Nieuws van Partij Sleutelstad

Nieuw duo-raadslid: Marcel Mioch

Marcel Mioch is vanavond tijdens de raadsvergadering beëdigd tot nieuw duo-raadslid van Partij Sleutelstad. Marcel zal als duo-raadslid vanaf april het woord gaan voeren over een deel van de commissie Werk en Middelen. Daarnaast blijft hij als fractiemedewerker enkele PR- en logistieke werkzaamheden uitvoeren, waaronder beeldgebruik op sociale media. In het dagelijks leven is Marcel reisleider, met name in Japan en IJsland. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marcel Mioch (@marcelmioch)

Lees verder »
© M. Minderhoud (CC BY-SA 3.0)

Leidenaren met blokverwarming uitgesloten van Tijdelijk Noodfonds Energie: PS stelt vragen

Huishoudens met blokverwarming vallen opnieuw buiten de boot bij energieregelingen. Omdat sprake is van een collectief contract komen zij niet in aanmerking voor de steun van het Tijdelijk Noodfonds Energie, wat door energiebedrijven, schuldhulporganisaties en de rijksoverheid opgezet is om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening tegemoet te komen. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente zich bij het Noodfonds sterk gaat maken voor passende regeling op te zetten. Bij blokverwarming wordt een hele flat door één CV-ketel verwarmd. Het komt vooral voor bij corporaties, (gemengde) VvE’s en studentenhuisvesting. Het gascontract wordt afgesloten door de verhuurder of

Lees verder »

Partij Sleutelstad: “Laat VvE-bewoners niet in de steek bij isolatie panden”

Het isoleren van VvE-panden komt in Leiden nauwelijks op gang. Naast praktische en financiële problemen zijn Verenigingen van Eigenaren en hun bewoners vaak uitgesloten van nationale en lokale regelingen. Partij Sleutelstad vindt dit een groot probleem. Tienduizenden Leidenaren die woonachtig zijn in een VvE-complex blijven daardoor zitten met torenhoge energierekeningen. Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om de problematiek van VvE’s op de kaart te zetten bij het college en aan te dringen op het opzetten van een gemeentelijke VvE-aanpak, zoals in de grote steden al wordt gehanteerd. Het isoleren van woningen leidt tot een lagere energierekening en een

Lees verder »

Kwijtschelding lokale lasten: verhoging vermogensgrens positief, maar leg de rekening niet bij lage en middeninkomens

In het nieuwe kwijtscheldingsbeleid vallen veel Leidenaren met een laag inkomen nog altijd buiten de boot. Dat de vermogensgrens wordt verhoogd van €2.200,- naar €4.200,- leidt er toe dat meer Leidenaren in aanmerking voor kwijtschelding en is een goede zaak, maar dat het college de gederfde inkomsten via een belastingverhoging de rekening bij lage en middeninkomens legt is een gotspe. Ieder jaar ontvangen Leidenaren weer een torenhoge rekening voor de lokale lasten. Op de gecombineerde aanslag staan in ieder geval de riool- en afvalstoffenheffing, alsmede de waterschapsheffingen. Een alleenstaande is  €522,- kwijt aan de gecombineerde aanslag. Bij een tweepersoonshuishouden gaat

Lees verder »

Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening: Inbreng Partij Sleutelstad

De regio stelt binnenkort twee belangrijke beleidskaders vast: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. Hierin worden belangrijke afspraken gemaakt over woningbouw in de regio en over de verdeling van huurwoningen. Leiden brengt binnenkort haar zienswijze hierop uit. De commissie Stedelijke Ontwikkeling besprak afgelopen donderdag twee belangrijke onderwerpen: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. In de Woonagenda maakt Leiden samen met gemeentes in de regio afspraken hoeveel woningen we gaan bouwen, voor welke doelgroepen we bouwen en waar we bouwen. De Regionale Huisvestingsverordening bepaalt hoe (sociale) huurwoningen verdeeld worden over woningzoekenden. De Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening worden vastgesteld door

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Nieuw duo-raadslid: Marcel Mioch

Marcel Mioch is vanavond tijdens de raadsvergadering beëdigd tot nieuw duo-raadslid van Partij Sleutelstad. Marcel zal als duo-raadslid vanaf april het woord gaan voeren over een deel van de commissie Werk en Middelen. Daarnaast blijft hij als fractiemedewerker enkele PR- en logistieke werkzaamheden uitvoeren, waaronder beeldgebruik op sociale media. In het dagelijks leven is Marcel reisleider, met name in Japan en IJsland. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marcel Mioch (@marcelmioch)

Lees verder »
© M. Minderhoud (CC BY-SA 3.0)

Leidenaren met blokverwarming uitgesloten van Tijdelijk Noodfonds Energie: PS stelt vragen

Huishoudens met blokverwarming vallen opnieuw buiten de boot bij energieregelingen. Omdat sprake is van een collectief contract komen zij niet in aanmerking voor de steun van het Tijdelijk Noodfonds Energie, wat door energiebedrijven, schuldhulporganisaties en de rijksoverheid opgezet is om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening tegemoet te komen. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente zich bij het Noodfonds sterk gaat maken voor passende regeling op te zetten. Bij blokverwarming wordt een hele flat door één CV-ketel verwarmd. Het komt vooral voor bij corporaties, (gemengde) VvE’s en studentenhuisvesting. Het gascontract wordt afgesloten door de verhuurder of

Lees verder »

Partij Sleutelstad: “Laat VvE-bewoners niet in de steek bij isolatie panden”

Het isoleren van VvE-panden komt in Leiden nauwelijks op gang. Naast praktische en financiële problemen zijn Verenigingen van Eigenaren en hun bewoners vaak uitgesloten van nationale en lokale regelingen. Partij Sleutelstad vindt dit een groot probleem. Tienduizenden Leidenaren die woonachtig zijn in een VvE-complex blijven daardoor zitten met torenhoge energierekeningen. Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om de problematiek van VvE’s op de kaart te zetten bij het college en aan te dringen op het opzetten van een gemeentelijke VvE-aanpak, zoals in de grote steden al wordt gehanteerd. Het isoleren van woningen leidt tot een lagere energierekening en een

Lees verder »

Kwijtschelding lokale lasten: verhoging vermogensgrens positief, maar leg de rekening niet bij lage en middeninkomens

In het nieuwe kwijtscheldingsbeleid vallen veel Leidenaren met een laag inkomen nog altijd buiten de boot. Dat de vermogensgrens wordt verhoogd van €2.200,- naar €4.200,- leidt er toe dat meer Leidenaren in aanmerking voor kwijtschelding en is een goede zaak, maar dat het college de gederfde inkomsten via een belastingverhoging de rekening bij lage en middeninkomens legt is een gotspe. Ieder jaar ontvangen Leidenaren weer een torenhoge rekening voor de lokale lasten. Op de gecombineerde aanslag staan in ieder geval de riool- en afvalstoffenheffing, alsmede de waterschapsheffingen. Een alleenstaande is  €522,- kwijt aan de gecombineerde aanslag. Bij een tweepersoonshuishouden gaat

Lees verder »

Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening: Inbreng Partij Sleutelstad

De regio stelt binnenkort twee belangrijke beleidskaders vast: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. Hierin worden belangrijke afspraken gemaakt over woningbouw in de regio en over de verdeling van huurwoningen. Leiden brengt binnenkort haar zienswijze hierop uit. De commissie Stedelijke Ontwikkeling besprak afgelopen donderdag twee belangrijke onderwerpen: de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. In de Woonagenda maakt Leiden samen met gemeentes in de regio afspraken hoeveel woningen we gaan bouwen, voor welke doelgroepen we bouwen en waar we bouwen. De Regionale Huisvestingsverordening bepaalt hoe (sociale) huurwoningen verdeeld worden over woningzoekenden. De Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening worden vastgesteld door

Lees verder »