Nieuws van Partij Sleutelstad

Rondvraag over opkoopbescherming: Voorkom dat Leiden slachtoffer wordt van waterbedeffect

Partij Sleutelstad wil weten hoe het staat met de invoering van de zelfbewoningsverplicht en het anti-speculatiebeding in Leiden. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt echter dat 60% van de gemeentes al voorbereidingen treffen voor invoering. Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling werd zowel door fractievoorzitter Maarten Kerten als PvdA-raadslid Arjen Liemburg een rondvraag hierover gesteld. PS vroeg daarbij ook specifiek aandacht voor het regionale aspect. Per 1 januari 2022 wordt het wettelijk mogelijk om opkoopbescherming voor bestaande bouw in te voeren. In Leiden heeft de gemeenteraad het college eerder opgeroepen om uiterlijk 1 juli 2022 een voorstel hieromtrent aan de raad

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor blauwe natuur: Visreservaat in Havenwijk en doodlopende grachten

De Leidse grachten kennen een grote soortenrijkdom, waaronder ook bedreigde en bijzondere vissen, zoals de in de afgelopen zomer waargenomen Zeeprik. In de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid vroeg Partij Sleutelstad daarom om naast de groene natuur ook de blauwe natuur beter te beschermen. Concreet stelt de partij voor om in de Havenwijk-Zuid en in doodlopende grachten visreservaten uit te breiden c.q. in te stellen. In 2019 heeft de gemeenteraad zich ook al uitgesproken voor het instellen van een tweede visreservaat. De motie is echter nog steeds niet uitgevoerd. Naar aanleiding van de recente discussie in de commissie heeft de wethouder

Lees verder »

Partij Sleutelstad: “Neem geen onomkeerbare beslissingen over miljoenenproject Leidse Ring Noord voor de verkiezingen”

Met de verkiezingen in aantocht neemt de gemeenteraad in de laatste maanden besluit na besluit over de aanleg van de peperdure Leidse Ring Noord (€155.000.000,-). Daarmee vormt de Leidse Ring Noord (LRN) de grootste bijdrage aan de snel toenemende schuldenlast van de gemeente Leiden (circa 1 miljard in 2024). De rekening is voor de Leidenaar, die tot 2080(!) jaarlijks zo’n anderhalf miljoen euro mag neerleggen voor een ringweg die nauwelijks snelheidswinst oplevert. Partij Sleutelstad vroeg het college om geen onomkeerbare beslissingen te nemen totdat de kiezer zich tijdens de verkiezingen over heeft kunnen uitspreken. Dat werd afgewezen door coalitie en

Lees verder »

Leden Partij Sleutelstad stellen kandidatenlijst vast

Leiden – De leden van Partij Sleutelstad hebben deze week De Lèise Lèis (De Leidse Lijst), de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De partij krijgt daarbij lijstnummer acht toebedeeld. Naast lijsttrekker Thijs Vos en nestor Maarten Kersten (2), wordt de top van de lijst compleet gemaakt door duo-raadslid Famke Guler (3), ondernemer en oud-partijleider van de stadspartij Leiden Ontzet Eli de Graaf (4), voorzitter van wijkvereniging Stevenshof Ron Derogee (5) en activiste voor huurders in de sociale sector Patty Verkuylen (6). Met geboren en getogen Leidenaren als Eli de Graaf, Ron Derogee en Ilja Wielders (beide Stevenshof), Patty Verkuylen

Lees verder »

Partij Sleutelstad zorgt voor meer maatschappelijke zorg en opvang voor kwetsbare jongeren

Op voorspraak van Partij Sleutelstad, SP en de ChristenUnie komt er extra geld beschikbaar voor de maatschappelijke opvang zorg voor jongeren. Dat is onderdeel van een door negen partijen bereikt compromis. Duo-raadslid Famke Güler was de initiatiefnemer van het voorstel om een aparte noodopvang voor jongeren te creëren. In Leiden neemt het aantal jongeren dat problemen heeft bij het vinden van huisvesting toe. Zodanig dat ze zelfs dak- of thuisloos raken. Zonder de zekerheid van een dak boven het hoofd is het onmogelijk te werken aan problemen als schulden, schoolverlaten, verslaving en psychische problematiek. Ook het aantal jongeren in de

Lees verder »

Stedelijke Jeugdaanpak wordt uitgebreid naar de Stevenshof

Jeugdoverlast is een toenemend probleem in de Stevenshof. Terwijl echter in veel andere wijken jeugdoverlast wordt tegengaan met de specifiek daarvoor ontwikkelde Stedelijke Jeugdaanpak is dit in de Stevenshof niet het geval. Via een voorstel van VVD, Partij Sleutelstad, PvdA en CDA zijn bij de begroting alsnog extra middelen beschikbaar gesteld om de Stedelijke Jeugdaanpak alsnog uit te breiden naar de Stevenshof. De Stedelijke Jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein en een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin,

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Rondvraag over opkoopbescherming: Voorkom dat Leiden slachtoffer wordt van waterbedeffect

Partij Sleutelstad wil weten hoe het staat met de invoering van de zelfbewoningsverplicht en het anti-speculatiebeding in Leiden. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt echter dat 60% van de gemeentes al voorbereidingen treffen voor invoering. Tijdens de commissie Stedelijke Ontwikkeling werd zowel door fractievoorzitter Maarten Kerten als PvdA-raadslid Arjen Liemburg een rondvraag hierover gesteld. PS vroeg daarbij ook specifiek aandacht voor het regionale aspect. Per 1 januari 2022 wordt het wettelijk mogelijk om opkoopbescherming voor bestaande bouw in te voeren. In Leiden heeft de gemeenteraad het college eerder opgeroepen om uiterlijk 1 juli 2022 een voorstel hieromtrent aan de raad

Lees verder »

Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor blauwe natuur: Visreservaat in Havenwijk en doodlopende grachten

De Leidse grachten kennen een grote soortenrijkdom, waaronder ook bedreigde en bijzondere vissen, zoals de in de afgelopen zomer waargenomen Zeeprik. In de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid vroeg Partij Sleutelstad daarom om naast de groene natuur ook de blauwe natuur beter te beschermen. Concreet stelt de partij voor om in de Havenwijk-Zuid en in doodlopende grachten visreservaten uit te breiden c.q. in te stellen. In 2019 heeft de gemeenteraad zich ook al uitgesproken voor het instellen van een tweede visreservaat. De motie is echter nog steeds niet uitgevoerd. Naar aanleiding van de recente discussie in de commissie heeft de wethouder

Lees verder »

Partij Sleutelstad: “Neem geen onomkeerbare beslissingen over miljoenenproject Leidse Ring Noord voor de verkiezingen”

Met de verkiezingen in aantocht neemt de gemeenteraad in de laatste maanden besluit na besluit over de aanleg van de peperdure Leidse Ring Noord (€155.000.000,-). Daarmee vormt de Leidse Ring Noord (LRN) de grootste bijdrage aan de snel toenemende schuldenlast van de gemeente Leiden (circa 1 miljard in 2024). De rekening is voor de Leidenaar, die tot 2080(!) jaarlijks zo’n anderhalf miljoen euro mag neerleggen voor een ringweg die nauwelijks snelheidswinst oplevert. Partij Sleutelstad vroeg het college om geen onomkeerbare beslissingen te nemen totdat de kiezer zich tijdens de verkiezingen over heeft kunnen uitspreken. Dat werd afgewezen door coalitie en

Lees verder »

Leden Partij Sleutelstad stellen kandidatenlijst vast

Leiden – De leden van Partij Sleutelstad hebben deze week De Lèise Lèis (De Leidse Lijst), de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De partij krijgt daarbij lijstnummer acht toebedeeld. Naast lijsttrekker Thijs Vos en nestor Maarten Kersten (2), wordt de top van de lijst compleet gemaakt door duo-raadslid Famke Guler (3), ondernemer en oud-partijleider van de stadspartij Leiden Ontzet Eli de Graaf (4), voorzitter van wijkvereniging Stevenshof Ron Derogee (5) en activiste voor huurders in de sociale sector Patty Verkuylen (6). Met geboren en getogen Leidenaren als Eli de Graaf, Ron Derogee en Ilja Wielders (beide Stevenshof), Patty Verkuylen

Lees verder »

Partij Sleutelstad zorgt voor meer maatschappelijke zorg en opvang voor kwetsbare jongeren

Op voorspraak van Partij Sleutelstad, SP en de ChristenUnie komt er extra geld beschikbaar voor de maatschappelijke opvang zorg voor jongeren. Dat is onderdeel van een door negen partijen bereikt compromis. Duo-raadslid Famke Güler was de initiatiefnemer van het voorstel om een aparte noodopvang voor jongeren te creëren. In Leiden neemt het aantal jongeren dat problemen heeft bij het vinden van huisvesting toe. Zodanig dat ze zelfs dak- of thuisloos raken. Zonder de zekerheid van een dak boven het hoofd is het onmogelijk te werken aan problemen als schulden, schoolverlaten, verslaving en psychische problematiek. Ook het aantal jongeren in de

Lees verder »

Stedelijke Jeugdaanpak wordt uitgebreid naar de Stevenshof

Jeugdoverlast is een toenemend probleem in de Stevenshof. Terwijl echter in veel andere wijken jeugdoverlast wordt tegengaan met de specifiek daarvoor ontwikkelde Stedelijke Jeugdaanpak is dit in de Stevenshof niet het geval. Via een voorstel van VVD, Partij Sleutelstad, PvdA en CDA zijn bij de begroting alsnog extra middelen beschikbaar gesteld om de Stedelijke Jeugdaanpak alsnog uit te breiden naar de Stevenshof. De Stedelijke Jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein en een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin,

Lees verder »