een extra toiletvoorziening bij de Catharinabrug samen met ondernemers (Centrummanagement) en andere partijen alternatieven voor mindervaliden te zoeken actieve communicatie over de bestaande voorzieningen, o.a. via sociale media, apps, de gemeentelijke website en fysiek op locaties Het

Lees verder »

Oppositie: Budgetrecht bij de raad

De gemeenteraad dient bij besluitvorming over de begroting over dezelfde informatie te beschikken als het college. Bezuinigingen vragen immers om een brede, integrale afweging door de raad. Vorig jaar bleek echter dat er een longlist bestond met bezuinigingsopties die door het ambtelijk apparaat waren voorgesteld niet is gedeeld met de gemeenteraad. Op initiatief van de VVD heeft de oppositie daarom een motie ingediend die het college oproept om voortaan de volledige longlist en een voorkeursscenario voor te leggen aan de raad. Dit voorstel wordt van harte gesteund en mede ingediend door Partij Sleutelstad: zonder een voldoende informatiepositie heeft het in

Lees verder »

PS in de bres voor natuurbehoud op de Big Boss locatie

Goed nieuws voor studenten: er komen 394 nieuwe studentenwoningen op de Big Boss Locatie aan de Ypenburgbocht. Dat is hard nodig en daarom heeft Partij Sleutelstad dit voorstel graag gesteund. Maar het plan heeft ook een keerzijde: het huidige plan gaat – ondanks eerdere toezeggingen – ten koste van bomen en de moerasbiotoop ter plaatse. Fractievoorzitter Maarten Kersten heeft zich daarom in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en de afgelopen raadsvergadering hard gemaakt voor natuurbehoud op de Big Boss locatie. Dat mocht helaas niet baten: onze motie werd weggestemd door de groene collegepartijen.

Lees verder »

Oneigenlijke drempels bij indiening burgerinitiatieven!

Partij Sleutelstad wil opheldering van het college over de oneigenlijke drempels die gemeente hanteert voor het indienen van burgerinitiatieven: op het platform doemee.leiden wordt namelijk een drempel gehanteerd die niet ontleend wordt uit de door de raad vastgestelde regels en is maar liefst 10x zo hoog als de oude drempel. Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld. Op 16 juni 2019 is de participatie- en inspraakverordening vastgesteld door de gemeenteraad. Hier is ook de uit 2005 daterende Verordening Burgerinitiatief in geïntegreerd. Met het burgerinitiatief kunnen Leidse burgers een eigen plan c.q. voorstel voorleggen aan de gemeenteraad, die daar een besluit over

Lees verder »

Scherpe conclusies Rekenkamercommissie: Leids bomenbestand gaat achteruit

Bomen hebben een grote waarde voor de leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie van onze stad. De rekenkamercommissie heeft onlangs het Leidse bomenfonds en bomenbeleid onder de loep genomen. De conclusies van haar rapport Bomen in Leiden, papier en praktijk liegen er niet om: de uitvoering kent diverse misstanden waardoor het Leidse bomenbestand in zowel kwantitatieve en kwalitatieve zin achteruit gaat. Een zorgwekkende situatie. Om bomen te behouden en beschermen heeft Leiden een bomenverordening die restricties stelt en een vergunning vereist voor het kappen, verplanten en uitgebreid snoeien van bomen. Indien een bom gekapt wordt, dient deze gecompenseerd te worden. Het Bomenfonds

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad steunt Actiegroep Kommarotonde: Kruising bij Jan van Houtkade-Geregracht moet veiliger

Omwonenden trekken al langer aan de bel: bij de ovale rotonde bij het kruispunt van de Jan van Houtkade, Geregracht, Korevaarstraat en Lammenschansweg is sprake van een gevaarlijke oversteeksituatie en overlast voor omwonenden. De Actiegroep Kommarotonde hamert daarom voor een zebrapad en de invoering van een 30KM-norm in dit deel van Jan van Houtkade. Partij Sleutelstad steunt deze eisen. De onveilige situatie is eerder ook al aan de orde gesteld in schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren. Dat leidde tot een teleurstellende beantwoording: het college weigert om de mogelijkheid van een zebrapad of het verlagen van de maximumsnelheid te

Lees verder »

Meer openbare toiletten in de Binnenstad

Door de huidige coronamaatregelen (gesloten winkels, horeca, etc.) is er al maanden een gebrek aan toegankelijke toiletten. In het bijzonder voor mindervaliden is dat een probleem. D66, VVD, PvdA en Partij Sleutelstad willen daarom dat het college zich gaat inspannen voor voldoende extra schone toiletvoorzieningen. Deze dienen uiteraard toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Het voorstel is unaniem goedgekeurd. De motie verzoekt daarom om: een extra toiletvoorziening bij de Catharinabrug samen met ondernemers (Centrummanagement) en andere partijen alternatieven voor mindervaliden te zoeken actieve communicatie over de bestaande voorzieningen, o.a. via sociale media, apps, de gemeentelijke website en fysiek op locaties Het

Lees verder »

Oppositie: Budgetrecht bij de raad

De gemeenteraad dient bij besluitvorming over de begroting over dezelfde informatie te beschikken als het college. Bezuinigingen vragen immers om een brede, integrale afweging door de raad. Vorig jaar bleek echter dat er een longlist bestond met bezuinigingsopties die door het ambtelijk apparaat waren voorgesteld niet is gedeeld met de gemeenteraad. Op initiatief van de VVD heeft de oppositie daarom een motie ingediend die het college oproept om voortaan de volledige longlist en een voorkeursscenario voor te leggen aan de raad. Dit voorstel wordt van harte gesteund en mede ingediend door Partij Sleutelstad: zonder een voldoende informatiepositie heeft het in

Lees verder »

PS in de bres voor natuurbehoud op de Big Boss locatie

Goed nieuws voor studenten: er komen 394 nieuwe studentenwoningen op de Big Boss Locatie aan de Ypenburgbocht. Dat is hard nodig en daarom heeft Partij Sleutelstad dit voorstel graag gesteund. Maar het plan heeft ook een keerzijde: het huidige plan gaat – ondanks eerdere toezeggingen – ten koste van bomen en de moerasbiotoop ter plaatse. Fractievoorzitter Maarten Kersten heeft zich daarom in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en de afgelopen raadsvergadering hard gemaakt voor natuurbehoud op de Big Boss locatie. Dat mocht helaas niet baten: onze motie werd weggestemd door de groene collegepartijen.

Lees verder »

Oneigenlijke drempels bij indiening burgerinitiatieven!

Partij Sleutelstad wil opheldering van het college over de oneigenlijke drempels die gemeente hanteert voor het indienen van burgerinitiatieven: op het platform doemee.leiden wordt namelijk een drempel gehanteerd die niet ontleend wordt uit de door de raad vastgestelde regels en is maar liefst 10x zo hoog als de oude drempel. Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld. Op 16 juni 2019 is de participatie- en inspraakverordening vastgesteld door de gemeenteraad. Hier is ook de uit 2005 daterende Verordening Burgerinitiatief in geïntegreerd. Met het burgerinitiatief kunnen Leidse burgers een eigen plan c.q. voorstel voorleggen aan de gemeenteraad, die daar een besluit over

Lees verder »

Scherpe conclusies Rekenkamercommissie: Leids bomenbestand gaat achteruit

Bomen hebben een grote waarde voor de leefbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie van onze stad. De rekenkamercommissie heeft onlangs het Leidse bomenfonds en bomenbeleid onder de loep genomen. De conclusies van haar rapport Bomen in Leiden, papier en praktijk liegen er niet om: de uitvoering kent diverse misstanden waardoor het Leidse bomenbestand in zowel kwantitatieve en kwalitatieve zin achteruit gaat. Een zorgwekkende situatie. Om bomen te behouden en beschermen heeft Leiden een bomenverordening die restricties stelt en een vergunning vereist voor het kappen, verplanten en uitgebreid snoeien van bomen. Indien een bom gekapt wordt, dient deze gecompenseerd te worden. Het Bomenfonds

Lees verder »