Nieuws van Partij Sleutelstad

Opkoopbescherming: Partij Sleutelstad en anderen dienen motie VOD in

Samen met de SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie dient Partij Sleutelstad volgende week een motie in de gemeenteraad in dat het college oproept om alsnog zo snel mogelijk de opkoopbescherming invoert. Daarmee willen de vier partijen voorkomen dat de maatregel op de lange baan wordt geschoven. De opkoopbescherming voorkomt dat beleggers en speculanten woningen opkopen om vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren. Er wordt in Leiden al jaren gesproken over maatregelen tegen het opkopen van woningen. Al in 2020 sprak de raad zich – op initiatief van de PvdA – in grote meerderheid uit voor de zelfbewoningsplicht

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Maximum aan groei universiteit

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de groei en internationalisering van de universiteit. Het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs blijft jaar na jaar groeien en dat is voor een zeer groot deel toe te schrijven aan de verengelsing van het hoger onderwijs. Inmiddels zijn de problemen zo groot dat zelfs de koepelorganisatie van universiteiten stelt dat het water universiteiten aan de lippen staat. Wat ons betreft is er een grens aan de groei van de universiteit. Het aantal studenten in het universitair onderwijs groeit zowel in Leiden als in heel Nederland. Landelijk is dit van

Lees verder »

Plek en ontwerp nieuw jeugdhonk Stevenshof voor de zomer bekend

Burgemeester Lenferink heeft na actualiteitsvragen van GroenLinks, PvdA en Partij Sleutelstad toegezegd dat er nog voor de zomer duidelijkheid komt over de locatie en het ontwerp van de hangplek in de Stevenshof. Daarmee is er na lang wachten eindelijk perspectief op vervulling van de lang gekoesterde wens van jongeren in de Stevenshof. Partij Sleutelstad heeft hier al bijna een jaar lang op aangedrongen. Begin maart stelden we hier al op initiatief van destijds duo-raadslid Famke Güler en kandidaat-raadslid Ron Derogee schriftelijke vragen over. Het college zei toe dat jaar nog een hangplek te gaan realiseren, maar een half jaar later

Lees verder »
© Monique Shaw

Fractievoorzitter Thijs Vos genomineerd voor ‘Raadslid van het Jaar 2022’

Onze fractievoorzitter Thijs Vos is genomineerd voor de titel ‘Leids Raadslid van het Jaar 2022’. Vos: “Een grote eer een heel mooi slot van een succesvol politiek jaar, waarin we van 1 naar 3 zetels groeiden en met een enthousiaste, grotendeels nieuwe ploeg startten aan de nieuwe raadstermijn!” De andere genomineerden zijn Laura Delver (Partij voor de Dieren), Marc Newsome (PvdA) en Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden). Partij Sleutelstad feliciteert hen van harte met hun nominaties. De jury – bestaande uit vier journalisten en twee oud-raadsleden – maakt aanstaande vrijdag tijdens de nieuwjaarsborrel van D66 (om 20:00 in Dranklokaal

Lees verder »
© Oasa Architects

Partij Sleutelstad wil opheldering over uitblijven inspraak en communicatie bij Parel-projecten

Fractievoorzitter Thijs Vos heeft deze week opnieuw om opheldering gevraagd over uitblijvende participatie en communicatie naar omwonenden bij de Parels: het plan om op 71 bijzondere locaties woningen met een kunstzinnige, vaak afwijkende architectuur te plaatsen. Aanleiding voor de vragen was de publicatie van meerdere vergunningsaanvragen in de Stadskrant, waaronder voor het Parelplan bij het Waardkerkplein (Parel35). Partij Sleutelstad stelde een half jaar geleden ook al vragen over de participatie bij de Parels en Parel35 in het bijzonder nadat bleek dat omwonenden helemaal van niets wisten en ook niet met de wijkvereniging was gesproken. De toenmalige wethouder Fleur Spijker erkende

Lees verder »

Partij Sleutelstad over aanpassing bouwplannen Kopermolen: Het toveren van woontorens uit de hoge hoed doet het vertrouwen geen goed

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over de extra flat die het college en de vastgoedeigenaar willen toevoegen bovenop de Kopermolen, waarmee een na uitgebreide participatie tot stand gekomen bouwplan eigenstandig wordt aangepast. Dit doet geen recht aan wat Leidenaren van een betrouwbaar stadsbestuur mogen verwachten.    Daags voor Kerst maakte het college per persbericht bekend dat er bovenop de Kopermolen in de Merenwijk een extra flat van acht bouwlagen komt. Een dergelijke woontoren is nooit voorzien in het bouwplan dat in 2021 is gepresenteerd. Deze aanpassing is naar wat wij begrijpen een onderonsje tussen de gemeente en de Rotterdamse

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Opkoopbescherming: Partij Sleutelstad en anderen dienen motie VOD in

Samen met de SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie dient Partij Sleutelstad volgende week een motie in de gemeenteraad in dat het college oproept om alsnog zo snel mogelijk de opkoopbescherming invoert. Daarmee willen de vier partijen voorkomen dat de maatregel op de lange baan wordt geschoven. De opkoopbescherming voorkomt dat beleggers en speculanten woningen opkopen om vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren. Er wordt in Leiden al jaren gesproken over maatregelen tegen het opkopen van woningen. Al in 2020 sprak de raad zich – op initiatief van de PvdA – in grote meerderheid uit voor de zelfbewoningsplicht

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Maximum aan groei universiteit

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de groei en internationalisering van de universiteit. Het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs blijft jaar na jaar groeien en dat is voor een zeer groot deel toe te schrijven aan de verengelsing van het hoger onderwijs. Inmiddels zijn de problemen zo groot dat zelfs de koepelorganisatie van universiteiten stelt dat het water universiteiten aan de lippen staat. Wat ons betreft is er een grens aan de groei van de universiteit. Het aantal studenten in het universitair onderwijs groeit zowel in Leiden als in heel Nederland. Landelijk is dit van

Lees verder »

Plek en ontwerp nieuw jeugdhonk Stevenshof voor de zomer bekend

Burgemeester Lenferink heeft na actualiteitsvragen van GroenLinks, PvdA en Partij Sleutelstad toegezegd dat er nog voor de zomer duidelijkheid komt over de locatie en het ontwerp van de hangplek in de Stevenshof. Daarmee is er na lang wachten eindelijk perspectief op vervulling van de lang gekoesterde wens van jongeren in de Stevenshof. Partij Sleutelstad heeft hier al bijna een jaar lang op aangedrongen. Begin maart stelden we hier al op initiatief van destijds duo-raadslid Famke Güler en kandidaat-raadslid Ron Derogee schriftelijke vragen over. Het college zei toe dat jaar nog een hangplek te gaan realiseren, maar een half jaar later

Lees verder »
© Monique Shaw

Fractievoorzitter Thijs Vos genomineerd voor ‘Raadslid van het Jaar 2022’

Onze fractievoorzitter Thijs Vos is genomineerd voor de titel ‘Leids Raadslid van het Jaar 2022’. Vos: “Een grote eer een heel mooi slot van een succesvol politiek jaar, waarin we van 1 naar 3 zetels groeiden en met een enthousiaste, grotendeels nieuwe ploeg startten aan de nieuwe raadstermijn!” De andere genomineerden zijn Laura Delver (Partij voor de Dieren), Marc Newsome (PvdA) en Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden). Partij Sleutelstad feliciteert hen van harte met hun nominaties. De jury – bestaande uit vier journalisten en twee oud-raadsleden – maakt aanstaande vrijdag tijdens de nieuwjaarsborrel van D66 (om 20:00 in Dranklokaal

Lees verder »
© Oasa Architects

Partij Sleutelstad wil opheldering over uitblijven inspraak en communicatie bij Parel-projecten

Fractievoorzitter Thijs Vos heeft deze week opnieuw om opheldering gevraagd over uitblijvende participatie en communicatie naar omwonenden bij de Parels: het plan om op 71 bijzondere locaties woningen met een kunstzinnige, vaak afwijkende architectuur te plaatsen. Aanleiding voor de vragen was de publicatie van meerdere vergunningsaanvragen in de Stadskrant, waaronder voor het Parelplan bij het Waardkerkplein (Parel35). Partij Sleutelstad stelde een half jaar geleden ook al vragen over de participatie bij de Parels en Parel35 in het bijzonder nadat bleek dat omwonenden helemaal van niets wisten en ook niet met de wijkvereniging was gesproken. De toenmalige wethouder Fleur Spijker erkende

Lees verder »

Partij Sleutelstad over aanpassing bouwplannen Kopermolen: Het toveren van woontorens uit de hoge hoed doet het vertrouwen geen goed

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over de extra flat die het college en de vastgoedeigenaar willen toevoegen bovenop de Kopermolen, waarmee een na uitgebreide participatie tot stand gekomen bouwplan eigenstandig wordt aangepast. Dit doet geen recht aan wat Leidenaren van een betrouwbaar stadsbestuur mogen verwachten.    Daags voor Kerst maakte het college per persbericht bekend dat er bovenop de Kopermolen in de Merenwijk een extra flat van acht bouwlagen komt. Een dergelijke woontoren is nooit voorzien in het bouwplan dat in 2021 is gepresenteerd. Deze aanpassing is naar wat wij begrijpen een onderonsje tussen de gemeente en de Rotterdamse

Lees verder »