Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad en SP stellen vragen over geldstromen in de jeugdzorg

Terwijl ouders de zorg van hun kind hebben zien versoberen en gemeentes elke euro moeten omdraaien om de zorg te kunnen betalen, blijkt uit publicaties van Follow the Money  en elf regionale redacties – die voor het eerst op grote schaal de geldstromen in de jeugdzorg in kaart hebben gebracht – dat commerciële nieuwkomers in korte tijd grote winst maken op de jeugdzorg. In sommige gevallen oplopend tot miljoenen euro’s. Zelfs buitenlandse investeerders hebben zich volgens Follow the Money op de “jeugdzorgmarkt” gestort, omdat zij kennelijk een verdienmodel ruiken. Reden voor Partij Sleutelstad en SP om schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder »

Herinrichting Jan van Houtkade: Compenseer bewoners voor parkeerplaatsen die geschrapt worden

© Gemeente Leiden Leiden gaat de Jan van Houtkade herinrichten om de kade te vergroenen en verkeersveiliger te maken. De plannen vloeien voort uit het burgerinitiatief Singelpark en kunnen rekenen op brede steun onder omwonenden. Partij Sleutelstad is erg enthousiast. Op één punt zijn er grote zorgen: het schrappen van de helft van het aantal parkeerplaatsen, wat tot een onacceptabele parkeerdruk dreigt te leiden. Partij Sleutelstad presenteerde daarom een plan om bewoners te compenseren. Daarnaast heeft PS aangedrongen op een voor iedereen toegankelijk muurpad en tegen het kappen van de Kaukasische Vleugelnoten. Aan de Jan van Houtkade liggen nu tachtig

Lees verder »

Partij Sleutelstad als enige aanwezig bij rondleiding Roomburgerpark

Afgelopen vrijdag bezocht lijsttrekker Thijs Vos als enige het Roomburgerpark, voor de rondleiding die Stichting Vrienden van Roomburgerpark hadden georganiseerd voor wethouder Dirkse en politieke partijen om te tonen hoeveel bomen en groen er ook in de nieuwe variant voor een vierde hockeyveld in het Roomburger(sport)park verloren gaan. In de notitie van het stadsbestuur wordt namelijk slechts eufemistisch gesproken over dat ook in deze variant het Roomburgerpark niet ongeschonden blijft; in de commissie werd zelfs beweerd dat het maar om vier à vijf bomen zou gaan. Niets is minder waar: Uit bezichtiging ter plaatste blijkt dat het om een behoorlijk

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Respecteer Roomburgerpark referendum, geen cosmetische aanpassing van verworpen voorstel

Partij Sleutelstad wil dat de gemeenteraad en het college de uitslag van het referendum respecteren. Op 17 maart 2021 stemden 40.569 Leidenaren tegen een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. In de discussienotitie die echter op 31 augustus besproken werd in de raadscommissie wordt echter toch weer een variant naar voren gebracht waarin het vierde hockeyveld in het Roomburger(sport)park ten koste van groen en zeer veel belastinggeld. Partij Sleutelstad is hierover kraakhelder: deze variant is een cosmetische aanpassing van het in het referendum verworpen inrichtingsvoorstel en komt praktisch neer op het prullemanderen van

Lees verder »

PS stelt vragen over recente ontwikkelingen rond windmolens

In de regionale ambities verrijzen komende jaren op diverse locaties in en rond Leiden windmolens. Hoewel windenergie een belangrijke onderdeel is van de transitie naar schone energie, blijken windmolens op land ook steeds meer met problemen gepaard te gaan. De afgelopen weken verschenen zorgelijke berichten in de landelijke media. Aanleiding voor Partij Sleutelstad om schriftelijke vragen te stellen over hoe dit in Leiden zit. Eerst vernietigde de hoogste bestuursrechter de omgevingsvergunningen van verschillende windmolenparken wegens strijdigheid met Europese milieuregelgeving, omdat in Nederland de milieugevolgen van windmolens onvoldoende in kaart brengt. Nu de landelijke milieunormen strijdig blijken met Europees recht, dienen

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil duidelijkheid over totstandkoming participatierapport

In een notitie aan de raad heeft een aantal van de bevraagde participatiedeelnemers stevige kritiek geuit op het eindrapport van het  onderzoek naar participatie in Leiden. Volgens omwonenden van de woonunits in de Verdamstraat (waarvan het participatietraject één van de casussen was) rammelt het rapport flink. Het rapport zou op verzoek van het college volledig herschreven zijn en diverse onjuistheden bevatten over hun. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden. Platform31 en het college ontkennen deze beschuldigingen. Om helderheid te krijgen wil Partij Sleutelstad dat inzage wordt gegeven in de concept-rapportage. Op 9 september wordt het rapport besproken in de raadscommissie LB.

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad en SP stellen vragen over geldstromen in de jeugdzorg

Terwijl ouders de zorg van hun kind hebben zien versoberen en gemeentes elke euro moeten omdraaien om de zorg te kunnen betalen, blijkt uit publicaties van Follow the Money  en elf regionale redacties – die voor het eerst op grote schaal de geldstromen in de jeugdzorg in kaart hebben gebracht – dat commerciële nieuwkomers in korte tijd grote winst maken op de jeugdzorg. In sommige gevallen oplopend tot miljoenen euro’s. Zelfs buitenlandse investeerders hebben zich volgens Follow the Money op de “jeugdzorgmarkt” gestort, omdat zij kennelijk een verdienmodel ruiken. Reden voor Partij Sleutelstad en SP om schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder »

Herinrichting Jan van Houtkade: Compenseer bewoners voor parkeerplaatsen die geschrapt worden

© Gemeente Leiden Leiden gaat de Jan van Houtkade herinrichten om de kade te vergroenen en verkeersveiliger te maken. De plannen vloeien voort uit het burgerinitiatief Singelpark en kunnen rekenen op brede steun onder omwonenden. Partij Sleutelstad is erg enthousiast. Op één punt zijn er grote zorgen: het schrappen van de helft van het aantal parkeerplaatsen, wat tot een onacceptabele parkeerdruk dreigt te leiden. Partij Sleutelstad presenteerde daarom een plan om bewoners te compenseren. Daarnaast heeft PS aangedrongen op een voor iedereen toegankelijk muurpad en tegen het kappen van de Kaukasische Vleugelnoten. Aan de Jan van Houtkade liggen nu tachtig

Lees verder »

Partij Sleutelstad als enige aanwezig bij rondleiding Roomburgerpark

Afgelopen vrijdag bezocht lijsttrekker Thijs Vos als enige het Roomburgerpark, voor de rondleiding die Stichting Vrienden van Roomburgerpark hadden georganiseerd voor wethouder Dirkse en politieke partijen om te tonen hoeveel bomen en groen er ook in de nieuwe variant voor een vierde hockeyveld in het Roomburger(sport)park verloren gaan. In de notitie van het stadsbestuur wordt namelijk slechts eufemistisch gesproken over dat ook in deze variant het Roomburgerpark niet ongeschonden blijft; in de commissie werd zelfs beweerd dat het maar om vier à vijf bomen zou gaan. Niets is minder waar: Uit bezichtiging ter plaatste blijkt dat het om een behoorlijk

Lees verder »

Partij Sleutelstad: Respecteer Roomburgerpark referendum, geen cosmetische aanpassing van verworpen voorstel

Partij Sleutelstad wil dat de gemeenteraad en het college de uitslag van het referendum respecteren. Op 17 maart 2021 stemden 40.569 Leidenaren tegen een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. In de discussienotitie die echter op 31 augustus besproken werd in de raadscommissie wordt echter toch weer een variant naar voren gebracht waarin het vierde hockeyveld in het Roomburger(sport)park ten koste van groen en zeer veel belastinggeld. Partij Sleutelstad is hierover kraakhelder: deze variant is een cosmetische aanpassing van het in het referendum verworpen inrichtingsvoorstel en komt praktisch neer op het prullemanderen van

Lees verder »

PS stelt vragen over recente ontwikkelingen rond windmolens

In de regionale ambities verrijzen komende jaren op diverse locaties in en rond Leiden windmolens. Hoewel windenergie een belangrijke onderdeel is van de transitie naar schone energie, blijken windmolens op land ook steeds meer met problemen gepaard te gaan. De afgelopen weken verschenen zorgelijke berichten in de landelijke media. Aanleiding voor Partij Sleutelstad om schriftelijke vragen te stellen over hoe dit in Leiden zit. Eerst vernietigde de hoogste bestuursrechter de omgevingsvergunningen van verschillende windmolenparken wegens strijdigheid met Europese milieuregelgeving, omdat in Nederland de milieugevolgen van windmolens onvoldoende in kaart brengt. Nu de landelijke milieunormen strijdig blijken met Europees recht, dienen

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil duidelijkheid over totstandkoming participatierapport

In een notitie aan de raad heeft een aantal van de bevraagde participatiedeelnemers stevige kritiek geuit op het eindrapport van het  onderzoek naar participatie in Leiden. Volgens omwonenden van de woonunits in de Verdamstraat (waarvan het participatietraject één van de casussen was) rammelt het rapport flink. Het rapport zou op verzoek van het college volledig herschreven zijn en diverse onjuistheden bevatten over hun. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden. Platform31 en het college ontkennen deze beschuldigingen. Om helderheid te krijgen wil Partij Sleutelstad dat inzage wordt gegeven in de concept-rapportage. Op 9 september wordt het rapport besproken in de raadscommissie LB.

Lees verder »