Nieuws van Partij Sleutelstad

Leids Burgerberaad Energietransitie van start

Binnen enkele maanden gaat het burgerberaad over de Energietransitie van start. Via deze vernieuwende participatievorm krijgen Leidenaren meer invloed op het Energietransitie-beleid. Het Leidse burgerberaad is de vrucht van een door Partij Sleutelstad ingediende motie. Een burgerberaad is een panel van gelote burgers die met elkaar  zoeken naar de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Het idee is dat een burgerberaad een ‘samenleving in het klein’ is. De deelnemers kunnen informatie bij deskundigen en de samenleving inwinnen.  Door het panel via een steekproef samen te stellen wordt beoogd dat de deelnemers ‘een samenleving in het klein zijn’. Burgerberaden zijn inmiddels

Lees verder »

Een derde brug over de Witte Singel? Leids belastinggeld kan beter besteed worden

Vooruitlopend op het debat over de financiën heeft Partij Sleutelstad afgelopen raadsvergadering twee voorstellen gedaan voor betere besteding van belastinggeld: Geen belastinggeld uitgeven aan een derde brug over de Witte Singel en eerst maar eens naar alternatieven kijken voordat miljoenen worden gestoken in een peperdure, relatief kleine fietsgarage bij de Hartebrugkerk. Eerder deze maand kwam uit de jaarstukken van de gemeente Leiden naar voren dat Leiden er financieel slecht voor staat. De coalitie wil daarom alle gemeentelijke heffingen verhogen en heeft pijnlijke bezuinigingen aangekondigd in de cultuursector en de jeugdzorg. Partij Sleutelstad vindt het dan ook onbestaanbaar dat er mogelijk

Lees verder »

Humanities Campus: Coalitiepartijen doof voor zorgen bewoners

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA willen de bezorgdheid bij bewoners van het Doelencomplex, zelfs na ‘omarming’ van onze motie door de wethouder, wederom niet wegnemen! Dit bleek afgelopen donderdag tijdens een raadsvergadering waarin het stedenbouwkundig plan Humanities Campus besproken werd. In dit stedenbouwkundig plan worden het Lipsius- en Reuvensgebouw gesloopt en verrijst aan beide zijdes van de Witte Singel een nieuwe geesteswetenschappen-campus (‘Humanities Campus’). Bewoners maken zich zorgen over de impact van verkeer en logistiek op hun woongenot. Hoewel het gebied in de plannen als autoluw en deels autovrij wordt genoemd, geven bewoners aan dat er meer verkeersbewegingen zijn dan

Lees verder »

Vrijwilligers sportverenigingen betalen volle pond aan parkeertarieven: PS stelt vragen over parkeersituatie Sportpark De Mors II

Vrijwilligers van sportverenigingen in Sportpark De Mors II betalen sinds de uitbreiding van betaald parkeren volle pond aan parkeerkosten. De verenigingen vrezen dat vrijwilligers daarom zullen afhaken. Tegelijkertijd heeft het CBR wel gratis parkeerplaatsen toegewezen gekregen. Duo-raadslid Ron Derogee heeft daarom actualiteitsvragen gesteld over de parkeersituatie in Sportpark De Mors II. Sinds week 20 zijn er op de parkeerterreinen bij Diok en bij Sporting Leiden 85 parkeerplekken geoormerkt door het CBR, 35 op het parkeerterrein bij Diok en 50 op het parkeerterrein bij Sporting Leiden. De sportverenigingen zijn verbaasd dat dit zonder overleg heeft plaats gevonden en vragen zich af

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over activiteitenverbod Oekraïnese vluchtelingen

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne (februari 2022) verblijven vluchtelingen uit dat land in het pand Stationsplein 107, het voormalig belastingkantoor. In de kantine van dit pand organiseren zij op woensdagavonden gezellige activiteiten. Leidse vrijwilligers helpen hen daarbij. Plotseling heeft de gemeente het gebruik van de kantine verboden maar niemand begrijpt wat daarvan de reden is. Ons duo-raadslid Ron Derogee heeft na contact met de vrijwilligers technische vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Julius Terpstra (CDA).     Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 mei 2023 Door: Ron Derogee (Partij Sleutelstad) Op initiatief van de wijkvereniging Transvaal vonden er op Stationsplein 107 boven in de kantine

Lees verder »

Participatie voortaan ten minste op niveau raadplegen

Inspraak en participatie zal voortaan ten minste op het niveau ‘raadplegen’ plaatsvinden. Dat is een stap in de goede richting. Op dit moment wordt namelijk zelfs ‘informeren’ al als een vorm van participatie beschouwd. Partij Sleutelstad dringt er al jaren op aan dat bij participatie vaker een hoger niveau moet worden gehanteerd (zoals adviseren en coproductie). Eind 2021 werd een motie van Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren aangenomen die daar voor pleit. Om het niveau van participatie aan te duiden wordt in Leiden de participatieladder gehanteerd. Deze kent vijf tredes: 1) informeren, 2) raadplegen, 3) adviseren, 4)

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Leids Burgerberaad Energietransitie van start

Binnen enkele maanden gaat het burgerberaad over de Energietransitie van start. Via deze vernieuwende participatievorm krijgen Leidenaren meer invloed op het Energietransitie-beleid. Het Leidse burgerberaad is de vrucht van een door Partij Sleutelstad ingediende motie. Een burgerberaad is een panel van gelote burgers die met elkaar  zoeken naar de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem. Het idee is dat een burgerberaad een ‘samenleving in het klein’ is. De deelnemers kunnen informatie bij deskundigen en de samenleving inwinnen.  Door het panel via een steekproef samen te stellen wordt beoogd dat de deelnemers ‘een samenleving in het klein zijn’. Burgerberaden zijn inmiddels

Lees verder »

Een derde brug over de Witte Singel? Leids belastinggeld kan beter besteed worden

Vooruitlopend op het debat over de financiën heeft Partij Sleutelstad afgelopen raadsvergadering twee voorstellen gedaan voor betere besteding van belastinggeld: Geen belastinggeld uitgeven aan een derde brug over de Witte Singel en eerst maar eens naar alternatieven kijken voordat miljoenen worden gestoken in een peperdure, relatief kleine fietsgarage bij de Hartebrugkerk. Eerder deze maand kwam uit de jaarstukken van de gemeente Leiden naar voren dat Leiden er financieel slecht voor staat. De coalitie wil daarom alle gemeentelijke heffingen verhogen en heeft pijnlijke bezuinigingen aangekondigd in de cultuursector en de jeugdzorg. Partij Sleutelstad vindt het dan ook onbestaanbaar dat er mogelijk

Lees verder »

Humanities Campus: Coalitiepartijen doof voor zorgen bewoners

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA willen de bezorgdheid bij bewoners van het Doelencomplex, zelfs na ‘omarming’ van onze motie door de wethouder, wederom niet wegnemen! Dit bleek afgelopen donderdag tijdens een raadsvergadering waarin het stedenbouwkundig plan Humanities Campus besproken werd. In dit stedenbouwkundig plan worden het Lipsius- en Reuvensgebouw gesloopt en verrijst aan beide zijdes van de Witte Singel een nieuwe geesteswetenschappen-campus (‘Humanities Campus’). Bewoners maken zich zorgen over de impact van verkeer en logistiek op hun woongenot. Hoewel het gebied in de plannen als autoluw en deels autovrij wordt genoemd, geven bewoners aan dat er meer verkeersbewegingen zijn dan

Lees verder »

Vrijwilligers sportverenigingen betalen volle pond aan parkeertarieven: PS stelt vragen over parkeersituatie Sportpark De Mors II

Vrijwilligers van sportverenigingen in Sportpark De Mors II betalen sinds de uitbreiding van betaald parkeren volle pond aan parkeerkosten. De verenigingen vrezen dat vrijwilligers daarom zullen afhaken. Tegelijkertijd heeft het CBR wel gratis parkeerplaatsen toegewezen gekregen. Duo-raadslid Ron Derogee heeft daarom actualiteitsvragen gesteld over de parkeersituatie in Sportpark De Mors II. Sinds week 20 zijn er op de parkeerterreinen bij Diok en bij Sporting Leiden 85 parkeerplekken geoormerkt door het CBR, 35 op het parkeerterrein bij Diok en 50 op het parkeerterrein bij Sporting Leiden. De sportverenigingen zijn verbaasd dat dit zonder overleg heeft plaats gevonden en vragen zich af

Lees verder »

Partij Sleutelstad stelt vragen over activiteitenverbod Oekraïnese vluchtelingen

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne (februari 2022) verblijven vluchtelingen uit dat land in het pand Stationsplein 107, het voormalig belastingkantoor. In de kantine van dit pand organiseren zij op woensdagavonden gezellige activiteiten. Leidse vrijwilligers helpen hen daarbij. Plotseling heeft de gemeente het gebruik van de kantine verboden maar niemand begrijpt wat daarvan de reden is. Ons duo-raadslid Ron Derogee heeft na contact met de vrijwilligers technische vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Julius Terpstra (CDA).     Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 mei 2023 Door: Ron Derogee (Partij Sleutelstad) Op initiatief van de wijkvereniging Transvaal vonden er op Stationsplein 107 boven in de kantine

Lees verder »

Participatie voortaan ten minste op niveau raadplegen

Inspraak en participatie zal voortaan ten minste op het niveau ‘raadplegen’ plaatsvinden. Dat is een stap in de goede richting. Op dit moment wordt namelijk zelfs ‘informeren’ al als een vorm van participatie beschouwd. Partij Sleutelstad dringt er al jaren op aan dat bij participatie vaker een hoger niveau moet worden gehanteerd (zoals adviseren en coproductie). Eind 2021 werd een motie van Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren aangenomen die daar voor pleit. Om het niveau van participatie aan te duiden wordt in Leiden de participatieladder gehanteerd. Deze kent vijf tredes: 1) informeren, 2) raadplegen, 3) adviseren, 4)

Lees verder »