Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad spreekt zich uit tegen tweerichtingsverkeer bussen op de smalle Morsweg

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over de voornemens van de gemeente om bussen in twee richtingen over de smalle Morsweg te laten rijden. De verkeersproblemen rond bussen in de Binnenstad mogen niet afgewenteld worden op andere wijken zoals Transvaal. Middels een motie VOD heeft Partij Sleutelstad het college gemaand om richting de provincie geen steun uit te spreken voor de verplaatsing van het busverkeer naar de Morsweg totdat de raad zich hier weloverwogen voer heeft kunnen uitspreken. De huidige OV-concessie voor busverkeer in onze regio loopt over een paar jaar af. In het kader van de Autoluwe Binnenstad en

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Informeer Leidenaren proactief over kwijtscheldingsmogelijkheden lokale lasten

Partij Sleutelstad zal tijdens de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode op 10 maart een motie VOD indienen waarin het college wordt opgeroepen om Leidenaren met een laag inkomen actief te informeren over het aanvragen van kwijtschelding van de ‘gecombineerde aanslag’ die afgelopen week bij iedereen op de deurmat is gevallen. Op deze manier wil Partij Sleutelstad voorkomen dat de financiële zorgen van Leidenaren met een laag inkomen nog groter worden. De mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen is lang niet bij alle Leidenaren in de doelgroep bekend. Kandidaat-raadslid Eli de Graaf wijst erop dat “door de coronacrisis, de explosief gestegen

Lees verder »

Een open bestuurscultuur: Minderheidscollege

Met een dichtgetimmerd coalitieakkoord hebben D66, GroenLinks en PvdA de afgelopen vier jaar de deur dichtgegooid voor zowel de stad als de gemeenteraad. Coalitiepartijen vormen een gesloten blok en reduceren daarmee de raad tot een democratische stempelmachine. Raadsleden functioneren in de praktijk als bestrijders of steunpilaren van het College van B&W. Partij Sleutelstad wil terug naar een open bestuurscultuur met een beknopt akkoord, wisselende meerderheden en het vaker voorleggen van scenario’s aan de raad en stad. Om een open bestuurscultuur te bestendigen pleiten wij voor een minderheidscollege. Bij een minderheidscollege kunnen wethouders besluiten niet langer doordrukken maar zijn zij genoodzaakt om naar

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad spreekt zich uit tegen tweerichtingsverkeer bussen op de smalle Morsweg

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over de voornemens van de gemeente om bussen in twee richtingen over de smalle Morsweg te laten rijden. De verkeersproblemen rond bussen in de Binnenstad mogen niet afgewenteld worden op andere wijken zoals Transvaal. Middels een motie VOD heeft Partij Sleutelstad het college gemaand om richting de provincie geen steun uit te spreken voor de verplaatsing van het busverkeer naar de Morsweg totdat de raad zich hier weloverwogen voer heeft kunnen uitspreken. De huidige OV-concessie voor busverkeer in onze regio loopt over een paar jaar af. In het kader van de Autoluwe Binnenstad en

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Informeer Leidenaren proactief over kwijtscheldingsmogelijkheden lokale lasten

Partij Sleutelstad zal tijdens de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode op 10 maart een motie VOD indienen waarin het college wordt opgeroepen om Leidenaren met een laag inkomen actief te informeren over het aanvragen van kwijtschelding van de ‘gecombineerde aanslag’ die afgelopen week bij iedereen op de deurmat is gevallen. Op deze manier wil Partij Sleutelstad voorkomen dat de financiële zorgen van Leidenaren met een laag inkomen nog groter worden. De mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen is lang niet bij alle Leidenaren in de doelgroep bekend. Kandidaat-raadslid Eli de Graaf wijst erop dat “door de coronacrisis, de explosief gestegen

Lees verder »

Een open bestuurscultuur: Minderheidscollege

Met een dichtgetimmerd coalitieakkoord hebben D66, GroenLinks en PvdA de afgelopen vier jaar de deur dichtgegooid voor zowel de stad als de gemeenteraad. Coalitiepartijen vormen een gesloten blok en reduceren daarmee de raad tot een democratische stempelmachine. Raadsleden functioneren in de praktijk als bestrijders of steunpilaren van het College van B&W. Partij Sleutelstad wil terug naar een open bestuurscultuur met een beknopt akkoord, wisselende meerderheden en het vaker voorleggen van scenario’s aan de raad en stad. Om een open bestuurscultuur te bestendigen pleiten wij voor een minderheidscollege. Bij een minderheidscollege kunnen wethouders besluiten niet langer doordrukken maar zijn zij genoodzaakt om naar

Lees verder »