Nieuws van Partij Sleutelstad

Chanelle Llobera nieuwe voorzitter Vereniging

Partij Sleutelstad heeft een nieuwe partijvoorzitter. De leden van Partij Sleutelstad hebben tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juli unaniem Chanelle Llobera gekozen tot nieuwe voorzitter van de politieke vereniging Partij Sleutelstad. Chanelle volgt Dick Wortel op die had aangegeven wegens ziekte niet langer beschikbaar te zijn. Fractievoorzitter Thijs Vos nam de honneurs waar bij de symbolische overhandiging van de voorzittershamer. Chanelle is alweer enige tijd lid van de partij en heeft tijdens de campagne haar beste beentje voorgezet. Ze is actief in de werkgroep Leefbaarheid & Bereikbaarheid. In het dagelijks leven is Chanelle beleidsadviseur bij een gemeente. Wij wensen

Lees verder »

Gemeente sjoemelt met parkeernorm Turkoois; Partij Sleutelstad wil dat alle plaatsen alsnog op eigen terrein worden gerealiseerd

Bij het bouwproject Turkoois komen een kwart minder parkeerplaatsen dan de parkeeropgave vereist. Via een juridisch uitzonderingsgrond worden 21 parkeerplaatsen van de parkeernorm afgetrokken die al door bestaande faciliteiten worden gebruikt. Bewoners zullen echter nooit van deze plaatsen gebruik kunnen maken omdat zij zijn uitgesloten van een parkeervergunning. Het resultaat: slechts 0,45 plaatsen per huishouden. Partij Sleutelstad vindt dit een kwalijke zaak en dient vanavond in de gemeenteraad een voorstel in die vereist dat de gehele parkeeropgave alsnog op eigen terrein wordt gerealiseerd. Aan de Turkooislaan verrijzen 134 nieuwe woningen, waarvan er 85% sociale huur en 15% middelhuur zijn. Het

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over falende participatie bij bouwproject Watergeuskade

Partij Sleutelstad heeft afgelopen maand schriftelijke vragen gesteld aan het college over de participatie bij het bouwproject Watergeuskade aan de Zoeterwoudse Weg in de wijk Cronestein. Sinds een nieuwe projectontwikkelaar het project heeft overgenomen worden buurtbewoners opnieuw niet betrokken: de ruimte tot inspraak beperkt zich tot het soort struiken, er wordt teruggekomen op eerdere afspraken en buurtbewoners zijn maandenlang niet geïnformeerd, terwijl uit WOB-verzoeken blijkt dat er wel intensief contact tussen gemeente en ontwikkelaar plaatsvond. De voorzitter van de wijkvereniging Cronestein kenschetste het in een emotionele inspraakreactie als schijnparticipatie. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente ingrijpt. In Leiden verrijzen de

Lees verder »

Maarten Kersten met ziekteverlof; Eli de Graaf tijdelijk raadslid

Wegens ziekte is ons raadslid Maarten Kersten voorlopig met ziekteverlof. Hij ondergaat op dit moment een zware medische behandeling. Tijdens zijn ziekteverlof zal hij als raadslid worden vervangen door huidig duo-raadslid Eli de Graaf. We wensen Maarten veel sterkte en een spoedig herstel. Eli de Graaf was eerder mede-oprichter, (duo)raadslid en fractievoorzitter voor de Stadspartij Leiden Ontzet (2006-2014). Voor de Stadspartij voerde hij het woord over zaken als werk & inkomen, economie en financiën. Dezelfde portefeuille bekleedt hij nu ook bij Partij Sleutelstad.

Lees verder »

Patty Verkuylen te gast bij Politieke Avondvitaminen over afvalbeleid

https://www.youtube.com/watch?v=IqtcQhaz1SM  Kijktip: Ons duo-raadslid Patty Verkuylen was afgelopen woensdag samen met VVD-duo-raadslid Arie Roest te gast bij de uitzending van Politieke Arbeidsvitaminen op radio Unity.Nu over het steeds groter wordende afvalprobleem in Leiden. Uit zowel signalen van bewoners, eigen ervaringen en cijfers van de gemeente blijkt dat er een toename is van zwerfvuil en illegale bijplaatsingen. Patty vertelt bij Unity over onze inzet voor een schone straat. Het gesprek kan hierboven en op het YouTube-kanaal van Unity worden teruggekeken.

Lees verder »

Partij Sleutelstad pleit voor noodsteun theater Ins Blau

Partij Sleutelstad-(duo)raadslid Eli de Graaf heeft bij de gemeente aangedrongen om tijdelijk extra steun te verlenen aan het theater Ins Blau. Het theater vreest op 1 september de deuren te moeten sluiten omdat zij, mede als gevolg van de naweeën van Corona, haar personeel passend inkomen kan bieden. Een derde van het personeel overweegt sterk om na de zomer te stoppen. Partij Sleutelstad dient vanavond samen met PvdA, Studenten voor Leiden en D66 een voorstel in dat het college oproept om tijdelijke financiële steun vanuit het resterende voor de cultuursector geoormerkte coronafonds. In reactie op de weifelende houding van de

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Chanelle Llobera nieuwe voorzitter Vereniging

Partij Sleutelstad heeft een nieuwe partijvoorzitter. De leden van Partij Sleutelstad hebben tijdens de algemene ledenvergadering van 8 juli unaniem Chanelle Llobera gekozen tot nieuwe voorzitter van de politieke vereniging Partij Sleutelstad. Chanelle volgt Dick Wortel op die had aangegeven wegens ziekte niet langer beschikbaar te zijn. Fractievoorzitter Thijs Vos nam de honneurs waar bij de symbolische overhandiging van de voorzittershamer. Chanelle is alweer enige tijd lid van de partij en heeft tijdens de campagne haar beste beentje voorgezet. Ze is actief in de werkgroep Leefbaarheid & Bereikbaarheid. In het dagelijks leven is Chanelle beleidsadviseur bij een gemeente. Wij wensen

Lees verder »

Gemeente sjoemelt met parkeernorm Turkoois; Partij Sleutelstad wil dat alle plaatsen alsnog op eigen terrein worden gerealiseerd

Bij het bouwproject Turkoois komen een kwart minder parkeerplaatsen dan de parkeeropgave vereist. Via een juridisch uitzonderingsgrond worden 21 parkeerplaatsen van de parkeernorm afgetrokken die al door bestaande faciliteiten worden gebruikt. Bewoners zullen echter nooit van deze plaatsen gebruik kunnen maken omdat zij zijn uitgesloten van een parkeervergunning. Het resultaat: slechts 0,45 plaatsen per huishouden. Partij Sleutelstad vindt dit een kwalijke zaak en dient vanavond in de gemeenteraad een voorstel in die vereist dat de gehele parkeeropgave alsnog op eigen terrein wordt gerealiseerd. Aan de Turkooislaan verrijzen 134 nieuwe woningen, waarvan er 85% sociale huur en 15% middelhuur zijn. Het

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over falende participatie bij bouwproject Watergeuskade

Partij Sleutelstad heeft afgelopen maand schriftelijke vragen gesteld aan het college over de participatie bij het bouwproject Watergeuskade aan de Zoeterwoudse Weg in de wijk Cronestein. Sinds een nieuwe projectontwikkelaar het project heeft overgenomen worden buurtbewoners opnieuw niet betrokken: de ruimte tot inspraak beperkt zich tot het soort struiken, er wordt teruggekomen op eerdere afspraken en buurtbewoners zijn maandenlang niet geïnformeerd, terwijl uit WOB-verzoeken blijkt dat er wel intensief contact tussen gemeente en ontwikkelaar plaatsvond. De voorzitter van de wijkvereniging Cronestein kenschetste het in een emotionele inspraakreactie als schijnparticipatie. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente ingrijpt. In Leiden verrijzen de

Lees verder »

Maarten Kersten met ziekteverlof; Eli de Graaf tijdelijk raadslid

Wegens ziekte is ons raadslid Maarten Kersten voorlopig met ziekteverlof. Hij ondergaat op dit moment een zware medische behandeling. Tijdens zijn ziekteverlof zal hij als raadslid worden vervangen door huidig duo-raadslid Eli de Graaf. We wensen Maarten veel sterkte en een spoedig herstel. Eli de Graaf was eerder mede-oprichter, (duo)raadslid en fractievoorzitter voor de Stadspartij Leiden Ontzet (2006-2014). Voor de Stadspartij voerde hij het woord over zaken als werk & inkomen, economie en financiën. Dezelfde portefeuille bekleedt hij nu ook bij Partij Sleutelstad.

Lees verder »

Patty Verkuylen te gast bij Politieke Avondvitaminen over afvalbeleid

https://www.youtube.com/watch?v=IqtcQhaz1SM  Kijktip: Ons duo-raadslid Patty Verkuylen was afgelopen woensdag samen met VVD-duo-raadslid Arie Roest te gast bij de uitzending van Politieke Arbeidsvitaminen op radio Unity.Nu over het steeds groter wordende afvalprobleem in Leiden. Uit zowel signalen van bewoners, eigen ervaringen en cijfers van de gemeente blijkt dat er een toename is van zwerfvuil en illegale bijplaatsingen. Patty vertelt bij Unity over onze inzet voor een schone straat. Het gesprek kan hierboven en op het YouTube-kanaal van Unity worden teruggekeken.

Lees verder »

Partij Sleutelstad pleit voor noodsteun theater Ins Blau

Partij Sleutelstad-(duo)raadslid Eli de Graaf heeft bij de gemeente aangedrongen om tijdelijk extra steun te verlenen aan het theater Ins Blau. Het theater vreest op 1 september de deuren te moeten sluiten omdat zij, mede als gevolg van de naweeën van Corona, haar personeel passend inkomen kan bieden. Een derde van het personeel overweegt sterk om na de zomer te stoppen. Partij Sleutelstad dient vanavond samen met PvdA, Studenten voor Leiden en D66 een voorstel in dat het college oproept om tijdelijke financiële steun vanuit het resterende voor de cultuursector geoormerkte coronafonds. In reactie op de weifelende houding van de

Lees verder »