Nieuws van Partij Sleutelstad

Toenemend aantal ongelukken rondom het Centraal Station? PS stelt vragen

Partij Sleutelstad heeft nieuwe schriftelijke vragen gesteld over de (tijdelijke) verkeerssituatie aan de stadszijde van het Centraal Station. Vanwege bouwwerkzaamheden en omleidingen is sprake van een chaotische en onveilige verkeerssituatie. Na eerdere raadsvragen van de VVD had het college beterschap beloofd, maar het aantal ongelukken lijkt alleen maar toe te nemen. Nieuwbakken duo-raadslid Marcel Mioch klom daarom in de pen om de verkeerssituatie opnieuw aan de kaak te stellen. Sinds oktober 2022 is het een puinhoop op het stationsplein voor verkeer door verschillende bouwwerkzaamheden en omleidingen (de schutting van de Geus en het verwijderen van het voetpad bij de Jumbo

Lees verder »

Rondvraag: Administratieve fouten bij WOZ-taxaties

Partij Sleutelstad heeft meerdere signalen ontvangen dat er administratieve fouten hebben plaatsgevonden bij de waardebepaling van woningen (WOZ-taxatie). Fractievoorzitter Thijs Vos heeft daarom tijdens de commissie Werk en Middelen een rondvraag gesteld aan de wethouder. Eerder deze maand ontvingen Leidenaren weer de gecombineerde aanslag voor de lokale heffingen. Daarbij kregen Leidenaren met een eigen woning of bedrijfspand ook bericht over de waarde van hun woning, die immers de grondslag vormt voor de OZB. Voor veel Leidenaren even schrikken. Partij Sleutelstad ontvangt signalen dat er dit jaar administratieve fouten hebben voorgedaan: Bij meerdere woningeigenaren in postcodegebied 2313 was de op de

Lees verder »

Partij Sleutelstad stemt tegen wijziging Parkeerverordening

Partij Sleutelstad heeft vorige week tegen de wijziging van de Parkeerverordening gestemd. Niet alleen wordt het met het ingezette beleid steeds duurder en lastiger, maar steeds vaker zelfs onmogelijk om je auto kwijt te kunnen. Door de coalitiepartijen werd geen ruimte geboden om schrijnende gevallen tegemoet te komen. De aanpassing van de parkeerverordening vond plaats in het kader van de uitbreiding van betaald parkeren naar de Hoge Mors, Fortuynwijk, Boshuizen, Meerburg en de Oostvlietpolder. Daarnaast wordt er een vergunningsplafond in de Binnenstad ingesteld. Partij Sleutelstad heeft eerder tegen de uitbreiding van betaald parkeren gestemd. Wij vinden dat uitbreiding alleen kan

Lees verder »

Regionale Woonagenda: Niet alleen bijbouwen, maar ook sturen op de vraag

Om de woningnood tegen te gaan moet Leiden naast woningen bijbouwen, ook actief gaan sturen op de vraag van buiten de regio. Het stadsbestuur staart zich echter blind op ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en wil hier niet van weten. Partij Sleutelstad heeft daarom een amendement bij de Regionale Woonagenda ingediend. Leiden kent een groot tekort aan betaalbare woningen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen zijn eindeloos en zelfs met tweemaal modaal is het nauwelijks mogelijk om een geschikte koopwoning te vinden. Veel Leidenaren huren daarom noodgedwongen een woning in de vrije sector voor bizar hoge prijzen, oplopend tot 1500 euro per maand.

Lees verder »

Hoe ver kan Leiden groeien? PS en PvdD willen discussie over verdichting en leefbaarheid

Partij Sleutelstad steunt de opgave om tot 2030 30.000 huizen bij te bouwen in de regio (waarvan 8.800 in Leiden), maar zet vraagtekens bij het idee dat daar bovenop nog eens tienduizenden woningen kunnen worden toegevoegd. Op een gegeven is de rek er ook uit. Samen met Partij voor de Dieren hebben we bij de Regionale Woonagenda daarom een amendement ingediend waarin we aandringen om nu al de discussie te voeren in hoeverre de op een na dichtst bevolkte stad nog verder kan verdichten. De komende jaren wordt er fors gebouwd in Leiden en de regio. Partij Sleutelstad steunt de

Lees verder »

Aangenomen! Versterken positie huurder

De gemeente Leiden gaat in de regio bedingen er meer bescherming komt voor huurders. Dit naar aanleiding van een aangenomen amendement van Partij Sleutelstad bij bespreking van de Regionale Huisvestingsverordening. Het is algemene bekend dat de Leidse (particuliere) huursector gekenmerkt wordt door een groot aantal misstanden. De recente rapportage van het huurteam spreekt wat dat betreft boekdelen. Bij maar liefst 219 van de 235 woningen (92,2%) die het huurteam vorig jaar bezocht zijn misstanden geconstateerd. Het gaat dan om zaken als achterstallig onderhoud, te hoge huren en onterecht berekende servicekosten, maar ook intimidatie en zelfs bedreiging komt voor. De positie

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Toenemend aantal ongelukken rondom het Centraal Station? PS stelt vragen

Partij Sleutelstad heeft nieuwe schriftelijke vragen gesteld over de (tijdelijke) verkeerssituatie aan de stadszijde van het Centraal Station. Vanwege bouwwerkzaamheden en omleidingen is sprake van een chaotische en onveilige verkeerssituatie. Na eerdere raadsvragen van de VVD had het college beterschap beloofd, maar het aantal ongelukken lijkt alleen maar toe te nemen. Nieuwbakken duo-raadslid Marcel Mioch klom daarom in de pen om de verkeerssituatie opnieuw aan de kaak te stellen. Sinds oktober 2022 is het een puinhoop op het stationsplein voor verkeer door verschillende bouwwerkzaamheden en omleidingen (de schutting van de Geus en het verwijderen van het voetpad bij de Jumbo

Lees verder »

Rondvraag: Administratieve fouten bij WOZ-taxaties

Partij Sleutelstad heeft meerdere signalen ontvangen dat er administratieve fouten hebben plaatsgevonden bij de waardebepaling van woningen (WOZ-taxatie). Fractievoorzitter Thijs Vos heeft daarom tijdens de commissie Werk en Middelen een rondvraag gesteld aan de wethouder. Eerder deze maand ontvingen Leidenaren weer de gecombineerde aanslag voor de lokale heffingen. Daarbij kregen Leidenaren met een eigen woning of bedrijfspand ook bericht over de waarde van hun woning, die immers de grondslag vormt voor de OZB. Voor veel Leidenaren even schrikken. Partij Sleutelstad ontvangt signalen dat er dit jaar administratieve fouten hebben voorgedaan: Bij meerdere woningeigenaren in postcodegebied 2313 was de op de

Lees verder »

Partij Sleutelstad stemt tegen wijziging Parkeerverordening

Partij Sleutelstad heeft vorige week tegen de wijziging van de Parkeerverordening gestemd. Niet alleen wordt het met het ingezette beleid steeds duurder en lastiger, maar steeds vaker zelfs onmogelijk om je auto kwijt te kunnen. Door de coalitiepartijen werd geen ruimte geboden om schrijnende gevallen tegemoet te komen. De aanpassing van de parkeerverordening vond plaats in het kader van de uitbreiding van betaald parkeren naar de Hoge Mors, Fortuynwijk, Boshuizen, Meerburg en de Oostvlietpolder. Daarnaast wordt er een vergunningsplafond in de Binnenstad ingesteld. Partij Sleutelstad heeft eerder tegen de uitbreiding van betaald parkeren gestemd. Wij vinden dat uitbreiding alleen kan

Lees verder »

Regionale Woonagenda: Niet alleen bijbouwen, maar ook sturen op de vraag

Om de woningnood tegen te gaan moet Leiden naast woningen bijbouwen, ook actief gaan sturen op de vraag van buiten de regio. Het stadsbestuur staart zich echter blind op ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en wil hier niet van weten. Partij Sleutelstad heeft daarom een amendement bij de Regionale Woonagenda ingediend. Leiden kent een groot tekort aan betaalbare woningen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen zijn eindeloos en zelfs met tweemaal modaal is het nauwelijks mogelijk om een geschikte koopwoning te vinden. Veel Leidenaren huren daarom noodgedwongen een woning in de vrije sector voor bizar hoge prijzen, oplopend tot 1500 euro per maand.

Lees verder »

Hoe ver kan Leiden groeien? PS en PvdD willen discussie over verdichting en leefbaarheid

Partij Sleutelstad steunt de opgave om tot 2030 30.000 huizen bij te bouwen in de regio (waarvan 8.800 in Leiden), maar zet vraagtekens bij het idee dat daar bovenop nog eens tienduizenden woningen kunnen worden toegevoegd. Op een gegeven is de rek er ook uit. Samen met Partij voor de Dieren hebben we bij de Regionale Woonagenda daarom een amendement ingediend waarin we aandringen om nu al de discussie te voeren in hoeverre de op een na dichtst bevolkte stad nog verder kan verdichten. De komende jaren wordt er fors gebouwd in Leiden en de regio. Partij Sleutelstad steunt de

Lees verder »

Aangenomen! Versterken positie huurder

De gemeente Leiden gaat in de regio bedingen er meer bescherming komt voor huurders. Dit naar aanleiding van een aangenomen amendement van Partij Sleutelstad bij bespreking van de Regionale Huisvestingsverordening. Het is algemene bekend dat de Leidse (particuliere) huursector gekenmerkt wordt door een groot aantal misstanden. De recente rapportage van het huurteam spreekt wat dat betreft boekdelen. Bij maar liefst 219 van de 235 woningen (92,2%) die het huurteam vorig jaar bezocht zijn misstanden geconstateerd. Het gaat dan om zaken als achterstallig onderhoud, te hoge huren en onterecht berekende servicekosten, maar ook intimidatie en zelfs bedreiging komt voor. De positie

Lees verder »