Nieuws van Partij Sleutelstad

Geen verhoging referendumdrempel

Er komt een herziening van de referendumverordening aan. De commissie-LB boog zich op 26 november over de evaluatie van het LEAD-referendumverzoek. Daarin heeft de referendumkamer een aantal aanpassingen voorgesteld. Naast enkele goede suggesties, bevatte het advies ook een voorstel om de aanvraagtermijn voor referenda te verkorten. Partij Sleutelstad keerde zich in de commissie nadrukkelijk tegen deze drempelverhoging en kreeg daarbij bijval van SP, D66, PvdA en PvdD – een meerderheid. Voor Partij Sleutelstad is het cruciaal dat het referendum een laagdrempelig instrument is. Helaas kent Leiden al een te hoge drempel. Met het inkorten van de aanvraagtermijn zou deze nog

Lees verder »

Partij Sleutelstad steunt referendum over Roomburgerpark

Buurtbewoners hebben een referendumverzoek gestart over het inrichtingsvoorstel over Roomburgerpark. Nadat inwoners bij eerdere participatietrajecten elke keer weer onvoldoende betrokken zijn, wordt het tijd dat de burgers een doorslaggevende stem krijgen over het voorstel. Partij Sleutelstad gaat samen met de buurt en andere partijen het referendumverzoek van harte ondersteunen! Wij roepen u op om uiterlijk 5 november te tekenen voor een referendum! Het Roomburgerpark is al langer een onderwerp van politieke discussie in Leiden. Het college wil een deel van het prachtige en unieke Roomburgerpark opofferen voor een vierde hockeyveld. Met negatieve consequenties voor het groen, de biodiversiteit, klimaat en

Lees verder »

Herinrichting Roomburgerpark: Oude wijn in nieuwe zakken

In 2019 stuurde de raad het college nog terug naar de tekentafel. Het nieuwe voorstel is echter oude wijn in nieuwe zakken: opnieuw offert het college het Roomburgerpark op voor een vierde hockeyveld. Voor Partij Sleutelstad was de keuze echter al lang duidelijk: kies voor groen en leefbaarheid. In plaats van dezelfde discussie opnieuw te voeren, bevroeg duo-raadslid Famke Güler de voorstanders over de door hun ingenomen standpunten die in weerwil zijn van hun eigen principes. Het Roomburgerpark is al langer een onderwerp van politieke discussie in Leiden. Het college wil een deel van het prachtige Roomburgerpark op offeren voor

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil burgers betrekken in herbenoemingsprocedure Burgemeester

De termijn van Henri Lenferink als burgemeester van Leiden loopt eind mei 2021 af. Daarom loopt er op dit moment procedure waarin aan de orde is of hij wel of niet voorgedragen dient te worden voor herbenoeming. Als het aan Partij Sleutelstad ligt, worden burgers hierin betrokken. Daarom lanceerde duo-raadslid Thijs Vos afgelopen donderdag (1 oktober) daarvoor een plan in de commissievergadering van Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Partij Sleutelstad is groot voorstander van de direct gekozen burgemeester. Net als burgemeester Lenferink zelf, vinden wij dat het de burgers zelf zijn die het beste hun burgemeester kunnen beoordelen. Helaas is een directe

Lees verder »

Vacature fractie-assistent

We want you! Ben jij onze nieuwe fractie-assistent? Wil jij inzetten voor de stad? Altijd al de Leidse politiek van dichtbij willen meemaken? Dat kan! Partij Sleutelstad is per direct op zoek naar een nieuwe fractie-assistent. Wie zijn wij? Partij Sleutelstad is de enige lokale politieke partij in Leiden. Wij staan voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden. In het bijzonder willen wij de invloed van burgers op en in de politiek vergroten. Je leest hier meer over onze standpunten. Sinds 2018 zijn wij vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De fractie bestaat uit een raadslid, drie duo-raadsleden en een fractie-assistent

Lees verder »

Partij Sleutelstad kiest voor het Sociaal Domein

De gemeente Leiden staat voor een belangrijke keuze: als gevolg van tegenvallende rijksinkomsten, stijging van de kosten in de jeugdzorg en de gevolgen van de Corona-crisis bevindt de gemeente zich in financieel moeilijke tijden. Er zal moeten worden “bijgestuurd”, maar doen we dat op mensen die het zwaar hebben of op andere programma’s? Voor Partij Sleutelstad is de keus duidelijk: Wij kiezen voor het Sociaal Domein! Deze maand vindt de behandeling van de Kaderbrief in de commissies en gemeenteraad plaats. Hierin schetst het college haar plannen voor de komende jaren en hoe zij dat wil brieven. De fracties kunnen eigen

Lees verder »

Nieuws van Partij Sleutelstad

Geen verhoging referendumdrempel

Er komt een herziening van de referendumverordening aan. De commissie-LB boog zich op 26 november over de evaluatie van het LEAD-referendumverzoek. Daarin heeft de referendumkamer een aantal aanpassingen voorgesteld. Naast enkele goede suggesties, bevatte het advies ook een voorstel om de aanvraagtermijn voor referenda te verkorten. Partij Sleutelstad keerde zich in de commissie nadrukkelijk tegen deze drempelverhoging en kreeg daarbij bijval van SP, D66, PvdA en PvdD – een meerderheid. Voor Partij Sleutelstad is het cruciaal dat het referendum een laagdrempelig instrument is. Helaas kent Leiden al een te hoge drempel. Met het inkorten van de aanvraagtermijn zou deze nog

Lees verder »

Partij Sleutelstad steunt referendum over Roomburgerpark

Buurtbewoners hebben een referendumverzoek gestart over het inrichtingsvoorstel over Roomburgerpark. Nadat inwoners bij eerdere participatietrajecten elke keer weer onvoldoende betrokken zijn, wordt het tijd dat de burgers een doorslaggevende stem krijgen over het voorstel. Partij Sleutelstad gaat samen met de buurt en andere partijen het referendumverzoek van harte ondersteunen! Wij roepen u op om uiterlijk 5 november te tekenen voor een referendum! Het Roomburgerpark is al langer een onderwerp van politieke discussie in Leiden. Het college wil een deel van het prachtige en unieke Roomburgerpark opofferen voor een vierde hockeyveld. Met negatieve consequenties voor het groen, de biodiversiteit, klimaat en

Lees verder »

Herinrichting Roomburgerpark: Oude wijn in nieuwe zakken

In 2019 stuurde de raad het college nog terug naar de tekentafel. Het nieuwe voorstel is echter oude wijn in nieuwe zakken: opnieuw offert het college het Roomburgerpark op voor een vierde hockeyveld. Voor Partij Sleutelstad was de keuze echter al lang duidelijk: kies voor groen en leefbaarheid. In plaats van dezelfde discussie opnieuw te voeren, bevroeg duo-raadslid Famke Güler de voorstanders over de door hun ingenomen standpunten die in weerwil zijn van hun eigen principes. Het Roomburgerpark is al langer een onderwerp van politieke discussie in Leiden. Het college wil een deel van het prachtige Roomburgerpark op offeren voor

Lees verder »

Partij Sleutelstad wil burgers betrekken in herbenoemingsprocedure Burgemeester

De termijn van Henri Lenferink als burgemeester van Leiden loopt eind mei 2021 af. Daarom loopt er op dit moment procedure waarin aan de orde is of hij wel of niet voorgedragen dient te worden voor herbenoeming. Als het aan Partij Sleutelstad ligt, worden burgers hierin betrokken. Daarom lanceerde duo-raadslid Thijs Vos afgelopen donderdag (1 oktober) daarvoor een plan in de commissievergadering van Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Partij Sleutelstad is groot voorstander van de direct gekozen burgemeester. Net als burgemeester Lenferink zelf, vinden wij dat het de burgers zelf zijn die het beste hun burgemeester kunnen beoordelen. Helaas is een directe

Lees verder »

Vacature fractie-assistent

We want you! Ben jij onze nieuwe fractie-assistent? Wil jij inzetten voor de stad? Altijd al de Leidse politiek van dichtbij willen meemaken? Dat kan! Partij Sleutelstad is per direct op zoek naar een nieuwe fractie-assistent. Wie zijn wij? Partij Sleutelstad is de enige lokale politieke partij in Leiden. Wij staan voor een democratischer, socialer, duurzamer en veiliger Leiden. In het bijzonder willen wij de invloed van burgers op en in de politiek vergroten. Je leest hier meer over onze standpunten. Sinds 2018 zijn wij vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De fractie bestaat uit een raadslid, drie duo-raadsleden en een fractie-assistent

Lees verder »

Partij Sleutelstad kiest voor het Sociaal Domein

De gemeente Leiden staat voor een belangrijke keuze: als gevolg van tegenvallende rijksinkomsten, stijging van de kosten in de jeugdzorg en de gevolgen van de Corona-crisis bevindt de gemeente zich in financieel moeilijke tijden. Er zal moeten worden “bijgestuurd”, maar doen we dat op mensen die het zwaar hebben of op andere programma’s? Voor Partij Sleutelstad is de keus duidelijk: Wij kiezen voor het Sociaal Domein! Deze maand vindt de behandeling van de Kaderbrief in de commissies en gemeenteraad plaats. Hierin schetst het college haar plannen voor de komende jaren en hoe zij dat wil brieven. De fracties kunnen eigen

Lees verder »