Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad en VVD: Meer geld naar veiligheid

Partij Sleutelstad wil dat het budget voor veiligheid verhoogd wordt. Vanuit de organisatie klinkt de roep om meer middelen en een grotere capaciteit om de taken op het vlak van veiligheid, handhaving en bestrijding van de ondermijning tegen te gaan. Het college heeft er echter voor gekozen om de aanvragen vanuit de organisatie slechts met 50% tegemoet te komen. Op veiligheid mag echter niet beknibbeld worden, zeker niet op het bestrijden van de ondermijning: Partij Sleutelstad dient daarom samen met de VVD een motie in om meer geld uit te trekken voor veiligheid en om de aanvragen voor meer budget

Lees verder »

Onderzoek naar openstellen Maliebaangarage om parkeerdruk Vreewijk te verminderen

De gemeente Leiden gaat in gesprek met de universiteit over het openstellen van de Maliebaangarage voor bezoekers van de westelijke binnenstad met het doel om de parkeerdruk in de Vreewijk te verlagen. Dat is het resultaat van de schriftelijke vragen die Partij Sleutelstad heeft gesteld aan het college. Eind mei stelden we schriftelijke vragen over de verschillende verkeers- en parkeerproblemen die in de Vreewijk speelden: binnenstadbezoekers die hun auto parkeren in de nabijgelegen Vreewijk in plaats van in de parkeergarages, bestelbusjes van met name PostNL die de ontsluiting van de wijk blokkeren en het structureel overschrijden van de 30KM-norm op

Lees verder »

Partij sleutelstad tegen bezuinigingen sociaal domein!

Onder het huidige college (van linkse partijen nota bene) zijn er de afgelopen jaren miljoenen bezuinigd op het sociaal domein. Toch heeft het college ondanks alle eerder geuite zorgen en problemen die spelen wederom ervoor gekozen om een bezuinigingstaakstelling van meer dan €6 miljoen op te nemen in haar plannen voor komende jaren. Onwenselijk, geeft Partij Sleutelstad aan in de raadscommissie onderwijs en samenleving van 29 juni 2021. Leidenaren met een kleine portemonnee worden onverminderd keihard geraakt, terwijl de de gemeente jaarlijks meer dan honderd miljoen investeert in grote projecten. Partij sleutelstad is tegen de bezuinigingen binnen het sociaal domein. In verhouding

Lees verder »

College gaat plannen discgolfbaan in Cronesteyn eerst toetsen op effecten park

Vanavond hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks en Partij Sleutelstad het plan om een discgolfbaan te plaatsen in het polderpark Cronesteyn. Binnen Cronesteyn is geen ruimte voor een discgolfbanen; die tasten namelijk het natuurschoon en de rust van het unieke polderpark aan. Wethouder Paul Dirkse heeft toegezegd eerst te gaan onderzoeken of een discgolfbaan binnen de ecologische kaders past en voor te zullen leggen aan de raad. In zijn toelichting gaf wethouder Dirkse aan dat de subsidie voor de discgolfbaan is toegezegd zonder dat überhaupt gekeken is of dit in Cronesteyn wel mogelijk is. In de beheerplannen van het park

Lees verder »

LEAD: College legt inspraak en bezwaren burgers naast zich neer; PS keurt handelswijze college af

24-06-2021: Na een lange strijd heeft een raadsmeerderheid van D66, GroenLinks, PvdA en VVD definitief ingestemd met het extreme hoogbouwproject LEAD: de bouw van drie woontorens van 60, 85 en 115 meter aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens zijn een aantasting van de leefbaarheid, géén oplossing voor de woningnood en in strijd met de eigen regelgeving van de gemeente Leiden. Partij Sleutelstad heeft zich steeds verzet tegen dit plan en stond in 2019 in de bres voor een referendum. Dat mocht niet baten: het college heeft het plan nu ondanks alle bezwaren van omwonenden toch doorgedrukt. De handelswijze van

Lees verder »

Algemene Beschouwingen – Bijdrage Maarten Kersten: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen meer zeggenschap”

Donderdag 24 juni vonden de algemene beschouwingen plaats in de Leidse gemeenteraad. Met de algemene beschouwingen geven de Leidse fractievoorzitters het startschot voor de behandeling van de jaarstukken 2020, de voortgangsrapportage 2021 en de kaderbrief 2021-2025. In zijn bijdrage kaartte onze fractievoorzitter Maarten Kersten de bezuinigingen in het sociaal domein, de verslechterende financiële positie van onze stad en het keer op keer weinig tot niets doen met de inbreng van burgers in inspraak- en participatietrajecten aan. Voor de collegepartijen had hij een goed advies: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen zeggenschap over de toekomst van onze geliefde stad.”

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad en VVD: Meer geld naar veiligheid

Partij Sleutelstad wil dat het budget voor veiligheid verhoogd wordt. Vanuit de organisatie klinkt de roep om meer middelen en een grotere capaciteit om de taken op het vlak van veiligheid, handhaving en bestrijding van de ondermijning tegen te gaan. Het college heeft er echter voor gekozen om de aanvragen vanuit de organisatie slechts met 50% tegemoet te komen. Op veiligheid mag echter niet beknibbeld worden, zeker niet op het bestrijden van de ondermijning: Partij Sleutelstad dient daarom samen met de VVD een motie in om meer geld uit te trekken voor veiligheid en om de aanvragen voor meer budget

Lees verder »

Onderzoek naar openstellen Maliebaangarage om parkeerdruk Vreewijk te verminderen

De gemeente Leiden gaat in gesprek met de universiteit over het openstellen van de Maliebaangarage voor bezoekers van de westelijke binnenstad met het doel om de parkeerdruk in de Vreewijk te verlagen. Dat is het resultaat van de schriftelijke vragen die Partij Sleutelstad heeft gesteld aan het college. Eind mei stelden we schriftelijke vragen over de verschillende verkeers- en parkeerproblemen die in de Vreewijk speelden: binnenstadbezoekers die hun auto parkeren in de nabijgelegen Vreewijk in plaats van in de parkeergarages, bestelbusjes van met name PostNL die de ontsluiting van de wijk blokkeren en het structureel overschrijden van de 30KM-norm op

Lees verder »

Partij sleutelstad tegen bezuinigingen sociaal domein!

Onder het huidige college (van linkse partijen nota bene) zijn er de afgelopen jaren miljoenen bezuinigd op het sociaal domein. Toch heeft het college ondanks alle eerder geuite zorgen en problemen die spelen wederom ervoor gekozen om een bezuinigingstaakstelling van meer dan €6 miljoen op te nemen in haar plannen voor komende jaren. Onwenselijk, geeft Partij Sleutelstad aan in de raadscommissie onderwijs en samenleving van 29 juni 2021. Leidenaren met een kleine portemonnee worden onverminderd keihard geraakt, terwijl de de gemeente jaarlijks meer dan honderd miljoen investeert in grote projecten. Partij sleutelstad is tegen de bezuinigingen binnen het sociaal domein. In verhouding

Lees verder »

College gaat plannen discgolfbaan in Cronesteyn eerst toetsen op effecten park

Vanavond hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks en Partij Sleutelstad het plan om een discgolfbaan te plaatsen in het polderpark Cronesteyn. Binnen Cronesteyn is geen ruimte voor een discgolfbanen; die tasten namelijk het natuurschoon en de rust van het unieke polderpark aan. Wethouder Paul Dirkse heeft toegezegd eerst te gaan onderzoeken of een discgolfbaan binnen de ecologische kaders past en voor te zullen leggen aan de raad. In zijn toelichting gaf wethouder Dirkse aan dat de subsidie voor de discgolfbaan is toegezegd zonder dat überhaupt gekeken is of dit in Cronesteyn wel mogelijk is. In de beheerplannen van het park

Lees verder »

LEAD: College legt inspraak en bezwaren burgers naast zich neer; PS keurt handelswijze college af

24-06-2021: Na een lange strijd heeft een raadsmeerderheid van D66, GroenLinks, PvdA en VVD definitief ingestemd met het extreme hoogbouwproject LEAD: de bouw van drie woontorens van 60, 85 en 115 meter aan de Willem de Zwijgerlaan. De torens zijn een aantasting van de leefbaarheid, géén oplossing voor de woningnood en in strijd met de eigen regelgeving van de gemeente Leiden. Partij Sleutelstad heeft zich steeds verzet tegen dit plan en stond in 2019 in de bres voor een referendum. Dat mocht niet baten: het college heeft het plan nu ondanks alle bezwaren van omwonenden toch doorgedrukt. De handelswijze van

Lees verder »

Algemene Beschouwingen – Bijdrage Maarten Kersten: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen meer zeggenschap”

Donderdag 24 juni vonden de algemene beschouwingen plaats in de Leidse gemeenteraad. Met de algemene beschouwingen geven de Leidse fractievoorzitters het startschot voor de behandeling van de jaarstukken 2020, de voortgangsrapportage 2021 en de kaderbrief 2021-2025. In zijn bijdrage kaartte onze fractievoorzitter Maarten Kersten de bezuinigingen in het sociaal domein, de verslechterende financiële positie van onze stad en het keer op keer weinig tot niets doen met de inbreng van burgers in inspraak- en participatietrajecten aan. Voor de collegepartijen had hij een goed advies: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen zeggenschap over de toekomst van onze geliefde stad.”

Lees verder »